Рабчук Іван Трохимович, 1918 р, с. Боголюбівка, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Рабчинський Петро Трохимо­вич, 1902 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Рабчуновський Михайло Івано­вич, 1920 р, с. Липине, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Радецький Іван Йосипович, 1920 р, с. Крайня Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Радецький Станіслав Йосипо­вич, 1922 р. с. Крайня Деражня, укра­їнець, колгоспи, призв. у 1942 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 28.02.1944 р.

Радзевелюк Володимир Хари­тонович, 1915 р, с. Березники, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 14.08.1944 р. Похов. у с. Пеляшув, Поль­ща.

Радзевелюк Михайло Григоро­вич, Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1944 р.

Радзевелюк Олександр Сидоро­вич, Городницький р-н, ряд. Загинув 12.04.1944 р.

Радзивіл Антон Данилович, Но-

воград-Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті.

Радзивіл Іларіон Матвійович,

1912 р, с. Пилиповичі, мол. сержант. Помер від ран 25.02.1945 р.

Радзивілов Болеслав Семено­вич, 1924 р, с. Владин, сержант. Заги­нув у бою 6.02.1945 р. Похов. у с. Тек- сас, Сх. Пруссія.

Радзихівський Петро Аристар- хович, 1917 р, с. Косенів, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Радіонов Григорій Петрович,

1918 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Радомський Марко Ілліч, 1902 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Про­пав без вісті в жовт. 1944 р.

Радулевич Андрій Іванович,

1922 р, с. Шитня, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у бою 3.08.1944 р. Похов. у Литві.

Радулевич Павло Семенович,

1920 р, с. Повчине, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Радченко Володимир, 1912 р, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл, росіянин, КПРС, службов. призв. у 1944 р, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у с. Коритище.

Радченко Степан Зіновійович,

1926 р, с. Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 1.11.1944 р. Похов. у Латвії.

Радчук Адам Дем'янович, 1910 р, с. Червона Воля, українець, кол­госпи, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Радчук Василь Тихонович,

с. Варварівка, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Радчук Григорій Іванович, 1924 р, Городницький р-н, призв. Город­ницьким РВК, старшина. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Радчук Максим Терентійович,

1910 р, с. Червона Воля, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Радчук Максим Петрович, 1905 р, с. Червона Воля, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Радчук Сергій Михайлович, 1912 р, с Червона Воля, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Волинській обл.

Радчук Сергій Петрович, Город­ницький р-н, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Радчук Федір Антонович, 1923 р., с. Червона Воля, ряд. Загинув 5.08.1944 р.

Радчук Федір Антонович, 1909 р, с. Червона Воля, українець, кол­госпи, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Развелюк Петро Федорович,

призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Раздевелюк Степан Михайлович,

ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ракита Абрам Григорович, Го­родницький р-н, єврей, ряд. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Раковський Петро Михайлович,

1916 р, с. Липине, українець, колгоспи, призв. у 1943 р. ряд. Пропав без вісті.

Раковський Семен Григорович,

1902 р, с. Несолонь, українець, служ­бов, ряд Пропав без вісті.

Раковський Станіслав Йосипо­вич, с. Ходорівка Червоноармійсько­го р-ну, призв. у 1941 р, ряд. Загинув 7.09.1945 р.

Раковський Тофіль Феліксо- вич, 1915 р, с. Красилівка, поляк, КПРС, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в січ. 1942 р.

Раснюк Павло Григорович, 1904 р, с. Карпилівка, ряд. Загинув у бою 20.01.1944 р. Похов. у с. Вильгір Го- щанського р-ну Ровенської обл.

Рафальський Мефодій Тимо­фійович, 1913 р, с. Романівка, украї­нець, колгоспи, призв. 12.01.1944 р„ мол. лейтенант. Загинув 26.07.1944 р. Похов. у Польщі.

Раховський Устим Матвійович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті.

Ревуцький Василь Максимович,

1897 р, с. Брониця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув 31.01.1945 р.

Ревчук Іван Давидович, 1898 р, с. Кам'янка, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 9.05.1944 р. Похов. у с. Бачарівка Червоноармійського р-ну Ровенської обл.

Ревчук Іван Трохимович, 1905 р„ с. Кошелів, українець, колгоспи, пар­тизан. Загинув у груд. 1943 р. Похов. у Новоград-Волинський.

Ревчук Івол Архипович, 1918 р, с кошелів, українець, колгоспи, призв.

16.09.1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Ревчук Степан Архипович, 1906 р, с. Кошелів, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ревчук Степан Давидович, 1902 р, с. Кам'янка, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 9.04.1944 р. По­хов. у с. Ситне Червоноармійського р-ну Ровенської обл.

Ревчук Федір Архипович, 1920 р, с. Кошелів, українець, колгоспи, призв. 16.09.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 4.12.1945 р.

Ревчук Феодосій Степанович,

1924 р, с. Кам'янка, українець, кол­госпи, призв. 1.03.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 28.07.1944 р. Похов. у Вінницькій обл.

Редслав Петро Улянович, 1924 р, с. Юрківщина, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 24.04.1945 р.

Редька Андрій Петрович, 1918 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в груд. 1943 р.

Редька Арсен Якович, 1926 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Редька Іван Петрович, 1926 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 21.11.1944 р. Похов. у с. Юмара, Латвія.

Редька Федір Манилович, 1921 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 25.03.1944 р.

Редько Полікарп Денисович,

1910 р, с. Вишківка, українець, кол-

госпн, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Ремарєв Степан Парфілович,

1922 р, с. Майстрів, сержант. Загинув у бою 8.02.1945 р. Похов. у м. Олау, Німеччина.

Ремарчук Павло Григорович, Но­воград-Волинський р-н, ряд. Загинув 10.06.1944 р. Похов у Тернопільській обл.

Ремма Леон Володимирович,

Новоград-Волинський р-н, ряд. Заги­нув 16.04.1944 р. Похов. у с. Кунашівка Ніжинського р-ну Черніпвської обл.

Репов Василь Петрович, Город­ницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ретьман Федір Іванович, с. Бо-

лярка, ряд. Загинув 2.06.1944 р.

Решетник Григорій Іванович,

1919   р, с. Кущове, українець, службов, призв. у 1940 р, ст. сержант. Помер від ран 29.03.1944 р. Похов. у Ленін­градській обл.

Решетник Микола Іванович,

1922 р. с. Кущове, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. ряд. Загинув у бою 11.09.1943 р Похов. у Краснодарсько­му краї.

Рибалко Василь Федосійович,

1918 р. Черкаська обл, українець, службов, призв. у 1938 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 18.09.1942 р.

Рибак Григорій Олексійович,

1920   р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. у жовт. 1940 р, ряд. Пропав без вісті.

Рибак Кирило Максимович. 1919 р, с. Кикова, ряд. Загинув 15.05.1944 р.

Рибак Олександр Іванович, 1902 р, с. Кикова, українець, колгоспи.

призв. 13.01.1944 р., ряд. Заґинув 8.03.1944 р.

Рибак Олексій Федорович, 1903 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Рибак Тимофій Іванович, 1900

р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Загинув 16.03.1944 р. Похов. у м. Ровно.

Рибак Федір Павлович, Город­ницький р-н, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Рибаков Олександр Федорович,

лейтенант. Загинув 24.06.1941 р. По­хов. у бр. мог. в с. Броники.

Рибчинський Лаврін Трохимо­вич, 1899 р, с. Мала Горбаша, украї­нець, колгоспи, призв. 14.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Рибчинський Микола Микола­йович, с. Орепи, ряд. Загинув 29.06. 1941 р.

Рибчинський Никанор Петро­вич, українець, колгоспи, призв Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісл в жовт. 1944 р.

Ригун Василь Іванович, 1911 р, с. Несолонь, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Ригун Василь Макарович, 1914 р, с. Тупальці, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісл в лют. 1944 р.

Ригун Василь Опанасович, 1907

р, с. Несолонь, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у бою 13.04.1942 р. Похов. у Ленінградській обл.

Ригун Василь Степанович, 1912

р, с. Тупальці, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Ригун Володимир Опанасович,

1916 р, с. Несолонь, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, майор. Пропав без вісті в 1943 р

Ригун Іван Опанасович, с. Несо­лонь, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Ригун Ілля Васильович, 1911 р, с. Несолонь, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісл.

Ригун Павло Родіонович, 1922 р, с. Тупальці, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Ригун Павло Рухович, 1899 р, с. Тупальці, українець, колгоспи, ряд. За­гинув у бою 18.03.1944 р. Похов. у с. Демидівка Млинівського р-ну Ровенсь­кої обл.

Ригун Сергій Степанович, 1904 р, с. Тупальці, українець, колгоспи, ряд. Загинув у бою 16.03.1944 р. По­хов. у с. Вовничі Млинівського р-ну Ровенської обл.

Рижук Василь Кононович, 1914 р, с. Мала Горбаша, українець, КПРС, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ст. лейтенант. Пропав без вісті в жовтн. 1945 р.

Римаров Степан Парфенович,

1923 р, с. Роботище, українець, кол­госпи, призв. 8.02.1944 р, ряд. Помер від ран 8.03.1945 р. Похов. у м. Олау, Німеччина.

Римарчук Григорій Іванович,

1911 р, с. Кошелів, українець, кол­госпи, партизан. Пропав без вісті в груд. 1943 р.

Римарчук Прокіп Іванович, 1908 Р-. с. Кошелів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, Ряд. Загинув у бою при форсуванні р. Нейсе в квіт. 1944 р.

Рогальчук Дмитро Петрович,

1913 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Рогальчук Іван Петрович, 1911 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. у 1942 р, партизан. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Пищів.

Рогальчук Макар Никонович,

1916 р, с. Жеребилівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, лейтенант. Про­пав без вісті.

Рогальчук Микола Петрович,

1915 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. у 1942 р, партизан. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Новоград-Волинсь- кий.

Рогальчук Михайло Никонович,

1921   р, с. Жеребилівка, українець, кол­госпи, призв. у 1942 р, партизан. За­гинув 22.05.1944 р.

Рогальчук Михайло Якимович,

1919 р, с. Жеребилівка, українець, кол­госпи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, сержант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Рогальчук Яків Власович, 1918 р, с. Жеребилівка, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ст. сержант. Загинув у бою 27.08.1942 р.

Рогальчук Яким Дорофійович,

1907 р, с. Жеребилівка, українець, кол­госпи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 27.07.1944 р. Похов. у Станіславській обл.

Родзинський Йосип Антонович,

1924 р, с. Болярка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Харківським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Родзинський Леонід Антонович,

1922   р, с. Болярка, українець, кол-

госпн, призв. Київським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Родохліб Яків Федорович, 1919 р, с. Середня Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Родслав Петро Улянович, 1924 р, с. Юрківщина, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 24.04.1945 р.

Рожко Василь Кирилович, 1926 р, с. Середня Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Рожко Володимир Давидович,

1925 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Рожко Олександр Степанович,

1908 р, с. Середня Деражня, ряд. Про­пав без вісті в трав. 1944 р.

Рожко Олексій Давидович, 1923 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. ряд. Загинув у ве­рес. 1944 р. Похов. у Польщі.

Рожко Олексій Захарович, 1914 р, с. Крайня Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув 7.09.1944 р.

Рожко Михайло Прокопович,

1923 р, с. Пилиповичі, українець, кол­госпи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 19.07.1944 р. Похов. у м. Борисов Мінської обл, Бі­лорусія.

Рожков Олександр Данилович,

1923 р, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 17.09.1944 р. Похов. у Польщі.

Розгон Денис Кирилович, 1919 р, с. Велика Деражня, українець, кол­

госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Рой Іван Юрійович, 1914 р, с. Ми­хиївка, українець, колгоспи, мол. лей­тенант. Пропав без вісті.

Романець Адам Степанович,

1910 р, с. Калинівка, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, мол. сержант. Загинув у бою 27.07.1944 р. Похов. у Литві.

Романовський Іван Бартофі- йович, 1919 р, с. Теснівка, ряд. Про­пав без вісті в черв. 1945 р.

Романовський Микола Олексі­йович, 1923 р, с. Кануни, українець, колгоспи, призв. 12.01.1944 р, ряд. Помер від ран 30.07.1944 р. Похов. у м. Замостьє, Польща.

Романчук Василь Григорович,

1920   р, с. Курчиця, українець, кол­госпи, призв. у 1940 р. Городницьким РВК, капітан. Загинув у бою 12.01.1944 р. Похов. у Київській обл.

Романчук Василь Захарович,

1921   р, с. Вірівка, українець, службов, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Романчук Василь Остапович,

1912 р, с. Курчиця, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер 1944 р.

Романчук Василь Трохимович,

1908 р, с. Лучиця, українець, колгоспи, призв. у 1943 р. Городницьким РВК, ряд. Загинув у трав. 1944 р. Похов. у Хмельницькій обл.

Романчук Віктор Пилипович, Го­родницький р-н, ряд. Загинув 4.09.1944 р.

Романчук Григорій Архипович,

1905 р, с. Курчиця, українець, служ-

бов, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у 1942 р. Похов. у смт Єміль- чине Житомирської обл.

Романчук Іван Васильович, 1927 р„ с. Курчиця, українець, колгоспи, партизан, призв. 11.07.1943 р. Загинув 15.02.1944 р. Похов. у Хмельницькій обл.

Романчук Іван Максимович,

1919 р, с. Курчиця, українець, кол­госпи, призв. у 1939 р. Городницьким РВК, мол. лейтенант. Загинув 6.11.1944 р. Похов. у с. Бюксентмихаль, Угор­щина.

Романчук Іван Остапович, 1916 р, с. Курчиця, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, мол. сержант. Загинув у бою 1.02.1945 р. Похов. у с. Шенау, Сх. Пруссія.

Романчук Іван Трохимович, Го­родницький р-н, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Романчук Ілля Трохимович,

1913 р, с. Лучиця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в серп, 1944 р.

Романчук Михайло Аврамович,

Городницький р-н, ряд. Загинув

10.11.1943    р.

Романчук Олексій Ничипоро­вич, 1923 р, с. Курчиця, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, лейтенант. Загинув у бою

16.08.1944    р. Похов. у с. Доромин, Польща.

Романчук Опанас Матвійович,

1898 р, с. Курчиця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув у бою 4.04.1944 р. Похов. у с. Холонів Горохівського р-ну Волинської обл.

Романчук Опанас Михайлович,

1901 р., Сі Курчиця, українець, кол­госпи, призв. у 1943 р. Городницьким

РВК, ряд. Загинув 4.04.1944 р. Похов. у м. Стрий Львівської обл.

Романчук Петро Васильович,

1924 р, с. Єлізавет, українець, учень, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. біля м. Ковель Волинської обл.

Романчук Трохим Антонович,

1906 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Романюк Андрій Петрович, 1920 р, с. Калинівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Романюк Антон Андрійович,

1911 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Романюк Антон Петрович, 1918 р, с. Калинівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, Загинув у 1941 р. Похов. у м. Переяслав-Хмельниць- кий Київської обл.

Романюк Антон Хомич, 1924 р, с. Борисівка, українець, колгоспи, призв. у 1939 р. Ярунським РВК, мол. лейтенант. Помер від ран 19.03.1942 р. Похов. у с. Сельцо Ленінградської обл.

Романюк Арсеній Мартинович,

1903 р, с. Велика Горбаша, українець, колгоспи, призв. 18.01.1944 р. Бара- нівським РВК, ряд. Загинув 21.09.1944 р. Похов. у с. Вербки Краківського во­єводства, Польща.

Романюк Василь Антонович,

1901 р, с. Калинівка, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 19.03.1941 р. Похов. у м. Чер­воноармійськ Ровенської обл.

Романюк Василь Кирилович,

1918 р„ с. Вербівка, українець, робітн, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1942 р.

Романюк Василь Миколайо­вич, 1904 р, українець, призв. у 1939 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 8.02.1945 р.

Романюк Василь Наумович, 1917 р, с. Кудиновичі, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Романюк Василь Савич, 1918 р, с. Крайня Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 21.03.1944 р. По­хов. у с. Мале Ситне Червоноармійсь­кого р-ну Ровенської обл.

Романюк Василь Федорович,

1904 р, с. Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Романюк Володимир Григоро­вич, 1913 р, с. Груд, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Романюк Володимир Макаро- вич, 1919 р, с. Вербівка, українець, кол­госпи, призв. у 1939 р, ряд. Пропав без вісті в 1942 р.

Романюк Гаврило Андрійович,

1907 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Романюк Гарасим Прокопович,

1910 р, с. Суховоля, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 11.04.1945 р.

Романюк Григорій Герасимо­вич, 1903 р, с. Івашківка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. По­мер від ран у 1945 р.

Романюк Григорій Іванович,

1902 р, с. Курне Червоноармійського р-ну, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у 1944 р. Похов у Волинській обл.

Романюк Григорій Якович, 1922

р. с. Мала Горбаша, призв. у 1943 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 16.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл,

Романюк Данило Дмитрович,

1915 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Романюк Демид Юрійович, 1917

р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті

Романюк Дем'ян Михайлович,

1925 р, с. Мала Горбаша, українець, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Романюк Іван Григорович, 1918 р, с. Дзержинськ, призв. Городниць­ким РВК у 1941 р, сержант. Пропав без вісті в квіт. 1942 р.

Романюк Іван Дем'янович, 1925 р, с. Борисівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 20.04.1945 р.

Романюк Іван Парфенович, 1902

р, с. Киянка, українець, призв. у 1944 р, ряд. Загинув 17.03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Романюк Іван Якович, ряд. За­гинув 12.07.1944 р.

Романюк Ілля Федорович, 1926

р, с. Кудиновичі, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Романюк Йосип Хомич, 1912 р, с. Борисівка, українець, колгоспи, призв. у 1938 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Романюк Лука Іванович, с. Вар­варівка, ряд. Пропав без вісті 6.03.1944 р

Романюк Лук'ян Онисимович,

1904 р, с. Калинівка, українець, кол-

госпн, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 17.08.1944 р. Похов. у Тарнобжег, Польща.

Романюк Маркіян Родіонович,

1911   р, с. Гірки, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ст. сержант. За­гинув у 1941 р. Похов. в Іванівській обл.

Романюк Микола Арсентійович,

1912   р, с. Вербівка, українець, кол­госпи, партизан. Загинув у 1943 р. Похов. у с. Вербівка.

Романюк Микола Іванович, 1924 р, с. Кобильня, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Романюк Микола Федорович,

1909 р, с. Пищів, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Романюк Михайло Анатолійо­вич, 1921 р, Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 17.04.1945 р. Похов. у м. Кюстрин, Ні­меччина.

Романюк Михайло Григорович,

1917 р, с. Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Романюк Наум Леонтійович,

1919 р, с. Кудиновичі, ряд. Загинув 22.08.1943 р

Романюк Нестор Остапович, 1910 р, с. Ярунь, українець, службов, призв. У 1941 р, капітан. Загинув у січ. 1945 р.

Романюк Ничипір Юрійович,

1913   р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Романюк Оверкій Герасимович,

Ї907 р, с. Івашківка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1943 р. Похов. у м. Краків, Польща.

Романюк Олександр Іванович,

'920 р., с. Кикова, українець, кол­

госпи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Романюк Олександр Остапович,

1916 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у м. Медвеж'єгорськ, Карелія.

Романюк Олександр Степано­вич, 1923 р, с. Крайня Деражня, укра­їнець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, сержант. Загинув у бою 14.06.1942 р. Похов. у Харківській обл.

Романюк Олексій Антонович,

1916 р, с. Калинівка, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 30.06.1944 р. Похов. у Білорусії.

Романюк Олексій Олексійович,

1918 р, с. Івашківка, українець, кол­госпи, призв. у 1^38 р, ряд. Пропав без вісті в груд. 1943 р.

Романюк Онисим Савич, 1910 р, с. Крайня Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Романюк Опанас Федорович,

1921 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 16.03.1943 р. Похов. у Ленінградській обл.

Романюк Павло Михайлович,

1910 р, с. Калинівка, ряд. Загинув 22.07.1944 р. Похов. у Латвії.

Романюк Павло Михайлович,

1910 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. 20.02.1944 р, ряд. Загинув 8.08.1944 р. Похов. у Польщі.

Романюк Петро Миколайович,

1902 р, с. Борисівка, українець, кол­госпи, призв. у 1939 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Романюк Петро Наумович, 1923 р, с. Кудиновичі, українець, колгоспи,

призв. 9.12.1943 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 27.02.1944 р. Похов. у с. При­ски Червоноармійського р-ну Ровенсь­кої обл.

Романюк Петро Наумович, 1923 р, с. Калинівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 26.03.1944 р. Похов. у с. Бродів Ровенської обл.

Романюк Петро Остапович, ряд. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Романюк Пилип Артемович, 1909 р, с. Мала Горбаша, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Романюк Сергій Харитонович,

1918 р, с. Пилиповичі, українець, кол­госпи, призв. у 1939 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Романюк Семен Харитонович,

1923 р., с. Ходурки, ряд. Загинув 16.02.1944 р.

Романюк Сидір Іванович, 1920 р, с. Броницька Гута, українець, ро­бітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 19.03.1944 р.

Романюк Степан Аврамович,

1912 р, с. Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у жовт. 1941 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Романюк Тарас Харитонович,

1902 р, с. Кудиновичі, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Ново- град-Волинський.

Романюк Тебан Аврамович, 1912 р, с. Мала Горбаша, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Романюк Федір Михайлович,

1912 р, с. Жеребилівка, українець, кол­

госпи, призв. 20.02.1944 р, сержант. Загинув у квіт. 1944 р.

Романюк Хома Юрійович, 1908 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без віс­ті.

Ромашов Федір Михайлович,

1911 р, с. Пищів, призв. Ярунським РВК, сержант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Росновський Дмитро Антоно­вич, 1894 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Помер від ран 11.04.1945 р. Похов. у м. Голонта, Чехословаччина.

Росяк Володимир Михайлович,

1926 р, с. Романівка, українець, кол­госпи, ряд. Загинув у лип. 1944 р. По­хов. у с. Сусли.

Ротенберг Пилип Іванович, 1902 р, с. Івашківка, українець, колгоспи, призв. 11.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ромашевський Адам Антоно­вич, Городницький р-н, ряд. Загинув 15.07.1944 р.

Ромашевський Володимир Йосипович, 1895 р, с. Брониця, укра­їнець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, ряд Загинув у бою 15.03.1944 р. Похов. у с. Рудливе Млинівського р-ну Ровенської обл.

Ромашов Ілля Федорович, 1920

р, с. Кропивня, ряд. Загинув 8.07.1941 р

Рощин Павло Ілліч, 1919 р, ст лейтенант. Загинув 15.01.1944 р. Похов. у с. Кропивня.

Роюк Клим Миронович, 1902 р, українець, колгоспи, ряд. Загинув у жовт. 1944 р. Похов. у м. Саратов.

Роюк Олександр Гаврилович,

1915 р, с. Юрківщина, українець, кол-

госпн, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Рубанов Матвій Митрофанович,

1909 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1944 р.

Рубанов Михайло Митрофано­вич, 1902 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Руденко Феодосій Васильович,

1919 р, с. Роботище, сержант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Рудман Абрам Монашійович,

1900 р, Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, рнд Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Рудник Арсен Іванович, 1923 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 7.08.1942 р. Похов. у с. Горшков Зубцовського р-ну Калінінської обл.

Рудник Лайзер Пейсахович, 1905 р, смт Городниця, єврей, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Рудницький Броніслав Францо- вич, 1919 р, с. Липине, українець, призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в трав. 1945 р.

Рудницький Леонід Степанович.

1904 р, с. Кошелів, призв. Березовсь- ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Рудницький Олександр Іполи- тович, с. Брониця, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Рудницький Олексій Савович,

1919 р, с. Червона Воля, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Помер від ран 15.08.1944 р. Похов. у Польщі.

Рудницький Франц Станіславо- вич, 1889 р, с. Чижівка, поляк, кол­

госпи, призв. у лют. 1944 р. ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Рудницький Яків Іванович, 1910 р, с. Майстрів, українець, колгоспи, призв. 11.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Рудниченко Федір Гордійович,

1917 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 4.03.1944 р. Похов. у с. Жуково Ленінградської обл.

Ружицький Григорій Якимович,

1907 р, с. Чижівка, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Русанов Петро Микитович, 1908 р, с. Повчине, росіянин, колгоспи, призв. Ярунським РВК, сержант. По­мер від ран 20.02.1945 р. Похов. у м. Кросно, Польща.

Русецька Марія, 1905 р, с. Вар­варівка, українка, колгоспи, партизан­ка. Загинула в 1942 р. Похов. у с. Тес­нівка.

Русецька Рафаліна А, 1898 р, с. Теснівка, полька, колгоспи, партизан­ка. Загинула в 1942 р. Похов. у с. Тес­нівка.

Руский Микола Леонтійович,

1928 р, с. Красилівка, ряд. Загинув 25.11.1944 р. Похов. у Латвії.

Рябинович Давид Мейєрович,

1906 р, поляк, службов, лейтенант. Пропав без вісті в 1944 р.

Рябошапка Мануїл Сидорович,

1915 р, с. Нова Романівка, українець, кол­госпи, ряд Пропав без вісл в 1943 р.

Рябцов Отроп Костянтинович,

с. Лебедівка. Пропав без вісті.

Рябченюк Йосип Іванович, 1919 р, с. Косенів, українець, колгоспи, призв. 22.06.1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.