Бабич Аврам Степанович, смт

Городниця, призв. Городницьким РВК. Пропав без вісті в 1941 р.

Бабич Михайло Степанович,

1911 р., смт Городниця, українець, ро­бітн., призе. Городницьким РВК, пар­тизан. Загинув у лип. 1943 р. Похов. на бр. клад. в смт Городниця.

Бабчук Антон Потапович, ряд

Загинув у лип. 1944 р. Похов. у с. Ве­лика Вільшаниця Золочівського р-ну Львівської обл.

Багинський Іван Адамович,

призв. Городницьким РВК, ряд. Помер від ран у квіт. 1944 р.

Багинський Михайло Юхимо­вич, 1925 р„ с. Великий Молодьків,

икоаїнець, колгоспи., призв. у 1942 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у лют. 1944 р.

Багинський Петро Сергійович,

1920 р, с. Пилиповичі, українець, кол­госпи.,'призв. у 1940 р„ ряд. Загинув 27.08.1942 р.

Багинський Петро Тимофійович,

1912 р., с. Красилівка, поляк, кол­госпи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 29.01.1945 р. Похов. у с. Вадфендорф, Німеччина.

Багинський Станіслав Дем'янович,

1915 р., с. Федорівка, призв. Чка- ловським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Баграновський Василь Денисо­вич, с. Кропивня, ряд. Загинув у бою 14.03.1944 р. Похов. у с. Малі Фільвар­ки Великодедеркальського р-ну Тер­нопільської обл.

Баграновський Василь Дмитро­вич, 1924 р., с. Кропивня, українець, колгоспи., призв. у 1945 р., ряд. Заги­нув у 1945 р. Похов. у м. Броди Львівсь­кої обл.

Баграновський Віталій Олексан­дрович, 1924 р., с. Кропивня, ряд. Про­пав без вісті в черв. 1944 р.

Баграновський Володимир Дмитрович, 1908 р„ с. Кропивня, ук­раїнець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув у бою 8.04.1944 р. По­хов. у с. Плоске Кременецького р-ну Тернопільської обл.

Баграновський Євгеній Петро­вич, 1919 р., с. Романівка, ряд. Пропав °ез вісті в лют. 1944 р.

Бажалов Михайло Ігнатович,

смт Городниця, призв. Овруцьким РВК. ■загинув у бою в 1945 р Похов. на клад. Поль Варшавського восводства,

Базько Афон Макарович, с. Ки-

кова, українець, колгоспи., призв. 31.06.1944 р., ряд. Пропав без вісті в серп. 1944. р.

Базько Михайло Степанович,

1909 р., с. Марушівка. Похов. у бр. мог. в с. Марушівка.

Байцехівський Іван Йосипович,

1911 р., с. Слобода Романівська, ряд. Загинув 4.04.1944 р. Похов. у м. Дуб­но Ровенської обл.

Бака Адам Павлович, 1912 р., с. Жеребилівка, українець, колгоспи., призв. у 1939 р., ст. сержант. Помер від ран 24.02.1944 р. Похов. у с. Ми- рогоща Дубнівського р-ну Ровенської обл.

Бака Адам Семенович, 1921 р., с. Жеребилівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1943 р.

Бака Михайло Семенович, 1912 р., с. Жеребилівка, українець, колгоспи., призв. 20.01.1944 р., ряд. Загинув 8.09.1944 р. Похов. у м. Сандомир, Польща.

Бака Олександр Павлович, 1923 р., с. Жеребилівка, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК. Загинув у бою 18.07.1944 р. Похов. у с. Руда Сілецька Кам'янсько-Бузького р-ну Львівської обл.

Бакал Євдоким Ничипорович,

1906 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. 11.01.1944 р,, ряд. Загинув у бою 4.07.1944 р Похов. у м. Кременець Тернопільської обл.

Бакал Іван Максимович, 1912 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у бою 14.01.1945 р. Похов у с. Кранув Келецького во­єводства, Польща.

Бакал Костянтин Овсійович,

1906 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бакал Степан Анакійович, 1925 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Бакало Василь Павлович, с. Ки-

кова, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Бакало Іван Юрійович, 1903 р., с. Кикова, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті.

Бакало Митрофан Петрович,

1910 р., с. Кикова, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті.

Бакало Павло Йосипович,1899 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Загинув у бою 4.04.1944 р. Похов. у с. Пулганів Луць­кого р-ну Волинської обл.

Бакалов Іван Андрійович, 1925 р., с. Кикова. Загинув 18.03.1945 р. По­хов. у Німеччині.

Бакалов Парфеній Антонович,

1910 р., с. Кикова, призв. у 1941 р. ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Балдига Борис Станіславович,

1916 р., с. Нова Романівка, українець, колгоспи., ряд. Загинув у 1944 р. По­хов. у с. Нова Романівка.

Балинець Петро Вікторович,

1920 р., с. Слобода Романівська, укра­їнець, службов., лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Балюк Григорій Талимонович,

1901 р., с. Пилиповичі, українець, кол­госпи., підпільник. Загинув у 1943 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Балюк Ніна Григорівна, 1925 р., с. Пилиповичі, українка, учениця,

підпільниця. Загинула в 1943 р. Похов у с. Пилиповичі.

Банчук Дмитро Кирилович, Но­воград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 4.06.1942 р. Похов у Ленін­градській обл.

Баняк Василь Лазарович, 1919 р

с. Кудиновичі, призв. Ярунським РВк! сержант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р

Бараз Мотель Шмульович, 1912

р., смт Городниця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер 1944 р.

Барак Раїса Яківна, 1902 р.,

єврейка, ряд. Загинула в 1942 р. По­хов. у с. Ярунь.

Барак Яків Якович, 1902 р., с. Дуб­рівка Новоград-Волинського р-ну, єврей, службов., ряд. Загинув у 1942 р. Похов. у с. Ярунь.

Баральчук Прокіп Петрович,

призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в квіт. 1944 р

Барам Цамен Аронович, 1919 р.,

смт Городниця, ряд. Загинув 26.05.1942 р. Похов. у Смоленській обл.

Баранов Антон Кирилович, 1919

р., українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р. Пропав без вісті в 1944 р.

Баранов Антон Кіндратович,

1902 р., с. Ярунь, призв. у 1941 р., тех- нік-інтендант другого рангу. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Баранов Олексій Єгорович, 1922

р., с. Велика Деражня, призв. Ярунсь­ким РВК, капітан. Загинув у бою

12.09.1943 р. Похов. на хут. Берестовий Добропільського р-ну Сталінської обл.

Барановський Всеволод Мико­лайович, 1920 р., смт Городниця, по­ляк, ВЛКСМ, робітн., призв. Городниць­ким РВК, партизан Загинув у серп. 1941

р Похов. у бр. мог. на клад. в смт Го­родниця.

Баровський Іван Євдокимович, 1897 р., с. Теснівка, ряд. Помер від ран 19.02.1944 р. Похов. у с. Смордва Мли- иівського р-ну Ровенської обл.

Барановський Микола Капіто-

нович, 1925 р., ряд. Загинув 1.05.1944 р. Похов. у с. Шапарівці Коломийсь­кого р-ну Станіславської обл.

Баранчук Володимир, м. Жито­мир, українець, КПРС, колгоспи., призв. у 1941 р. Городницьким РВК, мол. лейтенант. Загинув у 1943 р. По­хов. у м. Новоград-Волинський.

Барахман Єрухим Мойсейович, 1908 р, с. Ярунь, єврей, службов., призв. у 1941 р. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Барашовець Володимир Карпо­вич, 1926 р., с. Тупальці, українець, колгоспи., ряд. Загинув 19.09.1943 р. Похов. у с. Красилівка.

Барашовець Петро Михайло­вич, 1910 р., Новоград-Волинський р-н, призв. Київським РВК, ряд. Про­пав без вісті 24.12.1941 р.

Барашовець Пеймон Зіновійо-

вич, 1907 р., с. Кропивня, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Барбенчук Дмитро Федорович,

призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в черв 1944 р.

Барбенчук Іларіон Григорович,

1895 р., с. Велика Цвіля Ємільчинсько- го р-иу, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 15.03.1944 р. Похов. у с. Козирщина Демидівського р-ну Ро­венської обл.

Барбенчук Степан Сидорович,

21 р., призв Городницьким РВК, сер­жант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Барильчук Михайло Кіндрато­вич, 1912 р., с. Красилівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1943 р Похов. біля с. Вірівка.

Барильчук Устим Костянтино­вич, 1901 р., с. Красилівка, українець, колгоспи. Пропав без вісті в 1943 р.

Баринський Денис Антонович,

1918 р., с. Маковиці, ряд. Загинув у бою 6.03.1944 р. Похов. у с. Плоска Ровенсь- кого р-ну і обл.

Бармак Кузьма Іванович, 1903 р., с. Киянка, призв. Біломорським РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1945 р.

Бармак Микола Іванович, 1925 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. За­гинув у бою 3.04.1944 р. Похов. у с. Станки Псковського р-ну Ленінградсь­кої обл.

Бармак Михайло Лазарович,

1918 р., с. Киянка, українець, колгоспи., призв. у 1939 р., сержант. Загинув у 1941 р.

Бармак Ольга Семенівна, 1925 р., с. Киянка, українка, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропала без вісті в черв. 1944 р.

Бармак Петро Тарасович, 1912 р., с. Киянка, українець, колгоспи., призв у січ. 1944 р., ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Вовничі Демидівського р-ну Ровенської обл.

Бармак Сергій Степанович, 1913 р., с. Киянка, українець, колгоспи., призв. у січ. 1941 р. Пропав без вісті в 1944 р.

Барсук Олександр Миронович,

1910 р., с. Ярунь, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 3.04.1944 р. Похов. у с. Мале Ситне Червоноармійського р-ну Ровенської обл.

Барсученко Олександр Ксено- фонтович, 1907 р., с. Стара Романів­ка, ряд Загинув 17.03.1944 р. Похов. у с. Великі Фільварки Великодедер- кальського р-ну Тернопільської обл.

Басов Віктор Михайлович, 1922 р., с. Юрківщина, лейтенант. Загинув 8.12.1942 р. Похов. у с. Жуково Бежець- кого р-ну Калінінської обл.

Басюк Артем Іванович, 1924 р., с. Косенів, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 11.03.1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Бачинський Деметій Петрович,

1913 р., с. Барвинівка, ряд. Загинув 6.04.1944 р.

Бачинський Іван Адольфович,

1923 р., с. Калинівка, ряд. Пропав без вісті в січ. 1943 р.

Бачинський Станіслав Альбіно- вич, 1921 р., с. Барвинівка, поляк, кол­госпи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Бачинський Цезар Петрович,

1908 р., с. Лебедівка, українець, кол­госпи., ряд. Пропав без вісті.

Бачинський Цезар Петрович,

1915 р., с. Барвинівка, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті.

Башинський Володимир Петро­вич, 1908 р., смт Городниця, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Башинський Іван Павлович, 1913 р., смт Городниця, поляк, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бер. 1943 р. Похов. на бр. клад. в смт Го­родниця.

Башинський Петро Миколайо - вич, 1917 р, Новоград-Волинський р-н, ряд Загинув 3.04.1944 р. Похов у

с. Степанівка Лопатинського р-Ну Львівської обл.

Башинський Петро Федорович

1917 р., с. Марушівка, українець, кол­госпи., ряд. Загинув 13.05.1944 р.

Башинський Станіслав Францо- вич, 1910 р„ с. Стара Рудня Червоно- армійського р-ну, українець, колгоспи, призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті'

Башинський Степан Олексан­дрович, 1903 ,р., с. Городище, призв. Павлоградським РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1943 р.

Башкіров Борис Васильович,

призв. Городницьким РВК. Пропав без вісті в бер. 1945 р.

Башмак Володимир Йосипович,

1917 р., с. Кам'янка, українець, кол­госпи., призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 Р-

Беденко Тихон Іванович, 1917 р.,

с. Пилиповичі, партизан. Загинув 9.08.1943 р. Похов. у м. Корець Ро­венської обл.

Бедлицький Ілля Павлович, 1922

р., Новоград-Волинський р-н, ряд. За­гинув у бою 18.03.1944 р. Похов. у с. Лишня Демидівського р-ну Ровенсь­кої обл.

Безнищенко Іван Микитович,

1909 р., українець, призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Безпалов Савелій Павлович,

призв. Городницьким РВК Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Безпечний Григорій Михайло­вич, ряд. Похов. у бр. мог. в с. Брони- ки.

Бенківський Григорій Пилипо­вич, 1918 р„ с. Майстрів, українець,

колгоспи., призв. у 1944 р. Помер від ран 19.08.1944 р. Похов. у м. Смо­ленськ.

Бенківський Микола Пилипо­вич, 1920 р., с. Майстрів, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р, ряд. Про­пав без вісті в квіт. 1944 р.

Бенківський Петро Пилипович,

1912 р., с. Майстрів, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р„ ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Бенківський Степан Пилипович,

1904 р., с. Майстрів, українець, призв. 13.01.1944 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Бень Володимир Корнійович,

1908 р., с. Пищів, призв. Ярунським РВК, сержант. Загинув у бою 12.03.1944 р. Похов. у с. Везденьки Чорноострівсь- кого р-ну Кам'янець-Подільської обл.

Бень Олексій Савич, 1920 р., с. Пищів, лейтенант. Загинув у бою в квіт. 1944 р.

Березін Семен Іванович, 1908 р., с. Пищів, українець, колгоспи., призв. 20.01.1944 р„ ряд. Загинув 2.04.1944 р. Похов. у с. Дітківці Бродівського р-ну Львівської обл.

Березюк Сергій Минович, 1913 р., Новоград-Волинський р-н, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Бєгунов Микола Володимиро­вич, а. лейтенант. Загинув 24.06.1941 Р- Похов. у бр. мог. в с. Броники.

Бслов Артем Парфілович, 1903 Р-. с. Марушівка, росіянин, колгоспи., п.Ризв. 13.01.1944 р„ ряд. Пропав без В'сті 11.06.1944 р.

Бслов Семен Артемович, 1925 Р-. с. Марушівка, росіянин, колгоспи., призв. у 1944 р пропав без вісті в 1У44 р.

24-кг

Бзюбак Левко Лукич, 1910 р., Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Биберхард Михайло Петрович,

призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Бизюк Степан Тимофійович,

1920 р., смт Городниця, сврей, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув 1.01.1944 р. Похов. у бр. мог. в смт Городниця.

Битий Володимир Ілліч, призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Биховець Яким Данилович, 1900 р., смт Городниця, українець, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув 6.10.1944 р.

Бігун Мілентій Романович, 1921 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., призв. у 1940 р., сержант. Загинув у квіт. 1944 р.

Білий Борис Якович, 1920 р., с. Кошелів, призв. Криворізьким МВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Білим Іван Каленикович, 1920 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., призв. у 1940 р., ряд. Пропав без вісті.

Білим Іван Мар'янович, 1918 р., Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Білим Іван Семенович, 1913 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК, ряд. За­гинув 25.02.1945 р. Похов. у м. Губен, Німеччина.

Білим Леонід Каленикович, 1916 р., українець, колгоспи., призв. у 1936 р., сержант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Білим Олексій Вікторович, 1919 р., с. Коритище, українець, колгоспи.,

призв. у 1940 р., ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у м. Брест, Білорусія.

Білим Петро Каленикович, 1906 р., с. Жолобне, українець, колгоспи., призв. 23.06.1941 р. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Білоус Іван Володимирович, 1912 р., Одеська обл., українець, робітн., призв. у черв. 1941 р., ряд. Загинув у жовт. 1944 р. Похов. у с. Романівка.

Білошицький Микола Антоно­вич, 1918 р., смт Городниця, призв. Го­родницьким РВК, ряд. Загинув у серп. 1944 р.

Білошицький Юзеф Костянти­нович, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Білявський Гаврило Матвійо­вич, 1907 р., с. Велика Цвіля Єміль- чинського р-ну, призв. Городницьким РВК, ряд. Помер від ран 26.08.1944 р. Похов. у Голомицькій волості Луківсь- кого повіту Люблінського воєводства, Польща.

Білявський Йосип Павлович,

1904 р., с. Анастасівка, поляк, колгоспи., призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Вовничі Демидівського р-ну Ровенсь­кої обл.

Білявський Микола Пилипович,

,1915 р., с. Березники, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Білявський Олександр Тимо- фійович, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1944 р.

Білявський Степан Васильович,

1919 р., с. Борисівка, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 15.07.1944 р. Похов. у Львівській обл.

Біляк Яків Петрович, 1918 р., с. Майстрів, українець, колгоспи., призв.

13.01.1944 р., ряд. Загинув у бою 15.07.1944 р. Похов. у Радехівському р-ні Львівської обл.

Біскер Мойсей Мирович, 1918 р смт Городниця, єврей, робітн., призв Городницьким РВК, ряд. Загинув у 1942 р. Похов. у м. Харків.

Благодир Андрій Маркович,

1928 р., с. Івашківка, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув 6.04.1944 р. Похов. у с. Маневичі Во­линської обл.

Благодир Василь Олексійович,

1908 р., с. Івашківка, українець, кол­госпи., призв у 1944 р., ряд. Пропав без вісті.

Благодир Захар Васильович,

1910 р., с. Івашківка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Дубівка.

Благодир Ігнат Гаврилович,

1904 р„ ряд. Загинув 14.04.1944 р.

Благодир Мусій Прокопович,

1916 р., с. Івашківка, українець, кол­госпи., призв. у 1939 р., ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. на околиці м. Пол­тава.

Благодир Олексій Іванович,

1899   р., с. Івашківка, українець, кол­госпи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Заги­нув 22.06.1944 р. Похов. у с. Вовчиці Зарічнянського р-ну Ровенської обл.

Благодир Яків Ничипорович,

1900   р., с. Івашківка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув 22.06.1944 р. Похов. у с. Івашківка.

Блехер Петро Ісакович, 1929 р, смт Городниця, єврей, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Близнюк Олексій Сидорович,

1912 р„ с. Борисівка, ряд. Загинув 31.08.1944 р.

Близнюк Охрім Васильович, 1919 п с Борисівка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Близнюк Охрім Максимович,

1912 р., с. Борисівка, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 18.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Блиндюк Володимир Петрович,

ряд. Загинув у січ. 1945 р. Похов. на Прискульському клад, Латвія.

Блиндюк Іван Петрович, 1926 р., Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 25.03.1945 р. По­хов. у м. Нойдамм, Німеччина.

Блиндюк Ігнат Германович, 1918 р.. Полтавська обл., українець, кол­госпи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Блохін Феоктист Петрович, 1902 р., ряд. Загинув у бою 11.01.1944 р. Похов. у с. Повчине.

Блувштейн Йосип Лейбович,

1910 р., смт Городниця, призв. Ленін­градським РВК, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Блувштейн Сруль Лейбович,

1920 р., смт Городниця, призв. Город­ницьким РВК, сержант. Загинув у груд. 1943 р.

Бобер Антон Володимирович,

1910 р„ с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р„ ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Бобер Василь Олександрович,

1905 р., с. Романівка, українець, кол­госпи., призв. 12.01.1944 р., ряд Заги­нув 30.03.1944 р. Похов у с. Броди Ровенської обл.

Бобер Григорій Власович, 1902 Р-. С. Гульськ, українець, колгоспи., 24*

призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бобер Данило Данилович, 1910 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р„ ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Бобер Данило Іванович, 1910 р., с. Колодянка, українець, колгоспи., призв. у лют. 1944 р., ряд. Загинув 14.09.1944 р. Похов. у с. Падуре, Лат­вія.

Бобер Захар Калістратович, 1901 р., с. Барвинівка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Бобер Іван Данилович, 1918 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у 1941 р. в Но- воград-Волинському укріпрайоні.

Бобер Йосип Каленикович, 1921 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у м. Гродно, Білорусія.

Бобер Левко Данилович, 1920 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1939 р., сержант. Загинув у бою 6.12.1941 р. біля Москви. Похов. у с. Подвязкове Смоленської обл.

Бобер Леонтій Власович, 1902 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р„ ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бобер Максим Євдокимович,

1904 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р„ ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Броди Ровенської обл.

Бобер Микола Данилович, 1907 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1942 р., лейтенант. Загинув у 1944 р. Похов. у м. Жидачів Львівсь­кої обл.

Бобер Микола Каленикович,

1914 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Похов. у м. Бро­ди Львівської обл.

Бобер Микола Каленикович,

1909 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призз. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Бобер Микола Савич, 1910 р., с. Гульськ, українець, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Бобер' Михайло Савич, 1911 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без віс­ті в 1944 р.

Бобер Олександр Карпович,

1905 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Похов. у Тернопільсь­кій обл.

Бобер Степан Григорович, 1918 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р„ ряд Загинув 10.10.1944 р.

Бобер Степан Іванович, 1919 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у 1941 р Похов. у с. Сусли Золочівського р-ну Харківсь­кої обл.

Бобер Тарас Савич, 1904 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Загинув у бою 1944 р. Похов. у с. Бугаївка Червоноармійсь- кого р-ну Ровенської обл.

Бобер Хома Каленикович, 1917 р., с. Гульськ, українець, колгоспи. Про­пав без вісті.

Бобренко Микола Данилович,

с. Білогородка Кисво-Святошинського р-ну Київської обл., ряд. Загинув 31.01.1944 р.

Бобров Дем'ян Якович, 1906 р., м. Чернігів, українець, колгоспи., призв

у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Бовін Микола Борисович, 1908 р., Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 12.02.1944 р Похов. у м. Шепетівка Хмельницької обл.

Бовсунівський Броніслав Петро­вич, 1924 р., с. Тернівка, поляк, сту­дент, призв. у 1941 р., ряд Пропав без вісті в 1943 р.

Бовтонюк Сергій Семенович,

1905 р., с. Дуплинки, українець, кол­госпи., призв у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Богайчук Леонід Іванович, 1914 р., с. Ходурки, призв. Андрушівським РВК, ряд. Помер від ран 22.01.1945 р.

Богатчук Олексій Кирилович,

1916 р., с. Кожушки, українець, кол­госпи., ряд. Пропав без вісті.

Богдашкін Михайло Федоро­вич, 1919 р., с. Марушівка, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р., ряд. За­гинув 1.09.1944 р.

Богомольський Мойсей Ізраї- льович, 1922 р., Ярунський р-н, лей­тенант. Загинув 12.12.1942 р..

Богуш Купріян Сергійович, 1906

р., м. Корсунь-ІІІевченківський, украї­нець, робітн., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Богуш Сергій Матвійович, 1924 р., с. Ярунь, українець, колгоспи., призв. у бер. 1944 р., ряд. Загинув у бою 15.07.1944 р. Похов. у с. Лунна Грод­ненської обл., Білорусія.

Бойко Андрій Омелянович, 1917 р., с. Кам'янка, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісл в трав. 1944 р

Бойко Аркадій Романович. 1923 р с Кудиновичі, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, лейтенант. За­гинув 5.09.1943 р. Похов. у с Успенка Успенського р-иу Донецької оол.

Бойко Василь Григорович, 1906 О с Жеребилівка, українець, колгоспи., партизан з черв. 1942 р. Загинув у груд. 1944 р. Похов. у с. Жеребилівка.

Бойко Василь Григорович, 1909 р, с. Пищів, українець, колгоспи., призв. 20.01.1944 р„ ряд. Загинув 18.03.1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенсь­кої обл.

Бойко Василь Климентійович,

1915 р., Ярунський р-н, ряд. Помер від ран 3.11.1944 р. Похов. у с. Цибакхаза, Угорщина.

Бойко Василь Трифонович, 1922 р., с. Косенів, українець, колгоспи., призв. у 1943 р, ряд. Загинув у бою 17.07.1944 р. Похов. у с. Іліс Гродненсь­кого р-ну, Білорусія.

Бойко Володимир Іванович,

1922 р., смт Городниця, українець, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув 26.07.1943 р. Похов. у бр. мог. в смт Городниця.

Бойко Григорій Іванович, 1911 р., с. Жеребилівка, українець, колгоспи., партизан з "942 р. Загинув у груд. 1944 р. Похов. у с. Жеребилівка.

Бойко Григорій Савич, 1903 р„ с. Кам'янка, українець, колгоспи, ряд. Помер від ран 31.03.1944 р. Похов. у м. Червоноармійськ Ровенської обл.

Бойко Григорій Семенович, 1900 Р-. с. Жеребилівка, українець, колгоспи, партизан з черв. 1942 р. Загинув у груд 1944 р. Похов. у с. Жеребилівка.

Бойко Дмитро Пилипович, 1900 Р-. С. Кам'янка, ряд. Загинув 19.03.1944

р. Похов. у с. Верба Дубнівського р-ну Ровенської обл.

Бойко Дмитро Степанович, 1920 р, с. Кам'янка, українець, колгоспи,' призв 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд Загинув 31.03.1944 р. Похов. у с. Дітківці Бродівського р-ну Львівської обл.

Бойко Іван Васильович, 1912 р, с. Гали, Чернігівської обл. українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Бойко Іван Данилович, 1914 р, с. Будище, українець, колгоспи, призв. у 1943 р„ ряд. Загинув 23.06.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Бойко Іван Зотович, ряд. Помер від ран 23.03.1944 р. Похов. у с. Верба Вербського р-ну Ровенської обл.

Бойко Іван Лаврентійович, 1909 р./с. Кудиновичі, українець, колгоспи, призв. Читинським МВК. Загинув у бою 29.03.1942 р. Похов. у с. Замош- шя Смоленської обл.

Бойко Іван Юхимович, 1909 р„ с. Суховоля, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 12.03.1944 р.

Бойко Йосип ■ Федорович, с.

Кам'янка, українець, колгоспи, призв. Ярунські.м РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Бойко Кирило Якович, 1898 р, с. Кудиновичі, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 17.05.1944 р. Похов. у с. Мегура, Румунія.

Бойко Конон Омелянович, 1917 р, с. Косенів, українець, колгоспи, призв. у 1943 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 28.03.1944 р. Похов. у м. Бро­ди Львівської обл.

Бойко Микола Омелянович, 1916 р., с Кам'янка, українець, службов., призв. у 1937 р. Ярунським РВК, мол. лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Бойко Михайло Григорович,

1903 р., с. Жеребилівка, українець, кол­госпи., партизан з черв. 1942 р. Заги­нув у жовт. 1944 р. Похов. у с. Жере­билівка.

Бойко Олександр Васильович,

1914 р., с. Гали, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Бойко Олександр Семенович,

1924 р., с. Жеребилівка, українець, кол­госпи., партизан з черв. 1942 р. Заги­нув у груд. 1944 р. Похов. у с. Жере­билівка.

Бойко Павло Климентійович,

1902 р., с. Колодянка, ряд. Помер від ран 4.03.1944 р.

Бойко Павло Павлович, 1902 р., с. Тернівка, українець, колгоспи., призв. 13.01.1944 р., ряд. Загинув 22.03.1944 р.

Бойко Павло Якович, 1911 р., с. Кленова, українець, колгоспи., призв. у черв. 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Бойко Петро Андрійович, 1908 р., с. Пищів, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 5.09.1941 р. Похов. у м. Черні­гів.

Бойко Петро Давидович, 1922 р., с. Маковиці, ряд. Загинув 102.1944 р. Похов. у с. Журжинці Лисянського р-ну Черкаської обл.

Бойко Петро Федорович, 1915 р., с. Юрківщина, українець, робітн., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Бойко Петро Юрійович, 1911 р., с. Токарів, українець, колгоспи., призв.

у січ. 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Про­пав без вісті в квіт. 1944 р.

Бойко Петро Юхимович, 1911 р с. Суховоля, українець, колгоспи' призв. 20.05.1944 р. Ярунським РВк' ряд. Загинув у бою 26.02.1945 р. По­хов. у провінції Бранденбург, Німеч­чина.

Бойко Пилип Ілліч, 1917 р., с. Же­ребилівка, українець, колгоспи., ряд призв. 20.01.1944 р Ярунським РВК Загинув у трав. 1944 р. Похбв. у с. Бро­дів Острозького р-ну Ровенської обл

Бойко Пилип Ничипорович, 1910

р., с. Жеребилівка, українець, колгоспи., призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 15.04.1945 р.

Бойко Пилип Романович, 1901 р.,

с. Кам'янка, призв. Ярунським РВК. Загинув 18.03.1944 р Похов. у с. Вер­ба Дубнівського р-ну Ровенської обл

Бойко Пилип Тимофійович, 1910

р., с. Жеребилівка, українець, колгоспи, призв. у черв. 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою в квіт. 1945 р.

Бойко Семен Андрійович, с. То­карів, українець, колгоспи., призв Ярунським РВК, ряд. Загинув 17.07.1944 р. Похов. на військ, клад. у с. Городок Волинської обл.

Бойко Степан Артемович, 1924

р., с Жеребилівка, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у серп. 1944 р Похов. у м. Луцьк Волинської обл.

Бойко Степан Гнатович, с.

Кам'янка, українець, колгоспи., ряд Загинув у бою 22.09.1944 р. Похов. у м. Добеле, Латвія.

Бойко Степан Захарович, 1901 Р,

с. Кам'янка, українець, колгоспи , призв. Ярунським РВК, ряд Загинув у

6 ю 25 02.1945 р. Похов. на лів. бер. р. Нейссе, Німеччина.

Бойко Степан Зотович, 1917 р„ с. Кам'янка, українець, колгоспи., призв. 7П 011944 р. Ярунським РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Бойко Степан Якович, 1923 р, с. Ярунь українець, колгоспи, призв. у 1943 р. Пропав без вісті в 1944 р.

Бойко Федір Степанович, 1924 Р С Кам'янка, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Бойко Яків Петрович, 1911 р, с. Кам'янка, українець, колгоспи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Про­пав без вісті 31.07.1944 р.

Бойчак Олександр Данилович,

1922 р, с. Стрисва, українець, кол­госпи, призв. у січ. 1944 р. Загинув у бою 15.03.1944 р. Похов. у с. Васьківці Шумського р-ну Тернопільської обл.

Бойченко Іван Улянович, 1926 р, с. Юрківщина, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 5.04.1945 р. в р-ні м. Гольдшмідт, Сх. Пруссія.

Бойчук Адам Васильович, 1907 р, с. Калинівка, українець, колгоспи, призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 20.01.1944 р. По­хов. у с. Немирівка Червоноармійсь- кого р-ну Ровенської обл.

Бойчук Володимир Опанасович,

1924 р, с. Коротище, українець, кол­госпи, призв. у бер. 1944 р„ ряд. Заги­нув у бер 1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Бойчук Григорій Васильович,

с. Барвинівка, українець, кол-

ПРИЗВ у січ 1944 Загинув похов у м. Дубно Ровенської

Бойчук Григорій Охрімович,

1887 р, с. Барвинівка, українець, кол­госпи, призв у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Бойчук Ілля Іванович, 1905 р, с. Велика Деражня, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м Дуб­но Ровенської обл.

Бойчук Калістрат Дмитрович,

1901 р, с. Барвинівка, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Бойчук Кирило Дмитрович, 1908 р, с. Барвинівка, українець, колгоспи, призв. у черв. 1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у м. Куйбишев.

Бойчук Матвій Овер'янович, с.

Ярунь, українець, призв. Ярунським РВК. Пропав без вісті в 1944 р.

Бойчук Микола Миколайович,

1909   р, с. Повчине, українець, кол­госпи, призв. 20.04.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 18.06.1944 р.

Бойчук Мефодій Пилипович,

1910   р, с. Барвинівка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Помер від ран 9.06.1944 р. Похов. у м. Тула.

Бойчук Никифор Миколайович,

1914 р, с. Ярунь, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 16.07.1944 р. По­хов. у с. Староволя Пружанського р-ну Брестської обл, Білорусія.

Бойчук Олександр' Демидович,

с. Коритище, ряд. Загинув у січ. 1945 р. Похов. у с. Завіти Калінінградської обл.

Бойчук Павло Климович, 1911 р, с. Борисівка, сержант. Загинув у бою 16.04.1944 р. Похов. у с. Грицеволя Лопатинського р-ну Львівської обл.

Бойчук Петро Давидович, с.

Ярунь, українець, колгоспи, ряд. Про­пав без вісті.

Бойчук Степан Іванович, 1910 р., с. Велика Деражня, українець, кол­госпи., ряд. Помер від ран 28.03.1944 р Похов. у м. Червоноармійськ Ро­венської обл.

Бойчук Терентій Давидович, с.

Ярунь, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК. Пропав без вісті в лют.

1944   р.

Бака Михайло Семенович, 1919 р., с. Жеребилівка. Загинув 5.09.1944 р. Похов. у м. Сандомир, Польща.

Бакал Іван Максимович, 1912 р., с. Гульськ, ряд. Загинув 22.03.1945 р.

Болтонюк Улян Тимофійович,

1911 р., с. Пилиповичі, українець, кол­госпи., призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 17.03.1944 р. Похов. у Дубнівському р-ні Ровенської обл.

Большой Онисим Прохорович,

1899 р., Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд Пропав без вісті в лют.

1945   р.

Бондаренко Григорій Никифо­рович, смт Городниця, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бондаренко Яків Лук'янович,

призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Бондарець Степан, 1890 р., с. Ки­янка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Пропав без вісті в 1944 р.

Бондарук Григорій Іванович,

1909 р., с Токарів, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК. Загинув 15.03.1944 р.

Бондарук Петро Михайлович, с.

Кам'янка, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Бондарук Степан Федорович

партизан. Пропав без вісті.

Бондарук Федір Ілліч, 1914 р с. Кам'янка, українець, колгоспи ' призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Круки Чер- воноармійського р-ну Ровенської обл.

Бондарук Федір Федорович,

1922 р., с. Кам'янка, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Бондарук Федось Іванович, 1911

р., с. Косенів, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 31.03.1944 р. Похов. у бр. мог. в м."' Броди Львівської обл.

Бондарук Феофан Федорович,

1916 р., с. Кам'янка, українець, кол­госпи., призв. у січ. 1944 р. Ярунсь­ким РВК, ст. сержант. Загинув 18.08.1944 р. Похов. у с. Синявине Мгинського р-ну Ленінградської обл.

Бондарук Яків Григорович, 1925

р., с. Токарів, українець, колгоспи., призв. 2.03.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 18.03.1944 р. Похов. у с. Мочулинці Гвардійського р-ну Кам'янець-Подільської обл.

Бондарчук Адам Іванович, 1911

р., с. Мала Цвіля, українець, колгоспи., партизан. Помер від ран 31.10.1944 р. Похов. в бр. мог. у с. Прага Яблонна, Чехословаччина.

Бондарчук Адам Опанасович,

1916 р., с. Анета, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК, ст. сержант. Загинув 31.03.1944 р. По­хов. у с. Дітківці Бродівського р-ну Львівської обл.

Бондарчук Адам Семенович,

1908 р., с Сергіївка, ряд. Загинув у серп- 1941 р.

Бондарчук Анатолій Федоро­вич, 1913 р.. Городницький р-н, призв. Городницьким РВК, мол. лейтенант. За­гнув 26.10.1942 р.

Бондарчук Андрій Іванович,

1906 Р-. с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р. Загинув у бер. 1944 р Похов. у м. Броди Львівської обл.

Бондарчук Андрій Никонович,

1916   р, с. Варварів'ка, українець, призв. у 1941р., ряд Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бондарчук Андрій ТрохиМович,

1904 р, с. Слобода Романівська, ряд. Загинув 24.11.1944 р.

Бондарчук Архип Дмитрович,

1912 р., с. Пилиповичі, українець, кол­госпи., призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК. Загинув у бою 13.07.1944 р. По­хов. у с. Коршів Коршівського р-ну Іва­но-Франківської обл.

Бондарчук Василь Іванович,

1917   р, с. Мала Горбаша, українець, колгоспи., призв. у 1939 р. Ярунським РВК, ст. сержант.Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Бондарчук Василь Олександро­вич, 1910 р., с. Пилиповичі, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 12.03.1944 р. Похов. у с. Везденьки Чор- ноострівського р-ну Кам'янець-По- дільської обл.

Бондарчук Василь Опанасович,

1925 р., с. Варварівка, українець, кол­госпи., призв. у 1944 р„ ряд. Загинув 8.05.1945 р.

Бондарчук Василь Степанович,

с.Косенів, українець, колгоспи, ряд. Загинув 28.03.1944 р. Похов.'у м. червоноармійськ Ровенської обл.

Бондарчук Василь Олександро­вич, с. Пилиповичі. Загинув 12.03 1944 Р-' Юхов у Кам'янець-Подільській обл.

Бондарчук Григорій Іванович,

1907 р, с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р, старшина. Загинув у 1944 р. Похов. у Мінській обл, Білору­сія.

Бондарчук Григорій Максимо­вич, 1904 р, с. Пилиповичі, призв. Пет- ровським РВК, ряд. Пропав без вісті.

Бондарчук Григорій Сергійович,

1911 р, с. Кикова, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Бондарчук Давид Миронович,

1903 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Помер від ран 16.03.1944 р. Похов. у с. Бишув Сандо- мирського повіту Келецького воєвод­ства, Польща.

Бондарчук Дем'ян Романович,

1921 р, с. Великий Молодьків, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд Пропав без вісп в 1944 р.

Бондарчук Дем'ян Семенович,

1902 р, с. Суховоля, українець, кол­госпи, призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 21.04.1944 р. Похов. у м. Червоноармійськ Ровенської обл.

Бондарчук Дорофій Дмитрович,

1920   р, с. Пилиповичі, українець, кол­госпи, призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК, ст. сержант. Загинув 26.03.1944 р. Похов. у Червоноармійському р-ні Ровенської обл.

Бондарчук Зіновій Дмитрович,

1921   р, Новоград-Волинський р-н, сер­жант.' Загинув у бою 24.09.1942 р. По­хов. у с. Лонна Ленінградської обл.

Бондарчук Іван Опанасович,

1920 р, с. Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1941 'р.

Бондарчук Іван Юхимович, 1924 р, с. Мала Горбаща, партизан. Про-* пав без вісті в бер. 1944 р.

Бондарчук Іван Якимович, 1918 р, с. Великий Молодьків, українець, колгоспи, призв. Ярунським РВК, ряд Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Бондарчук Ігнат Якович, 1910 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Бондарчук Левко Юхимович,

1910 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Сусли.

Бондарчук Марія Василівна, с.

Суховоля, українка, колгоспи, ряд. Пропала без вісті.

Бондарчук Мелетій Іванович,

1919 р, с. Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у січ. 1944 р. Похов. у с. Красносілка Олександрівського р-ну Кіровоградської обл.

Бондарчук Микола Опанасович,

1921 р, с. Великий Молодьків, украї­нець, колгоспи, призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 5.04.1945 р. Похов. у м. Штреліц, Ні­меччина.

Бондарчук Мина Романович,

1902 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у січ. 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Бондарчук Михайло Андрійо­вич, 1901 р, с. Пилиповичі, українець, колгоспи, призв. у січ. 1944 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Бондарчук Михайло Дорофійо­вич, 1905 р, с. Пустомити Ровенської обл, українець, робітн, призв. у січ. 1944 р. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув у черв. 1944 р. Похов. у с. Серехо- вичі Старовижівського р-ну Волинсь­кої обл.

Бондарчук Михайло Іванович,

1915 р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­

ким РВК, ряд. Загинув у бою 24 01.1944 р. Похов. у с. Красносілка Олексан­дрівського р-ну Кіровоградської обл.

Бондарчук Михей Денисович,

1911 р„ с. Барвинівка, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р„ ряд. Пропав без вісті в бер. 1941 р.

Бондарчук Нестор Іванович

1914 р, с. Мала Горбаша, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у квіт. 1944 р. По­хов. у м. Броди Львівської обл.

Бондарчук Олександр Трохи- мович, 1912 р, с. Кануни, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Заги­нув у 1944 р. Похов. у с. Кануни.

Бондарчук Опанас Євтихійович,

1910   р, с. Барвинівка, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті.

Бондарчук Павло Олексійович,

1911   р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у бою 22.03.1945 р. Похов. у с. Бабиту, р-н Глубчице, Польща.

Бондарчук Петро Михайлович,

с. Кошелів, ряд. Пропав без вісті в квіт.

1944   р.

Бондарчук Петро Тимофійович,

1908 р, с. Кленова, призв. Тисульсь- ким РВК Кемеровської обл, ряд. За­гинув у лют. 1943 р.

Бондарчук Семен Михайлович,

1925 р.; с. Курчицька Гута, українець, робітн, призв. у 1943 р. Городницьким РВК. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Бондарчук Степан Зіновійович,

призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в квіт. 1944 р.

Бондарчук Федір Вакулович,

1921 р, Ярунський р-н, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в лют

1945   р.

Бондарчук Федір Ілліч, с. Кам'ян­ка призв. ярунським РВК ряд. Заги- в 24 031944 р. Похов. у с. Круки Чер- вонозрмійського р-ну Ровенської обл.

Бондарчук Федір Максимович,

10П6 о С. Барвинівка, українець, кол- госпнГпризв. 23.06.1941 р„ ряд Про­пав без вісті.

Бондарчук Яків Григорович,

1907 Р-, с. Городище Новоград-Во­линського р-ну, призв. Ярунським РВК, ряд Загинув у бою 18.03.1944 р. По­хов. у с- Мачулинці Гвардійського р-ну Кам'янець-Подільської обл.

Бондарець Семен, 1923 р, с. Нова Романівка, українець, колгоспи, ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Нова Ро­манівка.

Бондарюк Василь Степанович,

с. Косенів,-призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 29.03.1944 р. Похов. у смт Немирів Львівської обл.

Бондарь Василь Семенович, 1910 р, с. Нова Романівка, українець, кол­госпи, ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Нова Романівка.

Бончук Дмитро Кірович, 1910 р, с. Барвинівка, призв. Молотовським РВК, ряд. Загинув у бою 4.06.1942 р. Похов. у с. Васильовщина Павловсь- кого р-ну Ленінградської обл.

Боняк Василь Лазарович, 1919 р, с. Кудиновичі, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, сер­жант. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Пшемисль, Польща.

Боняк Михайло Лазарович, 1922 Р, с. Кудиновичі, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув 12.07.1941 р. Похов у м. Ов- РУч.            '

Боняк Тихон Лазарович, с. Кудиновичі, призв. Ярунським РВК, ряд.

Загинув 26.02.1945 р. Похов. у с. Грос- Гострозе, Німеччина.

Боре^ша Михайло Захарович,

1905 р, с. Брониця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1942 р.

Боремський Денис Іванович,

1910 р, с. Вірівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у 1944 р.

Борецький Ян Миколайович,

1904 р, с. Олександрівка, ряд. Загинув у груд. 1943 р.

Боржемський Йосип Антоно­вич, 1916 р, Новоград-Волинський р-н, призв. у 1941 р. Миронівським РВК Київської обл, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Боримський Петро Доменико- вич, 1918 р, с. Мала Цвіля, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті.

Борисов Віктор Іванович, ряд. Загинув 12.08.1944 р. Похов. у бр. мог. на клад. в с. Броники.

Борисюк Василь Андрійович,

1901 р, с. Майстрів, українець, кол­госпи, призв. 12.01.1944 р, ряд. Заги­нув у бою 24.03.1944 р. Похов. у с. Бугаївка Червоноармійського р-ну Ровенської обл.

Борисюк Іван Дементійович,

1904 р, с. Вірівка, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Борисюк Іван Євгенович, 1922 р, с. Чижівка, українець, робітн, призв. у 1939 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Борисюк Флор Прохорович, 1914 р, с. Ужачин, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Боровець Григорій Архипович,

1900 р, Городницький р-н, призв. Го­

родницьким РВК, ряд. Помер від ран 30.05.1944 р. Похов. у м. Новоград- Волинський.

Боровик Адам Гаврилович,

1912 р, с. Березники, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Боровик Антон Семенович, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Боровик Василь Панфілович,

1918 р, с. Киянка, українець, кол­госпи, призв. у 1940 р, ряд. Загинув у 1641 р.

Боровик Іван Панфілович, 1898 р, с. Киянка, українець, колгоспи,, призв. у 1944 р. Помер від ран 19.03.1944 р. Похов. у м. Ровио.

Боровик Іван Терентійович,

1905   р, с. Марушівка, українець, кол­госпи, Лризв. у бер. 1944 р. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Боровик Іван Терентійович, 1921 р, с. Гульськ, ряд. Помер від ран 10.07.1944 р. Похов. у с. Кругель Ко­вельського р-ну Ровенської обл.

Боровик Карпо Прохорович,

1900 р, с Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1944 р. Загинув у 1944 р. По­хов. у Кременецькому р-ні Терно­пільської обл.

Боровик Марі$о Прохорович,

1906   р, с. Гульськ, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у с. Білокоровичі Олевського р-ну.

Боровик Михайло Іванович,

призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті у лют. 1944 р.

Боровик Михайло Кузьмич,

1922 р, с Гульськ, укр?' чець, колгоспи, ст. сержант. Загинув 20.08.1944 р. Про­пав без вісті.

Боровик Олександр Іванович

призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Боровик Опанас Микитович

1912 р„ с. Немильня, українець, кол­госпи, ряд. Помер у німецькому по­лоні в черв. 1944 р.

Боровик Павло Кузьмич, 1918 р

С. Гульськ, українець, офіцер, Похов у м. Ленінград.

Борович Григорій Архипович, с

Кленова, ряд. Загинув 30.05.1944 р. Помер від ран,

Борович Григорій Григорович,

1914 р, с. Кленова, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті.

Боровський Адам Юкимович,

1908 р, с. Вірівка, українець, колгоспи, призв. Городницьким РВК. Пропав без вісті в 1944 р.

Боровський Адольф Антонович,

с. Кошелів, ряд. Загинув 12.03.1944 р. Похов. у Дубнівському р-ні Ровенсь­кої обл.

Боровський Володимир Васи­льович, 1921 р, с. Курчицька Гута, призв. Городницьким РВК, сержант. Загинув у січ. 1945 р. Похов. у с. Ленд- цин Краківського воєводстба, Польща.

Боровський Денис Іванович,

1910 р, с. Вірівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Боровський Іван Євдокимович,

1897 р, ряд. Загинув у бою 23.02.1944 р. Похов. у с. Березина Житомирсько­го р-ну і області.

Боровський Іван Трохимович,

призе. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в черв. 1944 р.

Боровський Йосип Вікентійович,

10.16 Р с. Партизанське, призв. Ярунсь- м РВК ряд. Помер ВІД ран 7.02.1945 рИПохов'. у м- Арад, Румунія.

Боровський Йосип Іванович,

1914 р, с. Теснівка, поляк, колгоспи, призв. 'у 1941 р, ряд Пропав без вісті в 1941 р.

Боровський Олександр Леонті-

йович, 1918 Р-. с. Курчицька Гута, призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув у лип. 1941 р.

Боровський Пилип Миколайо­вич, 1910 р, с. Чижівка, українець, ро­бітн', призв. у 1941 р, сержант. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у Курській обл.

Боровський Трохим Іванович,

1903 р, с. Адамове Ємільчинського р-ну, поляк, робітн, призв. у черв. 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Бородій Андрій Андрійович,

1898 р, с. Жеребилівка, українець, кол­госпи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у лип. 1944 р. По­хов. на хут. Бродів Ровенської обл.

Борсук Василь Сильвестрович, с.

Ярунь, українець, колгоспи. Загинув у 1943 р. Похов у с. Красилівка.

Борсук Іван Павлович, 1921 р, с. Малий Молодьків, лейтенант. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Борсук Іларіон Михайлович,

'900 р, с. Кошелів, українець, кол­госпи, призв. у січ. 1944 р. Ярунським РоК, ряд. Загинув 1.11.1944 р. Похов. у с Нежила Поляна, Чехословаччина.

Борсук Ілля Романович, 1911 р. Українець, колгоспи, призв. у р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Борсук Олексій Іванович, 1915 р Члиповичі, українець, колгоспи.

ряд. Загинув 23.07.1944 р. Похов у м. Гродно, Білорусія.

Борсук Олексій Миронович,

1910   р, с. Ярунь, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Загинув 3.04.1944 р. Похов. у м. Червоноармійськ Ровенсь­кої обл

Борсук Саверій Прокопович,

1901 р, с. Ярунь, українець, призв. у 1944 р. Загинув 23.03.1945 р.

Борсук Семен Кузьмич, 1920 р, с. Малий Молодьків, призв. у лист. 1938 р, військ, технік 2 рангу. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Борсученко Андрій Маркович,

1926 р, с. Романівка, ряд. Загинув 26.01.1945 р.

Борсученко Арсеній Іванович,

1911   р, с. Стара Романівка, ряд. Про­пав без вісті в груд. 1944 р.

Борсученко Захар Калістрато- вич, 1915 р, с. Романівка, ряд. Загинув у бою 1.04.1944 р. Похов. у с. Клекотів Бродівського р-ну Львівської обл.

Борсученко Максим Модесто- вич, 1911 р, с. Романівка, українець, колгоспи, підпільник. Страчений во­рогами в 1942 р. Похов. у м. Ново- град-Волинський, біля тюрми.

Борсученко Овдій Семенович,

1901 р, с. Романівка, українець, кол­госпи, призв. 12.01.1944 р, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Бортник Арсен Феодонович,

1922 р, с. Тальки, українець, колгоспи, призв. у черв. 1941 р, єфрейтор. Заги­нув у лют. 1944 р. Похов. в Естонії.

Бортник Василь Фролович, 1922 р, с. Немильня, українець, колгоспи, ряд. Загинув 26.07.1944 р. Похов. у с. Воронцово Островського р-ну Псковської обл.

Бортник Григорій Андрійович,

1900 р, с. Тальки, українець, колгоспи, призв. у бер. 1944 р. Пропав без вісті в Угорщині.

Бортник Григорій Маркович,

1912 р, с. Немильня, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті.

Бортник Григорій Пахомович,

1921   р, с. Тальки, призв. у груд. 1939 р, лейтенант. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Бортник Зот Андрійович, 1915 р, с. Немильня, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Федорівка.

Бортник Іван Гнатович, 1920 р, с. Немильня, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті.

Бортник Іван Павлович, 1919 р, Новоград-Волинський р-н, капітан. Загинув у бою 18.03.1944 р.

Бортник Кирило Пахомович,

1916 р, с. Тальки, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Бортник Конон Максимович,

1893 р, с. Тальки, українець, колгоспи, призв. 12.01.1944 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Милуші Луцького р-ну Волинської обл.

Бортник Максим Кононович,

1922   р, с. Тальки, українець, колгоспи, призв. у січ 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Бортник Максим Терентійович,

1918 р, с Тальки, українець, колгоспи, призв. у 1939 р, ряд Пропав без вісп в бер. 1944 р.

Бортник Микола Микитович,

1920 р, с. Тальки, українець, колгоспи, призв. 12.10.1940 р. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бортник Микола Микитович

1902 р„ с. Тальки, українець, колгоспи' призв. у 1944 р. Пропав без вісті в беп 1944 р.       м

Бортник Микола Федорович

1921   р„ Новоград-Волинський р-н ряд Загинув 15.11.1941 р.

Бортник Платон Прокопович,

1906 р„ с. Гульськ, ряд. Загинув у квіт 1944 р.

Бортник Степан Микитович,

1924 р, с. Тальки, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р„ ряд. Пропав без вісті.

Бортник Степан Охрімович, 1921

р, с. Барвинівка, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісп в жовт. 1944 р.

Бортник Улян Карпович, 1911 р,

с. Немильня, українець, колгоспи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бортник Яків Панфілович, 1920

р, с. Тальки, українець, колгоспи, призв. у 1939 р, ряд. Пропав без вісті.

Бортницький Фелікс Іванович,

1914 р, с. Федорівка, поляк, колгоспи, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у м. Кривий Ріг.

Борчук Володимир Якимович,

1922   р, с. Барвинівка, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті.

Борчук Сила Якимович, 1916 р,

с. Барвинівка, українець, призв. у 1937 р. Пропав без вісті.

Бочківський Альфіс Болеславович

1923 р, с. Іванівка, ряд. Загинув 8.04.1944 р.

Бочківський Павло Гнатович,

1904 р, с. Немильня, поляк, колгоспи„

призв- у 1944 р„ ряд. Загинув 18.01.1945 р Похов. в Угорщині.

Бочківський Павло Станіславо-

вич 1911 Р-, с. Федорівка, поляк, кол­госпи., призв. у 1944 р„ ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Бочківський Петро Олександро­вич 1919 р, с. Немильня, поляк, кол­госпи., призв. у 1940 р„ ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Бочківський Целестин Йосипо­вич, 1925 р, с. Поліянівка, поляк, кол­госпи, сержант. Загинув у груд. 1944 р. Похов у с. Марки Варшавського во­єводства, Польща.

Бочко Ігнат Онисимович, 1895 р, с. Дубрівка, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 14.03.1944 р. По­хов. у с. Ставище Демидівського р-ну Ровенської обл.

Боярський Володимир Павло­вич, 1920 р, с. Повчине, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Брандис Наум Хаскельович,

1920 р, смт Городниця, єврей, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті 1.01.1944 р.

Браундфельд К. А., 1919 р, с. Же­ребилівка, сержант. Загинув у лист. 1944 р. Похов. у м. Грязівець Воло­годської обл.

Брацюк Гнат Архипович, 1914 р„ с. Романівка, українець, колгоспи, призв. у черв. 1941 р„ ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Брацюк Григорий Федорович,

госпн пп Романів українець, кол. призван У 1941 р„ ряд Пропав без віст, в лют 1944 р

Брацюк Клим Петрович с Романівка, українець,

призв. у січ. 1944 р, ряд. Помер від ран 21.04.1944 р. Похов. у м. Ровно.

Брацюк Омелян Федорович, 1915 р, с Романівка, українець, робітн. Призв. у 1941 р, ряд Пропав без вісті в 1944 р.

Брацюк Павло Федорович, 1903 р, с. Романівка, українець, колгоспи, призв. 12.01.1944 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у Кременецькому р-ні Тернопільської обл.

Брацюк Савелій Тимофійович,

1908 р, с. Романівка, українець, кол­госпи, призв. 23.06.1941 р. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Бригоцький Матвій Борисович,

1914 р, с. Суховоля, українець, кол­госпи, призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Бригоцький Опанас Борисович,

1910 р, с. Суховоля, українець, кол­госпи, призв. 20.01.1944 р Ярунським РВК, ряд. Загинув 19.03.1944 р. Похов. у с. Чугалів Кременецького р-ну Тер- нопільскої обл.

Бридун Олексій Максимович,

1912 р, с. Велика Деражня, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в черв. 1943 р.

Бридун Опанас Мусійович, 1909 р, с. Велика Деражня, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1943 р.

Брйзгалов Павло Васильович,

1918 р, с. Красилівка, призв. Київсь­ким МВК, ряд. Загинув у січ. 1944 р.

Бриковець Василь Ілліч, 1922 р, с. Шитня, українець, студент, призв. у 1941 р, лейтенант. Помер від ран 25.03.1942 р.

Бриковець Іван Ігнатович, 1915 р, с. Городище, ряд. Загинув 3103.1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Бриковець Микола Ілліч, 1924 р, с. Анета, призв. Ярунським РВК, мол. сержант. Загинув у бою 14.07.1944 р. Похов. у с. Колпитів Локачинського р- ну Волинської обл.

Бродецький Казимир Антоно­вич, 1923 р, с. Велика Горбаша, призв. Червоноармійським РВК, мол. лейте­нант. Загинув у бою 21.09.1944 р.

Бродовський Іван Петрович,

1924 р, смт Городниця, поляк, робітн, призв. Городницьким РВК, ряд. Заги­нув 26.06.1943 р. Похов. на бр. клад. у смт Городниця.

Бродовський Іван Петрович,

1924 р, хут. Любтов, поляк, колгоспи, партизан, ряд. Загинув у 1943 р. По­хов. на бр. клад. у смт Городниця.

Бромберг Наум Ісакович, 1903 р, смт Городниця, єврей, ряд. Загинув у бою 13.08.1942 р. Похов. у м. Воро­неж.

Броновицький Михайло Семе­нович, 1919 р, с. Федорівка, українець, колгоспи, призв. 25.08.1944 р, ряд. Загинув у бою 20.01.1945 р. Похов. у с. Буга, Чехословаччина.

Бронько Сидір Петрович, призв Городницьким РВК. Загинув 3.03.1942 р.

Бугаенко Олександр Федото­вич, 1907 р. Городницький р-н, призв. Городницьким РВК, ряд. Помер від ран 20.10.1944 р Похов. у с. Арктика Комсомольського р-ну Мурманської обл.

Бугай Іван Федотович, 1918 р, с. Повчине, мол. сержант. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Бугайчук Андрій Іванович, 1889 р, с. Ходурки, українець, колгоспи, призв. у квіт. 1944 р. Городницьким РВК, ряд. Загинув у груд. 1944 р. По­хов. на клад. у с. Ходурки

Бугайчук Василь Михайлович

1926 р„ с. Курчиця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув у бою 22.09.1944 р. Похов. у м. Добеле, Латвія.

Бугайчук Василь Семенович

1904   р„ с. Курчиця, українець, служ­бов, призв. у 1941 р. Городницьким РВК. Загинув у 1941 р. Похов. у смт Ємільчине.

Бугайчук Іван Максимович, 1915

р„ с. Курчиця, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Городницьким РВКІ ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Бугайчук Іван Миколайович, сер­жант. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бугайчук Іван Никонович, 1920

р, с Курчиця, українець, робітн, призв. у 1938 р. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Бугайчук Іван Юхимович, 1921 р, с. Дубрівка, українець, колгоспи, партизан з 1943 р. Загинув у квіт. 1945 р. Похов у с. Унтер, Австрія.

Бугайчук Карпо Олександрович,

1919 р, с. Курчиця, українець, кол­госпи, призв. у 1939 р. Городницьким РВК. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бугайчук Максим Демидович,

1901 р, с. Курчиця, українець, робітн, призв. у 1944 р. Городницьким РВК, ряд. Загинув 27.04.1945 р. Похов. у м. Темпельхоф, Німеччина.

Бугайчук Марія Кіндратівна, с.

Курчицька Гута, українка, робітн, призв. у 1941 р. Городницьким РВК. Загинула в 1942 р. Похов. в смт Єміль­чине.

Бугайчук Михайло Семенович,

1905   р, с. Курчиця. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бугайчук Павло Кіндратович,

1910 р„ с. Курчицька Гута, українець.

призв. у січ. 1941 р. Городницьким РВК, ряд Загинув у бою 17.03.1944 Похов у с. Бокійма Демидівського р-ну Ровенської обл.

Бугайчук Павло Максимович, 1921 р.. с. Додурки, українець, кол­госпи, призв. у/1941 р. Городницьким РВК. Пропав без вісті.

Бугайчук Петро Архипович,

призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в груд. 1943 р.

Бугайчук Петро Каленикович, 1910 р, с. Курчиця, українець, колгоспи, призв.'у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в груд 1943 р.

Бугайчук Пилип Михайлович,

1917 р, Таращанський р-н Київської обл, українець, службов, КПРС, призв. у 1941 р. Загинув у 1942 р. Похов. у с. Теснівка

Бугайчук Степан Гапонович,

1920 р, с. Курчиця, українець, кол­госпи, призв. у 1944 р. Городницьким РВК. Загинув у бер. 1944 р Похов. у смт Млинів Волинської обл.

Бугайчук Степан Дмитрович,

1908 р, с. Курчиця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув у бою 2.03.1944 р. Похов. у м. Луцьк Волинської обл.

Бугаянов Володимир Андрі­йович, 1898 р„ смт Городниця, призв. Житомирським МВК, ряд. Загинув у трав. 1944 р.

Бударецький Микола Степанович

10.9.1942 р РЯД 3аГИНУВ

Будишевський Антон Іванович,

14.04.1944 р. 3елена РЯЛ Згинув

Будник Анатій Павлович,

призв. Городницьким РВК. Пропав без

Будниченко Григорій Іванович,

1914 р, с. Тупальці, призв у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Будьонко Іван Дмитрович, 1895 р, с. Орепи, українець, колгоспи, призв. у січ. 1944 р, ряд Пропав без

вісті.

Букацький Дмитро Несторович,

с. Токарів, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Букацький Ілля Михайлович,

1897 р, с. Токарів, українець, колгоспи, призв. у січ. 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у квіт. 1945 р. Похов. у Німеччині.

Буланов Іван Петрович, 1915 р, ряд. Загинув у січ. 1944 р. Похов. на клад. у с. Романівка.

Булгаков Степан Павлович, 1920 р, с. Броницька Гута, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Загинув у бою 31.03.1943 р. Похов у м. Ростов-на- Дону.

Булгак Павло Пилипович, ряд

Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Бульба Гаврило Петрович,

старшина. Загинув 16.08.1942 р. По­хов. у с. Привольний Сталінградсь- кої обл.

Бульбанюк Кирило Онисимо- вич, 1910 р, с. Великий Молодьків, ук­раїнець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Бульбанюк Микита Микола­йович, 1914 р, с. Дідовичі, українець, колгоспи, призв. у 1941 р. Ярунським РВК, мол. лейтенант. Загинув 26.04.1945 р. Похов. у с. Меленж, біля м. Цоссен, Німеччина.

Бульбанюк Микола Григорович,

1908 р, с. Пищів, українець, колгоспи,

призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, лейтенант. Загинув 8.03.1945 р.

Бульбанюк Федось Петрович,

1918 р., с. Пищів, українець, колгоспи, призв. у 1939 р. Ярунським РВК, ст. сержант. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Буран Кузьма Герасимович,

1920 р, смт Городниця, українець, службов, призв. Городницьким РВК, мол. лейтенант. Загинув 21.11.1945 р.

Бурбан Омелян Юхимович, 1915 р, Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Буревич Іван Людвігович, 1908 р, с. Сусли, поляк, робітн, призв. у 1941 р. в Московській обл, ряд Пропав без вісті.

Буревич Мар'ян Антонович, 1922 р, с. Сусли, поляк, колгоспи, призв. 11.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 30.03.1944 р. Похов. у с. Теремно Во­линської обл.

Бурківський Анатолій Степано­вич, 1913 р, с. Теснівка, призв. Баранівсь- ким РВК, ряд Загинув у лип. 1943 р.

Бурківський Василь Макарович,

1918 р, с. Лагульськ, українець, кол­госпи, призв. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Бурківський Володимир Йоси­пович, 1921 р, с Теснівка, українець, колгоспи, призв. у 1941 р, сержант. За­гинув у 1941 р. Похов. у м. Каунас, Литва.

Бурківський Григорій Семено­вич, 1917 р, с. Липине, українець, ро­бітн, призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Бурлака Панфіл Іванович, с. Ді-

довичі, українець, колгоспи, призв. у 1940 р. Ярунським РВК, лейтенант. Помер від ран 26.07.1943 р.

Буряк Іван Васильович, 1900 р с. Повчине, українець, колгоспи призв. 20.01.1944 р. Ярунським Рв< ряд. Пропав без вісті.

Буряк Іван Прокопович, 1918 р с. Повчине, українець, колгоспи ' призв 20.01.1944 р. Ярунським РВк' ряд Пропав без вісті в лют. 1944 р

Бусленко Марко Гаврилович

1916 р„ с. Повчине, українець, кол­госпи/, призв. у 1939 р. Ярунським РВК ряд. Пропав без вісті.

Бутенко Митрофан Пилипович,

1913 р, с. Олександрівка, українець' робітн, призв. у 1944 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Буханов Андрій Васильович, 1913

р, ст. сержант. Помер від ран 2.01.1944 р. Похов. у с. Чижівка.

Буценко Володимир Леонтійо- вич, с. Кошелів, партизан. Пропав без вісті.

бучинський Антон Миколайо­вич, 1918 р, с. Сусли, поляк, колгоспи, призв. 13.01.1944 р, ряд. Загинув 6.05.1944 р. Похов. у с. Бродів Острозь­кого р-ну Ровенської обл.

Бучинський Йосип Францович,

1919 р, с. Сусли, поляк, колгоспи, призв. 13.01.1944 р„ ряд. Загинув 22.03.1944 р. Похов. у с. Шепель Луць­кого р-ну Волинської обл.

Бучинський Мартин Якубович,

1902 р, с. Сусли, ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Бучинський Шимон Іванович,

1902 р, с. Сусли, поляк, колгоспи, призв. 11.01.1944 р, ряд. Загинув у трав 1944 р. Похов. у с. Шепель Луцького р-ну Волинської обл.

Бучківський Карпо Бернардович, 1901 р„ с. Поліянівка, ряд. Загинув

в бою 1.04.1944 р. Похов. у с. Сморів Лопатинського р-ну Львівської обл.

Бучківський Петро Олександрович

1919 р, с. Немильня, ряд. Загинув кв'іт. 1944 р.