Кабанов Антон Якович, 1924 р„ с. Великий Молодьків, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Помер від ран 24.03.1944 р. Похов. у с. Ситне Червоноармійсь- кого р-ну Ровенської обл.

Кагарлицький Феодосій Архи-

пович, 1912 р, с. Черняхівка Київсь­кої обл, службов, ряд. Пропав без вісп в жовт. 1942 р.

Кагарлицький Феодосій Архи-

пович, с. Дідовичі, українець, кол­госпи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Казак Микола Володимирович,

1920 р, ряд. Загинув у бою 18.02.1942 р. Похов. у с. Шаврове Олександрівсь- кого р-иу Донецької обл.

Казакевич Григорій Якович,

1908 р, с. Сусли, ряд. Загинув у бою 29.03.1944 р. Похов. у с. Батьків Чер- воноармійського р-ну Ровенської обл.

Казакевич Петро Андрійович,

1913 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Помер від ран 2.11.1944 р. Похов. у м. Ярослав, Польща.

Казачук Микола Микитович, 1905

Р, смт Городниця, призв Городниць­ким РВК, ряд. Загинув 26.03.1944 р.

Казачук Петро Климович, 1907

ким РВКк-ар,В' УкРаі*ець, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув 15.03.1944 р.

Казачук Федір Микитович, ряд. Помер Від ран 10.03.1944 р. Похов. у М' ДУ6но Ровенської обл

Кайданович Євстахій Йосипович,

1920 р, с. Теснівка, ряд. Загинув у бою 20.07.1944 р. Похов. у Львівській обл.

Кайданович Іван Антонович,

1920 р, с. Федорівка, українець, кол­госпи, призв. у 1943 р, партизан. За­гинув у 1943 р. Похов. у с. Теснівка.

Кайданович Леонід Степано­вич, с. Теснівка, ряд. Пропав без віс­ті.

Кайданович Олександр Тимо- фійович, 1918 р, с. Теснівка, поляк, службов, призв. у 1941 р. Пропав без вісті в 1944 р.

Кайданович Станіслав Йосипо­вич, 1910 р, с. Поліянівка, поляк, кол­госпи, призв. у 1944 р. Пропав без вісті в Польщі.

Кайданович Станіслав Йосипо­вич, 1916 р, с. Теснівка, поляк, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Кайданович Франко Іванович,

1915 р, с. Романівка, поляк, призв. 13.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 18.03.1944 р. Похов у с. Демидівка Млинівського р-ну Ровенської обл.

Кайданович Франц Францо­вич, 1926 р, с. Теснівка, поляк, кол­госпи, призв. 1.05.1944 р. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Кайнський Степан Опанасович,

ряд. Загинув 3.03.1944 р.

Калач Олександр Максимович,

1911 р, с. Вербівка, сержант. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Калашников Василь Іванович,

ряд. Загинув 4.01.1944 р. Похов. на клад. у с. Романівка.

Калинчук Сергій Петрович, 1916 р, Новоград-Волинський р-н, ст. лей­

тенант. Помер від ран 18.07.1944 р. По­хов. у м. Тернопіль.

Калінін Павло Савич, 1903 р, с. Кануни, українець, колгоспи, призв. у січ. 1944 р,ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Калінський Іван Павлович, 1916 р, с. Дідовичі, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 19.09.1944 р.

Калуш Володимир Іванович,

1921 р, с. Борисівка, українець, ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Кальченко Захар Якович, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Каменецький Леонід Микола­йович, 1926 р, Городницький р-н, призв. Городницьким РВК, ряд. Помер від ран 10.12.1944 р. Похов. у с. Сечов- це, Чехословаччина.

Камінський Франц Іванович,

1912 р, с. Тальківка, поляк, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Помер від ран 21.05.1944 р. Похов. у с. Чистопади Зборівського р-ну Тернопільської обл.

Кананчус Микола Миколайо­вич, 1918 р, с. Середня Деражня, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 9.03.1944 р. Похов. у м. Новоград- Волинський.

Канарський Антон Йосипович,

1918 р, с. Івашківка, поляк, колгоспи, призв. у 1940 р, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Канарський Володимир Івано­вич, 1915 р, с. Перелісянка, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Канарський Володимир Івано­вич, 1923 р, с. Броницька Гута, украї­нець, робітн, призв. Городницьким РВК, сержант. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Канарський Микола, 1917 р, с Теснівка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р

Канашов Іван Кузьмич, 1900 р,

с. Нова Романівка, українець, колгоспи, ряд. Загинув 30.03.1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Каневський Василь Миколайо­вич, 1910 р, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Каплан Абрам Беркович, 1900

р, смт Городниця, призв. Каттакур- ганським РВК Самаркандської обл, ряд. Загинув у бою 18.08.1944 р. По­хов. у с. Кетурновичі Каунаського р- ну, Литва.

Каплан Соломон Григорович,

1902 р, смт Городниця, єврей, робітн, призв. Городницьким РВК, ст. сержант. Загинув у 1942 р.

Капланов Григорій Соломоно- вич, ст. сержант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Каплюк Яків Савич, 1904 р, с. Ко­жушки, українець, колгоспи, ряд. Про­пав без вісті.

Капустинська Ганна Людвігівна,

1914 р, с. Сусли, полька, колгоспи. За­гинула в лип. 1943 р. Похов. у с. Сусли.

Капустинський Мар'ян Вікенті- йович, 1923 р, с. Сусли, поляк, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у лип. 1943 р. Похов. у м. Новоград-Во­линський.

Капустинський Петро Іванович,

1912 р, с. Сусли, поляк, колгоспи, призв. у січ. 1944 р, ряд. Загинув 30.05.1944 р. Похов. у с. Батьків Чер- воноармійського р-ну Ровенської обл.

Капустинська Розалія Вікентіїв-

на, 1897 р, с. Сусли, полька, колгоспи.

Загинула в лип. 1943 р. Похов. у м. Новоград- Волинський.

Капустинський Франц Іванович,

1903 р, с. Сусли, поляк, колгоспи, призв. у січ. 1944 р„ ряд. Загинув 2011.1944 р. Похов. у м. Отвець, Поль­ща.

Капустюк Антон Омелянович,

1922 р, с. Немильня, українець, кол­госпи, ряд. Загинув 12.09.1944 р. По­хов. у с. Сторос Брудка, Польща.

Капустюк Володимир Григоро­вич, 1920 р, с. Немильня, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Капустюк Максим Юхимович,

1908 р, с. Гульськ, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р„ ряд. Загинув у бер. 1945 р. в Німеччині.

Капустюк Михайло Юхимович,

1903 р, с. Гульськ, ряд. Загинув у бою 20.02.1945 р. Похов. у м. Люблін, Поль­ща.

Капустюк Петро Омелянович,

1914 р, с. Немильня, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Капустюк Сергій Дмитрович,

1910 р, с. Немильня, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Капчук Степан Сидорович, 1919 р, с. Киянка, ст. сержант. Загинув у бою 10.12.1943 р. Похов. у с. Новоро- манівка Знам'янського р-ну Кіровог­радської обл.

Карабанов Іван Корнійович, 1917 Р, с. Марушівка, росіянин, колгоспи, призв. у 1940 р„ ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Каральчук Никифор Григоро­вич, с. Червона Воля, призв. Город-

18^07.1944 р РЙД' Пр°ПаВ б" ВІСТІ

Карасюк Леонтій Іларіонович,

1913 р, с. Кудиновичі, українець, кол­госпи, призв. у 1940 р, ряд. Загинув 24.02.1944 р. Похов. у м. Корець Ро­венської обл.

Каркач Петро Дмитрович, 1921 р, с. Майстрів, ряд. Загинув у бою 28.11.1942 р. Похов. у Сталінградській обл.

Карасюк Леонтій Іларіонович,

1918 р, с. Кудиновичі, українець, кол­госпи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 15.10.1941 р. Похов. у м. Пшемисль, Польща.

Карнасевич Мар'ян Вікторович,

1904 р, с. Кіровка, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 17.09.1944 р. Похов. у м. Варшава, Польща.

Каровський Олексій Антонович.

Загинув 13.02.1945 р. Похов. у с. Ява- же-Среднє Краківського воєводства, Польща.

Карельський Дмитро Микола­йович, 1917 р, Новоград-Волинський р-н, лейтенант. Загинув у бою 16.12.1943 р. Похов. у с. Росляни Городоцького р-ну Вітебської обл, Білорусія.

Карпенко Дем'ян Іванович, 1922 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув у 1944 р. Похов. на бр. клад. в смт Городниця.

Карпенко Яким Васильович, 1911 р, смт Городниця, українець, робітн.. призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув у 1944 р.

Карпець Феодосій Павлович,

1926 р, с. Косенів, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 11.02.1945 р. Похов. у с. ГІа- вель, Польща.

Карпишин Володимир Родіоно­вич, 1918 р, с. Кропивня, українець,

колгоспи, призв. у"1938 р, ряд. Заги­нув у серп. 1941 р.

Карпишин Іван Семенович, 1911 р, с. Слобода-Романівська, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Про­пав без вісті в 1942 р.

Карпишин Іван Степанович, 1910 р, с. Слобода-Романівська, українець, колгоспи, ряд. Загинув 19.08.1943 р.

Карпинський Петро Іванович, 1919 р, с. Наталівка, українець, робітн, призв. у 1944 р, ряд Загинув 3.05.1944 р.

Карпинський Чеслав Францо- вич, 1924 р, с. Лебедівка, призв. Чка- ловським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Карпинський Якуб Якубович,

1903 р, с. Сусли, поляк, колгоспи, призв. 9.03.1944 р, ряд. Загинув у бою 26.11.1944 р. Похов. у м. Визвар, Угор­щина.

Карплюк Антон Андрійович,

1916 р, с. Малий Молодьків, мол. лей­тенант. Помер від ран 3.04.1942 р. По­хов. у с. Тигода Ленінградської обл.

Карплюк Антон Сергійович, 1910 р, с. Великий Молодьків, призв. Ярунським РВК, лейтенант. Загинув у бою 1.11.1943 р

Карплюк Аркадій Романович,

ряд. Пропав без вісті.

Карплюк Василь Дмитрович,

1901 р, призв. у січ. 1944 р, ряд. Про­пав без вісті в трав. 1944 р.

Карплюк Василь Захарович, 1912 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Карплюк Василь Ігнатович, 1914 р, Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Карплюк Герасим Йосипович,

1911 р, с. Пищів, українець, колгоспи.' призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВк' ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Карплюк Григорій Федорович,

1902 р, с. Пищів, українець, кол­госпи, призв. 20.01.1944 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті 2.08.1944 р

Карплюк Дмитро Вікторович,

1924 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, ряд. Загинув 7.07.1944 р. Похов. у м. Вроди Львівської обл.

Карплюк Іван Андрійович, 1916

р, с. Дідовичі, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Карплюк Іван Арсенович, 1926

р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув 31.01.1945 р Похов. в Угорщині.

Карплюк Іван Васильович, 1918

р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, капі­тан. Загинув у бою 16.01.1943 р. Похов у Краснодарському краї.

Карплюк Іван Никифорович,

1920 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у черв 1944 р.

Карплюк Іван Юхимович, с.

Груд, ряд. Загинув 31.03.1944 р. Похов. у с. Дітківці Бродівського р-ну Львівсь­кої обл.

Карплюк Ігнат Васильович, 1914

р, с. Суховоля, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Карплюк Микола Сергійович,

1914 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 19.03.1944 р. Похов. у с. Чуга- лів Кременецького р-ну Тернопільсь­кої обл.

Карплюк Михайло Архипович,

1918 р., с. Кудиновичі, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Карплюк Михайло Никифоро-

вич, 1926 р, с. Ярунь, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 1.08.1944 р. Похов. на хут. Бжажанци, Румунія.

Карплюк Михайло Оксентович,

1914 р, с. Великий Молодьків, українець, колгоспи., призв у 1941 р. Ярунським РВК, ряд Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Карплюк Олексій Юхимович,

1912 р, с. Груд, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Карплюк Омелян Мусійович,

1916 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у с. Ярунь.

Карплюк Павло Миколайович,

1908 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 20.03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Карплюк Сергій Михайлович,

1926 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 16.02.1945 р. Похов. у м. Кюстрин, Ні­меччина.

Карплюк Федір Григорович,

1910 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, ряд. Загинув у лип. 1944 р.

Карплюк Федір Макарович, 1910 р, с. Груд, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 18.03.1944 р. Похов. у с. Лишня Шумського р-н^ Тернопільсь­кої обл.

Канчук Григорій Мукійович,

' 0 р" ° Тупальці, українець, кол­госпи ряд. Загинув у 1943 р. Похов. у с. Жабориця Баранівського р-ну.

Карченко Іван Олексійович, ряд. Загинув 23.03.1944 р.          Н

Карченко Юхим Неронович, ряд. Помер від ран 19.05.1944 р.

Касяневич Микола Тимофійо- вич, 1904 р, с. Гульськ, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у с. Гульськ.

Катвицький Йосип Доментійо- вич, сержант. Загинув 17.07.1944 р. Похов. у м. Радехів Волинської обл.

Каток Василь Карпович, 1915 р, с. Несолонь, сержант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Катюха Володимир Якович, 1910 р, с. Стрисва, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 18.02.1945 р. Похов. у с. Берн Бєльсь- кого повіту Шльонського воєводства, Польща.

Катюха Іван Дмитрович, 1909 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Про­пав без вісті 27.03.1944 р.

Катюха Микола Петрович, 1919 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Про­пав без вісті в груд. 1941 р.

Катюха Степан Іванович, 1922 р, с. Нова Романівка, українець, колгоспи. Пропав без вісті в 1941 р.

Катюха Федір Дмитрович, 1907 р, с. Гульськ, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кац Борис Ілліч, 1915 р, смт Го­родниця, призв. Городницьким РВК, партизан. Загинув у 1944 р.

Кац Йосип Ілліч, 1922 р, смт Го­родниця, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, партизан. Загинув у 1941 р.

Качуровський Олександр Анто­нович, 1911 р, с. Липне, поляк, кол-

госпн, призв. Городницьким РВК, ряд. загинув 13.02.1945 р. Похов. у Польщі.

Кашук Василь Петрович, 1919 р, с. Велика Деражня, мол. сержант. За­гинув у бою 24.09.1941 р. Похов. у с. Нова Іванівка Запорізької обл.

Кващук Омелян Романович,

1926 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 1.01.1944 р. Похов. на бр. клад. в смт Городниця.

Кельберт Леонід, м. Корсунь- Шевченківський, колгоспи, призв. у черв. 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Керилюк Федір Молерович, 1910 р, с. Груд, українець, колгоспи, призв. у 1941 р Ярунським РВК, ряд Загинув у 1944 р. Похов. у м. Броди Львівської

обл.

Кибзюк Семен Антонович, 1913 р, с. Орепи, ряд. Помер від ран 18.03.1944 р. Похов. у с. Даньківка Іл- лінецького р-ну Вінницької обл.

Кибзюк Григорій Іванович, 1903 р, Новоград-Волинський р-н, ряд Про­пав без вісті в черв. 1944 р.

Кибзюк Семен Васильович, 1911 р, с. Орепи, українець, колгоспи, приїв. 12.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті 18.03.1944 р.

Кибзюк Семен Максимович, 1911 р, с Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, старшина. Загинув у 1941 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Кибзюк Степан Максимович,

1923 р, с Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Киперман Олександр Сергійо­вич, 1917 р, с. Гурки, ст. сержант. За­гинув у бою 19.02.1944 р Похов. у м. Лойсма, Естонія.

Киперман Шимон Самуїлович,

Ярунський р-н, мол. лейтенант. Заги­нув у бою 5.03.1942 р. Похов. у с. Пе- ресна Починківського р-ну Смоленсь­кої обл.

Киресв Антон Федорович, 1925 р, с. Велика Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 28.05.1945 р. По­хов. у м. Гроссхассельберг, Сх. Пруссія.

Киресв Іван Федорович, 1923 р, с. Велика Деражня, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 28.03.1944 р. Похов. у м. Червоноармійськ Ровенської обл.

Кирик Микола Іванович, 1909 р, с. Федорівка, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кирик Олександр Миколайо­вич, 1912 р, с. Федорівка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, сержант. Пропав без вісті в 1944 р.

Кирик Петро Іванович, 1917 р, с. Федорівка, українець, колгоспи, призв у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Кирик Сергій Петрович, 1919 р, с. Федорівка, лейтенант. Загинув у бою 18.09.1943 р. Похов. у Сумській обл.

Кирик Федір Антонович, 1914 р, с. Федорівка, українець, КПРС, служ­бов, призв. у 1941 р, лейтенант. Про­пав без вісті в квіт. 1944 р.

Кирилович Сергій Іванович,

1920 р, с. Федорівка, українець, КПРС, колгоспи, призв. у 1939 р, ст. лейте­нант. Пропав без вісті.

Кирилюк Андрій Варфоломійо- вич, 1920 р, с. Тальки, українець, кол­госпи, призв. у 1940 р, ряд Загинув у Білорусії.

Кирилюк Антон Герасимович,

1900 р, с. Жолобне, українець, кол-

госпн, призв. у 1940 р., ряд. Пропав без вісті в 1940 р

Кирилюк Антон Сергійович, 1910 р, с. Великий Молодьків, українець, колгоспи, призв. у 1938 р. Ярунським РВК, лейтенант. Загинув у бою 1.11.1943 р. Похов. у м. Керч Кримської обл.

Кирилюк Арсеній Остапович,

1906 р, с. Тальки, українець, колгоспи, призв. у трав. 1944 р, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Кирилюк Василь Іванович, 1919 р, с. Жолобне, українець, ВЛКСМ, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Помер від ран 8.10.1944 р. Похов. на військ, клад. у м. Ровно.

Кирилюк Василь Олександро­вич, 1924 р, с. Тальки, українець, кол­госпи, призв. 8.05.1944 р, ряд. Помер від ран 14.01.1945 р. Похов. у с. Колло- вайшен, Сх. Пруссія.

Кирилюк Василь Петрович, 1911 р, с. Мала Горбаша, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ст. сержант. Загинув у бою 10.03.1944 р. Похов. у с. Ладижин Він­ницької обл.

Кирилюк Василь Романович,

1908 р, с. Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Кирилюк Дмитро Вікторович,

1925 р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув у бою 7.07.1944 р. Похов. у с. Великий Бор Червенсь- кого р-ну Мінської обл.

Кирилюк Іван Савич, 1923 р, с. Жолобне, українець, ВЛКСМ, кол­госпи, призв. у 1944 р„ ряд Загинув у бою 24.07.1944 р. Похов. у с. Боброва Дубровинського р-ну Вітебської обл.

Кирилюк Гнат Васильович, 1913 р„ с Суховоля, українець, колгоспи.

призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Кирилюк Кирило Іванович, 1919 р, с. Барвинівка, українець, ряд. Заги­нув у бою 4.01.1942 р. Похов. у Мос­ковській обл.

Кирилюк Корній Васильович,

1917 р, с. Суховоля, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Кирилюк Лаврін Митрофано- вич, 1913 р, с. Будище, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у бою 22.07.1942 р. Похов. у с. Каменя- ни, Угорщина.

Кирилюк Микола Васильович,

1925 р, с. Суховоля, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 6.03.1945 р. Похов. у м. Добе- ле, Латвія.

Кирилюк Микола Євменович,

Новоград-Волинський р-н, ряд. Заги­нув у бою 21.03.1944 р. Похов. у с. Бі- лобережжя Дубнівського р-ну Ро­венської обл.

Кирилюк Михайло Романович,

1909 р, с. Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунсь­ким РВК, сержант. Загинув у бою 2.08.1944 р. Похов. у м. Раводуб, Польща.

Кирилюк Олексій Омелянович,

1922 р, с. Барвинівка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув

21.03.1944    р. Похов. у с. Білогородка Вербського р-ну Ровенської обл.

Кирилюк Олексій Петрович, 1926 р, с. Мала Горбаша, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув

22.04.1945    р.

Кирилюк Павло Йосипович, 1911 р, с. Жолобне, українець, колгоспи, ряд. Загинув у бою 30.01.1945 р. По-

30-і"

хов. у с. Беляни Катовіцького воєвод­ства, Польща.

Кирилюк Петро Михейович,

1920 р, с. Кам'яний Майдан, украї­нець, службов., призв. у 1939 р, ряд. Загинув у 1943 р.

Кирилюк Петро Федорович, 1913 р, с. Мала Горбаша, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 1910.1944 р.

Кирилюк Пилип Андрійович,

1907 р., с. Тальки, ряд. Загинув 19.04.1944 р Похов. у Ровенській обл.

Кирилюк Пилип Остапович, 1905 р, с. Тальки, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Кирилюк Сава Севастянович, с.

Жолобне, українець, колгоспи, КПРС, ряд. Пропав без вісті.

Кирилюк Семен Якович, 1918 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Заги­нув у бою 28.03.1944 р. Похов. у Чер- воноармійському р-ні Ровенської обл.

Кирилюк Степан Данилович,

1920 р, с. Суховоля, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. За­гинув у лип. 1944 р.

Кирилюк Федір Максимович,

1906 р, с. Коритище, українець, кол­госпи, призв. у січ. 1944 р, ряд. Заги­нув у лют. 1944 р. Похов. у м. Варша­ва, Польща.

Кирилюк Федір Сергійович,

1906 р, с. Тальківка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд Пропав без вісті в 1944 р.

Кирильчук Василь Іванович, 1919 р, Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 17.10.1944 р. Похов. у м. Ровно.

Кирильчук Микола Сергійович,

1916 р. Городницький р-н, українець,

робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 30.10.1944 р. Похов. у Польщі.

Кирпонос Василь Артемович,

1926 р, с. Орепи, українець, колгоспи, ряд. Помер від ран 8.10.1944 р. Похов. у с. Луксачай, Литва.

Кирпонос Семен Олексійович,

1896 р, с. Романівка, ряд. загинув 27.03.1944 р.

Кирчун Костянтин Силович,

1907   р, с. Броники, ряд. Пропав без вісті.

Кирчун Олександр Терентійо­вич, 1914 р, с. Броники, українець, кол­госпи, призв. у трав. 1941 р, ряд. За­гинув у 1942 р. Похов. у Московській обл.

Кирчун Петро Денисович, с. Бро­ники, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Кирчун Семен Йосипович, 1898 р, с. Броники, українець, колгоспи, призв. 12.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Кирчун Степан Семенович, 1923 р, с. Броники, українець, колгоспи, призв. 19.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Кирчун Федір Михайлович,

1908   р, с. Слобода-Романівська, ук­раїнець, колгоспи, призв. 23.06.1941 р, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р

Кирш Володимир Адамович,

1918 р, Городницький р-н, призв. Го­родницьким РВК, мол. сержант Заги­нув у бою 26.02.1943 р. Похов. у с. Єго- рівка Свердловського р-ну Орловсь­кої обл.

Китаєв Антон Овксентійович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1945 р.

Китовський Олександр Анані- йович. 1916 р, смт Городниця, украї­нець, робітн , призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 17.03.1944 р. Похов. у с. Великі Фільварки Креме­нецького р-ну Тернопільської обл.

Кичермец Шимон Самійлович,

Ярунський р-н, мол. лейтенант. Заги­нув у бою 5.03.1942 р. Похов. у Смо­ленській обл.

Кичкурук Ілля Семенович, мол. сержант. Загинув 18.07.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Кізяк Андрій Іванович, с. Тернів­ка, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кізяк Антон Тихонович, 1909 р, с. Тернівка, українець, колгоспи, призв. 9.05.1941 р. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кізяк Василь Омелянович, 1920 р, с Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у 1939 р. Ярунським РВК, ст. лей­тенант. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Кізяк Георгій Феодосійович,

1910 р, с. Прки, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кізяк Іван Лаврентійович, с. Тер­нівка, українець, колгоспи, ряд. Про­пав без вісті 3.03.1944 р.

Кізяк Іван Миколайович, 1912 р, українець, колгоспи, ряд. Загинув 5.03.1944 р. Похов. у с. Шумбар Тер­нопільської обл.

Кізяк Іван Митрофанович, 1917 р, с. Слобода-Романівська, українець, колгоспи, ряд. Загинув у 1945 р. По­хов. у м. Дубно Ровенської обл.

Кізяк Іван Омелянович, 1926 р, с. Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Кізяк Іван Сергійович, 1918 р, с. Орепи, ряд. Помер від ран 10.07.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Кізяк Каленик Борисович, 1908 р, с, Жолобне, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у лют. 1944 р.

Кізяк Калістрат Никонович, 1921 р, с. Тернівка, українець, колгоспи, призв. у 1940 р, сержант. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Кізяк Михайло Дем'янович, 1925 р, с. Тернівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 21.02.1944 р. Похов. у с. Млинів Ровенської обл.

Кізяк Олександр Герасимович,

1922 р, с. Тернівка, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, сержант. Загинув у бою 12.01.1945 р. Похов. у с. Бжезини Келецького воєводства, Польща.

Кізяк Осафат Тихонович, 1909 р, с. Тернівка, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кізяк Сергій Миколайович,

1905 р, с. Жолобне, українець, кол­госпи, призв. у бер. 1944 р„ ряд. За­гинув у квіт. 1945 р. Похов. в Угор­щині.

Кізяк Степан Антонович, 1924 р, с. Прки, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у лип. 1944 р.

Кізяк Степан Митрофанович,

1908 р, с. Жеребилівка, українець, кол­госпи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 10.03.1944 р. Похов. у с. Верба Дубнівського р-ну Ровенської обл.

Кізяк Трохим Іванович, с. Тер­нівка, українець, колгоспи, ряд. Про­пав без вісті в квіт. 1944 р.

Кізяк Федір Антонович, 1912 р, с. Гірки, українець, колгоспи, призв. у 1935 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 23.08.1944 р. Похов. у м. Ярослав, Польща.

Кізяк Федір Семенович, 1919 р, с. Тернівка, українець, колгоспи, призв. у 1939 р. Ярунським РВК, єфрейтор. Загинув 2.05.1942 р. Похов. у с. Барсуки Вяземського р-ну Смо­ленської обл.

Кізяк Яків Филимонович, с. Тер­нівка, українець, холгоспн, ряд. Заги­нув 30.03.1944 р. Похов. на хут. Броди Ровенської обл.

Кірийчук Каленик Григорович,

1925 р, с. Тернівка, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Кламарчук Степан Гордійович,

1924   р, с. Пищів, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 26.07.1945 р. Похов. у м. Ченстохов, Польща.

Клейменов Василь Григорович,

1925   р, смт Городниця, росіянин, ро­бітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Клепко Андрій Сергійович, 1919 р, с. Брониця, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Клещенко Григорій Семенович,

1914 р. Харківська обл, українець, вчитель, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Кливза Юліан Францович, 1921 р, с. Броницька Гута, українець, ро­бітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Клим Микола Степанович, 1917 р, с. Лучиця, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Климентів Данило Семенович,

с. Суховоля, лейтенант. Загинув у бою 6.07.1944 р. Похов. у с. Якимово Мінсь­кого р-ну і обл, Білорусія.

Климентій Петро Дем'янович,

1926 р, с. Суховоля, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 29.07.1945 р. Похов. у м. Брно, Чехословаччина.

Клименчук Віктор Михайлович,

1919 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув на фронті в січ. 1943 р.

Климчук Аркадій Охрімович,

1925 р, с. Дідовичі, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 9.04.1945 р. Похов. у м. Рига, Латвія.

Климчук Володимир Романо­вич, 1902 р, с. Красилівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Загинув у 1944 р. Похов. у Львівській обл.

Климчук Герасим Омелянович,

1912   р, с. Великий Молодьків, украї­нець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув 30.03.1944 р. Похов. на хут. Броди Ровенської обл.

Климчук Григорій Іванович,

1913   р, с. Великий Молодьків, украї­нець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Климчук Іван Григорович, 1922 р„ смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув 1.01.1944 р. Похов. на бр. клад. в смт Городниця.

Климчук Іван Улянович, 1924 р, с. Орепи, українець, колгоспи, призв. 12.01.1944 р„ ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Климчук Йосип Володимиро­вич, 1924 р, с. Красилівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським

РВК, старшина. Загинув у бою 3.03.1945 р. у с. Муйжарай, Латвія.

Климчук Павло Митрофанович,

1920 р, с. Немильня, українець, кол­госпи, призв. у черв. 1941 р, ряд. По­хов. на бер. р. Вісла.

Климчук Роман Терентійович,

1903 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 5.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Климчук Федір Охрімович, 1920 р, с. Дідовичі, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Клочок Григорій Дмитрович,

1922 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 1.01.1944 р. Похов. у смт Го­родниця.

Клочко Михайло Іванович, 1897 р, с. Кикова, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Клочківський Петро Олексан­дрович, сержант. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ключко Антон Йосипович, 1913 р, с. Кропивня, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд Пропав без вісті в 1943 р.

Ключко Антон Кирилович, 1918 р, с Кропивня, українець, колгоспи, призв. у 1942 р, ряд Пропав без вісті в 1944 р.

Ключко Борис Йосипович, 1922 р, с. Кропивня, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Ключко Михайло Петрович, с.

Тупальці, українець, колгоспи, ряд. За­гинув 19.02.1944 р. Похов. у с. Млинів Ровенської обл.

Ключко Олександр Іванович,

ряд. Загинув 9.01.1945 р. Похов. у Ві­тебській обл, Білорусія.

Ключко Олександр Кузьмич,

1923 р, с. Ужачин, українець, колгоспи, ряд. Помер від ран 14.02.1945 р. По­хов. у м. ІІІауляй, Литва.

Ключко Олександр Назарович,

1916 р, с. Кропивня, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Коваленко Єрмолай Миколайо­вич, 1897 р, с. Мала Горбаша, украї­нець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув 17.02.1945 р.

Коваленко Петро Олександро­вич, 1924 р, с. Тальки, українець, кол­госпи, призв. у січ. 1944 р, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Коваленко Юхим Абрамович,

1908 р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув 10.02.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Коваленко Яків Григорович, 1915 р, с. Мала Горбаша, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, лейте­нант. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Ковалець Андрій Степанович,

1916 р, с. Калинівка, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Ковалець Дмитро Степанович,

1920 р, с. Калинівка, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Ковалець Петро Павлович, 1924 р, с. Калинівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Ковалець Сава Павлович, 1901 р, с. Калинівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у лют. 1945 р.

Коваль Василь Харитонович.

1910 р. Городницький р-н, ряд. Заги­

нув 11.03.1944 р. Похов. у с. Аркадіївці Хмельницького р-ну і обл.

Коваль Іван Харитонович, 1923 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, сержант. Пропав без вісті 9.09.1944 р.

Коваль Микола Силович, с. Ту­пальці, українець, колгоспи, ряд. Про­пав без вісті.

Коваль Михайло Андрійович,

1921 р, с. Слобода-Романівська, укра­їнець, учень, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Коваль Петро, 1914 р, с. Нова Ро­манівка, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Ковальківський Іван Федоро­вич, 1912 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав 1944 р.

Ковальківський Максим Федо­рович, 1918 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Ковальківський Сергій Васильо­вич, 1926 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Ковальківський Степан Васильо­вич, 1920 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Ковальківський Трохим Дмит­рович, 1916 р„ с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 5.02.1944 р.

Ковальківський Яків Тарасо­вич, 1913 р, с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 20.03.1944 р. Похов. у с. Вер­ба Дубнівського р-ну Ровенської обл.

Ковальський Федір Дмитрович,

1920   р, с. Повчине, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 12.03.1944 р. Похов. у с. Стіжок Шумського р-ну Тернопільської обл.

Ковальчук Андрій Данилович, с.

Несолонь, ряд. Пропав без вісті в бер.

1944   р.

Ковальчук Андрій Назарович,

1908 р, Ярунський р-н, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Ковальчук Андрій Никифоро­вич, 1925 р, с. Ярунь, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув у бою 24.06.1944 р.

Ковальчук Андрій Овсійович,

1924 р, с. Барвинівка, українець, призв. у 1942 р, мол. сержант. Пропав без вісті в 1942 р.

Ковальчук Андрій Петрович, с.

Осова Ємільчинського р-ну, українець, робітн, призв. у 1944 р. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув у 1944 р. По­хов. у Волинській обл.

Ковальчук Андрій Полікарпо- вич, 1895 р, с. Курчицька Гута, призв. Білокоровицьким РВК, ряд. Загинув у бою 3.09.1944 р. Похов. у м. Львів.

Ковальчук Антон Іванович, 1923 р, с. Середня Деражня, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер.

1945   р.

Ковальчук Арсен Кирилович,

1921   р, с. Тальківка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Помер від ран 7.04.1944 р. Похов. у с. Кру- пець Червоноармійського р-ну Ро­венської обл.

Ковальчук Арсен Назарович,

1908 р, с. Суховоля, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Ковальчук Артем Іванович, Го­родницький р-н, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 14.07.1944 р.

Ковальчук Архип Ісакович, 1918 р, с. Кропивня, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Ковальчук Василь Андрійович,

1917 р, с. Несолонь, ряд. Загинув у бою 27.02.1944 р. Похов у с. Озліїв Мли- нівського р-ну Ровенської обл.

Ковальчук Василь Петрович,

1924 р, с. Середня Деражня, українець, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 30.03.1944 р. Похов. у м. Червоноармійськ Ровенської обл.

Ковальчук Василь Прокопович,

1904 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 7.07.1944 р. Похов. у с. Красноволя Ковельського р-ну Во­линської обл

Ковальчук Василь Тимофійович,

1919 р, с. Дідовичі, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті 1.03.1944 р.

Ковальчук Володимир Климо- вич, с. Мала Цвіля, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті.

Ковальчук Володимир Христо- форович, 1914 р, с. Кропивня, украї­нець, службов, призв. у 1940 р, лей­тенант. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Ковальчук Влас Сидорович, 1904 р, с. Таращанка, ряд. Загинув у бою 16.03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Ковальчук Григор Артемович,

1907 р, с. Дідовичі, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 31.03.1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Ковальчук Григор Миколайо­вич, 1925 р, с. Пищів, українець, кол­госпи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським

РВК, ряд. Загинув у бою 14.01.1945 р. Похов. у с. Буда-Августовська, Поль­ща.

Ковальчук Григор Олексійович,

с Киянка, ряд. Загинув 6.04.1944 р.

Ковальчук Григорій Самійлович,

1919 р, с. Повчине, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Ковальчук Дмитро Савелович,

1898 р, с. Таращанка, ряд. Загинув 17.11.1944 р. Похов. у м. Львів.

Ковальчук Євтихій Пилипович,

1910 р, с. Немильня, українець, кол­госпи, призв. 22.02.1944 р, ряд. Заги­нув у бою 19.07.1944 р. Похов. у с. Киргизадка Красногородського р-ну Калінінської обл.

Ковальчук Іван Васильович, 1909 р„ с. Середня Деражня, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ковальчук Іван Герасимович,

1905 р, с. Тернівка, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 17.05.1944 р. Похов. на військ, клад. у м. Ровно.

Ковальчук Іван Ігнатович, 1916 р, Новоград-Волинський р-н, ряд Про­пав без вісті в верес. 1941 р.

Ковальчук Іван Йосипович, 1920 р, с. Красилівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Ковальчук Іван Миронович, 1923 р, Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 29.04.1945 р.

Ковальчук Іван Михайлович,

1905 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. Радомишльським РВК, ряд. Загинув у бою 16.04.1945 р. Похов. у Німеччині.

Ковальчук Іван Пилипович, 1901 р, с. Тальки, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Ковальчук Іван Софронович, 1925 р, с. Тернівка, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті 16.10.1945 р.

Ковальчук Іван Тодосович, 1921 р, с. Велика Горбаша, українець, кол­госпи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ряд Загинув у лип. 1944 р.

Ковальчук Іван Харитонович,

1906 р, с. Барвинівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Барвинівка.

Ковальчук Іван Якович, 1922 р, с. Тернівка, українець, колгоспи, призв Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1945 р.

Ковальчук Йосип Степанович,

1906 р, с. Таращанка, ряд Пропав без вісті в квіт. 1944 р

Ковальчук Каленик Іванович,

1898 р, с. Дідовичі, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 26.03.1944 р. По­хов. у с. Стоянівка Червоноармійсько- го р-ну Ровенської обл.

Ковальчук Кирило Гнатович, 1900 р, Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Ковальчук Клим Степанович,

1918 р, с. Таращанка, ряд. Загинув у квіт. 1945 р.

Ковальчук Костянтин Васильо­вич, 1911 р, с. Кикова, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Ковальчук Костянтин Тимофійо­вич, 1922 р, с. Дідовичі, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, Ярунським РВК, ряд. Загинув 13.11.1944 р. Похов. у м Каунас, Литва.

Ковальчук Кузьма Олександро­вич, 1907 р, с. Пищів, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Похов. у м. Воронеж.

Ковальчук Леонід Логвинович,

1906 р, с. Барвинівка, українець, кол­госпи, призв. у черв. 1941 р, ряд. Про­пав без вісті.

Ковальчук Модест Васильович,

1921 р, с. Борисівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ст. сержант. Загинув у бою 2.12.1942 р. Похов. у с. Аристове Сичівського р-ну Смоленської обл.

Ковальчук Макар Опанасович,

1905 р, с Чижівка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у жовт. 1944 р.

Ковальчук Микола Гаврилович,

1920 р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Ковальчук Микола Герасимо­вич, 1908 р, с. Таращанка, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Ковальчук Микола Микола­йович, 1924 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р, ряд. За­гинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Ковальчук Микола Павлович,

1920 р, с. Таращанка, єфрейтор. Заги­нув у бою 9.01.1944 р. Похов. у с. Мал. Автюцевичі, Білорусія.

Ковальчук Михайло Вікторович,

1924 р, с. Таращанка, ряд. Загинув 22.03.1944 р. Похов. у м. Ровно.

Ковальчук Михайло Данилович,

1908 р, с. Таращанка, старшина. Заги­нув у бою 3.08.1944 р. Похов. у м. Фол«>варк Леберта, Польща.

Ковальчук Михайло Данило­вич, с. Барвинівка, ряд. Загинув 29.10.1944 р

Ковальчук Михайло Іванович,

1912 р, с. Липине, українець, колгоспи, призв Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті.

Ковальчук Михайло Йосипович,

1907 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, старшина Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ковальчук Михайло Трохимо­вич, 1926 р, с. Таращанка, ряд. По­мер від ран 16.03.1945 р. Похов. у с. Картхауз, Польща.

Ковальчук Михайло Федоро­вич, 1915 р, с. Таращанка, ряд. Заги­нув у бою 17.03.1944 р. Похов. у Ро- венській обл.

Ковальчук Нил Логвинович, 1906 р, с. Барвинівка, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ковальчук Овсій Логвинович,

1903 р, с. Барвинівка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у бою 27.03.1944 р. Похов. у с. Бугаївка ' Іервоноармійського р-ну Ровенської обл

Ковальчук Овксентій Опанасо­вич, 1907 р, с Чижівка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті 24.03.1944 р.

Ковальчук Олександр Климо-

вич, Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ковальчук Олександр Юхимо­вич, 1911 р, с. Барвинівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Ковальчук Олексій Гнатович, 1906 Р, с. Дідовичі, українець, колгоспи.

призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 5.02.1945 р. Похов. у с. Олен, Сх. Пруссія.

Ковальчук Олексій Сидорович,

1903   р, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 27.04.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Ковальчук Онисим Маркович,

1913 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 28.02.1944 р.

Ковальчук Опанас Макарович,

1907 р, с. Несолонь, українець, служ­бов, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Ковальчук Петро Васильович,

1910 р, с. Деражня, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 5.12.1944 р. Похов. в Угорщині.

Ковальчук Петро Миронович,

1904   р, с. Майстрів, ряд. Загинув у бою 28.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Ковальчук Петро Пилипович,

1923 р, с Барвинівка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Коростень.

>Ковальчук Петро Тимофійович,

1905   р, с. Несолонь, українець, служ­бов, ряд. Пропав без вісті 6.07.1944 р.

Ковальчук Пилип Йосипович,

1900   р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув у бою 19.03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Ковальчук Пилип Прохорович,

1915 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Ковальчук Роман Антонович,

1901   р, с. Мала Горбаша, українець,

колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у трав. 1944 р.

Ковальчук Сидір Данилович, с.

Кропивня, ряд. Загинув 8.05.1944 р.

Ковальчук Сильвестр Архипо- вич, 1905 р, с. Кудиновичі, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 7.08.1944 р. Похов. у с. Бізери, Литва.

Ковальчук Станіслав Павлович,

1918 р, с. Кропивня, українець, КПРС, призв. у 1940 р, ряд. Загинув у 1942 р.

Ковальчук Степан Гнатович,

1905 р, с. Пищів, українець, кол­госпи, призв. 20.01.1944 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Ковальчук Фадей Васильович,

1910 р, с. Токарів, ряд. Пропав без віс­ті в черв. 1944 р.

Ковальчук Фадей Іванович, 1917 р, с. Колодянка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Ковальчук Федір Христофоро- вич, 1910 р, с. Кропивня, ряд Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Ковальчук Феодосій Ігнатович,

1909 р, с. Таращанка, ряд Пропав без вісті в верес. 1943 р.

Ковальчук Юхим Олександро­вич. 1919 р, с. Пищів, українець, кол­госпи, призв. у 1940 р, ряд Пропав без вісті в квіт. 1943 р.

Ковальчук Яків Васильович, 1917 р, с. Несолонь, ряд. Пропав без вісті в квіт 1944 р.

Ковальчук Яків Васильович, 1904 р, с. Тернівка, українець, колгоспи, ряд Загинув у 1944 р. Похов. у с. Тер­нівка.

Ковальчук Яків Ісакович, 1914 р, с. Кропивня, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1942 р. Похов. у м. Хелм, Польща.

Ковальчук Яків Пименович, 1921 р, с. Тальки, українець, колгоспи, призв. Харківським МВК, ряд Пропав без вісті.

Ковков Олексій Миколайович,

Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 7.12.1942 р. Похов. у с. Єрміневе Бєльського р-ну Смо­ленської обл.

Ковтун Архип Максимович, 1898 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 5.03.1944 р. Похов. у с. Боратин Луць­кого р-ну Волинської обл.

Ковтун Архип Максимович, 1902 р, с. Ярунь, українець, призв. у 1944 р, ряд. Загинув 5.03.1944 р.

Ковтун Григорій Романович, 1921 р, с. Слобода-Романівська, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Ковтун Михайло Дмитрович, с

Ярунь, ряд. Пропав без вісті 5.03. 1944 р.

Ковчук Кирило Дмитрович, 1914 р, ряд. Помер від ран 19.03.1944 р. По­хов. у с. Бокійма Демидівського р-ну Ровенської обл.

Ковці Микола Йосипович, 1924 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. По­мер від ран 16.06.1945 р.

Ковшун Євдоким Григорович,

Городницький р-н, ряд. Загинув у лют. 1940 р.

Ковшун Іван Гаврилович, 1916 р, с. Березники, призв. Ємільчинсь- ким РВК, ряд Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Ковшун Микола Кононович,

1905 р, с. Березники, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Помер від ран 31.05.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Ковшун Михайло Маркович,

1912   р, смт Городниця, українець, ро­бітн, призв Городницьким РВК, ряд. Загинув 17.03.1944 р. Похов. у с. Вели­кі Бережці Кременецького р-ну Тер­нопільської обл.

Кожевніков Григор Іванович,

1908 р, Ярунський р-н, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в лют. 1942 р.

Козакевич Григор Якубович,

1908 р, с. Сусли, поляк, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Козакевич Олександр Васильо­вич, 1922 р, ряд. Помер від ран 9.06.1942 р. Похов. у с. Свекліне Ржевського р-ну Калінінської обл.

Козар Яків Климович, 1916 р, с. Барвинівка, ряд Пропав без вісті в квіт. 1944 р

Козачок Борис Маркович, 1921 р, с. Лебедівка, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Козачок Денис Овксентійович,

1913   р, с. Таращанка, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Козачок Микола Романович, 1922 р, українець, ряд. Пропав без вісті.

Козачок Митрофан Микитович,

1901 р, с. Єлизавет, українець, кол­госпи, призв. у черв. 1941 р, капітан. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Козачок Михайло Леонович, с.

Орепи, ряд Пропав без вісті 6.04.1945 р.

Козачук Іван Никифорович, 1925 Р. с. Токарів, українець, колгоспи,

призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 4.03.1945 р. Похов. у м. Мельзак, Сх. Пруссія.

Козачук Ілля Іванович, 1902 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р, ряд Загинув 1.03.1944 р.

Козачук Костянтин Іванович, 1912 р, с. Борисівка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1945 р. Похов. у Ровенській обл.

Козачук Микола Микитович, 1910 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув 14.01.1945 р.

Козачук Степан Петрович, 1921 р, с. Токарів, призв. Ярунським РВК, мол. лейтенант. Загинув 9.09.1942 р.

Козачук Степан Семенович, 1924 р, с. Токарів, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Козачук Степан Федорович, 1921 р, с. Токарів, призв. Ярунським РВК, мол. лейтенант. Загинув у бою 9.09.1942 р. Похов. у м. Сталінград

Козачук Федір Федорович, с.

Токарів, українець, колгоспи, ряд. За­гинув 10.03.1944 р. Похов. у с. Судо- бичі Дубнівського р-ну Ровенської обл.

Козел Іван Климович, 1920 р, с. Анета, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Козел Яків Микитович, 1915 р, с. Виповзів Козелецького р-ну Черні­гівської обл, призв. Городницьким РВК, старшина. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Козер Володимир Іванович, 1924 р, с. Марушівка, ряд. Загинув у бою 4.04.1944 р Похов. у с. Холонів Горо- хівського р-ну Волинської обл.

Козер Григорій Якович, 1908 р, с. Гульськ, призв Харківським РВК, сер­жант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Козер Іван Онисимович, с. Ма-

рушівка, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Козер Яків Павлович, 1910 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. 24.06.1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Козерацька Надія Вікторівна,

1920 р, с. Немильня, українка, кол­госпи, а. сержант. Пропала без вісті в 1944 р.

Козерацький Антон Іванович,

с Гірки, колгоспи, ряд. Загинув 10.02. 1944 р.

Козерацький Григорій Климен- тійович, 1920 р, с. Малий Молодьків, призв. Ярунським РВК, ряд Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Козерацький Никанор Антоно­вич, с Гірки, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 16.07.1944 р. Похов. у Волинський обл.

Козерацький Олександр Кли- мович, 1922 р, с. Ярунь, українець, службов, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в груд. 1941 р.

Козерков Олексій Іванович, 1905 р, с Волчанка Кіровоградської обл, призв. Городницьким РВК, сержант. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Козин Микита Опанасович, 1917 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Козир Влас Дмитрович, 1896 р, с. Барвинівка, українець, колгоспи, призв. 19.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Козир Григор Васильович, 1906 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, ряд.

Загинув у бер. 1944 р. Похов. у м. Бро­ди Львівської обл.

Козир Григорій Ісакович, 1905 р„ с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у 1944 р. По­хов. у м. Броди Львівської обл.

Козир Григорій Якович, 1902 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Страчений ворогами у 1941 р. Похов. у с. Гульськ.

Козир Захар Гурович, 1916 р, с. Барвинівка, українець, колгоспи, призв. у 1939 р, ряд. Пропав без вісті.

Козир Марціян Власович, 1922 р, с. Барвинівка, українець, колгоспи, призв. у 1942 р, ряд. Загинув у 1943 р. Похов. у Німеччині.

Козир Роман Онисимович, 1910 р, с Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд Загинув 17.03.1944 р. По­хов. у Дубнівському р-ні Ровенської обл.

Козир Федір Григорович, 1908 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, ряд. Загинув у бою 28.06.1944 р. Похов. у с. Петрув Краківського воєводства, Польща.

Козир Яків Климович, 1915 р, с. Барвинівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Козиренко Андрій Васильович,

1911 р, смт Городниця, українець, кол­госпи, призв. Городницьким РВК, ряд, партизан. Загинув 1.01.1944 р. Похов. на бр. клад. у смт Городниця.

Козій Амвросій Опанасович, 1906 р, с. Тальки, українець, службов, призв. у 1941 р, ряд. загинув у 1943 р. Похов. у Німеччині.

Козій Никифор Опанасович, 1910 р, с. Тальки, українець, колгоспи, ряд Пропав без вісті.

Козлов Кирило Трохимович,

1887 р, Київська обл, мол. сержант. Загинув 16.05.1942 р.

Козловський Петро Олексан­дрович, 1908 р, с. Барвинівка, призв. Щорським РВК, ряд. Загинув 19.02. 1945 р.

Козлюк Артем Кіндратович, 1918 р, українець, колгоспи, ряд. Пропав бйз вісті в лип. 1944 р.

Козлюк Дмитро Семенович, 1923 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. у 1942 р. Загинув 14.10.1943 р.

Козлюк Леонід Іванович, 1924 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р, ряд. Загинув 22.05. 1944 р.

Козоріз Михайло Карпович, 1910 р, с. Єлізавет, призв. Полонським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Койко Петро Давидович, 1919 р, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.                                   ,

Колесник Василь Артемович,

1915 р, с. Варварівка, українець, служ­бов, призв. Кемеровським МВК у 1941 р, майор. Пропав без вісті в 1945 р.

Колесник Гаврило Іванович, 1899 р, с. Голи, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Колесник Дмитро Тимофійович,

1914 р, с. Федорівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у смт Ємільчине.

Колесник Іван Іванович, 1902 Р-, с. Голи, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р„ ряд. Загинув 23.03. 1944 р.

Колесник Іван Олександрович,

1924 р„ с. Іванівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р„ ряд. Помер від ран

7.07.1944 р. Похов. у с. Лютош Вілейсіь- кого р-ну Мінської обл, Білорусія.

Колесник Микола Петрович, 1914 р, с. Іванівка, українець, колгоспи, призв. 4.01.1944 р, ряд. Загинув у бою

20.03.1944    р. Похов. у Волинській обл.

Колесник Микола Семенович,

1920 р, с. Майстрів, українець, кол­госпи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Колесник Микола Улянович, 1898 р, с. Кропивня, українець, колгоспи, призв. 12.01.1944 р, ряд. Загинув 4.05. 1944 р.

Колесник Михайло Олександ­рович, 1910 р, с. Іванівка, українець, робітн, партизан. Загинув 20.07.1943 р. Похов. у с. Чижівка.

Колесник Олексій Йосипович,

1910 р, с. Ужачин, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в 1942 р.

Колесник Олексій Олексійович,

1920 р, с. Івашківка, українець, кол­госпи, призв. у 1939 р, ряд Загинув у 1942 р.

Колесник Омелян Артемович, с.

Романівка, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Колесник Опанас Лукич, 1905 р, с. Романівка, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Загинув у бою

16.02.1945    р. Похов. у Німеччині.

Колесник Петро Павлович, 1922 р, с. Нова Романівка, українець, кол­госпи, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у с. Нова Романівка.

Колесник Пилип Онисимович, с.

Орепи, українець, колгоспи, ряд. Про­пав без вісті 25.07.1944 р.

Колесник Прокіп Артемович,

1900 р, с. Перелісянка, українець, кол-

госпн, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Колесник Тимофій Іванович,

1919 р, с. Броницька Гута, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в трав 1944 р.

Колесник Федір Іванович, 1924 р, с. Дуплинки, українець, колгоспи, призв. 29.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 11.03.1945 р. Похов. у м. Вроцлав, Польща.

Колесник Юхим Йосипович, 1897 р, с. Дзержинськ, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув 25.03.1944 р.

Колович Франц Вікентійович,

1909 р, с. Сусли, поляк, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд Загинув у бою 16.07.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Коловійчук Іван Захарович, 1896 р, с. Горбаша, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 18.03.1944 р. По­хов. у Хмельницькій обл.

Коломійчук Кирило Кузьмич,

1911 р, с. Повчине, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Коломійчук Микола Миколайо­вич, 1913 р, с. Повчине, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Коломійчук Микола Петрович,

1904 р, с. Дідовичі, призв. Кременчузь- ким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Коломійчук Олексій Миколайо­вич, 1916 р, с. Повчине, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 18.03.1944 р. Похов. у Ровенсь­кій обл.

Коломійчук Созон Матвійович,

1903 р, с. Косенів, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 31.03.1944 р.

Похов. у с. Дітківці Бродівського р-ну Львівської обл.

Колошко Андрій Микитович, 1918 р, с. Немильня, ряд. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Колпак Іван Григорович, 1912 р, с. Коротище, українець, робітн, призв. у 1943 р, ряд. Загинув 25.03.1945 р. Похов. у Німеччині.

Комар Іван Мусійович, 1926 р, с. Середня Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 13.10.1944 р.

Комаров Єгор Олександрович,

1910 р, с. Роботище, росіянин, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у м. Новоград-волинсь- кий.

Комлевський Володимир Тимо- фійович, ряд. Загинув 31.10.1944 р. Похов. у Латвії.

Компилецький Тимофій Тимо- фійович, 1903 р, с. Сусли, поляк, кол­госпи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Заги­нув 30.03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Кондратенко Олександр Яко­вич, 1914 р, ряд Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Кондратюк Антон Григорович,

1927 р, с. Велика Деражня, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без' вісті в 1944 р.

Кондратюк Антон Сергійович,

1926 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в лип. 1945 р.

Кондратюк Борис Іванович, 1903 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у бою 3.02.1944 р. Похов. у м. Спугикув Лодзинського воєводства, Польща.

Кондратюк Василь Дмитрович,

1905 р, с. Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в черв.

1944   р.

Кондратюк Ярема Мефодійо- вич, 1900 р, с. Токарв, українець, кол­госпи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, сержант. Загинув 13.03.1944 р. Похов. у с. Стіжок Шумського р-ну Тер­нопільської обл.

Кондратюк Іван Михайлович, с.

Кошелів, українець, колгоспи, парти­зан. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кондратюк Карло Петрович, 1921 р, с. Дубрівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Кондратюк Кузьма Іванович, 1910 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Помер від ран 2.03.

1945   р. Похов. у м. Гольдберг, Німеч­чина.

Кондратюк Микола Максимо­вич, 1925 р, с. Велика Деражня, укра­їнець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Кондратюк Микола Мусійович,

1915 р, с. Велика Деражня, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кондратюк Нестор Антонович,

1920 р, Ярунський р-и, ряд. Пропав без вісті.

Кондратюк Нестір Семенович,

1920 р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Кондратюк Омелян Митрофа- нович, 1912 р, с. Ярунь, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р„ ряд. Загинув у груд. 1944 р. Похов. у Прибалтиці.

Кондратюк Павло Юрійович,

1904 р, с. Ставичани Славутського р-ну Хмельницької обл, українець, колгоспи, сержант. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Кондратюк Петро Лукич, 1922 р„ с. Дубрівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Кондратюк Степан Іванович, 1922 р, с. Дубрівка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 30.08.1944 р. Похов. у с. Якубовци Люблінського воєводст­ва, Польща.

Кондратюк Степан Лаврентійо- вич, 1921 р„ с. Ярунь, призв. Лугинсь- ким РВК, ряд. Помер від ран 12.02.1944 р. Похов. у с. Мирогоща Дубнівського р-ну Ровенської обл.

Кондратюк Федір Володимиро­вич, 1915 р, с. Дідовичі, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Помер від ран 7.07.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Кондратюк Федір Демидович,

1910 р, с. Дідовичі, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Кондратюк Федір Петрович,

1913 р„ с. Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ст. лейтенант. Загинув у 1944 р.

Кондратюк Федір Тихонович, с.

Кам'янка, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кондратюк Феодосій Пилипо­вич, 1901 р, с. Майстрів, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Кондратюк Феодосій Федоро­вич, 1901 р, с. Майстрів, українець, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Про­пав без вісті 29.03.1944 р.

Коневський Василь Васильович,

1920   р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув у бою 28.03.1944 р Похов. у м. Червоноармійськ Ро­венської обл.

Кононенко Антон Харитонович,

1901 р, Херсонська обл, українець, колгоспи, ряд. Загинув у 1943 р. По­хов. у м. Сталінград.

Кононов Іван Михайлович, 1922 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, сержант. Загинув 3.01.1944 р. Похов. на бр. клад. в смт Городниця.

Конончук Андрій Назарович, 1913 р, смт Городниця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув у бою 17.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Конончук Антон Семенович, 1916 р, с. Калинівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Конончук Аркадій Олександро­вич, 1922 р, смт Городниця, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Конончук Григорій Єрофійович,

1899 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 8.04.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Конончук Микола Дем'янович,

1921   р, смт Городниця, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Загинув у бою 5.04.1944 р. Похов. у м. Коростень.

Конончук Микола Микитович,

с. Середня Деражня, ряд. Загинув 9.03.1944 р. Похов. у м. Новоград-Во­линський.

Конончук Микола Миколайо­вич, 1919 р, с. Калинівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Конончук Михайло Іванович,

1924 р, с. Калинівка, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Конончук Петро Іванович, 1920

р, с. Калинівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Конончук Семен Петрович, 1912

р, с. Киянка, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Конончук Степан Зосимович,

1921 р, с. Гірки, українець, колгоспи, призв. 20.05.1941 р, ряд. Загинув у груд. 1941 р. Похов. у Білорусії.

Константинов Микита Васильо­вич, 1913 р, с. Жеребилівка, українець, колгоспи, призв. у бер. 1944 р, ряд. Загинув у бер. 1945 р. Похов. біля м. Берлін, Німеччина.

Константиновський Захар Аро­нович, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кончук Самсон Петрович, 1912 р, с. Киянка, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Копач Анатолій Арсентійович,

1921 р, с. Вербівка, українець, кол­госпи, призв. у черв 1941 р, ряд. За­гинув 1.02.1945 р. Похов. у с. Холь- дштадт, Сх. Пруссія.

Копач Василь Юхимович, 1925 р, с. Красилівка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Копач Володимир Каленикович,

1921 р, с. Вербівка, українець, робітн, призв. у черв. 1941 р, ряд. Загинув 27.08.1942 р. Похов. у с. Михеєво Калі- нінської обл.

Копач Євген Тимофійович, 1910

р, с. Вербівка, українець, колгоспи.

Призв. у черв. 1941 р„ ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Копач Максим Микитович, 1900 р, смт Городниця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Копач Максим Петрович, 1923 р, с. Олександрівка, українець, робітн, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у бою 30.07.1944 р. Похов. у с. Доброва Кра­ківського воєводства, Польща.

Копач Микола Іванович, 1906 р, с. Вербівка, українець, колгоспи, призв. у лют. 1944 р, ряд. Загинув 30.03.1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Копач Олександр Макарович,

1911 р, с. Вербівка, українець, колгоспи, призв. у черв. 1941 р, сержант. Про­пав без вісті в 1941 р.

Копач Павло Гаврилович,1898 р, с. Стриєва, ряд. Загинув у бою 25.03.1944 р. Похов на вис. 303,0 біля шосе Львів-Тернопіль.

Копач Павло Іванович, 1896 р, с. Стриєва, ряд. Помер від ран 26.03.1944 р. Похов. у с. Олишківці Збаразького р-ну Тернопільської обл.

Копач Петро Каленикович, 1919 р, с. Вербівка, українець, робітн, призв. У 1941 р, ряд. Загинув 14.08.1941 р. Похов. біля м. Київ.

Копач Тихон Михайлович, 1919 р, с. Єлизавет, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Копитко Василь Сергійович, 1917 Р. с. Дібрівське, українець, ВЛКСМ, ™н, призв. у 1941 р. Ярунським

РЯД- Пропав без вісті в трав. 1944 р.       г

Олександр Ничипоро- вич. 1900 р„ с. ЧижівТа, українець, робітн., партизан. Загинув у бою

20.03.1944 р. Похов. у с. Богушівка Луцького р-ну Волинської обл.

Коптійчук Степан Іванович, 1912 р, с. Коротище, українець, колгоспи, призв. у 1943 р, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Хелм, Польща.

Копчук Данило Данилович, 1901 р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув 27.08.1944 р. Похов. у с. Кобиляно Краківського воєводства, Польща.

Копчук Кирило Дмитрович, 1914 р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. 12.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Копчук Нестір Денисович, 1900 р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Копчук Самсон Петрович, 1912 р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Копчук Степан Дмитрович, 1904 р, с. Киянка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Корельчук Василь Пилипович,

1918 р, с. Прихід, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в верес. 1944 р.

Корельчук Омелян Якимович,

1910 р, с. Брониця, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Помер від ран 28.08.1944 р. Похов. у с. Бишувка, Польща.

Корельчук Петро Григорович,

1905 р, с. Червона Воля, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Корельчук Петро Григорович,

1912 р, с. Брониця, українець, кол-

госпн., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Корельчук Пилип Кирейович,

1915 р., с. Прихід, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в 1945 р.

Корельчук Юхим Кирилович,

1913   р., с. Прихід, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Коренчук Василь Свиридович,

1924 р., партизан. Загинув 19.09.1943 р.

Коренчук Григорій Прокопович,

1914   р., с. Ярунь, українець, колгоспи., ряд. Загинув у лют. 1944 р. Похов. у м. Київ.

Коренчук Зот Романович, 1907 р., с. Ярунь, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., мол. сержант. Заги­нув у бою 12.08.1944 р. Похов. у с. Пеляшув Сандомирського воєводст­ва, Польща.

Коренчук Микола Лукич, 1924 р., с. Ярунь, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Коренчук Микола Прокопович,

1918 р., с. Ярунь, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд Загинув 15.03.1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Коренчук Пилип Калістратович,

1921 р., с. Ярунь, українець, колгоспи., призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ст. сержант. Загинув у бою 13.03.1943 р. Похов. у с. Прахове В'яземського р-ну Смоленської обл.

Коренюк Михайло, українець, колгоспи., ряд Пропав без вісті.

Кореньков Іван Омелянович,

1909 р., с. Прихід, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в 1945 р.

Коржевський Давид Степано­вич, мол. сержант. Помер від ран 25.07.1944 р. Похов. у с. Острів Воло- димирецького р-ну Ровенської обл

Коржевський Іван Якович, 1920

р., Новоград-Волинський р-н, ряд. За­гинув 13.07.1943 р. Похов. в Орловсь­кій обл.

Коржевський Микола Петрович,

с. Кропивня, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Коржинтенський Броніслав Де- м'янович, 1910 р., с. Кам'янка, призв. Радомишльським РВК, ряд. Загинув у бою 6.04.1944 р.

Коржовський Давид Степано­вич, мол. сержант. Загинув 25.07.1944 р. Похов. у с. Острів Червоноармійсь- кого р-ну Ровенської обл.

Коржовський Микола Петрович,

1923 р., с. Вербівка, українець, кол­госпи., призв. у лют. 1944 р., ряд Заги­нув 6.04.1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Коржовський Прокіп Тарасо­вич, 1901 р., с. Вербівка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. За­гинув 1.04.1944 р. Похов. у с. Срібне Червоноармійського р-ну Ровенської обл.

Корзун Олександр Мартинович,

м. Корсунь-Шевченківський, колгоспи., призв. у черв. 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Корзун Олександр Михайлович,

1910 р., с. Прихід, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув у бою 24 07.1944 р. Похов. у Львівській обл.

Корзун Павло, 1908 р., с. Теснів- ка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1942 р.

Корзун Парфеній Павлович, Но-

вограД- Волинський р-н, ряд Загинув 22 07.1944 р Похов. у м. Каунас, Литва.

Корзун Порфирій Павлович,

1906 р., с. Ставки Володарськ-Волинсь- кого р-ну, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув 29.07.1944 р. Похов. у м. Каунас, Литва.

Корзун Фелікс Павлович, 1912 р., с. Прихід, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Кирилюк Іван Юхимович,

с Груд українець, колгоспи., призв. у 1943 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Кирилюк Олексій Юхимович,

1911 р., с. Груд, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Корицький Броніслав Іванович,

1923 р., с. Федорівка, українець, ВЛКСМ, колгоспи., ряд. Пропав без вісті.

Корицький Михайло Іванович,

1915 р., с. Сусли, поляк, колгоспи., призв. у січ. 1944 р., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Корицький Павло Флорионо- вич, 1917 р., с. Федорівка, призв. Жи­томирським РВК, ряд. Пропав без віс­ті в лют. 1944 р.

Коркач Гаврило Іванович, с. Ту-

пальці, українець, колгоспи., ряд. Про­пав без вісті.

Коркач Денис Зотович, 1897 р„ С. Кропивня, українець, колгоспи., "Р^8.- * 1944 Р . РЯД Помер ви ран обл         Р' ПОХОВ- У ТеРНОПШЬСЬКІЙ

Коркач Михайло Зотович 1909 Р-. с. Кропивня, українець, колгоспи.,

ЗГ

призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Коркач Михайло Олександро­вич, ряд. Пропав без вісті.

Коркач Михайло Сергійович,

1903 р., с. Кропивня, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Коркач Михайло Юхимович,

1895   р., Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 24.04.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Коркач Павло Зотович, 1912 р., с. Кропивня, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Корніснко Олександр Іванович,

1911 р., Київська обл., українець, служ- бов., призв. Ярунським РВК, ряд. Про­пав без вісті в 1941 р.

Корнійчук Аврам Олексійович,

1896   р., с. Мала Горбаша, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 19.02.1944 р. Похов. у Хмельницькій обл.

Корнійчук Андрій Мартинович,

1916 р., с. Кикова, ряд. Пропав без віс­ті 2.04.1944 р.

Корнійчук Андрій Микитович,

1910 р., с. Жеребилівка, українець, кол­госпи., призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 3.08.1944 р. Похов. у м. Аннополь Люблінського во­єводства, Польща.

Корнійчук Андрій Сидорович,

1920 р., с. Кануни, українець, колгоспи., призв. у 1940 р., ряд. Пропав без вісті.

Корнійчук Андрій Якович, 1915 р., с. Деражня, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Корнійчук Володимир Федоро­вич, 1922 р., с. Варварівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Про­пав без вісті в лют. 1944 р.

Корнійчук Григорій Андрійович,

1919 р., с. Пищів, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р

Корнійчук Григорій Іванович, с.

Курчиця, українець, робітн., ряд. Про­пав без вісті.

Корнійчук Григорій Мойсейо- вич. Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Корнійчук Григорій Степанович,

1908 р., с. Варварівка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Корнійчук Григорій Трохимо- вич, 1911 р., с. Повчине, українець, кол­госпи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 10.01.1940 р.

Корнійчук Дмитро Григорович,

1921 р., с. Варварівка, українець, кол­госпи., призв. у бер. 1941 р., ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Корнійчук Дмитро Мартинович,

1925 р., с. Варварівка, українець, кол­госпи., призв. у 1943 р., ряд. Загинув 30.08.1944 р. Похов. у м. Мінськ, Біло­русія.

Корнійчук Дмитро Трохимович,

1913 р., с. Жеребилівка, українець, кол­госпи., призв. 20.01.1944 р., ряд. Заги­нув у лют. 1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Корнійчук Іван Мартинович, 1922 р., с. Варварівка, українець, студент, призв. у 1939 р., лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Корнійчук Іван Юхимович, 1908 р., с. Ходурки, українець, робітн., призв. у 1943 р. Городницьким РВК, ряд.Заги­

нув у бою 15.07.1944 р. Похов. у Во­линській обл.

Корнійчук Ігнат Павлович, 1912 р, с. Кленова, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Корнійчук Кузьма Степанович,

1922   р., с. Курчиця, партизан. Загинув 4.10.1943 р.

Корнійчук Олексій Максимович,

1925 р.. Городницький р-н, призв. Го­родницьким РВК, ряд. Загинув 2.02.1945 р. Похов. у с. Кнорвальд, Сх. Пруссія.

Корнійчук Павло Лукич, 1912 р , с. Мала Цвіля, призв. Бердичівським РВК, ряд. Загинув у бою 6.03.1944 р. Похов. у с. Носівка Уланівського р-ну Вінницької обл.

Корнійчук Павло Авксентійович,

1902 р., с. Киянка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Корнійчук Павло Сидорович, 1910 р., с. Кануни, мол. лейтенант. Загинув у бою 11.09.1942 р. Похов. у с. Бекшино Зубрицького р-ну Калінінської обл.

Корнійчук Павло Федорович,

1902 р., с. Варварівка, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Волинській обл.

Корнійчук Петро Павлович, 1902

р., с. Варварівка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув 19.07.1944 р. Похов. на хут. Адамівка Лопатинсь- кого р-ну Львівської обл.

Корнійчук Петро Федорович,

1910 р., с. Варварівка, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р., ряд Загинув у бою в жовт. 1944 р. Похов. у с. Гурки Варшавського воєводства, Польща.

Корнійчук Петро Трохимович,

1923   р., с. Мала Цвіля, українець, кол

госпн, призв. Городницьким РВК, сер- жант. Загинув у 1943 р. Похов. у смт

Городниця.

Корнійчук Петро, 1920 р„ с. Ми­колаївка, українець, колгоспи., призв. у 1940 р, ряд Пропав без вісті.

Корнійчук Семен Іванович, 1900 р., с. Варварівка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р„ ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Корнійчук Степан Андрійович,

1924 р., с. Пищів, українець, колгоспи., призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 21.03.1944 р. По­хов. у Ровенській обл.

Корнійчук Степан Степанович,

1922 р., с. Варварівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Корнійчук Трохим Опанасович,

1918 р., с. Повчине, українець, кол­госпи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 4.08.1944 р. Похов. у с. Хмелев Краківського воєводства) Польща.

Корнійчук Харитон Савич, 1902 р., с. Киянка, українець, колгоспи., призв. 12.03.1944 р„ ряд. Пропав без вісті 26.03.1945 р.

Корнійчук Юхим Микитович,

1912 р., с. Жеребилівка, українець, кол­госпи., призв. у 1939 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою. Похов. у с. Гавра- нець, Чехословаччина.

Корнсовський Микола Петро­вич, 1912 р., с. Голи, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р„ ряд. Пропав Ьез вісті в 1944 р.

Коробков Трохим Арсенійович,

с. Повчине, українець, кол­госпи., призв. Ярунським РВК, мол. сержант. Загинув у бою 18.04.1945р Юхов. у м. Форст, Німеччина.

Короленко Захар Павлович, с.

Гульськ, ряд. Загинув 26.03.1944 р. Похов. у бр. мог. в с. Озерна, біля шосе Львів-Тернопіль.

Корольчук Микола Вікторович,

1909 р., с. Прихід, ряд. Загинув у бою 11.08.1944 р.

Коростинський Костянтин Пав­лович, Новоград-Волинський р-н, кол­госпи., ряд. Пропав без вісті.

Коротков Петро Костянтинович,

призв. у 1942 р., ст. сержант. Загинув у 1943 р. Похов. у с. Несолонь.

Корсунов Василь, Ярунський р-н, ряд. Пропав без вісті.

Корчан Дмитро Семенович, 1907 р., с. Мала Цвіля, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Корчан Захар Григорович, 1907 . р., с. Мала Цвіля, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Корчан Іван Якович, 1924 р., с. Мала Цвіля, українець, колгоспи., призв. у 1943 р. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 21.03.1944 р. По­хов. у м. Почаїв Кременецького р-ну Тернопільської обл.

Корчан Федір Григорович, 1918 р., с. Мала Цвіля, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, сержант. Загинув 16.07.1941 р. Похов у с. Мала Цвіля.

Корчан Яків Григорович, Город­ницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Корчан Яків Петрович, 1909 р., с. Мала Цвіля, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув у 1944 р. Похов. у с. Берегове

Корчан Яків Якович, 1893 р , Сумська обл., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Корчевський Франц Васильо­вич, 1914 р., Новоград-Волинський р- н, ряд. Загинув у бою 5.03.1944 р. По­хов. у Тернопільській обл.

Косиневич Василь Опанасович,

1925 р., с Пищів, українець, колгоспи., призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 8.07.1944 р. Похов. у Мінській обл., Білорусія.

Косиневич Микола Тимофійо- вич, 1897 р., с. Гульськ, ряд. Помер від ран 19.07.1944 р. Похов. у м. Житомир.

Косиневич Олександр Опанасо­вич, 1922 р., с. Пищів, українець, кол­госпи., призв. у 1942 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Косинський Василь Петрович,

1913 р., с. Мар'янівка Київської обл., призв. Ярунським РВК, сержант. По­мер від ран 9.11.1941 р.

Костенко Прокіп Олексійович,

1911 р., с. Броники, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Костенко Прокіп Олексійович,

1911 р., с Броники, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Костенко Степан Самійлович,

1925 р., с. Ужачин, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті в 1942 р.

Костін Аркадій Іванович, ряд. За­гинув 5.01.1944 р. Похов. у с. Романів- ка.

Костюк Арсеній Федорович, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Костюк Василь Григорович, 1920 р., смт Городниця, призв. Городниць­

ким РВК, ряд. Пропав без вісті в ве­рес. 1944 р.

Костюк Василь Іванович, 1925 р, с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у 1943 р., ряд. Помер від ран 3.10.1944 р. Похов. у бр. мог. в м. Володимир- Волинський.

Костюк Василь Максимович, 1913 р., с. Лучиця, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Костюк Василь Сидорович, 1905

р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. 10.05.1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Костюк Василь Степанович, 1926 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р. Городницьким РВК, ряд. Помер від ран 29.12.1944 р.

Костюк Гнат Васильович, 1907 р., с. Стриєва, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Помер від ран 2.04.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Костюк Дмитро Пилипович, 1927 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув у бою 3.02.1945 р. Похов. у м. Прі- єкуле, Латвія.

Костюк Дмитро Степанович,

1921 р., с Орепи, ряд. Помер від ран 18.03.1944 р. Похов. у с. Новородчиці Острозького р-ну Ровенської обл.

Костюк Іван Васильович, 1906 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у 1940 р. Городницьким РВК, ряд. За­гинув у 1945 р. Похов. у с. Лучиця.

Костюк Іван Григорович, 1900 р., с. Борисівка, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Костюк Іван Іванович, 1909 р . Хмельницька обл., призв. у 1941 р. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Костюк Іван Наумович, 1924 р„ с лучиця, українець, колгоспи., призв. У 1942 р.. ряд- Загинув у 1944 р. По­хов. у Волинській обл.

Костюк Іван Прохорович,1913 р.,

с. Кикова, ряд. Загинув у бою 24.07. 1944 р.

Костюк Іван Романович, 1910 р, с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Костюк Іван Семенович, 1905 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Загинув 16.03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Костюк Іван Созонович, 1901 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв.

13.01.1944    р., ряд. Пропав без вї.сті

19.04.1945    р.

Костюк Йосип Потапович, 1896 р., с. Токарів, українець, колгоспи., призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 9.03.1944 р. Похов. у Тер­нопільській обл.

Костюк Корній Степанович, 1899 р., с. Токарів. Загинув 10.07.1944 р. По­хов. у бр. мог. в м. Ровно.

Костюк Лев Дем'янович, 1903 р., смт Городниця, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув у бою 25.03.1944 р. Похов. у с. Бугаївка Червоноармійського р-ну Ровенської обл.

Костюк Микола Прокопович,

1920 р., с. Ярунь, українець, колгоспи., призв. у 1940 р., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Костюк Микола Степанович, 1914 Р-, с. Пищів, українець, колгоспи., призв. у 1939 р, рЯд. Загинув у 1941 р

Похов. у м. Володимир-Волинський Волинської обл.

Костюк Микола Талимонович,

1915 р., с. Лучиця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув у бою 7.07.1944 р. Похов. у с. Уховецьк Ковельського р-ну Волинської обл.

Костюк Мирон Онисимович, 1922 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у 1940 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Костюк Михайло Іванович, 1923 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у 1940 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Костюк Никон Степанович, с. То­карів, українець, колгоспи., ряд. Про­пав без вісті в лют. 1944 р.

Костюк Олександр Львович, 1926 р., смт Городниця, українець, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув 6.06.1943 р.

Костюк Олександр Семенович,

1908 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 22.06.1941 р., сержант. Помер від ран 18.03.1944 р. Похов. у Ровенсь­кій обл.

Костюк Олександр Тарасович,

1914 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 18.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті 19.04.1945 р.

Костюк Опанас Йосипович, 1915 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у 1939 р. Городницьким РВК, ст. сержант. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Костюк Опанас Семенович, 1907 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 12.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті 21.03.1944 р.

Костюк Опанас Федорович, 1915 р., Городницький р-н, призв. Город­ницьким РВК, ст. сержант. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Костюк Петро Созонович, 1911 р.,

с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті.

Костюк Прокіп Аврамович, 1897 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Костюк Соловей Созонович,

19б8 р, с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Костюк Степан Северинович,

1905 р., с. Липине, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в ве­рес. 1944 р.

Костюк Трифон Петрович, 1914 р., с. Токарів, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1943 р.

Костюк Федір Климович, 1902 р., смт Городниця, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 1.07.1944 р. Похов. у с. Гулівка Ковельського р-ну Волинської обл.

Костюк Яким Петрович, 1919 р., с. Ужачин, ряд. Загинув у бою 6.12.1941 р. Похов. у Московській обл.

Костюк Яків Мусійович, 1898 р., с. Лучиця, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Костюченко Ілля Іванович, 1892 р., с. Ходурки, українець, колгоспи., ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у с. Хо- дурки.

Костюченко Михайло Ілліч, 1921 р., с. Ходурки, українець, колгоспи., призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув у 1944 р. Похов. у с. Ходурки.

Костюченко Талимон Семено­вич, 1908 р., с. Ходурки, українець, КПРС, колгоспи., призв. у 1941 р. Го­

родницьким РВК, ряд. Загинув у бою 24.01.1945 р. Похов. у м. Оппельн, Ні­меччина.

Косюк Володимир Тимофійо- вич, 1920 р., с. Велика Деражня, укра­їнець, колгоспи., призв. у І944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Севастополь.

Косюк Володимир Тимофійо- вич, 1922 р., с. Великий Молодьків, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Косюк Павло Юхимович, 1896 р, Ярунський р-и, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Косюк Тимофій Давидович, 1922 р., с. Великий Молодьків, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Косяк Григорій Гурійович, 1905 р., с. Ужачин, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Косяк Іван Терентійович, 1922 р., с. Ужачин, українець, колгоспи., сер­жант. Пропав без вісті в 1945 р.

Косяк Купріян Олексійович, 1910 р., с. Ужачин, українець, колгоспи., ряд. Помер від ран 22.05.1944 р. Похов. у с. Жари Новоржевського р-ну Калі- нінської обл.

Косяк Людмила Демидівна, 1922 р., с. Ужачин, українка, ВЛКСМ, служ- бов., медсестра. Загинула в 1944 р.

Косяк Максим Карпович, 1903 р., с. Ужачин, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Косяк Микола Оверкійович, 1923 р., с. Ужачин, українець, учень, сержант. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Косяк Нестор Данилович, 1926 ; р., с. Ужачин, українець, колгоспи., ряд.

Загинув у бою 4.11.1944 р. Похов. у м. Будапешт, Угорщина.

Косяк Олександр Кирилович, 1919 р., с. Ужачин, українець, колгоспи., призв. у 1941 р„ ряд. Загинув у 1943 р. Похов. у м. Сталінград.

Косяк Олексій Антонович, 1923 р., с. Барвинівка, українець, колгоспи., ряд. Загинув у 1942 р. Похов. у Німеч­чині.

Косяк Степан Карпович, 1916 р., с. Ужачин, українець, колгоспи., ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у с. Ужачин.

Косякевич Микола Тимофійо- вич, с. ґульськ, ряд. Загинув 26.07. 1944 р.

Косянчук Василь Гаврилович,

1923 р., с. Великий Молодьків, украї­нець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Помер від ран 14.07.1944 р. у Карело-Фінській РСР.

Косянчук Григор Васильович,

1916 р., с. Красилівка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Косянчук Григорій Леонтійович,

ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Косянчук Григорій Степанович,

1905 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті.

Косянчук Іван Гнатович, с. Ми­хиївка, українець, КПРС, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті.

Косянчук Іван Григорович, 1906 р., с. Красилівка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК ряд Загинув у 1945 р. Похов. у Німеччині.

Косянчук Іван Кіндратович, 1902 р., с. Красилівка, українець, колгоспи.,

призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 14.03.1944 р. Похов. у с. Довге Поле Дубнівського р-ну Ро­венської обл.

Косянчук Іван Олексійович, 1912 р., с. Михиївка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Косянчук Ігор Іванович, Город­ницький р-н, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Косянчук Кузьма Гнатович, 1922 р., с. Михиївка, українець, КПРС, кол­госпи., призв. у 1941 р. Городницьким РВК, лейтенант. Загинув у бою 31.12. 1942 р. Похов. у Краснодарському краї.

Косянчук Максим Терентійович,

1915 р., с. Красилівка, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 15.09.1944 р. По­хов. у с. Стара Милосспа Варшавсь­кого воєводства, Польща.

Косянчук Марія Карпівна, 1913 р., с. Красилівка, українка, колгоспи., партизанка. Страчена ворогами в 1942 р. Похов. у с. Красилівка.

Косянчук Микола Максимович,

1912 р., с. Дідовичі, українець, служ- бов., призв. у 1939 р. Ярунським РВК, лейтенант. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Косянчук Михайло Петрович,

1926 р., с. Красилівка, українець, ВЛКСМ, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті 27.10.1944 р.

Косянчук Олександр Іванович,

1920 р., с. Красилівка, українець, ВЛКСМ, робітн., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1941 р.

Косянчук Олександр Петрович,

1909 р., с. Пилиповичі, українець, кол-

госпн., призв у жовт. 1944 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув у бою 27.01.1945 р. Похов. у Латвії.

Косянчук Олексій Григорович,

1924 р., с. Красилівка, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Косянчук Олексій Кіндратович,

1909   р., с. Пилиповичі, українець, кол­госпи., призв. 5.02.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р

Косянчук Опанас Йосипович,

1907 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 12.03.1944 р., ряд. Пропав без вісті 31.12.1944 р.

Косянчук Павло Іванович, с. Дуб­рівка, призв. Ярунським РВК. Помер від ран 8.04.1944 р. Похов. у с. Пере- нятин Червоноармійського р-ну Ро­венської обл.

Косянчук Павло Кіндратович,

1918 р., с. Красилівка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Косянчук Павло Єремійович, 1911 р., с. Таращанка, ряд. Загинув у бою 7.04.1945 р. Похов. у с. Нейкірх, Німеч­чина.

Косянчук Павло Панасович, 1902 р., с. Михиївка, українець, колгоспи., призв. у 1943 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Косянчук Петро Пилипович, с.

Красилівка, українець, колгоспи. Про­пав без вісті в 1943 р

Косянчук Степан Кирилович,

1924 р., с. Будище, призв. Ярунським РВК, мол. сержант. Загинув у бою 23.02.1945 р. Похов. у Німеччині.

Косянчук Степан Федорович,

1910   р., с. Красилівка, українець, кол­

госпи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 5.11.1944 р. Похов у Латвії.

Косянчук Тихін Савич, 1900 р., с. Пилиповичі, українець, колгоспи., призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 20.03.1944 р. По­хов. у с. Богушівка Луцького р-ну Ро­венської обл.

Косянчук Трохим Іванович, 1907 р., с. Михиївка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Косянчук Федір Минович, 1928

р., с. Дібрівське, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті 16.10.1944 р. Похов. у Латвії.

Косянчук Юрій Іванович, ряд

Пропав без вісті.

Косянчук Юрій Ананійович, 1914 р., с. Анастасівка, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кот Амвросій Аркадійович, 1918 р., с. Броники, українець, колгоспи, призв. 14.01.1944 р., ряд. Загинув у 1944 р. Похов у Тернопільській обл.

Кот Андрій Аркадійович, 1925 р., українець, колгоспи., призв. 14.01.1944 р., ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Тер­нопільській обл.

Кот Андрій Михайлович, 1918 р., с. Пищів, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1944 р.

Кот Дмитрій Семенович, 1908 р., с. Барвинівка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Кременець Тернопільсь­кої обл.

Кот Іван Йосипович, 1901 р , с Броники, українець, колгоспи., призв.

13.01.1944    р., ряд. Загинув у квіт 1944 р Похов. у Тернопільській обл.

Кот Ілля Кіндратович, 1900 р., с Кропивня, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті 25.03.1944 р.

Кот Іван Семенович, 1920 р., с. Барвинівка, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті.

Кот Кузьма Терентійович, 1914 р., с. Броники, українець, колгоспи., призв. у 1941 р„ ряд. Загинув у бою

26.01.1945    р Похов. у с. Яхувка, Поль­ща.

Кот Микола Семенович, 1912 р„ с. Броники, українець, колгоспи., призв. 12.01.1944 р., ряд Помер від ран 20.04.1944 р Похов. у м. Ровно.

Кот Мина Сидорович, 1907 р., с. Тальки, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Краків. Польща.

Кот Павло Опанасович, 1908 р., с. Броники, ряд. Пропав без вісті 27.09.1944 р.

Кот Петро Антонович, 1915 р., с. Броники, українець, колгоспи., призв. у 1944 р„ ряд. Загинув у бою 18.08.1944 р. Похов. у Росії.

Кот Прокіп Ілліч, 1922 р., с. Бро­ники, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Кот Яків Опанасович, 1908 р., с. Броники, українець, колгоспи., призв. 20.01.1944 р„ сержант Помер від ран 15.03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Котвицький Йосип Антонович,

ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Котвицький Йосип Іванович,

1905 р„ с. Іванівка, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Котвицький Йосип П., 1910 р, с Сергіївка Черкаської обл., поляк, кол­госпи., призв Городницьким РВК. Про­пав без вісті в 1944 р.

Котвицький Йосип Станіславо- вич, 1915 р., с. Чижівка, поляк, робітн., призв. у 1940 р., ряд. Загинув у 1945 р. Похов. у Німеччині.

Котвицький Микола Антоно­вич, 1908 р., с. Чижівка, поляк, кол­госпи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Котвицький Микола Михайло­вич, 1914 р., с. Теснівка, українець, кол­госпи., ряд. Загинув у 1942 р. Похов. у м. Ленінград.

Котвицький Микола Федоро­вич, 1917 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 30.12.1942 р. Похов. у м. Сталінград.

Котвицький Олександр Тодоро- 8ич, 1905 р., с. Тернівка, ряд Пропав без вісті.

Котвицький Остап Михайлович,

1913 р., с. Теснівка, українець, колгоспи., ряд. Загинув у 1942 р. Похов. у м. Ле­нінград.

Котвицький Петро Іванович, 1895 р., с. Броницька Гута, призв. у 1944 р Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті 10.08.1945 р.

Котвицький Петро Карлович, 1915 р., с. Чижівка, ряд. Пропав без вісті в верес. 1944 р.

Котковець Григорій Васильович,

1908 р., с. Броииця, ряд. Загинув 30.12.1944 р.

Котковець Іларіон Кирилович,

1906 р.. Городницький р-н, призв. Ко- зятинським РВК, сержант. Пропав без вісті 19.10.1944 р.

Котов Дмитрій Петрович, 1909 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. За­гинув 3.04.1944 р.

Котук Кирило Дмитрович, 1914 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. Помер від ран 19.03.1944 р. Похов. у с. Бокійма Демидівського р-ну Ровенської обл.

Котюк Василь Федорович, 1912 р., с. Несолонь, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Коцюбинський Володимир Ми­хайлович, 1917 р., с. Дзержинськ Го­родницького р-ну, ряд. Загинув у лют. 1944 р.

Кочеров Олексій Васильович,

ряд. Загинув 4.11.1944 р. Похов. у с. Цени, Латвія.

Кочерук Андрій Микитович, 1905 р., с. Тернівка, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 27.03.1944 р. Похов. у с. Батьків Червоноармійського р-ну Ровенської обл.

Кочерук Охрім Харитонович,

1900   р., с. Тернівка, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті 20.03.1944 р.

Кочерук Юрій Несторович, с. Тер­нівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в груд. 1941 р.

Кочий Володимир Володими­рович, 1925 р., Городницький р-н, призв. Городницьким РВК, ряд. Помер від ран 9.09.1944 р. Похов. у Польщі.

Кочин Василь Демидович, сер­жант. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Кочубей Василь Федорович, 1909 р., с. Пилиповичі, українець, робітн., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Кочубей Григорій Макарович,

1901   р., с. Малий Молодьків, призв.

Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 19.03.1944 р. Похов. у с. Батьків Чер­воноармійського р-ну Ровенської обл.

Кочубей Микола Михайлович,

1924 р., с. Пилиповичі, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув у бою 26.03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Кочубей Олексій Михайлович,

1910 р., с. Пилиповичі, українець, кол­госпи., призв. 23.03.1944 р. Ярунським РВК, сержант. Загинув у бою 5.07.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Кочубей Ольга Федорівна, 1925 р., с. Пилиповичі, українка, учениця, підпільниця. Загинула в 1943 р. Похов. в с. Пилиповичі.

Кочук Аркадій Маркіянович, 1924 р., с. Гірки, українець, ВЛКСМ, кол­госпи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 18.05.1944 р. По­хов. у м. Броди Львівської обл.

Кочук Андрій Опанасович, 1894 р., с. Гірки, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті 2.04.1944 р.

Кочук Анатолій Михайлович,

1924 р., с. Гірки, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 25.07.1944 р. Похов. у м. Анно- поль, Польща.

Кочук Іван Маркович, 1921 р., с. Гірки, призв. Ярунським РВК, ряд. Про­пав без вісті 25.12.1944 р.

Кочук Микола Йосипович, ряд. Пропав без вісті.

Кочук Семен Андрійович, 1917 р., с. Гірки, українець, службов., призв. у 1933 р. Ярунським РВК, мол. лейте­нант. Загинув у бою 19.05.1942 р. По­хов. у Смоленській обл.

Кочук Степан Михайлович, ряд. Пропав без вісті.

Кочуровський Олексій Антоно­вич, 1924 р., с. Кленова, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Загинув у бою 13.02.1945 р. Похов. у с. Яхоте, Поль­ща.

Кошель Михайло Сергійович, с.

Дідовичі, українець, колгоспи., призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Кравець Володимир Кирило- вич, с. Роботище, українець, колгоспи., призв. у 1941 р„ ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Кравець Захар Григорович, 1909 р., с. Таращанка, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Кравець Іван Іванович, 1889 р., с. Дубрівка, українець, колгоспи., ряд. Загинув у 1943 р.

Кравцов Іван Васильович, 1921 р., смт Городниця, росіянин, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув 2.01.1944 р. Похов. на бр. клад. в смт Городниця.

Кравченко Григорій Петрович,

1902 р., с. Юрківщина, українець, кол­госпи., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Кравченко Микола, 1924 р., Ки­ївська обл., українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Кравченко Микола Макарович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в верес. 1944 р.

Кравченко Терентій Дем'янович,

1897 р., с. Броницька Гута, українець, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кравчук Андрій Лукич, 1915 р с. Кикова, українець, колгоспи призв у 1941 р„ ряд. Пропав без вісті в лют

1944 р.

Кравчук Антон Андрійович, 1916 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 22.06.1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Кравчук Антон Савич, 1908 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті 23.06.1941 р.

Кравчук Борис Федорович, 1918 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті.

Кравчук Василь Васильович, 1914 р., с. Кануни, українець, колгоспи., призв.

12.04.1944    р., ряд. Пропав без вісті.

Кравчук Василь Іванович, 1927 р., с. Кануни, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті.

Кравчук Василь Кирилович, ук­раїнець, колгоспи., ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Кравчук Василь Митрофанович,

>908 р., с. Колодянка, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р., сержант. Заги­нув у бою 17.04.1945 р. Похов. у с. На- плевин, Німеччина.

Кравчук Василь Якович, с. Кико­ва, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кравчук Володимир Оверкійо- вич, 1906 р., Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Кравчук Гнат Варфоломійович,

1917 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., лейтенант. Загинув

14.01.1945    р. Похов. у с. Зноюв, Поль­ща.

Кравчук Гнат Федорович, 1899 р., с. Кануни, українець, колгоспи., призв. 13.02.1944 р., ряд. Загинув у бою 16.07.1944 р. Похов. у Львівській обл.

Кравчук Г. І., Новоград-Волинсь­кий р-н, ряд. Пропав без вісті.

Кравчук Григорій Іванович, 1910 р., с. Стрисва, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Кравчук Дмитро Васильович, 1925 р., с. Ярунь, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Кравчук Дмитро Данилович, 1907 р., с. Колодянка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Кравчук Іван Іванович, 1907 р., с. Кануни, українець, колгоспи., призв. у 1939 р., ряд. Пропав без вісті.

Кравчук Іван Йосипович, 1916 р, Новоград-Волинський р-н, лейтенант. Помер від ран 12.09.1945 р. Похов. у м. Раменське Московської обл.

Кравчук Іван Миколайович, 1902 р., с. Колодянка, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кравчук Іван Миколайович, 1905 р., с. Колодянка, українець, колгоспи., призв. у 1942 р., ряд. Загинув 23.07. 1944 р. Похов. у с. Верковенце, Поль­ща.

Кравчук Карпо Васильович, 1900 р., с. Кануни, ряд. Загинув у бою 30.01.1945 р. Похов. у м. Познань, Польща.

Кравчук Лев Корнійович, 1918 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., ряд. Загинув 22.09.1943 р. Похов. у с. Жо­лобне.

Кравчук Леонід Якович, 1921 р., с. Кануни, українець, колгоспи., призв. у 1940 р., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кравчук Мелентій Петрович, 1922 р, с. Жолобне, українець, колгоспи.,

ряд. Загинув 22.091944 р Похов. у с. Жолобне.

Кравчук Микола Маркович, 1912 р., с. Романівка, українець, КПРС, кол­госпи., призв. у черв. 1941 р., ряд Про­пав без вісті в лют. 1944 р.

Кравчук Микола Юхимович, 1923 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Кравчук Михайло Спиридоно- вич, 1899 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., ряд. Помер від ран 6.10.1944 р. Похов. у с. Мшана, Польща.

Кравчук Олександр, Новоград- Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті.

Кравчук Олексій Антонович, с.

Велика Деражня, ряд. Помер від ран 21.08.1944 р. Похов. у м. Томарівка Курської обл.

Кравчук Павло Григорович, 1920 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кравчук Павло Степанович,

Ярунський р-н, призв. Печерським РВК, ряд. Загинув у бою 2.12.1942 р. Похов. на хут. Даниловський Калінінсь- кої обл.

Кравчук Панас Никонович, 1922 р., с. Колодянка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Кравчук Панкрат Онисимович,

1900 р., смт Городниця, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Загинув у бою 13.04.1944 р. Похов. у м. Кремінна Лу­ганської обл.

Кравчук Степан Варфоломійо- вич, 1915 р., с. Гульськ, ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р. Похов. у с. Бугаївка Червоноармійського р-ну Ровенської обл.

Кравчук Трохим Семенович, 1899 р с Колодянка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув 2.02.1943 р Похов. на хут. Тапонов Кримського р_ну Краснодарського краю.

Кравчук Яків Харитонович, Но­воград-Волинський р-н, ряд. Загинув 14.07.1944 р. Похов. у с. Заложці Тер­нопільської обл.

Кракосяс Михайло Бардосаро-

вич, 1913 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Краля Дмитро Миколайович,

1918 р., с. Повчине, українець, кол­госпи., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Кральковський Василь Григоро­вич, 1924 р., смт Городниця, українець, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Красевич Антон Григорович, 1904 р., с. Федорівка, ряд. Загинув у бою 20.03.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Красевич Антон Францович, 1904 р., с. Федорівка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Пропав без вісті.

Красевич Йосип Авксентійович,

1920 р., с. Лагульськ, українець, кол­госпи., призв. у 1939 р., старшина. Про­пав без вісті в 1945 р.

Красицький Станіслав Данило­вич, 1921 р., с. Теснівка, сержант. Заги­нув 27.10.1943 р. Похов. у Запорізькій обл.

Краснобокий Сергій Іванович,

1912 р., с. Муравня, українець, колгоспи., призв. у черв. 1941 р„ ряд. Загинув у лип. 1941 р. Похов. у с. Лебедівка.

Красовський Віктор Миколайо­вич, 1920 р„ Новоград-Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті 14.10.1944 р.

Краузе Василь Антонович, 1922 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. За­гинув у бою 16.04.1944 р. Похов. у Ро­венській обл.

Крашевський Павло Тимофійо- вич. Городницький р-н, ряд. Загинув 20.07.1944 р.

Крашевський Микола Кіндрато­вич, 1917 р., с. Мала Анастасівка, призв. Миронівським РВК Київської обл., ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Крашевський Павло Тимофійо- вич, 1897 р., с. Анастасівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув 30.04.1944 р. Похов. у м. Надвірна Івано-Франківсь­кої обл.

Крещенко Арсеній Трохимович,

1911 р., с. Кропивня, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Криваль Олександр Прокопо­вич, 1913 р., с. Чижівка, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Криваль Сергій Миколайович,

1921 р., с. Чижівка, українець, робітн., призв. у 1941 р., лейтенант. Загинув у бою 23.03.1945 р. Похов. у м. Чепель, Угорщина.

Кривенко Андрій Степанович,

1915 р., Чернігівська обл., українець, лейтенант. Загинув у 1942 р.

Кривий Василь Якович, 1919 р., с. Романівка, українець, колгоспи., призв. у 1939 р., мол. сержант. Помер від ран 13.02.1942 р. Похов. у с. Горба- тове Ізносківського р-ну Калузької обл.

Кривий Григорій Флорович, 1904 р., с. Стара Романівка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у 1944 р. при форсуванні р. Дніпро.

Кривий Іван Якович, 1924 р., с. Романівка, українець, колгоспи., призв.

27.06.1941 р., ряд Загинув у 1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Кривошесв Іван Ваніфантович,

1906 р., с. Майстрів, українець, кол­госпи., призв. 12.01.1944 р., ряд. Заги­нув у бою 28 08.1944 р Похов. у с. Метель, Польща.

Криворучко Яків Сергійович, 1911 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. За­гинув у бою 10.03.1944 р. Похов на хут. Хорипань Млинівського р-ну Ро­венської обл.

Кривук Михайло Якимович, с.

Ржадківка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у лют. 1944 р. Похов. у с. Муравня Червоноармійсь- кого р-ну.

Крижанівський Порфирій Ма- карович, 1908 р, Кіровоградська обл., українець, КПРС, службов., призв. у 1942 р., лейтенант. Загинув у 1943 р. Похов. у м. Сталінград

Крикун Сергій Григорович, 1903 р., с. Пилиповичі, українець, колгоспи., призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кричковський Микола Васильо­вич, 1911 р., с. Тальки, призв. у 1944 р., ряд. Загинув 6.03.1944 р.

Кришталь Василь Савич, 1910 р., с. Кудиновичі, українець, колгоспи., призв у 1934 р., мол. сержант. Заги­нув 16.01.1945 р. Похов. у с. Смикц, Польща.

Кришталь Денис Григорович,

1903 р., с. Теснівка, українець, кол­госпи., ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Кротенко Іван Устинович, 1924 р., м. Корсунь-Шевченківський, украї­нець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Кротенко Устим Гнатович, 1908 р., м. Корсунь-Шевченківський, украї­нець, колгоспи., призв. у черв. 1941 р, ряд. Пропав без вісті

Кротенко Яків Устинович, 1922 р., м. Корсунь-Шевченківський, украї­нець, колгоспи., призв. у черв. 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Крупович Борис Леонтійович,

1922 р., с. Єлізавет, українець, учень, призв. 10.06.1941 р., ряд. Загинув 15.04.1945 р. Похов. у Сх. Пруссії.

Кружик Яким Микитович, 1910

р., смт Городниця, ряд. Загинув у бою 7.04.1944 р. Похов. у с. Броди Ровенсь­кої обл.

Крупський Адольф Лук'янович,

ряд Пропав без вісті.

Крушський Адольф Миколайо­вич, 1909 р., с. Дзигунка, ряд. Загинув на фронті 4.03.1944 р. Похов. у м. Ро- вно.

Крухмал Євсевій Шимельович,

1916 р., м. Скородні Мінської обл., Бі­лорусія, призв. Городницьким РВК, ряд Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Крючек Адам Петрович, ряд

Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Крючек Захар Опанасович, Го­родницький р-н, ряд. Пропав без віс­ті.

Крючек Іван Сергійович, призв Городницьким РВК, ряд. Пропав без

вісті в бер. 1944 р.

Крючек Олександр Юхимович,

1911 р., с. Курчицька Гута, українець, робітн., призв Городницьким РВК, ряд. Загинув у 1943 р. Похов. у с. Янче- Рудня Ємільчинського р-ну.

Крючек Северин Опанасович,

ряд. Помер від ран 19.08.1944 р.

Крючек Федір Каленикович,

ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Крючек Феодосій Каленикович,

ряд. Загинув 2.07.1944 р

Крючек Терентій Петрович,

призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 19А4 р.

Куба Микола Іванович, 1925 р., с. Борисівка, українець, призв. у 1944 р., Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 27.06.1944 р Похов. у с. Узріччя Богу- шівського р-ну Вітебської обл., Біло­русія.

Кубай Арсен Іванович, 1922 р., смт Городниця, українець, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув у 1942 р. Похов. біля м. Сталін- град.

Кубко Олексій Миколайович,

1921 р., Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Кубков Мартин Михайлович,

1902 р, с. Великий Молодьків, украї­нець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Помер від ран 12.11.1944 р. Похов. у с. Радвайка, Чехословач- чина.

Кузка Борис Іванович, 1921 р., с. Слобода-Романівська, ст. сержант. За­гнув 15.05.1942 р. Похов. у м. Керч.

Кузнецов Семен Федорович,

1925 р., с. Роботище, росіянин, кол­госпи., призв. у 1944 р., ряд. Помер від ран 15.05.1944 р. Похов. у с. Воля Ковельського р-ну Волинської обл.

Кузнець Лука Петрович, 1906 р., смт Городниця, призв. Городницьким РВК, ряд. Помер Від ран 16.07.1944 р Похов. у Львівській обл.

Кузькін Олександр Йосипович,

1921 р„ м. Житомир, призв. Городниць­

ким РВК, старшина. Загинув-6.03.1945 р. Похов. у с. Оцципель, Польща.

Кузьменко Володимир Гераси­мович, 1918 р.. Поліський р-н, украї­нець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Кузьменко Денис Лаврентійович,

ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кузьменко Дем'ян Петрович, 1904 р., с. Киянка, українець, колгоспи., призв. 12.01.1944 р., ряд. Загинув у бою 28.03.1944 р. Похов. у с. Бугаївка Чер- воноармійського р-ну Ровенської обл.

Кузьменко Іван Григорович, 1908 р., с. Повчине, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 31.07.1944 р. По­хов. у с. Княжомеж, Польща.

Кузьменко Іван Ілліч, 1908 р., Но­воград-Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кузьменко Микола Оксентович,

1903 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. Помер від ран 28.07.1944 р. Похов. у м. Ровно.

Кузьменко Микола Федорович,

1926 р., с. Мала Цвіля, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в серп. 1945 р.

Кузьменко Петро Степанович,

1924 р., с. Іванівка, ряд. Загинув у бою 31.03.1944 р. Похов. у м. Червоноар- мійськ Ровенської обл.

Кузьменко Сергій Іванович, 1920 р., Городницький р-н, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Загинув у бою 15.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Кузьменко Федір Никифорович,

1897 р., смт Городниця, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Загинув 26.03.1944 р. Похов. у с. Підкропивне Тернопільсь­кої обл.

Кузьминчук Іван Г., 1914 р., с. Орепи, ряд. Загинув у бою 14.01.1942 р. Похов. у м. Ламмсдорф, Німеччина.

Кузьминчук Іван Сергійович, 1914 р., с Орепи, українець, колгоспи., призв у ач. 1944 р., ряд. Пропав без вісті.

Кузьминчук Микита Филимо- нович, 1906 р., с. Орепи, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Кузьминчук Никанор Юхимо­вич, 1910 р., с. Мала Горбаша, украї­нець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув 4.09.1944 р. Похов. у Польщі.

Кузьмич Авксентій Дмитрович,

ряд. Пропав без вісті 22.01.1944 р.

Кузьмич Архип Пилипович, Го­родницький р-н, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кузьмич Володимир Петрович,

1919 р., с. Стриєва, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Кузьмич Іван Петрович, 1922 р., с. Стриєва, українець, колгоспи., призв у ач. 1944 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Кузьмич Іван Юхимович, Город­ницький р-и, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Кузьмич Йосип Адамович, 1923 р., Городницький р-н, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Загинув у бою 27.03.1944 р. Похов. у с. Озерна Збо- рівського р-ну Тернопільської обл.

Кузьмич Микола Микитович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в лют 1945 р.

Кузьмич Сидір Іванович, 1918 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Пропав без вісті.

Кузьмич Федір Йосипович, 1914 р , с. Повчине, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Кузьмиченко Степан Михайло­вич, 1920 р., с. Анастасівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Кукуруза Володимир Михай­лович, 1920 р., українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Пропав без вісті в 1944 р.

Кулик Василь Спиридонович,

1909 р., смт Городниця, українець, службов., призв. Городницьким РВК, лейтенант. Пропав без вісті в 1943 р.

Куликівський Броніслав Іполи- тович, 1923 р., с. Федорівка, поляк, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Заги­нув у 1944 р. Похов. у с. Федорівка.

Куликівський Віталій Францо- вич, 1919 р., с. Федорівка, поляк, КПРС, колгоспи., призв. у 1939 р., ст. лейте­нант. Пропав без вісті.

Куликівський Іван Станіславо- вич, 1921 р., смт Городниця, призв. Го­родницьким РВК, ряд. Пропав без вісті 28.04.1944 р.

Куликівський Марціян Антоно­вич, 1904 р., с. Теснівка, поляк, кол­госпи., призв. у 1939 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кулинець Андрій Павлович, 1926 р., с. Повчине, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 12.07.1941 р.

Кулинич Павло Іванович, Город­ницький р-н, ст. сержант. Загинув у бою 27.06.1941 р. Похов. у с. Герман, Молдавія.

Куліш Гнат Онисимович, 1909 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв.

У 1944 р., ряд Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Куліш Захар Онисимович, 1908

0   с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р„ ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Куліш Сидір Онисимович, 1892 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р„ ряд. Помер від ран

1          05.1945 р. Похов. у Львівській обл.

Куліш Юхим Онисимович, 1894 р., с. Г ульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув у бою 14.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Кулявець Гнат Самійлович, 1919 р., с. Несолонь, українець, студент, призв. у 1939 р., ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Польщі.

Кулявець Григор Пилипович, 1914 р., с. Несолонь, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1942 р

Кулявець Іван Пилипович, 1920 р., с. Несолонь, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Помер від ран 27.01.1945 р. Похов. у с. Вангхузен, Сх. Пруссія.

Кулявець Михайло Іванович,

1907 р., с. Несолонь, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р

Кулявець Назар Семенович, 1902 р., с. Романівка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув 27.03. 1944 р.

Кулявець Олексій, Новоград-Во­линський р-н, ряд Пропав без вісті.

Кулявець Олексій Семенович,

1911 р., с. Романівка, українець, кол­госпи., призв. у жовт. 1943 р., ряд За­гинув у черв. 1944 р. Похов. у с. Гель- ня, Польща.

Кулявець Охрім Силович, 1905 р., с. Романівка, українець, колгоспи., призв. 12.01.1944 р, ряд. Помер від ран

19.04.1944    р. Похов. у с. Романівка.

Кулявець Пилип Ничипорович,

1904 р., с. Романівка, українець, кол­госпи., призв. 12.01.1944 р., ряд. Заги­нув у бою 25.03.1944 р. Похов. у бр. мог. N"4 біля шосе Львів-Тернопіль.

Кулявець Степан Ничипорович,

1907 р., с. Романівка, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Кулявець Степан Пилипович, 1910 р., с. Несолонь, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув 5.07. 1944 р.

Кулявець Федір Семенович, 1919 р., с. Романівка, українець, колгоспи., призв. у 1939 р., ряд. Помер від ран

22.09.1945    р. Похов. у м. Баку.

Кулявець Ярема Павлович, 1902 р., с. Романівка, українець, службов., майор. Загинув у 1942 р.

Куляківський Йосип Й., 1908 р., с. Теснівка, поляк, колгоспи., призв у 1944 р., ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Німеччині.

Кульба Ростислав Олександро­вич, 1925 р., с. Велика Деражня, ряд. Помер від ран 7.03.1944 р. Похов. у м. Льгов Курської обл.

Кульбач Василь Антонович, 1911 р., с. Юрківщина, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 14.07.1944 р. Похов. у Калінінградській обл.

Кульбач Євтихій Дмитрович, 1903 р., с. Юрківщина, українець, колгоспи., призв. 25.01.1944 р Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р

Кульбач Мефодій Йосипович,

1902 р., с. Пилиповичі, призв. Ярунсь-

ким РВК, ряд. Помер від ран 9.08.1944 р. Похов. у с. Скопане, Польща.

Кульбач Мусій Йосипович, 1910 р., с. Юрківщина, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 8.08.1944 р. Похов. у с. Ско­пане, Польща.

Кульбач Степан Климович,

Ярунський р-н, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 14.04.1944 р.

Кульбач Степан Григорович,

1914 р., с. Юрківщина, призв. Ярунсь­ким РВК, політрук. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Кульбач Федір Григорович, 1917 р., с. Юрківщина, українець, службов., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кульбач Яків Андрійович, 1900 р., с. Юрківщина, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Кульчицький Микола Михайло­вич, 1923 р., с. Юрківщина, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Кульчицький Олександр Мар­тинович, 1918 р., с. Юрківщина, укра­їнець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 15.01.1945 р. Похов. у Польщі.

Кульчицький Петро Ігнатович,

1912 р., с. Пилиповичі, українець, кол­госпи., призв. 17.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті 27.06.1944 р.

Кумейко Микола Васильович,

ряд. Загинув 25.10.1945 р. Похов. у с. Ярунь.

Кумченко Василь Самійлович, с.

Повчине, ст. лейтенант. Загинув 17.09. 1942 р.

Кундельський Микола Климо­вич, 1915 р., с. Колодянка, українець, призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті.

Кундельський Михайло Климо­вич, 1922 р., с. Колодянка, ряд. Заги­нув у бою 11.07.1944 р. Похов. у Во­линській обл.

Куницький Антон Федорович,

1927 р., с. Киянка, українець, колгоспи., призв. 1.02.1944 р., ряд. Пропав без вісті.

Куницький Іван Федорович,

1925   р., с. Киянка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув 2.12.1944 р. Похов. в Угорщині.

Куницький Федір Григорович,

1899 р., с. Киянка, ряд. Загинув у бою 25.03.1944 р. Похов. у бр. мог. №4 на вис. 303,0 біля шосе Львів-Тер- нопіль.

Куницький Федір Іванович, 1906 р., с. Киянка, українець, колгоспи., призв. 12.01.1944 р„ ряд. Загинув 4.05.1944 р.

Купневич Йосип Петрович, Ба-

ранівський р-н, українець, робітн., призв. у 1941 р. Городницьким РВК. Пропав без вісті.

Купріянчук Антон Федорович,

1926   р., с. Мала Горбаша, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 4.02.1945 р. Похов. у с. Ерчі, Угорщина.

Купріянчук Трохим Васильович,

с. Токарів, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Куриленко Григорій Васильо­вич, 1912 р., с. Гульськ, українець, кол­госпи., ряд. Пропав без вісті.

Куриленко Григор Прокопович,

1910 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Куриленко Дмитро Трохимо­вич, 1921 р., с. Гульськ, українець, кол­госпи., ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Куриленко Євгеній Миколайо­вич, 1899 р., с. Гульськ, українець, кол­госпи., ряд. Пропав без вісті в трав 1944 р.

Куриленко Захар Павлович, 1902 р, с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р, ряд. Загинув 25.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Куриленко Іван Володимирович,

1908 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Куриленко Іван Макарович, 1924 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1945 р.

Куриленко Іван Юхимович, 1919 р., с. Гульськ, українець, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Куриленко Мирон Федорович,

1910 р., с. Гульськ, українець, службов., призв. у 1941 р., лейтенант. Загинув у трав. 1943 р.

Куриленко Михайло Степано­вич, 1906 р., с. Гульськ, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув у бою 21.03.1944 р. Похов. у м. Санок, Польща.

Куриленко Олександр Захаро­вич, 1918 р„ с Гульськ, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Куриленко Трохим Васильович,

1906 р„ с. Гульськ, українець, кол­госпи., призв. у січ. 1941 р„ ряд По­мер від ран 18.03.1944 р. Похов у м Ровно.

Куриленко Яків Олексійович,

1919 р., с. Гульськ, українець, лейте­

нант. Загинув у 1941 р. Похов. на хут. Горохове Рокитнянського р-ну Ро­венської обл.

Курівський Гвідон, 1925 р., с. Ді-

довичі, поляк, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Курманчук Станіслав Юхимо­вич, 1923 р., с. Курмань, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув у бою 29.07.1944 р. Похов. у с. Косина Краківського во­єводства, Польща.

Курта Василь Васильович, 1921 р., с. Красилівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Курченко Володимир Теренті- йович, ряд. Загинув 3.01.1944 р. По­хов. у с. Романівка.

Кур'ята Віцентій Климович, 1910 р./ с. Липине, поляк, колгоспи., ряд.

< Пропав без вісті.

Кур'ята Іван Адамович, 1922 р., с. Липине, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 6.04.1944 р. Похов. у Тер­нопільській обл.

Кур'ята Іван Граціонович, 1921 р., с. Повчине, ряд. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Кур'ята Петро Андрійович, 1920 р., с. Великий Молодьків, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 22.07.1944 р. Похов. у Львівській обл.

Кутковець Амвросій Кирилович,

1916 р., смт Городниця, українець, ро­бітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 26.03.1945 р.

Кутковець Іван Васильович, 1908 р., смт Городниця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Кутковець Іларіон Кирилович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без віс­ті.

Кухарчук Микола Никанорович,

1915 р., с. Мала Горбаша, українець, колгоспи., призв. у 1942 р. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 21.07.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Кухарчук Федір Пилипович, 1914 р., с. Юрківщина, українець, колгоспи., призв. 25.05.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 19.03.1945 р.

Куцан Микита Семенович, 1901 р., с. Кануни, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті 4.05.1944 р.

Куценко Микола Іванович, с. Пи­липовичі, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Куцепал Іван Олександрович, с.

Брониця, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Кучава Григорій Петрович, 1915 р., смт Городниця, українець, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув 15.11.1944 р. Похов. на бр. клад. в смт Городниця.

Кучер Гордій Павлович, 1914 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., призв. у 1942 р., ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Володимир-8о- линський Волинської обл.

Кучер Дмитро Іванович, 1922 р., с. Кануни, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Кучер Павло Семенович, 1915 р., с. Груд, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Кучер Олексій Іванович, 1919 р., с. Жолобне, українець, колгоспи.,

призв. у 1940 р., ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Кучеров Степан Сергійович, 1911 р., с. Марушівка, росіянин, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті.

Кучеров Федір Сергійович, 1925 р., с. Марушівка, ряд. Загинув 24.06.1944 р. Похов. у Могильовській обл., Біло­русія.

Кучерук Всеволод Андронович,

1926 р., с. Велика Горбаша, українець, колгоспи., призв. Баранівським РВК, ряд. Загинув 15.03.1945 р. Похов. у Калінінградській обл.

Кучківський Віктор Іванович, 1925 р., с. Шитня, українець, учень, призв. у 1944 р., ряд Загинув 23.06.1944 р.

Кучко Павло Володимирович,

Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті в верес. 1944 р.

Кучманський Володимир Фе­дорович, 1910 р., с. Михиївка, призв. Київським РВК, старшина. Загинув 12.07.1942 р. Похов. у Ворошилов- градській обл.

Кушнаренко Федот Дем'яно- вич, 1907 р., Новоград-Волинській р-н, ряд. Загинув 10.07.1944 р.

Кучменко Василь Самійлович,

1920 р., с. Повчине, українець, кол­госпи., призв. Ярунським РВК, мол. лейтенант. Загинув у бою 17.09.1941 р.

Кучменко Іван Григорович, 1908 р., с. Повчине, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 31.07.1944 р.

Кучменко Кирило Григорович,

1912 р., с. Повчине, українець, кол­госпи., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Кучменко Сергій Васильович,

1918 р., с. Повчине, українець, кол­госпи призв. Ярунським РВК, ст. сер­жант Загинув у бою 7.08.1944 р. По­хов. у с. Нешава, Польща.