Магновель Степан Леонтійович,

1911 р., с. Брониця, українець, колгоспи., призв. Городйицьким РВК, ряд. Про­пав без вісті.

Мазур Мефодій Йосипович, 1905 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у м. Бро­ди Львівської обл.

Мазур Мефодій Йосипович, 1918 р., с. Гульськ, ряд. Пропав без всіті в квіт. 1944 р.

Майданець Родіон Оверкович,

1917 р., с. Жеребилівка, українець, колгоспи., призв. у 1939 р., ряд. За­гинув у серп. 1941 р. Похов. у Львівсь­кій обл.

Майданович Арсентій Петро­вич, 1910 р., с. Брониця, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 19.09.1944 р. Похов. у м. Пра­га, Чехословаччина.

Майданович Леонтій Петрович,

Городницький р-н, ряд. Загинув

11.11.1944    р.

Майданович Михайло Андрійо­вич, 1915 р., с. Червона Воля, украї­нець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 4.05.1945 р. Похов. у Корецькому р-ні Ровенської обіі.

Майданович Михайло Марти­нович, 1916 р., с. Червона Воля, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою

18.04.1945    р. Похов. у Німеччині.

Майданович Федір Андрійо­вич, 1906 р., с. Броницька Гута, укра­їнець, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Майданович Федір Андрійович,

1921 р., с. Перелісянка, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Майстер Йосип Давидович, 1916 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Майструк Дмитрій Трохимович,

1921 р., с. Мала Цвіля, українець, служ-

бов., призв. у 1938 р., лейтенант. Про­пав без вісті.

Майструк Іван Купріянович, 1918 р., с. Таращанка, ряд. Пропав без віс­ті.

Майструк Іван Лаврович, 1906 р., с. Ходурки, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в квіт. 1944 р.

Майструк Олександр Трохимо­вич, 1919 р., с. Мала Цвіля, українець, службов., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті.

Майструк Олексій Трохимович,

1904 р., с. Перелісянка, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Майструк Олексій Якович, 1912 р., с. Броницька Гута, українець, ро­бітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Майструк Тимофій Трохимович,

1917 р., с. Мала Цвіля, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті.

Макаришин Костянтин Федо­рович, 1908 р., с. Повчине, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 27.04.1944 р. Похов. у с. Незвисько, Польща.

Макаров Микола Онисимович,

Новоград-Волинський р-н, лейтенант. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Броники.

Макарчук Андрій Петрович, 1923 р., призв. Городницьким РВК, ряд. Помер від ран 25.02.1945 р. Похов. у м. Черняхівськ Калінінградської обл.

Макарчук Антон Герасимович,

1903 р., с. Шитня, призв. Ярунським РВК, ряд Загинув у бою 29.03.1944 р. Похов у с. Бугаївка Червоноармійсь- кого р-ну Ровенської обл.

Макарчук ігнат Давидович,

с. Жолобне, українець, колгоспи., призв. у 1943 р., ряд. Помер від ран 9.03.1945 р. Похов. у с. Беленгрунд, Німеччина.

Макарчук Григорій Наумович,

1912 р., с. Колодянка, українець, кол­госпи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Макарчук Іван Никифорович,

1907 р., с. Жолобне, українець, ряд. Пропав без вісті в верес. 1944 р.

Макарчук Іван Федорович, 1913 р., Ярунський р-н, ряд. Пропав без вісті 2.02.1943 р.

Макарчук Ісак Дмитрович, 1918 р., с. Колодянка, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті.

Макарчук Катерина Наумівна,

1920 р., с. Колодянка, українка, служ­бов., призв. у 1944 р., ряд. Пропала без вісті в 1945 р.

Макарчук Микола Демидович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Макарчук Онисим Вікторович,

1923 р., с. Колодянка, українець, служ­бов., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Макарчук Петро Кирилович, 1926 р., с. Колодянка, ряд. Загинув 19.11.1944 р. Похов. на військ, клад. у м. Прієку- ле, Латвія.

Макарчук Полікарп Панасович,

1917 р., с. Колодянка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Макарчук Степан Кирилович,

1923 р., с. Колодянка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., сержант. Заги­нув у бою 15.01.1945 р. Похов. у Поль­щі.

Макарчук Степан Микитович,

1904 р., смт Городниця, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Загинув у бою 21.07.1944 р.

Макарчук Фадей Євгенович, 1913 ' р., с. Колодянка, українець, службов., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Макесв Кирило Варфоломійо-

вич, 1919 р., с. Роботище, росіянин, КПРС, службов, призв. у 1939 р., ряд. Пропав без вісті.

Макеєв Яків Варфоломійович,

1924 р., с. Роботище, росіянин, ВЛКСМ, службов., призв. у 1940 р., ряд. Заги­нув у бою 22.03.1944 р. Похов. у смт Нова Одеса Миколаївської обл.

Максименко Василь Пилипо­вич, 1908 р., с. Дідовичі, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Максименко Іван Васильович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Максименко Микола Данило­вич, 1926 р., с. Дідовичі, українець, колгоспи., призв у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 5.10.1944 р. Похов. у с. Білстіні Стучкинського р- ну, Латвія

Максименко Олексій Аріонович,

1924 р., с. Дідовичі, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Максименко Олексій Васильо­вич, Городницький р-н, сержант. Про­пав без вісті в бер. 1944 р

Максименко Петро Олексійо­вич, 1922 р„ с. Дідовичі, українець, кол-

™;Г-РИЗВ- у 1941 Р. ряд Загинув 15.01.1943 р. Похов. у с Тернове Воро­незької обл.

Максименко Сава Никонович,

1906 р., с. Дідовичі, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 17.04.1945 р. Похов. у Сх. Пруссії.

Максименко Федір Васильович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Максимець Іван Леонтійович,

1915 р., с. Івашківка, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Максимович Аркадій Олексан­дрович, 1914 р., с. Прки, українець, кол­госпи., призв. у 1938 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Максимович Кіндрат Михайло­вич, 1907 р., с. Повчине, призв. Ярунсь­ким РВК, мол. сержант. Загинув 26.02.1945 р. Похов. у с. Гросс-Гостра- зе, Німеччина.

Максимович Потап Антонович,

ряд. Загинув 14.07.1944 р. Похов. у Тер­нопільській обл.

Максимович Федір Іванович,

1926 р., с. Пилиповичі, призв. Ярунсь­ким РВК, сержант. Загинув у бою 26.11.1944 р. Похов. у с. Дверноблад- жи, Латвія.

Максимчук Василь Данилович,

1911 р., с. Орепи, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Максимчук Герасим Іванович,

1905 р., с. Стриєва, українець, кол­госпи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Заги­нув 3.03.1944 р. Похов. у Тернопільсь­кій обл.

Максимчук Зіновій Йосипович,

1911 р., с. Ужачин, українець, колгоспи., ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у м. Но­воград-Волинський.

Максимчук Іван Іонович, 1914 р., с. Івашківка, українець, колгоспи.,

призв. у 1940 р., ряд. Пропав без вісті в 1942 р

Максимчук Іван Йосипович, 1921 р., с. Ужачин, українець, колгоспи., старшина. Пропав без вісті в 1945 р.

Максимчук Іван Кузьмич, Город­ницький р-н^ ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Максимчук Іван Миколайович,

1915 р., с. Ужачин, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Максимчук Іван Севастянович,

1924 р., Городницький р-н, призв. Го­родницьким РВК, ряд. Загинув у бою 7.07.1944 р. Похов. у с. Кругель Ко­вельського р-ну Волинської обл.

Максимчук Калістрат Степано­вич, 1910 р., с. Ужачин, українець, кол­госпи., ряд. Загинув у 1942 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Максимчук Леонід Олексійович,

1922 р., с. Ярунь, українець, колгоспи., партизан. Загинув 27.08.1943 р. Похов. у смт Баранівка.

Максимчук Максим Миколайо­вич, 1911 р., Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 22.03.1944 р. Похов. у с. Білогорівка Чер- воноармійського р-ну Ровенської обл.

Максимчук Михайло Савелійо- вич, 1907 р., Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Максимчук Никифор Яремович,

1908 р., с. Несолонь, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Максимчук Ничипір Устимович,

1920 р., с. Колодянка, українець, кол­госпи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Заги­нув у бою в лют. 1944 р. Похов. у смт Млинів Ровенської обл.

Максимчук Онисим Харитоно- вич, 1913 р., с. Ужачин, ряд. Пропав без вісті 14.10.1944 р.

Максимчук Павло Матвійович,

1897 р., с. Романівка, ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Максимчук Петро Пилипович,

1919 р., с. Романівка, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Максимчук Петро Яремович,

1914 р., с. Несолонь, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Максимчук Степан Трохимович,

1907 р., с. Стриєва, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Загинув 29.07.1944 р. Похов. у Станіславській обл.

Максимчук Федір Макарович,

1921 р., с. Суховоля, українець, кол­госпи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 18.04.1945 р.

Малашевський Володимир Сер­гійович, 1909 р., с. Кропивня, украї­нець, колгоспи., призв. у 1943 р., ряд. Загинув у бою 14.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Малашевський Іларіон Опана­сович, 1900 р., с. Кропивня, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Заги­нув 2.08.1944 р. Похов. у Польщі.

Малашевський Олександр Іла- ріонович, 1925 р., с. Кропивня, украї­нець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд Загинув 25.07.1944 р. Похов. у с. Зго- рани Волинської обл.

Малащук Павло Григорович,

с. Михиївка, українець, колгоспи., Про­пав без вісті.

Малецький Броніслав Антоно­вич, 1906 р., с. Курчицька Гута, ряд. Загинув 28.12.1943 р.

Малецький Полінар Станіславо- вИч, 1924 р., с. Новозелене, поляк, кол­госпи., ряд. Пропав без вісті в 1942 р.

Малецький Флоріан Станісла- вович, 1922 р., поляк, колгоспи., ряд. Загинув у бою 23.01.1945 р. Похов. у Сх. Пруссії.

Малий Дмитро Талимонович,

1925 р., с. Тальки, українець, колгоспи., призв. у 1944 р„ ряд. Загинув у бою 3111944 р. Похов. біля м. Будапешт, Угорщина.

Малиновський Адам Миколайо­вич, 1915 р., с. Липине, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув у бер. 1945 р.

Малиновський Адам Тодоро- вич, 1912 р, с. Липине, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті.

Малиновський Іван Павлович,

1910 р, с. Тальківка, поляк, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Малиновський Олександр Ми­колайович, 1918 р, с. Ковалевичі Го­родницького р-ну, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Малиновський Олексій Мико­лайович, 1918 р, с. Липине, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Малицький Адам Миколайо­вич, 1902 р, с. Липине, поляк, кол­госпи, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Малицький Едуард францович,

1915 р, смт Городниця, українець, ро­бітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 4.03.1944 р. Похов. на бр. клад. в смт Городниця

Маляківський Архип Микола­йович, с. Жолобне, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті.

Малярець Микола Каленико­вич, 1909 р, с. Несолонь, призв. Крас- нолуцьким МВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Малярик Микола Микитович,

1920   р, с. Горишківка Вінницької обл, призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті 9.09. 1942 р.

Мальчин Купріян Миколайович,

1899 р, с. Броники, ряд. Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Мамаєль Йосип Адольфович,

1921   р, с. Вишківка, поляк, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Степанівка Ровенської обл.

Мамайчук Василь Іонович, с. Оре­пи, ряд Загинув 25.01.1945 р.

Мамайчук Іван Миколайович,

1914 р, с. Тернівка, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 30.03.1944 р. Похов у Червоноармійському р-ні Ро­венської обл.

Мамайчук Іван Федорович, 1908 р, с. Тернівка, призв. Ярунським РВК, лейтенант. Загинув у бою 15.011944 р. Похов. у с. Хоменки Чауського р-ну Могильовської обл, Білорусія.

Мамайчук Пилип Іванович, 1915 р, с. Борисівка, мол. вет. технік. Про­пав без вісті в верес. 1941 р.

Мамайчук Роман Гнатович, 1919 р, с. Тернівка, українець, колгоспи, призв. у 1938 р. Ярунським РВК, капі­тан. Помер від ран 3.01.1944 р. Похов у Вітебській обл.

Маментюк Василь Йосипович,

1918 р, с. Івашківка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Маменчук Андрій Феодосійович, 1923 р, с. Ужачин, українець, кол-

госпн, ряд. Загинів у 1945 р. Похов. у м. Лейпціг, Німеччина.

Маменчук Олексій Іванович, 1921 р, с. Федорівка, українець, колгоспи, призв. у 1940 р, ряд. Пропав без віс­ті.

Маменчук Федір Матвійович,

1896 р, с Ужачин, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Манилюк Петро Лук'янович, 1909 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. За­гинув у бою 19.04.1945 р. Похов. у с. Коплац, Німеччина.

Манькевич Іван Іванович, 1905 р, с. Жолобне, українець, колгоспи, призв. у 1943 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Марач Федір Михайлович, 1920 р, с. Юрківщина, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1945 р.

Маргулян Олександр Рувімович,

1910 р, ст. Турчинка Володарськ-Во- линського р-ну, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мардер Пейса Невохович, 1914 р, с. Ярунь, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Марінін Карл Васильович. Го­родницький р-н, ряд. Загинув 3.05. 1944 р.

Маркевич Олексій Іванович, 1904 р, с. Поліянівка, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в верес. 1944 р.

Маркелов Тимофій Павлович,

м. Куйбишев, українець, КПРС, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Марков Данило Іванович, 1916 р, Новоград-Волинський р-н, сержант. Загинув 27.08.1942 р.

Марков Олексій Остапович, 1903 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв у 1944 р, ряд. Загинув 5.07.1944 р.

Мароченко Олексій Назарович,

1910   р. Городницький р-н, призв Го­родницьким РВК, мол сержант. Заги­нув у бою 23.07.1944 р. Похов. у с. Жуків Золочівського р-ну Львівської обл.

Мартинов Анатолій Мико- лайо-вич, 1922 р, Новоград-Волинсь­кий р-н, ряд. Пропав без вісті в бер 1944 р.

Мартинов Григорій Павлович,

1911   р, с. Гульськ, ряд. Загинув у бою 14.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Мартинов Микола Михайлович,

1901 р, смт Городниця, росіянин, КПРС, службов,. призв Городницьким РВК, ст. лейтенант. Загинув 14.09.1943 р.

Мартинович Василь Гаврило­вич, 1905 р, Петриківський р-н, призв Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 11.03.1944 р. Похов у Ровенській обл.

Мартинчук Михайло Данило­вич, 1920 р, с. Сушани Олевського р- ну, призв Городницьким РВК, ряд Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мартинчук Никон Трохимович,

1919 р, Новоград-Волинський р-н, ряд Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мартинюк Андрій Олексійович,

хуг. Кобильня, призв. Ровенським РВК, ряд. Загинув у бою 21.07.1944 р По­хов. у Латвії.

Мартинюк Андрій Петрович. 1914 р, с. Велика Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, старшина. Пропав без вісті в квіт 1944 р.

Мартинюк Василь Павлович,

1909 р, с. Гульськ, українець, колгоспи,

Призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мартинюк Василь Устинович,

1906 р, с. Киянка, українець, колгоспи., призв у 1944 р„ ряд. Загинув у бою 6.04.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Мартинюк Володимир Данило­вич, 1925 р., с. Дідовичі, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 5.08.1944 р. По­хов. на хут. Обршрути, Литва.

Мартинюк Володимир Сергійо­вич, 1901 р., с. Ржадківка, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Мартинюк Григор Дем'янович,

1921 р., с. Красилівка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Мартинюк Григорій Іванович,

1926 р., с. Ржадківка, українець, кол­госпи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 29 01.1945 р. Похов у м. Зіненсбург, Су,. Пруссія.

Мартинюк Григорій Павлович,

1911 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Мартинюк Іван Іванович, 1916 р., українець, ряд. Загинув 15.05.1944 р. Похов на військ, клад. у м. Житомир.

Мартинюк Іван Панфілович, 1909 р.. с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мартинюк Іван Петрович, 1915 Р. с. Стриєва, українець, колгоспи.,

ю тВі 13 011944 Р- РЯД Загинув у бою 1У.02.1944 р. Похов. у с. Аршичин Мли- нівського р-ну Ровенської обл.

Мартинюк Іван Сергійович, 1889 Р. с. Чижівка, українець, колгоспи..

призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Мартинюк Ілля Якимович, 1913 р., Новоград-Волинський р-н, ряд Помер від ран 12.041944 р. Похов. у м. Ровно.

Мартинюк Кирило Панфілович,

1906 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 о., ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Мартинюк Кузьма Тимофійо- вич, 1898 р, с. Барвинівка, українець, колгоспи., призв. 12.01.1944 р., ряд. За­гинув у бою 16.03.1944 р. Похов. у с. Вовничі Демидівського р-ну Ровенсь­кої обл.

Мартинюк Матвій Ничипоро­вич, 1910 р., с. Велика Деражня, укра­їнець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Мартинюк Микола Володими­рович, 1923 р., с. Чижівка, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 12.03.1944 р.

Мартинюк Микола Степанович,

1925 р., с. Стриєва, українець, кол­госпи., призв. у лют. 1944 р., ряд. Заги­нув у бою 17.03.1945 р. Похов. у с. Ба- латонсабаді, Угорщина.

Мартинюк Никанор Олексійо­вич, с. Барвинівка, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Мартинюк Никон Трохимович,

1919 р., с. Барвинівка, українець, кол­госпи., призв. у 1939 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мартинюк Петро Мартинович,

1919 р., Ярунський р-н, призв Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Мартинюк Прокіп Васильович,

1909 р., с. Велика Деражня, українець,

колгоспи., призв. 27.061944 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Мартинюк Сидір Павлович, 1909 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув 14.04.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Мартинюк Степан Дем'янович,

1918 р., с. Красилівка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Мартинюк Степан Петрович, 1906 р., с. Красилівка, українець, колгоспи., ряд. Загинув у 1943 р.

Мартинюк Тимофій Архипович,

1901 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті

Мартинюк Трохим Миколайо­вич, 1912 р., с. Слобода-Романівська, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Мартинюк ФаустТимофійович,

1907 р., с. Барвинівка, ряд. Загинув 29.09.1944 р.

Мартинюк Улян Якимович, 1913 р., с. Барвинівка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Ровно.

Мартинюк Яків Матвійович, 1901 р., ряд. Пропав без вісті в черв. 1943 р.

Мартко Харитон Григорович,

с. Тальки, рйд. Загинув 27.03.1944 р Похов. у Тернопільській обл.

Марушко Михайло Андрійович,

Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 11.01.1944 р. Похов. у с. Пилиповичі.

Мархай Архип Улянович, 1896 р., с. Жолобне, українець, КПРС, служ­бов. призв. у 1943 р., ряд. Загинув 7.07.1944 р. Похов. у с. Жолобне.

Мархай Іван Улянович, 1912 р, с. Жолобне, українець, КПРС, кол­госпи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув 21.12.1944 р. Похов. в Угорщині.

Мархай Іван Федорович, 1915 р, с. Жолобне, українець, ВЛКСМ, кол­госпи., призв. у 1940 р., єфрейтор. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Мархай Марко Адейович, 1909 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті.

Марценюк Василь Петрович, 1904 р., с. Ярунь, ряд. Загинув 27.08.1944 р Похов. у Польщі.

Марценюк Іван Іванович, 1916 р, Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 19.05.1944 р. По­хов. у м. Житомир.

Марцер Піна Невахович, 1910 р, с. Ярунь, єврей, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Марчевський Станіслав Павло­вич, 1921 р., Київська обл., ст. сержант. Помер від ран 1.01.1943 р. Похов. у Ле­нінградській обл.

Марцинковський Іван Григорович,

Городницький р-н, призв. Городницьким РВК, ряд Загинув у бою 23.07.1944 р. По­хов. у с. Любень, Польща.

Марцинковський Степан Григо­рович, 1921 р., с. Броницька Гута, укра­їнець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Марченко Олексій Назарович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Марченко Федір, Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті.

Марченко Федір Федорович,

Городницький р-н, ряд. Загинув у бер. 1940 р.

Марчук Ананій Андрійович, 1924 р., с. Тальки, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув біля м. Київ.

Марчук Андрій Трохимович,

1906 р., с. Голи, ряд. Загинув у бою 8.04.1945 р. Похов. в Австрії.

Марчук Андрій Юхимович, 1915 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у січ. 1941 р„ ряд. Загинув 25.06.1944 р. Похов. у Вітебській обл.

Марчук Антон Васильович, 1907 р., с. Груд, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 19.03.1944 р. Похов. у м. Кременець Тернопільської обл.

Марчук Антон Трохимович, 1924 р., с. Груд, українець, колгоспи., призв. у 1941 р„ ряд. Загинув 13.08.1944 р. Похов. у с. Дарамин, Польща.

Марчук Арсен Васильович, 1907 р., с. Вербівка, українець, колгоспи., призв. у черв. 1941 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Марчук Василь Григорович, 1926 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. За­гинув 15.02.1945 р. Похов. на військ, клад. у м. Прієкуле, Латвія.

Марчук Григорій Савич, 1924 р., с. Слобода Романівська, українець, колгоспи., ряд. Загинув 18.03.1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Марчук Григорій Якимович, 1913 Р-, с. Івашківка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув у бою 11.03.1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенсь­кої обл.

Марчук Давид Іванович, 1922 р., с- Гульськ, українець, колгоспи., призв. У 1940 р., лейтенант. Пропав без вісті в серп. 1942 р.

Марчук Дмитро Тихонович, 1912 Р-, с. Груд, українець, колгоспи., призв.

Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 10.09.1943 р. Похйв. у Смоленській обл.

Марчук Євдокія Степанівна, хут. Пікель, українка, робітн., ряд. Пропа­ла без вісті.

Марчук Іван Архипович, 1918 р., с. Великий Молодьків, українець, кол­госпи., призв. у 1939 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1941 р. біля с. Переми- шель Хмельницької обл.

Марчук Іван Євгенович, 1912 р., с. Великий Молодьків, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Марчук Іван Ілліч, Городницький р-н, ряд. Загинув 28.03.1945 р. Похов. у с. Белянчен, Німеччина.

Марчук Іван Йосипович, 1922 р., с. Великий Молодьків, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Марчук Іван Семенович, 1895 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у бер. 1942 р. Похов. у с. Суховоля.

Марчук Йосип Іванович, 1920 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Червоноармійським РВК Жи­томирської обл., ряд. Загинув у серп. 1941 р. Похов. у Латвії.

Марчук Калістрат Несторович,

1909 р., с. Тернівка, українець, кол­госпи., ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Марчук Карпо Герасимович, 1908 р., с. Великий Молодьків, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 6.03.1944 р. Похов у Ровенській обл.

Марчук Кирило Федорович, Новоград-Волинський р-н, сержант.

гинув 15.07.1944 р. Похов. у Терно­пільській обл.

Марчук Кузьма Мартинович,

1909 р. с. Великий Молодьків, украї­нець, колгоспи., призв, у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Марчук Кузьма Опанасович,

1907 р., с. Івашківка, українець, кол­госпи.,. призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті'в квіт. 1944 р.

Марчук Кузьма Тихонович, 1910 р., с. Груд, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Марчук Микита Іванович, 1913 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у січ. 1941 р., ряд. Загинув 16.08.1944 р. Похов. у Польщі.

Марчук Микола Пилипович, 1913 р., смт Городниця, призв. Городниць­ким РВК, сержант. Помер від ран 8.05.1944 р.

Марчук Микола Теофілович, Го-

рстницький р-н, ряд. Загинув 8.0:. 1944 р.

Марчук Михайло Лаврентійо- вич, 1920 р., с. Липине, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Марчук Михайло Лукич, 1916 р., с. Липине, українець, колгоспи., призв. у 1943 р., ряд. Загинув 11.07.1943 р.

Марчук Михайло Пилипович,

1904 р., с. Тернівка, українець, кол­госпи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 28.03.1944 р.

Марчук Олександр Денисович,

1907 р., с. Груд, українець, колгоспи., призе. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті 15.03.1944 р.

Марчук Олександр Ілліч, 1925 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув 19.07.1944 р. Похов. у с. Красники, Литва.

Марчук Олександр Максимо­вич, Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в груд. 1943 р.

Марчук Олександр Степанович,

1913 р., с. Несолонь, українець, кол­госпи./ призв. у 1941 р., ряд. Пропаз без вісті.

Марчук Олексій Трохимович,

1917 р., с. Груд, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 11.03.1944 р. По­хов. у Ленінградській обл.

Марчук Онопрій Васильович,

1911 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті.

Марчук Петро Назарович, 1900 р., хут. Пікель, українець, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. ,1944 р.

Марчук Пилип Денисович, 1898 р., с. Груд, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув 9.03.1944 р. По­хов. у м. Тернопіль.

Марчук Родіон Опанасович, 1920 р., с. Івашківка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Марчук Роман Улянович, 1912 р., с. Груд, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Марчук Семен Іванович, 1917 р., с. Груд, українець, колгоспи., призв. у 1939 р., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Марчук Семен Кузьмич, 1908 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув у бою 26.03.1944

р. Похов. у с. Бугаївка Червоноармійсь- кого р-ну Ровенської обл.

Марчук Сергій Васильович, 1926 р., хут. Пікель, українець, робітн., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті 3.10.1944 р.

Марчук Сергій Опанасович, 1918 р, с. Івашківка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в бер 1944 р.

Марчук Степан Опанасович,

1915 р., с. Івашківка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Марчук Степан Пилипович, 1925 р., с. Груд, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 15.03.1945 р. Похов. у м. Кенігсберг, Сх. Пруссія.

Марчук Степан Улянович, 1901 р., с. Груд, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 11.03.1944 р.

Марчук Тимофій Іванович, 1919 р., с. Городище, українець, колгоспи., призв 17.03.1944 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті.

Марчук Тимофій Максимович,

1918 р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Марчук Трохим Микитович,

1907 р., с. Пилиповичі, українець, ро­бітн, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Марчук Федір Мартинович, 1914 Р-. с. Великий Молодьків, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським ^ВК, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Марчук Федір Михайлович, 1910 Р-. с Юрківщина, українець, призв. «РУнським РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1945 р.

Марчук Федір Прокопович, 1910 р, с. Кленова, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 24.01.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Марчук Яків Опанасович, 1920 р, с. Івашківка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Марушко Михайло Андрійович,

призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 11.01.1944 р. Похов. у с. Пилиповичі.

Марцинківський Павло Григо­рович, 1910 р, с. Броницька Гута, призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Мар'янський Зигмунд, 1913 р, с. Нова Романівка, поляк, колгоспи, ряд. Загинув у 1943 р. Похов. у с. Нова Ро­манівка.

Мар'янський Сигизмунд В, с.

Голи, ряд. Загинув 6.04.1945 р.

Маськов Андрій Семенович, Го­родницький р-н, призв. Городницьким РВК, ряд. Помер від ран 24.06.1944 р. Похов. у Смоленській обл.

Матвісць Василь Петрович, 1907 р, с. Крайня Деражня, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Маськов Андрій Семенович, Го­родницький р-н, призв. Городницьким РВК, ряд. Помер від ран 24.06.1944 р. Похов. у Смоленській обл.

Матвієць Григорій Антонович,

1919 р, с. Калинівка, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. За­гинув 19.08.1944 р. Похов. у с. Балтма- ні, Латвія.

Матвієць Іван Петрович, 1925 р, с. Крайня Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1943 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 28.02. 1944 р.

Матвієць Олексій Григорович,

1923 р, с. Крайня Деражня, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Матвійчук Адам Григорович,

1909 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Матвійчук Андрій Михайлович,

1906 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Помер від ран 20.03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Матвійчук Арсеній Тимофійо- вич, с. Мала Горбаша, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Матвійчук Василь Антонович,

1900 р, с. Пилиповичі, українець, кол­госпи, призв. 17.01.1944 р, ряд. Заги­нув у бою 24.04.1945 р. Похов. у м. Люббен, Німеччина.

Матвійчук Василь Ігнатович, 1911 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у бою 17.08.1944 р. Похов. у с. Потинелі, Лит­ва.

Матвійчук Василь Павлович, 1907 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р., ряд. Загинув 17.08.1944 р. Похов. у с. Поцюнеляй, Литва.

Матвійчук Григорій Климентійо- вич, 1913 р, с. Мала Горбаша, призв. Бердичівським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Матвійчук Григорій Онупрійо- вич, 1912 р, с. Кудиновичі, українець, колгоспи, призв. у 1939 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Матвійчук Григорій Петрович,

1911 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Матвійчук Дмитро Панасович,

1920 р, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р. Пропав без вісті.

Матвійчук Зіновій Гордійович,

1904 р, с. Кануни, українець, колгоспи, призв. 13.09.1944 р, ряд. Загинув у бою 29.12.1944 р. Похов у Латвії.

Матвійчук Іван Васильович, 1921 р, с. Колодянка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Матвійчук Іван Григорович, 1918 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Матвійчук Костянтин Онупрійо- вич, 1918 р, с. Кудиновичі, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 21.07.1944 р. Похов. у Польщі.

Матвійчук Олександр Арсентійо- вич, 1896 р, с. Кикова , українець, колгоспи, призв. 22.06.1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Матвійчук Опанас Гнатович,

• -< о, с. Кикова, українець, колгоспи, .;• " 7.10.1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Матвійчук Орхім Олексійович,

1912 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 17.07.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Матвійчук Панас Йосипович, 1919 р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без віс­ті.

Матвійчук Петро Андрійович,

1900 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд Загинув у бою 18.03.1944 р. Похов. у с. Липне Воло- димирецького р-ну Ровенської обл.

Матвійчук Петро Костянтино­вич, 1908 р, с. Кануни, ряд Пропав без вісті в черв. 1945 р.

Матвійчук Петро Семенович, 1912 р с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Матвійчук Петро Сергійович, 1913 рч с. Кикова, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р„ ряд. Загинув 21.07.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Матвійчук Сава Семенович, 1913 р, с. Тернівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті 28.08.1943 р.

Матвійчук Семен Іванович, 1906 р, с Велика Горбаша, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув у бою 6.04.1944 р. Похов. у Станіславській обл.

Матвійчук Семен Михайлович,

1917 р, с Кикова, українець, колгоспи, призв. у 1938 р, ряд. Пропав без вісті.

Матвійчук Федір Матвійович.

1915 р, с. Кикова, українець, колгоспи, ряд. Загинув 20.04.1944 р.

Матвійчук Федір Семенович, 1900 р, с Кикова, українець, колгоспи, призв у 1941 р, ряд. Загинув у бою 2.041944 р. Похов. у с. Романів Луць­кого р-ну Волинської обл.

Матвійчук Федір Юхимович, 1912 р, с. Велика Гробаша, українець, кол­госпи, призв у 1944 р. Баранівським РВК, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. біля м. Шепетівка Хмельницької обл.

Матильчук Микола Романович,

1925 р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Помер від ран 26.05.1944 р. Похов. у м. Мозно, Білорусія.

Матинюк Аврам Олександро­вич, 1923 р, с. Барвинівка, українець, колгоспи, ряд. Загинув у 1942 р. По­хов у м. Еленбург, Німеччина.

Матинюк Никанор Олексійович,

У14 Р- с Барвинівка, українець, кол­

госпи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у черв. 1944 р. Похов. у м. Київ

Матюшко Федір Іванович, 1913 р, с. Красилівка, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 14.04.1944 р. По­хов. у с. Гаї-Суходільські Бродівського р-ну Львівської обл.

Маус Антон Людвігович, ряд. За­гинув 23.08.1944 р. Похов. у Нарвсь- кому р-ні, Естонія.

Мацал Андрій, 1918 р, м. Чорно­биль Київської обл, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав

без вісті.

Махлай Василь Іванович, 1901 р, с. Косенів, українець, колгоспи, ряд. Загинув 4 04.1944 р. Похов у Ровенсь­кій обл

Махлай Василь Іванович, 1924 р, с. Токарів, українець, колгоспи, призв. 17.01.1944 р. ряд. Помер від ран 4.04.1944 р. Похов. у с. Рудня Черво- ноармійського р-ну Ровенської обл.

Махлай Іван Опанасович, 1900 р, с. Косенів, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1945 р. Похов. у с. Косенів.

Махлай Марко Самійлович, 1900 р, с. Токарів, українець, колгоспи, призв. 17.04.1944 р, ряд. Загинув 28.03.1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Машевський Геннадій Юліано- вич, 1911 р, с. Яворівка, поляк, кол­госпи, призв. у черв. 1941 р, ряд. За­гинув у 1941 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Машевський Зінон Карлович,

1908 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Машевський Зінон Станіславо- вич, 1922 р, Новоград-Волинський р-н.

ряд. Загинув у бою 19.07.1944 р. Похов. у с. Ополоничі Бродівського р-ну Львівської обл.

Машковський Олександр Ан­дрійович, 1912 р, с. Превер, українець, робітн, призв. 23.06.1941 р, ряд. Заги­нув у 1945 р.

Машковський Олексій Юстино- вич, 1913 р, с. Сінгури Житомирсько­го р-ну, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Машнін Іван Васильович, 1916 р, лейтенант. Загинув 15.02.1944 р. По­хов. у с. Кропивня.

Мацькевич Григорій Іванович,

1918 р, с. Брониця, українець, кол­госпи, призв. у 1943 р, ряд. Пропав без вісті.

Мацькевич Лука Францович,

Городницький р-н, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Помер від ран 22.04.1945 р. Похов. у Німеччині.

Мацьков Прокіп Васильович, 1923 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бер. 1945 р. Похов. у Латвії.

Медведовський Адам Іванович,

1902 р, с. Ковалевичі, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Помер від ран 30.10.1944 р. Похов. у м. Кросно, Поль­ща.

Медведський Антон Кайтано- вич, 1907 р, с. Березники, призв. Го­родницьким РВК, ряд. Загинув 14.07.1944 р. Похов. у с. Острувськ, Польща.

Медведський Антон Микито­вич, 1903 р, с. Березники, ряд. Помер від ран 1.04.1944 р. Похов. у Ровенсь­кій обл.

Медведський Микола Мико­лайович, Городницький р-и, ряд. Про­пав без вісті в жовт. 1944 р.

Медведський Микола Павло­вич, Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Медведський Петро Кайтано- вич, 1914 р, с. Березники, призв. Го­родницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Медведський Юхим Микито­вич, Городницький р-н, ст. лейтенант. Пропав без вісті в бер. 1943 р. Похов. у с. Шляхове Валківського р-ну Хар­ківської обл.

Медведчук Григорій Гордійо- вич, 1909 р, с. Гульськ, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1941 р. Похов у м. Новоград-Волинсь­кий.

Медведчук Іван Овсійович, 1918 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1938 р, ряд. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Медведчук Мина Гордійович,

1907 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у бою 13.07.1944 р. Похов. у Станіславській обл.

Медведчук Мирон Андрійович,

1909 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Медведчук Мирон Свиридоно- вич, 1909 р, с. Гульськ, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у бер. 1945 р. Похов. у м. Броди Львівсь­кої обл.

Медведчук Михайло Овсійович,

1923 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Медведчук Улян Іванович, 1905 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Медвецький Адам Йосипович,

1914 р, с. Липине, українець, колгоспи, призв. у 1943 р, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Медвецький Петро Костянтино­вич, 1914 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 6.03.1944 р.

Медецький Костянтин Олексан­дрович, 1927 р, с. Кануни, українець, колгоспи, ряд. Загинув у бою 29.01.1945 р. Похов. у с. Гренландом біля м. Брес- лау, Німеччина.

Медецький Олександр Антоно­вич, с. Тупальці, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Медецький Петро Антонович,

1909 р, с. Тупальці, ряд. Загинув у бою 1.04.1944 р. Похов. у с. Шниров Бро- дівського р-ну Львівської обл.

Медецький Станіслав Казими- рович, 1918 р, с. Федорівка, поляк, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Медецький Семен Карпович, 1920 р, с. Кануни, ряд. Загинув у бою 19.05.1944 р. Похов. у с. Куровичі Зо- лочівського р-ну Львівської обл.

Медецький Шимон Йосипович,

с. Кануни, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Медяний Леонід Васильович, 1924 р, с. Пищів, ряд. Пропав без вісті 20.05.1944 р.

Медяний Юхим Гнатович, 1922 Р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Меленко Олександр Якович, 1906 Р, Новоград-Волинський р-н, ряд. За­гинув у бою 1.02.1944 р. Похов. у с. Недашки Базарського р-ну Жито­мирської обл.

Мельник Адам Денисович, 1909 р, с. Рудня Баранівського р-ну, ряд. Похов. у с. Марушівка.

Мельник Василь Гордійович,

1907   р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. 12.01.1944 р, сержант. Загинув

23.03.1944    р.

Мельник Василь Григорович,

1908   р, с. Курчиця, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Мельник Василь Йосипович, 1925 р, с. Стриєва, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Мельник Василь Миколайович,

1911   р, с. Кануни, українець, колгоспи, призв. 12.01.1944 р, ряд. Загинув у бою

24.04.1945    р. Похов. у с. Катержинки, Чехословаччина.

Мельник Василь Омелянович,

1906 р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Мельник Василь Омелянович,

1909   р, с. Дідовичі, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1944 р.

Мельник Василь Омелянович,

1912   р, с. Красилівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 19.09.1941 р. По­хов. у м. Білопілля Сумської обл.

Мельник Василь Павлович, 1907 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Мельник Володимир Миколайо­вич, 1920 р, с. Маковиці, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Мельник Григорій Назарович,

1903 р, с. Кикова, українець, колгоспи.

призв. 30.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 6.05.1945 р Похов. у с. Гноймце

Мельник Євдоким Іванович,

1901 р, с Кикова, ряд. Пропав без віс­ті в черв. 1944 р

Мельник Євдоким Олександро­вич, 1920 р, с. Кикова, українець, кол­госпи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Про­пав без вісті в черв. 1944 р.

Мельник Іван Гордійович, 1910 р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Мельник Іван Омелянович, 1917 р, с. Красилівка, українець, вчитель, призв. у 1939 р. Ярунським РВК, ст. лейтенант. Загинув у 1942 р. Похов. у м. Орел.

Мельник Іван Ісакович, Город­ницький р-н, ст. сержант. Пропав без вісті в черв. 1944 р

Мельник Костянтин Гаврилович,

1924 р. Городницький р-н, призв. Го­родницьким РВК, ряд. Загинув у бою

27.03.1944    р. Похов. у Тернопільській обл.

Мельник Леонід Семенович, 1920 р. Городницький р-н, призв. Город­ницьким РВК, сержант. Загинув

18.01.1945    р. Похов. у м. Тавельн, Сх. Пруссія.

Мельник Костянтин Назарович,

1907 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мельник Лез Леонович, 1913 р, с. Владин, українець, колгоспи, призв. у черв. 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Мельник Максим Григорович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті.

Мельник Василь Іванович, 1920 р, с. Михиївка, українець, колгоспи,

призв. у 1942 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті.

Мельник Максим Григорович,

1913 р, с. Михиївка, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув 7.07.1944 р.

Мельник Максим Ничипорович,

1919 р, с. Немильня, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Мельник Максим Ничипорович,

1919 р, с. Немильня, українець, кол­госпи, призв. 12.03.1944 р, ряд. Заги­нув 13.08.1944 р. Похов. у м. Гродно, Білорусія.

Мельник Марко Ничипорович,

1918   р, с. Немильня, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Мельник Марко Ничипорович,

1917   р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без віс­ті.

Мельник Матвій Ананійович,

1906 р, с. Курчиця, українець, кол­госпи, призв. у 1943 р. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 22.03.1944 р. Похов. у м. Луцьк Волинської обл.

Мельник Микола Архипович,

1925   р, с. Пилиповичі, українець, учень, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, сержант. Загинув у черв. 1944 р. По­хов. у Німеччині.

Мельник Микола Євдокимович,

1926   р, с. Кикова, ряд. Загинув у бою 16.02.1945 р. Похов у Латвії.

Мельник Микола Никифорович,

1919   р, с. Немильня, українець, кол­госпи, призв. 12.03.1944 р, ряд. Заги­нув 28.11.1944 р.

Мельник Михайло Григорович,

1918   р, с. Михиївка, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК,

Єфрейтор. Загинув 29.04.1945 р. По­хов. У Німеччині.

Мельник Михайло Іванович, с.

Михиївка, українець, колгоспи. Про­пав без вісті.     ""

Мельник Михайло Олександро­вич, 1915 р, Новоград-Волинський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Заги­нув у бою 22.03.1944 р. Похов у с Во­дички Білогірського р-ну Хмельниць­кої обл.

Мельник Михайло Федорович,

1912 р, с. Курчиця Городницького р-ну, призв у 1940 р., ряд.Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Мельник Олександр Назарович,

1920 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Мельник Оксентій Павлович, 1908 р, с. Немильня, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Мельник Павло Миколайович,

ряд. Пропав без вісті в бер 1944 р.

Мельник Павло Никифорович,

1918 р, с. Немильня, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті.

Мельник Павло Омелянович, 1913 р, с. Косенів, ряд. Загинув 25.11.1944 р. Похов. у м. Ауце, Латвія.

Мельник Петро Ігнатович, 1912 р, с. Пилиповичі, ряд. Загинув 27.08.1944 р. Похов. у с. Дохажив, Польща.

Мельник Петро Савич, 1909 р, с. Немильня, українець, колгоспи, ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Немиль­ня.

Мельник Петро, 1920 р ст сер­жант. Загинув у бою 29.10.1944 р По­хов. у с. Слиптес-Луки, Латвія

Мельник Пилип Лук'янович, 1911 р, с. Барвинівка, ряд. Загинув у бою 15.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Мельник Прокіп Ничипорович,

1915 р, с. Немильня, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті в трав 1944 р.

Мельник Софон Тимофійович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в черв 1944 р.

Мельник Семен Іванович, 1896 р, с. Кануни, українець, колгоспи, призв. 7.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Мельник Степан Борисович, с.

Немильня, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Мельник Терентій Олексійович,

1903 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 20.03.1944 р. Похов. у Волинській обл.    9

Мельник Терентій Іванович, 1909 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Мельник Федір Власович, 1909 р, с. Немильня, призв. Щорським РВК, ряд. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Мельник Цезар Миколайович,

1926 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 1.12.1944 р. Похов. у смт Кра- ковець Львівської обл.

Мельник Юхим Пилипович, 1902 р, с. Курчиця, українець, колгоспи, призв. у 1942 р, ряд. Загинув 31.08.1944 р. Похов. у м. Варшава, Польща.

Мельниковський Борис Павло­вич, 1916 р, Вінницька обл, ряд. Заги­нув 27.03.1944 р. Похов. у Тернопільсь­кій обл.

Мельницький Іван, 1920 р, с. Ду­бівка, поляк, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1942 р.

Мельницький Зигмунд, 1922 р, с. Дубівка, поляк, колгоспи, призв. у 1941 р, ^іяд. Пропав без вісті в 1942 р.

Мельниченко Микола, 1904 р, с. Тернівка, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Мельничук Григорій Антонович,

1924 р, с. Велика Деражня, украї­нець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 26.06.1944 р. Похов у с. Радичі Мо­гильовської обл.

Мельничук Григорій Матвійо­вич, 1925 р, с. Велика Деражня, призв Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 26.06.1944 р. Похов. у с. Радичі Чауссь- кого р-ну Могильовської обл, Біло­русія.

Мельничук Дмитро Захарович,

1923 р, с. Калинівка, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Мельничук Іван Васильович, 1906 р , с. Повчине, українець, колгоспи, призв Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Мельничук Іван Максимович,

1904 р, с. Олександрівка, українець, робітн, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Мельничук Іван Максимович,

1896 р, с. Таращанка, ряд. Загинув у бою 20.03.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Мельничук Йосип Максимович,

с. Таращанка, ряд. Пропав без вісті в груд. 1943 р.

Мельничук Каленик Васильо­вич, 1920 р, с. Калинівка, українець,

колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 16.04.1945 р. Похов у с. Кунсдорф, Німеччина.

Мельничук Матвій Гаврилович,

1918 р, с. Жолобне, українець, кол­госпи, призв. у 1939 р, сержант. Про­пав без вісті.

Мельничук Микола Васильович,

1914 р, с. Дуплинки, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув у 1941 р.

Мельничук Микола Лаврінович,

1922 р, с. Коритище, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Мельничук Микола Онупрійо- вич, 1913 р, с. Борисівка, призв Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Мельничук Олександр Демидо­вич, 1908 р, с. Коритище, призв Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 14.01.1945 р. Похов. у м. Шталлупенен, Сх. Пруссія.

Мельничук Олександр Лавріно­вич, 1920 р, с. Коритище, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Мельничук Петро Андрійович

1909 р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Мельничук Пилип Антонович,

1901 р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Мельничук Прокіп Пилипович

1905   р, с. Середня Деражня, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 6.11.1944 р Похов. у с. Тінка, Угорщина.

Мельничук Трохим Андрійович,

1906   р, с. Вірівка, українець, колгоспи.

призв- Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Мемпель Володимир Миколайо­вич, 1920 р, с. Маковиці, українець, колгоспи., призв. у 1941 р„ ряд. Про­пав без вісті в 1941 р.

Мемпель Йосип Адамович, 1924 р„ Новоград-Волинський р-н, ряд. За­гинув у бою 5.04.1944 р. Похов. у Львівській обл.

Мигловець Степан Матвійович,

1905 р, с. Червона Воля, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 15.01.1945 р.

Мизернюк Микола Сергійович,

1921 р, с. Гірки, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Мизернюк Федір Опанасович,

1909 р, м. Ленінград, українець, кол­госпи, ряд Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Мизтюк Трохим Костянтинович,

1902 р, с. Курчиця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув у бою 15.03.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Микитенко Павло Трохимович,

1905 р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Микитюк Іван Ісакович, 1908 р, с. Великий Молодьків, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті 22.01.1945 р.

Микитюк Ілля Ісакович, 1905 р, с. Великий Молодьків, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, Ряд Пропав без вісті в 1944 р.

Микитюк Охрім Тимофійович,

1908 р, с. Великий Молодьків, украї­нець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у лист.

1943 р. Похов. у м Броди Львівської обл.

Миколаснко Василь Кирилович,

ряд. Загинув 10.01.1944 р. Похов. на клад. у с. Романівка.

Миколайчук Анатолій Павло­вич, 1920 р, с. Середня Деражня, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Миколайчук Василь Антонович,

1922 р, с. Варварівка, українець, кол­госпи, призв у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Миколайчук Дмитро Степано­вич, 1920 р, с. Середня Деражня, ук­раїнець, колгоспи, призв у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Миколайчук Іван Тимофійович,

1896 р, с. Варварівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісл в 1941 р.

Миколайчук Михайло Парфе- нович, 1912 р, с. Великий Молодьків, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Миколайчук Олексій Пилипо­вич, 1922 р, с. Барвинівка, українець, колгоспи, призв у 1939 р, ряд. Про­пав без вісті в 1945 р.

Миколайчук Олексій Семено­вич, 1916 р, с. Варварівка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Про­пав без вісті в 1941 р.

Миколайчук Петро Михейович,

1920 р, с. Середня Деражня, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Миколайчук Степан Михайло­вич, 1923 р, с. Середня Деражня, ук­раїнець, колгоспи, призв. у 1944 р.

Ярунським РВК, сержант. Загинув у бою 10.08.1944 р Похов у с. Ковил- Янки. Польща.

Миколайчук Федір Іванович,

1915 р, с. Кропивня, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Микула Григорій Логвинович,

1906 р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті.

Миринчук Семен Никифорович.

1914 р, Ярунський р-н, призв Ярунсь­ким РВК, сержант. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Миронов Олексій Пилипович,

1914 р, Городницький р-н, ряд. Заги­нув 23.12.1943 р.

Мирончук Олександр Никано- рович, 1912 р, с. Велика Горбаша, ук­раїнець, колгоспи, призв. 23.06.1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Мирончук Харитон Несторович,

1908 р, с. Майдан, українець, КПРС, службов, призв в 1943 р, лейтенант. Пропав без вісті в 1945 р.

Миронюк Олександр Пилипо­вич, с. Гірки, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Миронюк Улян Пилипович, 1909 р, с. Гірки, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Миронюк Феодосій Сергійо­вич, 1921 р, с. Кудиновичі, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Мислинський Петро Францович,

Городницький р-н, ряд. Загинув 15.03. 1944 р.

Михайленко Леонід Степано­вич, 1924 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд Пропав без вісті в 1942 р.

Михайленко Олександр Олек­сійович, Городницький р-н, ряд. Про­пав без вісті в черв. 1944 р.

Михайленко Пилип Семенович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Михайличук Василь Якович, 1924

р, Ярунський р-н, ряд. Помер від ран 8.04.1944 р. Похов. у м. Червоноар- мійськ Ровенської обл.

Михайлов Антип Макарович, 1922

р, с. Марушівка, росіянин, колгоспи, ряд. Помер від ран 23.09.1944 р. По­хов. у Польщі.

Михайлов Василь Капітонович,

1915 р, с. Романівка, українець, кол­госпи, призв. 26.06.1941 р, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Михайлов Дмитро Людвігович

1903 р, с. Броники, українець, кол­госпи, призв у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Михайлов Іван Капітонович, 1909

р, с. Романівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Михайлов Кузьма Петрович, 1919

р, с. Романівка, українець, колгоспи, призв. у груд. 1939 р, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Михайлов Михайло Ларіоно- вич, 1915 р, с. Романівка, українець, службов, призв. у черв. 1941 р, лейте­нант. Пропав без вісті.

Михайлов Петро Сергійович,

1910 р, с. Слобода-Романівська, укра­їнець, робітн, лейтенант. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Слобода-Романівська

Михайлов Федір Ларіонович,

1923   р. с. Романівка, українець, кол­госпи, призв у черв. 1941 р„ ряд. За­гинув у бою 30.031944 р. Похов. у м. Червоноармійськ Ровенської обл.

Михайловський Григорій Кири­лович, 1918 р, с. Несолонь, українець, колгоспи., призв у 1939 р„ ст. сержант. Загинув у бою 21.03.1943 р. Похов. у ростовській обл.

Михайловський Дмитро Гульо- вич, 1903 р., с. Броники, ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р Похов. у с. Бугаїв- ка Червсноармійського р-ну Ровенсь­кої обл.

Михайловський Костянтин Люд- вігович, с. Несолонь, призв. у 1941 р. Пропав без вісті

Михайловський Олексій Людві- гович, 1912 р., с. Броники, українець, колгоспи., призв у 1944 р., ряд. Про­пав без вісті.

Михалюк Василь Ларіонович,

1898 р., с. Жолобне, українець, кол­госпи, призв у 1943 р., ряд. Загинув у 1944 р.

Михалюк Василь Тимофійович,

1919 р., с. Велика Деражня, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р

Михалюк Володимир Львович,

1924   р., с. Велика Деражня, українець, колгоспи., призв. у 1943 р. Ярунським РВК, ряд Пропав без вісті в січ. 1945 р

Михалюк Григор Петрович, 1918 р, с. Велика Деражня, українець, кол­госпи . призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд Помер від ран 20.04.1945 р. По­хов. у м. Ріцнойендорф, Німеччина.

Михалюк Кирило Львович 1911 р., с. Велика Деражня, українець'кол­госпи.. призв. у 19Д2 р. Ярунським РВК, ряд Пропав без вісті в груд. 1944 р

Михалюк Микита Овдійович, 1912 р., с Немильня, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Михалюк Михей Євстигнійович,

1906 р., с. Кикова, українець, колгоспи., ряд. Загинув 15.03.1945 р Похов. у Калінінградській обл.

Михалюк Михайло Олексійо­вич, 1920 р., с. Жолобне, українець, службов., призв. у 1940 р, ряд. Заги­нув 13.03.1940 р. Похов. у Латвії

Михалюк Олександр Львович,

1916 р., с. Велика Деражня, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Михалюк Павло Кіндратович,

1923 р., с. Жолобне, українець, кол­госпи., ряд. Загинув 1.03.1944 р. По­хов. у с. Білогородка Ізяславського р- ну Хмельницької обл.

Михалюк Прохор Павлович,

1903 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Михальченко Микола Григоро­вич, 1915 р., Київська обл., українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Заги­нув у 1944 р. Похов. у Волинській обл.

Михальченко Олександр Лаврі- нович, 1910 р.. Городницький р-н, призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в верес. 1941 р.

Михальчук Аврам Мар'янович,

1920 р., с. Броницька Гута, українець, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в трав 1943 р.

Михальчук Анатолій Михайло­вич, 1908 р., с. Пилиповичі, ряд. Заги­нув 14.01.1943 р. Похов. у с. Альт-Дре- виц, Польща.

Михальчук Андрій Ілліч, 1925 р, с. Несолонь, українець, колгоспи.,

призв. у 1941 р., мол. сержант. Загинув 16.08.1944 р. Похов. на хут. Пукіни, Латвія

Михальчук Арсеній Мусійович,

1910 р., с. Велика Горба_иа, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 7 05.1945 р. Похов. у Німеччині.

Михальчук Архип Маркович,

1906 р., с. Пилиповичі, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 о.

Михальчук Василь Іванович, 1912 р., с. Курчиця, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Городницьким РВК, лейтенант. Загинув у бою 10.03.1945 р. Похов у Сх. Пруссії.

Михальчук Василь Мусійович,

1926 р., с. Велика Горбаша, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Баранівсь- ким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Михальчук Василь Павлович,

1914 р., с. Несолонь, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Помер від ран 1.01.1945 р. Похов. у м. Будапешт, Угорщина.

Михальчук Василь Степанович,

1901 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 23.04.1945 р. Похов. у с. Носислов, Чехословаччина.

Михальчук Василь Якович, 1924 р., с. Косенів, українець, колгоспи., призв. у 1943 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Михальчук Володимир Пили­пович, 1907 р., с, Курчиця, призв. Го­родницьким РВК, ряд. Загинув 18.03. 1944 р.

Михальчук Володимир Петро­вич, Городницький р-н, призв Го­родницьким РВК, ряд. Пропав без

вісті.

Михальчук Григор Михайлович,

1917 р., с. Курчиця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер 1944 р.

Михальчук Григор Ничипоро­вич, 1924 р., с. Красилівка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Михальчук Григор Юхимович,

1900 р., с. Велика Горбаша, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Баранівсь- ким РВК, ряд. Загинув у бою 16.07.1944 р. Похов. у м. Алітус, Латвія.

Михальчук Євген Ігнатович, 1901

р., с. Пилиповичі, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1945 Р

Михальчук Зіновій Климович,

1926 р., с. Велика Горбаша, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Баранівсь- ким РВК, ряд. Загинув 12.08.1944 р. Похов. у Польщі.

Михальчук Іван Хомич, 1920 р, с. Несолонь, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Михальчук Ігнат Васильович.

1911   р., с. Косенів, призв. Ярунським РВК, сержант. Загинув 20.07.1944 р.

Михальчук Карпо Оксентович,

1914 р., с. Курчиця, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Михальчук Микола Іванович,

1912   р., с Косенів, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Михальчук Микола Петрович, с.

Курчиця, українець, колгоспи., ряд Пропав без вісті.

Михальчук Микола Степанович

1917 р., Новоград-Волинський р-н, стар­шина. Загинув у бою 3.08.1944 р. По­хов. в Естонії.

Михальчук Михайло Степанович,

1918 р., с. Пилиповичі, українець, кол­госпи., призв. у 1938 р. Ярунським РВК, ряд Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Михальчук Михтон Давидович,

1908   р., с. Курчиця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Михальчук Никодим Климович,

1909   р., с. Велика Горбаша, українець, колгоспи., призв. 23.06.1941 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1941 р.

Михальчук Ничипір Петрович,

Городницький р-н, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Михальчук Олександр Софро- нович, 1925 р., с. Несолонь, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Заги­нув у бою 11.08.1944 р. Похов. у с. Се- лія, Латвія.

Михальчук Олексій Васильович,

1918 р., с. Косенів, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., капітан. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Хмельницький.

Михальчук Олексій Захарович,

1925 р., с. Пилиповичі, українець, служ­бов., призв. у трав. 1941 р., ряд. Про­пав без вісті в лип. 1944 р.

Михальчук Олексій Омеляно­вич, 1919 р., с. Курчиця, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 6.04.1945 р. Похов. у м. Зидпунг, Сх. Пруссія.

Михальчук Софрон Опанасо­вич, 1890 р., с. Несолонь, українець, колгоспи., призв. у 1941 р, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Михасик Василь Артемович, 1910 Р-' ярунський Р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Михлай Василь Іванович, 1924 р., с. Косенів, українець, колгоспи., призв. у 1942.р. Ярунським РВК, ряд Загинув у 1943 р Похов. у м. Дубно.

Михнюк Арсеній Степанович,

1923 р., с. Ходурки, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р. Городницьким РВК, сержант. Загинув у 1945 р. По­хов. у с. Ходурки.

Михнюк Григорій Іванович, 1921 р., с. Ходурки, українець, колгоспи., призв. у 1940 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1942 р.

Михнюк Іван Васильович, 1899 р., с. Ходурки, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Михнюк Ісак Харитонович, 1904 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., ряд. Загинув у 1943 р. Похов. у с. Лу­чиця.

Михнюк Трохим Костянтино­вич, 1902 р, с. Курчиця, українець, колгоспи., призв. у 1943 р. Городниць­ким РВК. Пропав без вісті в 1944 р.

Михнюк Яків Григорович, 1911 р., с. Курчиця, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Помер від ран 13.05.1945 р. Похов. у м. Ландсберг, Німеччина.

Мишкевич Йосип Тодорович, 1920 р., с. Броницька Гута, українець, ро­бітн., призв. Городницьким РВК, мол. сержант. Помер від ран 16.04.1945 р. Похов. у м. Гуден, Німеччина.

Мікац Василь Петрович, 1918 р., с Майстрів, українець, колгоспи., призв. у 1941 р„ ряд. Пропав без вісті.

Мікац Михайло Петрович, 1912 р, с. Майстрів, українець, колгоспи., призв. к 1941 р., ряд. Пропав без вісл в 1943 р.

Місюра Днем Несторович. 1918 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., призв. у 1939 р., ряд. Пропав без вісл в 1943 р.

Місюра Василь Павлович, 1926 р., с. Велика Горбаша, українець, кол­госпи., призв. 18.01.1943 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 27.07.1944 р. Похов у Латвії.

Місюра Василь Сидорович, 1925 р., с. Мала Горбаша, українець, кол­госпи., призв. у бер. 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 27.07.1944 р. Похов. у Німеччині.

Місюра Дмитро Несторович, 1922 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., сержант. Загинув у 1942 р. Похов. у Калінінградській обл.

Місюра Іван Несторович, 1916 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., призв. у черв. 1941 р , ряд Пропав без вісті.

Місюра Іван Несторович, 1912 р., с. Юрківщина, українець, колгоспи., призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Місюра Михайло Сидорович,

Новоград-Волинський р-н, ряд. Про­пав без вісті в лип. 1944 р.

Міськевич Анатолій Пилипович,

1926 р., с. Середня Деражня, українець, , колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Міськевич Іван Лукич, 1909 р., с. Середня Деражня, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісл в січ. 1945 р.

Міськевич Іван Трохимович, 1900 р., с. Середня Деражня, українець, кол­госпи., призв. у 1942 р Ярунським РВК, ряд. Загинув 9.03.1944 р. Похов. у с.

Стіжок Шумського р-ну Тернопільської обл.

Міськевич Олексій Архипович,

1911 р., с. Середня Деражня, українець, колгоспи., призв. у 1943 р Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Міськевич Олексій Дмитрович,

1921 р., с. Середня Деражня, призв Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Міськевич Пилип Григорович,

1907 р., с. Середня Деражня, українець, колгоспи., ряд. Загинув у бою 17.07.1944 р. Похов. у Львівській обл.

Міськевич Пилип Григорович,

1906 р., с. Середня Деражня, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 18.05.1945 р Похов у м. Броди Львівської обл

Міськевич Семен Григорович,

1920 р., с. Середня Деражня, українець, колгоспи., призв. у 1941 р Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Міськов Андрій Семенович, 1900

р., смт Городниця, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 25.06.1944 р.

Міськов Григор Петрович, 1920

р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у 1939 р. Городницьким РВК, сержант. Загинув 2.10.1941 р. Похов. у с. Сіробабине Лебединського р-ну Сумської обл.

Міськов Данило Микитович, 1902

р., с. Лучиця, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 14.03.1944 р. По­хов у Тернопільській обл.

Міськов Дорофій Нилович, 1919

р., с. Барвинівка, українець, колгоспи, призв. у 1939 р., ст. сержант. Пропав без вісті в 1945 р.

Міськов Микола Іванович, 1926 р, с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р., ряд. Загинув 20.08.1944 р.

Міськов Микола Михайлович,

1923 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., ряд. Загинув від рук націоналістів. По­хов. у Волинській обл.

Міськов Микола Несторович,

1902 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті.

Міськов Микола Петрович, 1922 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті.

Міськов Микола Семенович,

1908 р., смт Городниця, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1942 р.

Міськов Михайло Іванович, 1923 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у 1940 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Міськов Петро Минович, 1923 р., с. Лучиця, призв. Городницьким РВК, сержант. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Міськов Петро Петрович, 1922 р., с. Лучиця, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Міськов Филимон Семенович,

1905 р., смт Городниця, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мішура Дмитро Пилипович, с.

Курчиця, ряд. Загинув 10.04.1945 р. По­хов. у Німеччині.

Міщенко Степан Карпович, 1911 Р. Київська обл., українець, колгоспи., призв. у черв. 1941 р., ряд. Похов. у с. Соколець Козятинського р-ну Вінниць­кої обл.

Міщук Василь Федорович, 1910 р., с. Токарів, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 14.02.1945 р. По­хов. у с. Мужла, Угорщина.

Мовчан Ананій Миколайович,

1919 р., с. Орепи, українець, колгоспи., призв. 21.05.1939 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Мовчан Григорій Феодосійович,

Новоград-Волинський р-н, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Мовчан Євген Миколайович,

1925 р., с. Орепи, українець, колгоспи., призв. 12.03.1944 р., мол. сержант. За­гинув у бою 29.01.1945 р. Похов. у Ні­меччині.

Мовчан Микита Степанович,

с. Орепи, українець, колгоспи., призв. у бер. 1944 р., ряд. Загинув 18.07.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Мовчан Павло Сергійович, 1909 р., с. Орепи, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мозгун Георгій Васильович, 1915 р., смт Городниця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув у бою 27.02.1945 р. Похов. у м. Бреслау, Німеччина.

Мозичук Томофій Савелійович,

1900 р., с. Косенів, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 18.07.1944 р. Похов. у с. Гайки Чер- воноармійського р-ну Ровенської обл.

Мокрицький Франц Олексан­дрович, 1915 р., с. Яворівка, ряд. Про­пав без вісл в серп. 1941 р.

Момотюк Микола Лаврентійо- вич, 1925 р., с. Колодянка, украї­нець,колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Загинув у 1945 р. Похов. у м. Корости- шеві.

Монжиєвська Софія Йосипівна,

1923 р., с. Сусли, полька, колгоспи.,

35 «2

призв. у 1943 р., ряд. Пропала без віс­ті.

Монжиєвський Антон Францо- вич, 1916 р., с. Сусли, поляк, колгоспи., призв. 5.04.1944 р., ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Червоноармійськ Ро­венської обл.

Монжиєвський Павло Шимоно- вич, 1923 р., с. Сусли, поляк, колгоспи., призв -у лип. 1943 р., ряд. Пропав без вісті.

Монжиєвський Шимон Антоно­вич, 1919 р., с. Сусли, поляк, колгоспи., призв. у лип. 1943 р., ряд. Пропав без вісті.

Моноткж Артем Тодосович, 1907 р., с. Кожушки, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті.

Мордас Олександр Йосипович,

1916 р., с. Кудиновичі, українець, кол­госпи., ряд. Загинув у жовт. 1943 р. Похов. у с. Вербівка.

Моринець Федір Іванович, 1907 р., Дніпропетровська обл., українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Про­пав без вісті в 1944 р

Мороз Адам Дмитрович, с. Ка­линівка, українець, КПРС, ряд. Пропав без вісті.

Мороз Віталій Захарович, 1920 р., с. Юрківщина, сержант. Загинув у бою 20.11.1943 р. Похов. у Полтавській обл.

Мороз Іван Лукич, 1920 р., с. Пов­чине, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у бою 22.01.1945 р. Похов. у Німеччині.

Мороз Йосип Захарович, 1920 р., с. Юрківщина, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 20.11.1943 р.

Мороз Макар Іванович, 1904 р., с. Олександрівка, ряд. Помер від ран 20.03.1944 р. Похов у м. Дубно Ро­венської обл.

Мороз Максим Карпович, 1903 р., с. Броники, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув у бою 25.04.1944 р. Похов. у с. Бугаївк,. Чер- воноармійського р-ну Ровенсько:' обл.

Мороз Максим Назарович, 1907 р., с. Великий Молодьків, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Мороз Микола Лукич, 1907 р., с. Лучиця, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мороз Михайло, 1914 р., Київсь­ка обл., українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Мороз Михайло Максимович,

1916 р., с. Юрківщина, українець, кол­госпи., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Мороз Олександр Лукич, 1924 р., с. Повчине, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Мороз Петро Васильович, 1924 р., с. Жеребилівка, українець, кол­госпи., призв. у 1943 р., ряд. Загинув 22.05.1944 р.

Мороз Пилип Пилипович, с. Чи­жівка, призв. Київським РВК, мол. лей­тенант. Загинув 16.01.1944 р.

Мороз Степан Дмитрович, 1908 р, Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Морочко Олексій Назарович, Го­родницький р-н, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Мосійчук Архип Назарович, 1920 с Михиївка, українець, колгоспи., призв. у 1942 р. Городницьким РВК, ряд. Загинув у груд. 1942 р. Похов. у с.

Таращанка.

Мосійчук Архип Степанович,

1905 р, с. Борисівка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1945 р. Похов. у При­балтиці.

Мосійчук Василь Дмитрович,

1924 р, с. Груд, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 7.04.1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Мосійчук Василь Федорович, с.

Борисівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Славута Хмельницької обл.

Мосійчук Володимир Андрійо­вич, 1903 р, с. Курчиця, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Мосійчук Володимир Аполло- нович, 1911 р, смт Городниця, ряд. Пропав без вісті в верес. 1944 р.

Мосійчук Володимир Степано­вич, 1911 р, с. Дуплинки, українець, колгоспи, призв. 21.03.1944 р, сержант. Загинув у бер. 1945 р. Похов. у с. Ля- бух, Німеччина.

Мосійчук Григорій Васильович,

1922 р, с. Груд, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Мосійчук Григорій Федорович,

1924 р„ с. Михиївка, українець, кол­госпи, призв. у 1943 р. Городницьким ^К, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Мосійчук Дмитро Силович 1898 Р, с. Груд, українець, колгоспи, призв. У 1943 р„ ряд. Загинув 15.03.1944 р.

Мосійчук Іван Григорович, с. Бо­рисівка, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Мосійчук Іван Михайлович, 1919 р, с. Кануни, ряд. Загинув у бою 21.04.1944 р.

Мосійчук Йосип Денисович, 1903 р, с. Груд, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Мосійчук Максим Вікторович,

1924 р, с. Груд, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Мосійчук Максим Миколайо­вич, 1904 р, с. Токарів, українець, кол­госпи, призв. 1.03.1944 р. Ярунським РВК, ряд Загинув у бою 1.07.1944 р. Похов. у с. Тейкар-Сарі, Карело-Фінсь- ка РСР.

Мосійчук Микола Савич, 1913 р, с. Юрківщина, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Мосійчук Микола Якович, 1905 р, смт Городниця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Мосійчук Олександр Федоро­вич, 1917 р, с. Борисівка, українець, колгоспи, призв. у 1939 р. Ярунським РВК, ст. лейтенант. Загинув у бою 25.06.1944 р. Похов. у Вітебській обл, Білорусія.

Мосійчук Павло Ісакович, 1921 р, с. Борисівка, українець, колгоспи., призв. у 1940 р. Ярунським РВК, сер­жант. Загинув у бою 23.04.1944 р. По­хов. у Кримській обл.

Мосійчук Созон Якович, 1900 р, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 23.03.1944 р. Похов. у с. Білого- рівка Червоноармійського р-ну Ро­венської обл.

Мосійчук Яків Григорович, 1910р., с. Борисівка, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Мосійчук Яків Миронович, 1912 р, с. Груд, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Москалець Феодось Йосипович,

1917 р, с. Жеребилівка, українець, кол­госпи, призв. 20.01.1944 р, ряд. Заги­нув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Дубно.

Москалець Федось Пилипович,

1912 р, с. Жеребилівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Москальчук Костянтин Зосимо- вич, 1923 р, с. Гульськ, українець, кол­госпи, ряд. Загинув у бою б. 03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Москальчук Пилип Тимофійо­вич, 1905 р, с. Гульськ, українець, колгоспи., ряд. Загинув у бою 14.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Москальчук Федір Гордійович,

1906   р, українець, колгоспи, ряд. За­гинув у бер. 1944 р. Похов. у м. Броди Львівськоїобл.

Мософіров Федір Дем'янович,

1907   р, с. Сусли, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Мотель Степан Григорович, Го­родницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мошков Йосип Адамович, 1918 р, с. Пищів, українець, колгоспи., призв. у 1939 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. біля м. Дубно.

Музика Василь Григорович, 1922 р, с. Дідовичі, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Музика Володимир Іванович,

1924 р, с. Дідовичі, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Музика Гнат Сергійович, 1898 р, с. Дідовичі, українець, колгоспи, призр у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Музика Іван Дмитрович, 1912 р, с. Дідовичі, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Музика Михайло Іванович, 1924 р, с. Дуплинки, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Музика Тимофій Семенович,

1908   р, с. Немильня, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті в 1942 р.

Музичка Дмитро Павлович, 1906 р, с. Романівка, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Музичка Петро Павлович, призв. Городницьким РВК, ряд Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Музичко Данило Калістратович,

1909   р, с. Слобода-Романівська, ук­раїнець, колгоспи, лейтенант. Пропав без вісті в 1943 р.

Музичук Володимир Петрович,

1915 р, с. Маковиці, ряд. Помер від ран 19.03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Муравський Яків Іванович, ряд

Загинув 27.03.1944 р. Похов. у м. Трос- тянець Заложцівського р-ну Терно­пільської обл.

Мурайов Петро Якович, 1915 р, ряд. Загинув 2.01.1944 р. Похов. у с. Романівка.

Муранов Яким Андрійович, ряд. Загинув 3.01.1944 р. Похов. у с Романівка.

Мусійчук Яків Григорович, 1910 с Красилівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Мустофіров Федір Іванович, 1912 р с. Сусли, українець, колгоспи, призв. 22 06.1942 р, ряд. Пропав без вісті в січ. 1943 р.

Мухаровський Антон Іванович,

с. Ходурки, поляк, робітн, призв. у 1944 р. Городницьким РВК. ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Мухаровський Володимир Ва­сильович, 1921 р, с. Михиївка, украї­нець, колгоспи, призв. у 1941 р. Го­родницьким РВК, сержант. Помер від ран 23.03.1943 р.

Мухаровський Григор Степано­вич, 1924 р, с. Михиївка, призв. Город­ницьким РВК, мол. сержант Загинув 21.08.1943 р. Похов. у Харківській обл.

Мухаровський Іван Онисимо­вич, 1909 р, с. Михиївка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Городниць­ким РВК, ряд. Помер від ран 23.09.1944 р. Похов. у с. Зеленки Варшавського воєводства, Польща.

Мухаровський Іван Петрович,

1924 р, с. Михиївка, українець, кол­госпи, призв. у 1943 р, ряд. Пропав без вісті.

Мухаровський Кузьма Ониси­мович, 1923 р, с. Михиївка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті.

Мухаровський Олександр Са- вич, 1908 р, с. Михиївка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р„ ряд. Про­пав без вісті в груд. 1944 р/

Мухаровський Степан Гоигооо-

в^.1908 р..с Михиївка,^ЙХ

у                                  р' г°р°дницьким

ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

М'якота Арсен Романович, 1908 р, с. Середня Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув

1.04.1944      р. Похов. у м. Броди Львівсь­кої обл.

М'якота Іван Романович, 1911 р, с. Середня Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

М'якота Микита Лукич, 1913 р, с. Великий Молодьків, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 5.11.1944 р. Похов. у м. Львів.

Московський Мар'ян Тимофійо­вич, 1916 р, с. Яворівка, ряд. Загинув 15.03.1944 р.

Московський Франц Тимофійо­вич, 1921 р, с. Яворівка, українець, колгоспи, призв. у черв. 1944 р, мол. лейтенант. Загинув у бою 9.04.1945 р. Похов. у Сх. Пруссії.

М'ясков Дорофій Нилович, 1918 р, с. Барвинівка, ряд. Помер від ран

4.02.1945      р. Похов. у м. Шверзенц, Польща.

М'ятка Андрій Антонович, 1924 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

М'ятка Пилип Васильович, 1908 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.