Забережний Микола Йосипо­вич, 1920 р, с. Орепи, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті 14.12. 1944 р.

Забережний Мирон Йосипович,

с. Орепи, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у груд. 1944 р. Похов. у м. Будапешт, Угорщина.

Забережний Яків Васильович,

1904 р, с. Орепи, українець, колгоспи, призв. 12.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Заблоцький Іван Петрович, 1916

р, сержант. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Забродський Олександр Павло­вич, Городницький р-н, ряд. Пропав без вісті.

Заброцький Григорій Андрійо­вич, 1912 р, с. Адамове Ємільчинсь- кого р-ну, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у верес. 1944 р. Похов. у

с Пустельник Варшавського воєвод­ства, Польща.

Заброцький Петро Якович, с. Ге-

ральдівка, ряд. Пропав без вісті в ве­рес. 1944 р.

Завальнюк Андрій Іванович,

1926 р., с. Барвинівка, українець, кол­госпи..'призв у 1944 р„ сержант. Заги­нув у бою 24.12.1944 р. Похов. у м. Ерд, Угорщина.

Завальнюк Галина Олексіївна,

1924 р, с. Барвинівка, українка, кол­госпи. Загинула у 1942 р. Похов. у м. Лейпціг, Німеччина.

Завальнюк Євген Романович,

1914 р, с. Барвинівка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р„ ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов у м. Київ на Лук'янівському клад.

Завальнюк Іван Романович, 1904 р, с. Барвинівка, ряд. Помер від ран у квіт. 1944 р. Похов. у м. Київ на Лук'янівському клад.

Завальнюк Максим Гордійович,

1917 р, с. Барвинівка, українець, ВЛКСМ, колгоспи, призв. у 1938 р, мол. командир. Загинув у 1941 р. По­хов. у м. Каунас, Литва.

Завальнюк Остап Олексійович,

1914 р, с. Барвинівка, українець, призв. у 1941 р„ ряд. Пропав без вісті.

Завальнюк Родіон Фаустович,

1913 р, с. Барвинівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Пропав без віс-

Завальнюк Тимофій Юхимович.

р ' с Барвинівка, українець, кол- госпн^призв. у 1944 р. ряд Пропав

Завальчук Михайло Йосипович,

1906 р„ с. Варварівка, українець, кол­

госпи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Завацький Борис Юзефович, 1926 р, с. Жолобне, призв. Ярунським РВК, мол. сержант. Загинув у бою 24.01.1945 р. Похов. у м. Битом Катовіцького во­єводства, Польща.

Завацький Віктор Тимофійович,

1925 р, с. Федорівка, поляк, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у бою 27.03.1945 р. Похов. у м. Бреслау, Ні­меччина.

Завацький Володимир Антоно­вич, ряд. Загинув у квіт. 1945 р. По­хов. у м. Калінінград.

Завірюха Павло Максимович,

1902 р, с. Середня Деражня, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Заги­нув у 1944 р. Похов. у с. Крунвиржа, Чехословаччина.

Загороднюк Сергій Григорович,

1906 р, Катеринопільський р-н Київсь­кої обл, ст. сержант. Загинув у бою 10.04.1945 р. Похов. на бер. р. Мора- ва, Австрія.

Загородько Данило Іванович, с.

Кошелів, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Загорудько Леонід Антонович,

1919 р, ряд. Загинув у бою 4.01.1942 р. Похов. у с. Іванівське Московської обл.

Загорудько Микола Андрійо­вич, 1923 р, с. Вируби, українець, ВЛКСМ, студент, партизан з 1943 р. Загинув1 у 1943 р. Похов. у с. Несолонь.

Загорудько Степан Григорович,

с. Кам'янка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Загорудько Трохим Юрійович,

ряд. Пропав без вісті.

Загоруй Оникій Мироиович,

1901 р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК. ряд Загинув у бою 21.03.1944 р. Похов. у с Комарека Червоноар- мйського р-ну Ровенської обл.

Загоруйко Данило Іванович,

1910 р, с Кам'янка, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р

Загоруйко Серафим Григоро­вич, 1912 р, с Кам'янка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бер 1944 р. Похов. у м. Чер- воноармайськ Ровенської обл

Загоруйко Трохим Юрійович,

1917 р, с Кам'янка, призв. Ярунським РВК. капітан. Загинув 25.02.1943 р. По­хов. у с Миколаївка Харківської обл.

Загривий Ананій Семенович.

1925 р, с Ужачин. українець. ВЛКСМ. учень, партизан. Затнув у лип. 1944 р. Похов. у с Круги Ковельського р-ну Волинської обл

Загривий Григорій Федотович.

1923 р, с Ужачин, українець, робітн.. призв. Слов'янським РВК. мол. лейте­нант. Пропав без вісп в 1944 р.

Загривий Іван Митрофанович.

1909 р, с Ужачин. призв. у 1943 р, ряд Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Загривий Леонід Павлович. 1919 р, лейтенант. Загинув у бою 7.08.1943 р. Похов. у с Дмитрека Сніжнянсько- го р-ну Сталнської обл.

Загривий Максим Омелянович.

1917 р, с Ужачин, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд Загинув у кон­цтаборі «Холм» у 1942 р.

Загривий Микола Антонович.

1923 р, с Ужачин, українець, колгоспі, призв. Азизбеювським РВК. Похов. у с Орловка Залегощенського р-ну Ор­ловської обл

Загривий Микола Ясович. 1925

р,сУжачин. українець, колгоспи, ряд Пропав без вклі в 1945 р.

Загривий Олександр Йосипо­вич. 1910 р, с Ужачин. українець, кол­госпи, партизан. Загинув у 1943 р Похов. у с Красилівка.

Загривий Олексій Сидорович.

1910 р, с Ужачин, українець, колгоспи, призе у 1941 р, старшина. Пропав без вісп в 1943 р.

Загривий Олексій Федорович,

1908 р, Новоград-Волинський р-н. ряд Помер від ран 7.07.1944 р. Похов. у с Охотин Луцького р-ну Волинської обл.

Загривий Олексій Якович. 1911

р, с Ужачин. українець, колгоспи , призв. у 1941 р. Пропав без вклі в бер 1944 р

Загривий Паяло Юхимович. 1893

р, с Броники. ряд Пропав без вісп в бер. 1944 р.

Загривий Петро Якович. 1920 р,

с. Вербівка, українець, колгоспи, призв. у 1939 р, ряд Пропав без вісті в 1945 р.

Загривий Софон Хомич. 1902 р, с Ужачйи. українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Помер від ран у лип. 1944 р. Похов. у с Комаровка Люблінського воєводства. Польща.

Задорожний Степан МЬпайло-

вич, 1920 р, українець, колгоспи , призв Ярунським РВК, сержант. Про­пав без вклі в трав. 1944 р.

Заєць Василь Тарасович. 1912 р,

с Дідовичі. українець, колгоспні, призе у 1940 р Ярунським РВК. ряд Пропав без вклї в 1944 р.

Заєць Василь Тарасович, 1913 р,

с Велика Горбаша. українець, кол­госпи, ряд Пропав без вісп.

Засць Володимир Федорович,

1918 р с. Чижівка, українець, колгоспи., призв" у лют. 1944 р„ ст. сержант. По­мер від ран у лют. 1945 р. Похов. у м. Шахи, Чехословаччина.

Заєць Іван С., 1920 р„ Київська обл., українець, колгоспи., призв. Го­родницьким РВК, лейтенант. Пропав без вісп в 1945 р. у Польщі.

Засць Микола Вячеславович,

1911 Р-. с. Чижівка, ряд. Пропав без віс­ті в квіт. 1944 р.

Засць Михайло Миколайович,

1916 р, с. Кикова, ряд. Пропав без віс­ті в трав. 1944 р.

Засць Юхим Якович, 1904 р., с. Івашківка, призв. Окницьким РВК, Молдавія, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Заїка Андрій Васильович, 1918 р, с. Пилиповичі, українець, службов, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Заїка Василь Адамович, 1922 р, с. Дуплинки, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК. Заги­нув у бер. 1944 р. Похов. у м. Севасто­поль.

Заїка Володимир Миколайо­вич, 1914 р, с. Пилиповичі, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 17.04.1944 р. Похов. у м. Ровно на ро- сійськ. клад, мог. N"2.

Заїка Григорій Іванович, 1926 р„ с. Дідовичі, українець, колгоспи, призв. У 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув У Німеччині в 1945 р

Заїка Роман Дем'янович. 1913 р с. Дуплинки, призв. Ярунським РВК, сержант. Загинув 26.07.1944 р. Похов У с. Конзерадуб Люблінського воєвод- ства, Польща.

29-*2

Заїка Дмитро Григорович, 1903 р, с. Дуплинки, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р, ряд. Загинув 12.03.1944 р. Похов. у с. Стожок Шумсь- кого р-ну Тернопільської обл.

Заїка Іван Григорович, 1919 р, с. Дуплинки, українець, колгоспи, призв. у 1939 р. Ярунським РВК, сер­жант. Помер від ран 26.11.1944 р. По­хов. у м. Гуменне, Чехословаччина.

Заїка Ігнат Михайлович, с. Ко­сенів, ряд. Загинув 20.03.1944 р. По- хоб. у с. Семидуби Вербського р-ну Ровенської обл.

Заїка Михайло Петрович, 1921 р, с. Пилиповичі, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК. Заги­нув у бою 6.11.1942 р. Похов. у с. Дедно Полабського р-ну Новгородської обл.

Заїка Олександр Петрович, с.

Пилиповичі, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Заїка Олексій Володимирович,

1918 р, с. Великий Молодьків, украї­нець, колгоспи, призв. у 1943 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Заїка Панас Прохорович, 1908 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1943 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Заїка Петро Адамович, 1924 р, с. Дуплинки, українець, колгоспи, призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК, мол. лейтенант. Загинув у бою 18.03.1944 р. Похов. у с. Семенів Кут Березнівського р-ну Ровенської обл.

Заїка Тилимои Нестороеич, 1904 р, с. Ярунь, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Заїка Улян Кирилович, 1909 р, с. Борисівка, українець, призв. у 1943

р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Лишня Демидівсь- кого р-ну Ровенської обл.

Зайцев Володимир Захарович,

1917 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті 27.03.1944 р.

Зайцев Тимофій Тимофійович,

1917 р, с. Кіровка, ряд. Загинув 7.12.1943 р. Похов. у с-щі Фрунзе Новомосковсь- кого р-ну Дніпропетровської обл.

Залевський Болеслав Адольфо- вич, 1925 р,с. Іванівка, ряд. Пропав без вісті в груд. 1943 р.

Залізко Тодосій, 1921 р, Кіровог­радська обл, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісп в 1941 р.

Заліщук Аркадій Захарович,

1924 р, с. Гірки, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Замшук Родіон Юхимович, 1911 р, с. Тернівка, призв. у 1944 р. Ярунсь­ким РВК, мол. сержант. Загинув у бою 18.02.1945 р. Похов. у с. Кишстковіце Зеленогурського воєводства, Польща.

Запаловський Микола Юхимо­вич, 1912 р, с. Кануни, ряд. Помер від ран 29.04.1944 р. Похов. у м. Ровно по вул. Князя Володимира, 34.

Запольський Петро Адольфо-

вич, 1909 р, с. Кануни, українець, кол­госпи, призв. 5.09.1944 р, сержант. Пропав без вісті.

Запаловський Станіслав Івано­вич, 1925 р, с. Сусли, поляк, колгоспи, призв. 7.04.1944 р, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Заполовський Антон Карлович,

1921 р, с. Федорівка, поляк, ВЛКСМ, колгоспи, призв. у 1940 р, ряд. Про­пав без вісті.

Запольський Болеслав Іванович,

1923 р, с. Федорівка, поляк, колгоспи' Пропав без вісті.

Заполовський Трохим Антоно­вич, ряд. Загинув у черв. 1944 р. По­хов. у с. Почапи Золочівського р-ну Львівської обл.

Зарицький Леонтій Максимо­вич, 1914 р, с. Усів Чорнобильського р-ну Київської обл, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у с. Боголюби Луцько­го р-ну Волинської обл.

Зарицький Микола Іванович,

1918 р, с. Майстрова Воля, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Про­пав без вісті в верес. 1943 р.

Зарічний Іван, с. Лебедівка, ряд. Пропав без вісті.

Заруба Бенед Федорович, 1914

р, с. Косенів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Заруба Іван Федорович, 1923 р, с. Косенів, українець, колгоспи, призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК. Похов. у с. Гайки Червоноармійського р-ну Ро­венської обл.

Заруба Мират Трохимович, 1909

р, с. Косенів, призв. Вологодським РВК, сержант. Загинув у бою 14.01.1943 р. Похов. у м. Шліссельбург Ленінградсь­кої обл.

Заруба Петро Семенович, 1926

р, с. Косенів, українець, колгоспи, призв. у лют. 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Зарудний Михайло Якович, 1902

р, с. Косенів, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Ве­ликий Чернятин Старокостянтинівсь- кого р-ну Хмельницької обл.

Зарудний Петро Талимонович,

1924 р с. Коритище, українець, кол­госпи , 'призв. у трав. 1944 р. Ярунсь­ким РВК, ряд Загинув 28.01.1945 р. Похов. у м. Кросно, Польща.

Засільський Данило Іванович,

1921 р, с. Романівка, українець, КПРС, службов, призв. у черв. 1941 р„ офі­цер. Пропав без вісті.

Захаров Петро Миколайович,

1923 р„ Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 26.06.1944 р. Похов. у с. Видриця Оршанського р-ну Вітебсь­кої обл, Білорусія.

Захарченко Володимир Оресто-

вич, 1925 р, смт Городниця, українець, робітн., ряд. Загинув у серп. 1943 р. Похов. на Городницькому брат. клад.

Захарченко Денис Каленико­вич, смт Городниця, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Захарченко Дмитро Прокопо-

вич, смт Городниця, ряд. Помер від ран в лют. 1943 р.

Захарченко Оксент Прокопо-

вич, смт Городниця, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Захарун Володимир Федоро­вич, 1917 р„ українець, ВЛКСМ. Про­пав без вісті в 1943 р.

Захарун Володимир Федоро­вич, 1919 р, с. Поліянівка, українець, службов., партизан. Пропав без вісті в 1942 р.

Захарчук Анатолій Ілліч, с. Кра­силівка, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

3ахарчук Василь Калістратович.

1910 р, с. Дібрівське, українець, кол-

у 1944р.. ряд. Загинув 26.03.1944 р. Похов. у с. Козлів Козлівського р-ну Тернопільської обл

Захарчук Віктор Тимофійович,

1915 р, с. Тернівка, ряд. Загинув у бою 23.03.1944 р. Похов. у м. Червоноар- мійськ Ровенської обл.

Захарчук Гнат Данилович, 1904 р, с. Таращанка, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Захарчук Гнат Максимович, с.

Тернівка, українець, колгоспи, пар­тизан. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Захарчук Григорій Кирилович,

1923 р, с. Михиївка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Загинув у 1943 р. Похов. у с. Михиївка.

Захарчук Давид Олексійович,

1901 р, с. Михиївка, українець, кол­госпи, призв. у 1943 р. Городницьким РВК, сержант. Загинув 7.07.1944 р. По­хов. у с. Цегів Горохівського р-ну Во­линської обл.

Захарчук Данило Спиридоно- вич, ряд. Загинув у черв. 1944 р. По­хов. у с. Заложці Зборівського р-ну Тер­нопільської обл.

Захарчук Дмитро Іванович, 1909 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. За­гинув у 1944 р. Похов. у Польщі.

Захарчук Доменик Іванович,

1909 р, с. Гірки, українець, колгоспи, призв. у 1942 р. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Захарчук Іван Васильович, 1906 р, с. Михиївка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 25.03.1944 р. По­хов. у с. Бугаївка Червоноармійського р-ну Ровенської обл.

Захарчук Іван Данилович, 1904 р, с. Таращанка, ряд. Помер від ран 18.03.1944 р. Похов. у с. Надчиці Ос- трожецького р-ну Ровенської обл.

Захарчук Іван Олександрович,

1922 р, с. Красилівка, українець, кол­госпи. Загинув від рук буржуазних на­ціоналістів у 1943 р.

Захарчук Іван Олексійович, 1914 р, с. Михиївка, українець, колгоспи, призв. у 1942 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Захарчук Іван Омелянович, 1911 р, с. Михиївка, українець, колгоспи, призв. у 1942 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Захарчук Іван Трохимович, 1880 р, с. Михиївка, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Захарчук Іван Федорович, 1922 р, Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 5.04.1944 р. Похов. у м. Червоноармійськ Ровенсь­кої обл.

Захарчук Іван Юхимович, 1921 р, с. Партизанське, українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Захарчук Карпо Аврамович,

1922 р, с. Михиївка, українець, кол­госпи, призв. у 1942 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Захарчук Кирило Михайлович,

1924 р, с. Михиївка, українець, кол­госпи, призв. у 1943 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без в ті в 1944 р.

Захарчук Кузьма Львович, 1921 р, с. Михиївка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Захарчук Кузьма Павлович, 1919 р, с. Михиївка, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Захарчук Микола Степанович,

1924 р, с. Киянка, українець, колгоспи.

призв. у 1944 р, ряд. Загинув у бою 7.02.1945 р. Похов. у нас. п. Альтшаум- бург, Німеччина.

Захарчук Михайло Кіндрато­вич, 1912 р, с. Красилівка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Захарчук Михайло Остапович,

1923 р, с. Михиївка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Загинув у квіт. 1945 р. Похов. у м. Хермендорф, Німеччина.

Захарчук Михайло Степанович,

1920 р, лейтенант. Пропав без вісті.

Захарчук Олександр Іванович,

1919 р, С Гірки, українець, колгоспи. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Захарчук Олександр Трохимо­вич, 1920 р, с. Красилівка, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК. Пропав без вісті.

Захарчук Опанас Андрійович,

1916 р, с. Красилівка, ряд. Загинув у бою 19.04.1944 р. Похов. у с. Дороти- ще Волинської обл.

Захарчук Опанас Тимофійович,

1916 р, с. Красилівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Бро­ди Львівської обл.

Захарчук Охрім Іванович, 1921 р, с. Юрківщина, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Захарчук Петро Тимофійович,

1918 р, с. Красилівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 14.04.1944 р. По­хов. у с. Гаї-Старобрідські Бродівсько- го р-ну Львівської обл.

Захарчук Степан Тихонович,

1899 р, с. Гірки, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою. Похов. у с. Ми-

хайлівка Дубнівського р-ну Ровенсь­кої обл.

Захарчук Степан Трохимович,

1921 р., Ярунський р-н, ряд. Загинув у бою 18.04.1944 р. Похов. у с. Обла- пи Ковельського р-ну Волинської обл.

Захарчук Степан Хомич, 1901 р„ с Курчиця, призв. Городницьким РВК. Пропав без вісті 18.07.1944 р.

Захарчук Федір Іванович, 1897 р, с. Токарів, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Захарчук Федір Йонович, 1906 р, с. Тернівка, українець, колгоспи, призв. у квіт. 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Захарчук Яків Ізотович, 1916 р, с Гірки, українець, колгоспи. Пропав без вісті в 1942 р.

Захарчук Яків Степанович, смт

Городниця, ряд. Пропав без вісті 2.03.1944 р.

Захарчук Ярина Ігнатівна, 1904 р, с. Красилівка, українка, колгоспи, зв'язківець партизанського загону. За­гинула в 1942 р. біля с. Красилівка.

Захівський Йосип Пилипович,

1906 р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р. Похов. у с. Білоголови Заложцівського р-ну Тер­нопільської обл.

Захлинюк Іван Йосипович, 1926 Р. с. Повчине, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Захлинюк Олександр Лук'яно- вич, 1921 Р„ с. ШитнЯі українець, кол­госпи, призв. Ярунським РВК, ряд. загинув у жовт. 1944 р. Похов. у м. Ендткінен, Сх. Пруссія

Захлинюк Сила Петрович, 1918 р, с. Повичне, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Зволінський Ігнат Григорович,

1920   р, с. Поліянівка, поляк, колгоспи, призв. 15.01.1944 р, ряд. Загинув 15.04.1944 р. Похов. у с. Загребелля Тернопільської обл.

Зез Григор Степанович, 1907 р, с. Пищів, українець, колгоспи, призе. 20.01.1944 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Зеленський Віктор Йосипович,

ряд. Помер від ран у серп. 1944 р. Похов. у м. Радехів Волинської обл.

Зелюнко Йосип Іванович, 1909 р, с. Немильня, поляк, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без віс­ті в 1944 р.

Зелюнко Йосип Тимофійович,

1912 р, с. Немильня, поляк, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Зибчук Михайло Кирилович,

1898 р, с. Броники, ряд. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Зилинко Олександр Романович,

1924 р, с. Брониця, українець, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в трав. 1944 р.

Земзін Олександр Васильович,

1900 р, с. Гульськ, ряд. Загинув 25.03.1944 р. Похов. у м. Тернопіль.

Зінкевич Антон Феліксович,

1921   р, смт Городниця, українець, робітн, КПРС, партизан. Загинув у серп. 1943 р. Похов. на Городницько­му клад.

Зінчук Борис Миколайович, 1914 р, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Зінчук Іван Олександрович, 1897 р, с. Ржатківка, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Омеляник Луцького р- ну Волинської обл.

Зінчук Петро Миколайович, 1916 р, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Злобинець Микола Олексійо­вич, Київська обл, українець, кол­госпи, призв. у. 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Змієвський Болеслав Станісла- вович, 1924 р,'с. Тупальці, поляк, кол­госпи, ряд. Загинув у 1943 р. Похов. у с. Теснівка.

Змієвський Іван Якович, 1912 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Змієвський Олександр Антоно­вич, 1907 р, с. Слобода-Романівська, українець, службов, лейтенант. Заги­нув у 1944 р. Похов. у м. Дубно Ро­венської обл.

Змієвський Павло Якович, 1912 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Змієвський Франц Олександро­вич, 1923 р, с. Федорівка, поляк, кол­госпи, партизан. Пропав без вісті.

Знак Іван Аврамович, 1907 р. Ки­ївська обл, українець, призв. 22.06.1941 р, ряд. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Знахорський Захар Гордійович,

1915 р, с. Середня Деражня, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 2.02.1945 р. Похов. у Німеччині.

Знахорський Микола Кирило­вич, 1919 р, призв. у 1940 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Зозуля Василь Дмитрович, 1911 р, с. Юрківщина, українець, колгоспи, призв. у 1943 р. Ярунським РВК. Про­пав без вісті в квіт. 1944 р.

Зозуля Василь Якович, 1919 р, с. Орепи, українець, колгоспи, призв. 16.09.1939 р, ряд. Пропав без вісті.

Зозуля Дмитро Зіновійович, 1912 р, с. Орепи, ряд. Пропав без вісті.

Зозуля Євдоким Денисович, 1915

р, с. Немильня, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Зозуля Зот Макарович, 1916 р, с. Орепи, українець, колгоспи, ряд Пропав без вісті в груд. 1941 р.

Зозуля Степан Іванович, 1926 р, с. Орепи, українець, колгоспи, призв у бер. 1944 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у с. Лукіс Ілукстського р-ну, Латвія.

Зозуля Степан Онупрійович,

1920 р, с. Юрківщина, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в груд. 1942 р.

ЗолоТійчук Леонтій Савич, 1912

р, с. Велика Горбаша, українець, служ­бов, призв. 18.01.1944 р. Баранівським РВК, ряд. Загинув у бер. 1944 р. По­хов. у м. Київ.

Золотун Никанор Титорович,

1904 р, с. Івашківка, українець, кол­госпи, призв. 4.01.1944 р, ряд. Заги­нув у бер. 1944 р. Похов. у с. ІІІумбар Великодедеркальського р-ну Терно­пільської обл.

Зорін Олександр Миколайович,

українець, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Зранов Костянтин Васильович,

1917 р, с. Чижівка, росіянин, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Зранов Петро Васильович, 1918 с Чижівка, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Зубко Петро Никифорович, 1919 с Деражня, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у с. Бродів Ровенської обл.

Зубчук Никон Петрович, 1909 р„ Ярунський р-н, призв Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Зубчук Станіслав Парфенович,

ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Заложці Тернопільської обл.

Зух Василь Антонович, с. Жолоб­не, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Зух Василь Тихонович, 1918 р, с. Жолобне, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті у бер. 1944 р.

Зубко Іван Овсійович, с. Майст­рів, ряд Пропав без вісті в трав. 1944 р.