Жабко Петре Володимирович,

1921 р. Олександреська с/рада Новог- рад- Волинського р-ну, призв. Велико лепетиським РВК Херсонської обл. Пропав без вісті в груд 1941 р.

Жаброеець Арсен Логович. Го­родницький р-н. Пропав без вкгп в бер. 1944 р.

Жаброеець Мефодій Дмитро­вич, Городницький р-н, ряд. Пропав без всп в бер. 1944 р.

Жайворон Володимир Гнато-

вич, 1923 р, с Броницька Гута. укра­їнець. робітн, призе. Городницьким РВК, гв каптан. Загинув при форсу­ванні р. Дунай 5.12.1944 р

Жайворон Гордій Хомич. Город­ницький р-н, рад. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Жатко Андрій Семенович. 1926 р. Полтавська обл.. українець, кал госпн, призе, у 1944 р. Ярунським РВК. рад Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м Броди Льввської обл

Жатко Олександр Семенович, с

Борисика. ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у с Д ігавці Ьродвського р-ну Льввської обл

Желізко Іполит Шимонович,

1899 р, с Полинівка, поляк, колпхлн, призв у см. 1944 р, рад Пропав без вісті в квгт 1944 р.

Желізко Костянтин Гіляроеич.

1925 р, с Полянвка. поляк, колгоспи призв. у 1944 р. Пропав без вісті в черє 1944 р.

Желізко Сидір Пименоеич. 1394

р, с Перелсянка. призе Городницьким РВК. рад Загинув у бою 19.04.1944 р Похов. у с Рудка Лопатинського р-ну Іжевської обл.

Жельський Йосип Казимировим.

1922 р. Городницький р-н. партизан Пропав без вкл в лют. 1944 р.

Живандров Петро Петрович. 1911

р, с Курчицька Гута. призв Город ницьким РВК. рад. Загинув у бою 8.07.1944 р. Похов. на хут. Юльяніе Торчинського р-ну Волинської обл.

Живо дров Петро Петрович. 1892

р. с Дубники, українець, робіт, призв у 1944 Городницьким РВК. Пропав без вісті в 1945 р.

Жигадло Микала Володимиро­вич, 1927 р, с Чижека. українець, робіт, партизан. Загинув у 1944 р. Похов у Хмельницькій обл

Жикадло Дем*ян Іванович, 1920

р, смт Городниця. Загинув у жовт. 1943 р. Похов. у с Риленкн Дубро- венського р-ну Вітебської обл , Біло­русія

Жлобицький Андрій Дмитро­вич. 1906 р, смт Романсе, призв. Го­родницьким РВК, рад Пропав без вісті в серп 1944 р.

Жлобицький Андрій Никифо

рович. 1901 р, с Броницька Гута. ук­раїнець. робіт, призв. Городниць ким РВК. рад Пропав без вісті в 1944 р.

Жовтицький Франц Григоро­вич. 1906 р, с Яво рів ка. ряд Заги­нув у квіт. 1944 р. Похов. у с Пере милвка Острожецького р-ну Ровенсь­кої обл.

Жогпок Антон Якович. 1919 р, г Середа" Деражня. українець, кол­госпи призе у 1944 р. Ярунським РВК. ряд Загинув у серп 1944 р. Похов. у с Крупка Варшавського воєводства. Польща

Жовток Василь Якович. 1918 р, с Середня Деражня. українець, кол­госпи. ряд Загинув у мит. 1944 р. По­хов. у м. Червоноармійськ Ровенської обл

Жовток Дмитро Васильович.

1903 р, с Середня Деражня. украї­нець, колгоспи. призв. у 1943 р. Ярунським РВК. ряд Загинув у бою 27.111944 р. Похов. на хут. Визвар. Угорщина

Жовток Микола Олексійович.

1915 р, с Середня Деражня. українець, колгоспи. призв у 1941 р, Ярунським РВК. ряд Пропав без вісті в 1941 р.

Жовток Петро Якович. 1920 р,

с Середня Деражня. українець, кол­госпи, призв. у 1944 р.Ярунським РВК. ряд Загинув у бою 8.07.1944 р. Похов. у м. Вільнюс. Литва.

Жовток Федір Трохимович.

1910 р, с Середня Деражня, українець, колгоспи, призе, у 1944 р. Ярунським РВК. Пропав без вклі в 1944 р

Жук Анастаав Петрівна, 1916 р, с Основи Чермпвськоі обл, українка, підпільниця Загинула в груд 1943 р. Похов. у с Гфки.

Жук Архип Родіонович. 1913 р, с Пилиповичі, українець, колгоспи, призе у ОЧ 1944 р. Ярунським РВК. РЯД Загинув 17081944 р. Похов на Погьіі^0** Са*«Рмирського повіту.

ЖУ* Григорій Павлович. 1912 р, чермпвсь*а обл, українець, службов. гчдпиіьник. Загинув у фуя. {943 р. Похов ус Гірки     ' У

Жук Іван Сильвестрович, 1921 р, с Юрювщина. українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК. ст. сержант. Загинув 29Л7.1944 р Похов. у с Вер­би Дубнівського р-ну Ровенської обл

Жук Федір Йосипович, 1924 р, с. Дуплинки. українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р, ряд Загинув 31.07.1944 р. Похов. у с Серету Люб- лиського воєводства. Польща.

Жуковський Антон Йосипович.

1900 р, с Вершниця, призе Московсь­ким РВК. ряд Пропав без акті в трав. 1943 р.

Жуковський Микола Якович.

1905 р, смт Горсщниця, партизан. Про­пав без всл в трав. 1944 р.

Жуковський Сергій Самсонояич,

1924 р, с Мала Цвшя. ряд Загинув у серп. 1944 р. Похов. у м. Каунас на військ, клад . Литва.

Жур Адам Степанович. 1923 р, с Стриєва, українець, колгоспи, призв. у січ. 1944 р, ряд Пропав без всті в трав. 1944 р.

Жур Андрій Іванович. 1908 р, с. Стриєва, українець, колгоспи., призв. 12.01.1944 р, ряд Загинув у бою 14.03.1944 р. Похов. у с Шнури Кременецького р-ну Тернопільської обл.

Жур Олександр Опанасович,

1912 р, с Косемв. українець, колгоспі, призв. 20.01:1944 р Ярунським РВК. рцд Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с Старі Броди Бродвсьісого р-ну Льеесь- кої обл.

Жур Степан Опанасович. 1910 р, с Ярунь. призе. Ярунським РВК. ряд Пропав без всті в лют. 1944 р.

Жура Йосип Хомич, 1925 р, с Борисівка. українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК. ряд Загинув

у бою 18.08.1944 р. Похов. у с. Пойти- нелі, Литва.

Жура Олексій Хомич, 1920 р, с. Борисівка, українець, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Жура Павло Іванович, 1925 р, с. Груд, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 18.07.1944 р. Похов. у с. Суха Долина Гродненської обл, Білорусія.

Журавель Вікентій Феофілович,

с. Кропивня. Пропав без вісті.

Журавель Іван Сергійович, 1904 р, с Тупальці, призв. 13.01.1944 р, ряд. Загинув 1.06.1944 р.

Журавель Костянтин Давидо- вич, с. Тупальці, українець, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Журавель Максим Давидович,

1902 р, с. Кропивня, українець, кол­госпи, призв. у 1943 р, сержант. Заги­нув 8.03.1945 р. Похов. у с. Розенгруд, Німеччина.

Журавель Михайло Кирилович,

1910 р, с. Тупальці, українець, кол­госпи, ряд. Помер від ран 24.09.1944 р. Похов. у м. Дембіца, Польща.

Журавель Олександр Сергійо­вич, 1930 р, с. Кропивня, українець, учень, юний партизан. Загинув у серп. 1943 р. Похов. на клад. у с. Кропивня.

Журавель Олексій Михайлович,

1902 р, с. Жолобне, українець, кол­госпи, офіцер. Пропав без вісті.

Журавель Олексій Федорович,

с. Жолобне, українець, ряд. Пропав без

вісті.

Журавель Петро Іванович, 1906 р, с. Тупальці, українець, колгоспи, ряд. Помер від ран 18.03.1944 р. По­хов. у с. Бокійма Демидівського р-ну Ровенської обл.

Журавель Петро Степанович,

1923 р, с. Романівка, українець, пар­тизан, призв. у січ. 1943 р. Пропав без вісті в 1944 р.

Журавель Феофіл Дорофійо­вич, с. Кропивня, ряд. Пропав без віс­ті в бер. 1944 р.

Журавель Яків Антонович, 1918 р, українець, ряд. Пропав без вісті.