Авакумов Сергій Артемович,

Городницький р-н, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в груд.

1943   р

Авдіюк Семен Самійлович, 1899 р„ українець, призв. у 1944 р„ сер­жант. Загинув у бою 9.03.1945 р По- хов. біля с. Григсдорф, Німеччина.

Авравчук Іван Макарович, 1909 р., призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в лют. 1944 р.

Аврамчук Микола Артемович,

1913 р., ряд. Пропав без вісті в квіт.

1944   р.

Адаменко Король Іванович, 1900 р., Ярунський р-н, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 28.06.1944 р. По- хов. у с. Латисове Вітебської обл., Біло­русія.

Адамович Броніспав Казимирович,

1896 р., українець, призв. Город­ницьким РВК, ряд. Загинув у бою 15.08.1944 р. Похов. у Сандомирсько- му повіті Келецького воєводства, Поль­ща.

Адамович Доменик Рафаїлович,

1916 р., поляк, призв. у 1944 р. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Адамський Антон Тимофійович,

1920 р., поляк, призв. у 1940 р„ мол. сержант. Пропав без вісті в 1944 р

Адамський Микола Степанович

1921 р., українець, призв. у 1940 Р ' Ряд. Пропав без вісті.

Акастьолов Павло, 1923 р., укра­їнець, призв у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1945 р.

Аксюк Павло Тихонович, 1922 р., с. Федорівка, призв. у 1944 р., ряд Загинув у бою 1412.1944 р. Похов у с. Гняздкув Келецького воєводства, Поль­ща.

Александров Дмитро Михайло­вич. Загинув 19.01.1944 р. Похов. у с. Пилиповичі.

Апександрук Прохор Іванович,

1905 р., с. Коритище, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Загинув 19 04.1944 р.

Алекссєв Адам Климович, 1924 р., с. Колодянка, українець, призв. 13.01.1944 р„ ряд. Загинув 1.08.1945 р.

Алексєснко Андрій Купріяно- вич, с. Тернівка, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 18.031944 р. Похов. у с. Буща Вербського р-ну Ровенської обл.

Алексійчук Андрій Купріянович,

1908 р , с. Тернівка, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 18.03.1944 р.

Алексійчук Аркадій Олексійо­вич, с. Гірки, призв. Ярунським РВК, сержант. Пропав без вісті.

Алексійчук Василь Родіонович,

1925 р., с. Ярунь, призв. Ярунським РВК, ряд Загинув у бою 14.01.1945 р. По­хов у с. Мюльма Варшавського во­єводства, Польща.

Алексійчук Володимир Андрі­йович, 1921 р., с. Токарів, українець., призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Алексійчук Володимир Дмитро­вич, українець, призв. Ярунським РВК, сержант. Загинув у бою 10.09.1943 р. Похов. у с. Шаповалівка Конотопсь­кого р-ну Сумської обл.

Алексійчук Григорій Михайло­вич, ряд Загинув у бою в трав. 1944 р.

Алексійчук Дмитро Семенович,

Новоград-Волинський р-н, українець, призв. 1.03.1944 р. Ярунським РВК, ряд Загинув у бою 5.10.1944 р. Похов. у с. Поляно Краківського воєводства, Поль­ща.

Алексійчук Іван Лаврінович,

1923   р, призв. Ярунським РВК, Помер від ран 10 081944 р Похоа у с. Буль­ка Люблінського воєводства, Польща.

Алексійчук Іван Семенович,

призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р

Алексійчук Ілля Архипович, 1913 р., українець, призв 15.01 1944 р Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют 1945 р.

Алексійчук Йосип Архипович,

1910 р., українець, призв. у 1944 р. Ярунським РВК ряд. Пропав без вісті в серп 1944 р.

Алексійчук Карпо Михайлович,

1924   р., Ярунський р-н, призв Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в трав 1944 р.

Алексійчук Костянтин Назаро­вич, 1917 р., українець, ряд Пропав без вісті.

Алексійчук Кузьма Семенович,

1912   р., призв. Бориспільським РВК Ки­ївської обл. Пропав без вісті в 1944 р

Алексійчук Леонід Георгійович,

старшина. Загинув у бою 10.10.1944 р. ПоХов на Приєкульському клад. у Латвії.

Алексійчук Максим Степанович,

1903 р., українець, призв. 15.01.1944 р. Пропав без вісті.

Алексійчук Микола Іванович,

1913   р с. Михіївка, призв Городниць­

ким РВК, ряд Помер від ран 16031944 р. Похов. у с. Панська Долина Мли- нівського р-ну Ровенської обл.

Алексійчук Микола Пилипович,

ряд. Загинув 1.04.1944 р.

Алексійчук Назар Климович,

1912 р, українець, колгоспи., призв Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісл в 1944 р.

Алексійчук Опанас Васильович,

1912 р, українець, колгоспи, призв у 1944 р Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Алексійчук Олексій Лазарович,

1922 р., українець, колгоспи., призв у 1940 р., ряд. Загинув 4 021944 р

Алексійчук Олексій Хомич, с.

Юрківщина, ряд Загинув у бою 7.07.1944 р Похов у с. Зелений Бір Мінської обл., Білорусія.

Алексійчук Феодосій Іванович,

с. Токарів, українець, колгоспи* призв Ярунським РВК, ряд. Помер 21.05.1945 р. Похов. на хут. Тетерівський Димерсь- кого р-ну Київської обл

Алексійчук Яків Павлович, ряд.

Загинув у бер. 1944 р.

Апексюк Іван Амвросійович, с.

Федорівка, ряд. Пропав без вісті

Альперин Лазар Ізраїльович,

1910 р., м. Бобруйськ, призв. Город­ницьким РВК, старшина. Загинув у серп. 1941 р.

Ананченко Олександр Мико­лайович, 1903 р„ смт Городниця, ук­раїнець, робітн Загинув 1.041944 р. Похов. на хут. Озеряни Тернопільсь­кої обл.

Анаркін Олексій Олексійович,

1908 р., ветлікар. Загинув у черв 1942 р.

Андреев Григорій Павлович,

1912 р, с. Кануни, українець, колгоспи., призв. 20 02 1944 р„ ряд. Загинув 2 04.1945 р.

Андреев Іван Павлович, 1917 р, с Кануни, українець, колгоспи., призв у Січ. 1944 р., ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Андреев Митрофан Павлович,

1914 р. с. Кануни, українець, колгоспи., призв. у січ. 1944 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р

Андреев Олексій Степанович, ст.

сержант Загинув 6.011944 р. Похов. на клад. у с. Романівка.

Андрісвський Болеслав Івано­вич, 1921 р., поляк, колгоспи., з 1943 р. партизан. Пропав без вісті в 1943 р.

Андрісвський Володимир Сте­панович, 1911 р., с. Сусли, поляк, кол­госпи , ряд. Загинув у 1943 р. Похов у м. Новоград-Волинський.

Андрісвський Гаврило Павло­вич, 1927 р, с. Івашківка, українець, призв у 1941 р., сержант. Загинув 20.03.1944 р Похов. у бр мог в с. Бро­дів Острозького р-ну Ровенської обл.

Андоісвський Іван Михайлович,

1926 р., с. Гульськ, поляк, колгоспи., ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Ро- китне Костопільського р-ну Ровенсь­кої обл.

Андрісвський Павло Михайло­вич, 1921 р, с. Гульськ, поляк, кол­госпи., призв. у 1941 р. Білокуракинсь- ким Р8К Луганської обл., ряд. Загинув У 1943 р. Похов. у с. Грицаївка Білоку- ракинського р-ну Луганської обл.

Андрiець Василь Никифорович,

українець, робітн., з 1942 р.

Несолонь Загинув у 1943 Похов

Андрійчук Авакум Карпович,

Барвинівка, українець, кол­

госпи., призв у січ. 1941 р., ряд. Про­пав без вісті в трав. 1944 р.

Андрійчук Андрій Михайлович,

1907 р., с. Дідовичі, ряд. Пропав без вісті в 1941 р

Андрійчук Антон Іванович, 1926 р., с. Барвинівка, українець, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1944 р в Бал­тійському морі.

Андрійчук Василь Тимофійович,

1916 р., с Барвинівка, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Андрійчук Дмитрій Йосипович,

1919 р., с. Гульськ, ряд. Загинув у бою

24.07.1943    р. Похов. у с. Мерте Хоти- нецького р-ну Орловської обл.

Андрійчук Іван Зотович, 1899 р, с. Барвинівка, українець, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у Че- хословаччині.

Андрійчук Іван Йосипович, 1923 р, с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у 1944 р. Похов. у м Кременець Тернопільсь­кої обл.

Андрійчук Ігнат Сергійович,

1899 р., с. Дуплинки, призв Ярунсь- ким РВК, ряд. Загинув у бою 3 04.1944 р. Похов. у с. Голосковичі Пониковиць- кого р-ну Львівської обл.

Андрійчук Клим Карпович, 1917 р, с. Барвинівка, українець, колгоспи., призв. у 1939 р., ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Андрійчук Костянтин Йосипо­вич, 1910 р., с. Гульськ, ряд Загинув

16.03.1944    р

Андрійчук Людмила Григорів­на, 1922 р., с. Барвинівка, українка, кол­госпи. Загинула/в 1943 р. Похов. у м Єленбург, пороховий завод.

Андрійчук Микола Титович, 1910 р, с Дідовичі, українець, колгоспи., призв. у 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Андрійчук Михайло Іванович,

ряд Пропав без вісті в трав 1945 р.

Андрійчук Михайло Остапович,

1912 р., українець, КПРС, службов., призв. у 1941 р, сержант. Пропав без вісті в 1941 р.

Андрійчук Наум Карпович, 1901 р., с. Барвинівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті

Андрійчук Наум Терентійович,

с. Лебедівка, українець, колгоспи , ряд Пропав без вісті.

Андрійчук Пилип Каленикович,

1902 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв у 1944 р , ряд. Пропав без вісті

Андрійчук Сава Карпович, 1912 р., с. Барвинівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у бою 28.03 1944 р. Похов. у Луцькому р-ні Волинської обл.

Андрійчук Федір Герасимович,

с. Несолонь, ряд. Загинув 3.04.1944 р. Похов. у с. Стефанівка Лопатинського р-ну Львівської обл.

Андрійчук Федір Савич, с. Ве­лика Горбаша Новоград-Волинського р-ну, українець, колгоспи., призв. 23.06.1941 р Ярунським РВК, ряд. За­гинув 30.03.1944 р. Похов. у с. Батьків Червоноармійського р-ну Ровенської обл.

Андрійчук Федір Савич, с. Тер­нівка, ряд Загинув у бер. 1944 р. По­хов. у м Червоноармійськ Ровенської обл.

Андрійчук Феодосій Маменто- вич, 1922 р., с. Барвинівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Про­пав без вісті

Андріяка Григорій Павлович,

1922 р, Київська обл , українець, кол­госпи., призв. у 1941 р, лейтенант. Про­пав без вісті

Андрохін Василь Васильович, с

Великий Молодьків, українець, кол­госпи., призв у 1941 р Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Андрощук Антон Дмитрович,

1906 р., с Жолобне, українець, кол­госпи., призв у лют. 1944 р. Загинув 7.04.1944 р в Пінських болотах, Біло­русія

Андрощук Антон Йосипович,

1909   р., українець, колгоспи., призв. у січ 1944 р, ряд. Загинув у жовт. 1944 р Похов. у с Карпати Мукачівського р-ну Закарпатської обл.

Андрощук Архип Васильович,

1910   р., с. Колодянка, українець, кол­госпи., призв. у січ. 1944 р , ряд. Заги­нув у бою 27.03.1944 р. Похов. у с. Кутрів Берестечківського р-ну Волинсь­кої обл.

Андрощук Борис Кононович,

1926 р., с. Велика Горбаша, українець, колгоспи., призв 18.08.1944 р. Ярунсь­ким РВК, ряд. Помер від ран 2.02.1945 р. Похов. у с. Жекунь Остроленківсь- кого повіту Варшавського воєводства, Польща.

Андрощук Іван Антонович, 1918 р., с. Коритище, українець, ВЛКСМ, колгоспи., призв у черв. 1941 р., ряд. Загинув у 1941 р. Похов у р-ні м. Київ

Андрощук Ігнат Сергійович. За­гинув у квіт. 1944 р. Похов. у с. Гань- ковичі Мостиського р-ну Львівської обл.

Андрощук Максим Семенович,

1901 р., с. Велика Горбаша Ярунського р-ну, українець, колгоспи., призв У 1944 і'ЬЯрунським РВК, ряд Загинув V

груд. 1945 р Похов у с. Мартонва- шар, Угорщина

Андрощук Петро Антонович,

1921 р, с. Коритище, українець, ВЛКСМ. службов, призв. у квіт. 1944 р Загинув у 1944 р. Похов у м. Го­мель, Білорусія

Андрощук Сава Йосипович,

1899 р, с Жолобне, призв Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 1.10.1944 р. Похов. у с. Ольховець Дуклинського повіту Кросненського воєводства, Польща

Андрушко Арсень Остапович,

1902 р., с. Киянка, українець, колгоспи., призв у 1944 р„ ряд. Загинув у бою 7 081944 р. Похов. у с. Каралінув Юр- ковицького повіту Краківського во­єводства, Польща.

Андрушко Василь Зіновійович,

1924 р„ с. Киянка, українець, колгоспи., призв у 1944 р., ряд Загинув у бою 17.02.1945 р. Похов. у нас. п. Кляйн Коніц, Польща.

Андрушко Дмитро Петрович,

1921 р , Новоград-Волинський р-н, ряд. Пропав без вісті в бер 1944 р

Андрушко Опанас Іванович,

1906   р., українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Помер від ран у німець­кому полоні 30.11.1941 р.

Андрушко Юхим Трохимович,

1907   р., с. Киянка, українець, колгоспи., призв. у 1944 р., ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Андрушко Яків Павлович, 1924 Р- с. Киянка, українець, призв у 1944 Р ' Ряд Помер від ран 29.08.1944 р. "ох°в. на хут. Млин-Мислович Білос- т°Цького воєводства, Польща.

Андрючук Микита Титович, 1912 Р' яРунський р-н, ряд. Пропав без вісті в квіт :945 р.

Аніщук Федір Омелянович, 1924 р., с. Дуплинки, ряд Загинув 2 04.1944 р. Похов. у с. Гаї-Лев'ятинські Черво- ноармійського р-ну Ровенської обл.

Антипчук Андрій Никифорович,

с. Єлізавет, українець, колгоспи., призв у 1941 р, ряд Загинув у 1943 р. Похов. у м Сталінград

Антипчук Дмитро Авксентійо- вич, 1917 р., с. Вербівка, українець, кол­госпи., призв у черв. 1941 р , сержант. Пропав без вісті 1.091941 р.

Антипчук Олександр Семено­вич, 1920 р, с. Вербівка, українець, колгоспи., призв у 1941 р., ряд. Заги­нув у бою 20.08.1944 р Похов. у с. Машів Любомльського р-ну Волинсь­кої обл.

Антипчук Олексій Никифоро­вич, с. Єлізавет, українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті.

Антипчук Петро Никифорович,

1915 р., українець, колгоспи., призв. у 1941 р Пропав без вісті.

Антипчук Петро Олександро­вич, 1910 р., с. Вербівка, українець, кол­госпи., партизан. Загинув у 1943 р. Похов. у с. Вербівка.

Антишин Микола Степанович,

с. Кіровка, ряд. Загинув 23.09.1944 р. Похов. у м. Томени Мадонського по­віту, Латвія

Антонов Андрій Гаврилович,

1897 р„ ряд. Загинув 2071942 р.

Антонов Євген Васильович, 1912 р., с. Федорівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд Пропав без вісті.

Антонов Іван Іванович, с. Кіров­ка, сержант. Загинув 19.04.1945 р. По­хов. у м. Форсей, провінція Бранден­бург, Німеччина

Антонов Микита Трохимович,

1910 р., с. Ярунь, українець, колгоспи., призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у серп. 1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Антонов Олександр Гаврило­вич, 1909 р., с. Федорівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Про­пав без вісті в 1941 р.

Антонюк А дам Павлович, 1921 р., с. Барвинівка, українець, робітн., КПРС. призв. у 1939 р., лейтенант. Про­пав без вісті.

Антонюк Андрій Петрович, 1919 р., с. Кикова, українець, колгоспи., призв. 25.10.1944 р., ряд. Загинув у бер. 1945 р.

Антонюк Володимир Іванович,

1921 р., с. Крайня Деражня, ряд. Про­пав без вісті в лист. 1943 р.

Антонюк Іван Іванович, 1916 р., с. Гульськ, ряд. Загинув у бою 21.07.1944 р. Похов. у с. Сновичі По- морянського р-ну Львівської обл.

Антонюк Іван Максимович, с.

Пилиповичі, ряд. Загинув 18.03.1944 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Антонюк Іван Микитович, 1911 р., с. Крайня Деражня, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р., ряд. Загинув у 1942 р. Похов. у м. Дубно Ровенської обл.

Антонюк Кузьма Іванович, 1912 р., с. Барвинівка, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Антонюк Микола Миронович,

1921 р., с. Немильня, призв. Кагановичсь- ким РВК м. Київ. Загинув 11.11.1944 р.

Антонюк Максим Родіонович,

1913 р., с. Борисівка, призв. 16.03.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без

вісті.

Антонюк Михайло Родіонович,

с. Борисівка, ряд. Пропав без вісті.

Антонюк Олександр Максимо­вич, 1919 р., с. Крайня Деражня, лей­тенант. Загинув у бою 25.07.1944 р. Похов. у с. Білюни, Литва.

Антонюк Олександр Михайло­вич, 1914 р., с. Крайня Деражня, призв. Ярунським РВК, ряд. Загинув 27.03.1944 р. Похов. у с. Конюшків Бро- дівського р-ну Львівської обл.

Антонюк Олексій Ікуланович, с.

Крайня Деражня, українець, колгоспи., • призв. у 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у 1941 р. Похов. у с. Переми- шель Славутського р-ну Хмельниць­кої обл.

Антонюк Петро Кузьмич, 1926 р., с. Борисівка, українець, колгоспи., призв. Ярунським РВК, сержант. Заги­нув у жовт. 1944 р. Похов. у бр. мог. в с. Мазграмзда Приєкульської волості Лієпайського повіту, Латвія.

Антонюк Семен Дмитрович,

1897 р., с. Лучиця, призв. Городниць­ким РВК, ряд. Загинув у бою 7.07.1944 р. Похов. у с. Ружин Турійського р-ну Волинської обл.

Антонюк Сидір Іванович, 1908 р., с. Борисівка, призв. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Апанасюк Петро Олексійович,

1921 р., Новоград-Волинський р-н, сер­жант. Загинув у бою 12.02.1943 р. По­хов. у м. Новоросійськ.

Арабський Адам Феофілович,

1920 р., Городницький р-н, призв. Го­родницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Арсенюк Захар Охрімович, 1905

р., с. Гульськ, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Арсенкж Іван Петрович, 1912 р., Гульськ, українець, колгоспи., призв. в Одеській обл., ряд. Пропав без вісті.

Арсенюк Іван Прохорович, 1923 р с Гульськ, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Арсенюк Костянтин Якович, 1922 п с. Марушівка, українець, колгоспи., призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті.

Арсенюк Назар Охрімович, 1901 р., с. Гульськ, українець, колгоспи., офі­цер. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Артемов Андрій Іванович, 1921 р., с. Бородіно Курської обл., росіянин, сержант. Загинув у січ. 1944 р. Похов. на клад. у с. Романівка Новоград-Во­линського р-ну.

Артемчук Андрій Дем'янович,

1901 р., с. Кошелів, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 6.03.1944 р. Похов. у с. Мирогоща Дубнівського р-ну Ровенської обл.

Артемчук Андрій Микитович,

1905   р., с. Косенів, призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 29.03.1944 р. Похов. у с. Ситне Червоноармійсько- го р-ну Ровенської обл.

Артемчук Антон Микитович,

1906   р., с. Крайня Деражня, українець, колгоспи., ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Ситне Червоноармійсько- го р-ну Ровенської обл.

Артемчук Арсень Петрович, 1904 р., с. Перелісянка, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті 5.05.1945 р.

Артемчук Василь Микитович,

1908 р., с. Косенів, українець, колгоспи., призв. у черв. 1941 р. Ярунським РВК, капітан. Загинув у 1944 р. Похов. у с. Кам'яний Брід Баранівського р-ну.

Артемчук Василь Пилипович,

1923 р., с. Броницька Гута, українець,

робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Артемчук Григорій Артемович,

1919 р., с. Курчиця, призв. Городниць­ким РВК, мол. сержант. Загинув у бою 27.01.1944 р. Похов. у с. Слободка Ве­ликолуцького р-ну Калінінської обл.

Артемчук Григорій Пилипович,

1919 р., с. Кленова, українець, робітн., призв. Городницьким РВК, ряд. Про­пав без вісті в груд. 1943 р.

Артемчук Іван Михайлович,

1905 р., с. Косенів, українець, колгоспи., призв. у січ. 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті в бер. 1943 р.

Артемчук Мусій Андрійович, с.

Кошелів, українець, колгоспи., парти­зан. Загинув у груд. 1943 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Артемчук Микола Артемович,

ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Артемчук Микола Купріянович,

1921 р., с. Орепи, українець, КПРС, колгоспи., призв. у черв. 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1942 р.

Артемчук Петро Григорович,

1904 р., с. Перелісянка, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у серп. 1944 р. Похов. у с. Бі- логородка Вербського р-ну Ровенсь­кої обл.

Артемчук Протас Тимофійович,

1900 р., с. Михіївка, українець, кол­госпи., призв. Городницьким РВК, ряд. Загинув у бою 26.05.1944 р. Похов. у с. Біпоглави Заложцівського р-ну Тер­нопільської обл.

Артемчук Трохим Олександро­вич, 1901 р., с. Пищів, українець, кол­госпи., призв. у 1939 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бер. 1944 р. у с. Пере- мишель Славутського р-ну Хмель­ницької обл.

Артемчук Трохим Олександро­вич, 1915 р„ с. Косенів, призв. Ярунсь­ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Артемчук Федір Іванович, 1919 р., с. Косенів, українець, колгоспи., призв. у черв. 1941 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бер. 1944 р. Похов. у с. Перемишель Славутського р-ну Хмельницької обл.

Артемчук Яким Трохимович,

ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Архипчук Андрій Якович, 1907 р., сержант. Загинув 15.07.1944 р. По­хов. у м. Радехів Львівської обл.

Архипчук Тарас Михайлович,

1905 р., призв. Ярунським РВК, ряд. Помер від ран 3.08.1944 р. Похов. у м. Ровно.

Архитюк Опанас Михайлович,

1919 р., с. Пилиповичі, українець, кол­госпи., призв. 15.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 27.02.1944 р. Похов. у с. Михайлівка Дубнівського р і ;у Ровенської обл.

Архитюк Павло Михайлович,

1910 р., с. Пилиповичі, українець, кол­госпи., призв. 20.01.1944 р. Ярунським РВК, ряд. Загинув у бою 5.04.1944 р. Похов. у с. Холонів Горохівського р-ну Волинської обл.

Архитюк Степан Несторович,

1918 р., с. Пилиповичі, призе. Ярунсь­ким РВК, мол. сержант. Загинув 30.09.1944 р. Похов. у Ясвовському повіті Краківського воєводства, Поль­ща.

Асфальд Мефодій Іванович,

1908 р., с. Кам'яний Майдан, ряд. За­гинув у бою 23.03.1944 р. Похов. у с. Цебрів Зборівського р-ну Тернопільсь­кої обл.

Атанов Іван Іванович, 1902 р., ро­сіянин, робітн., призв. 15.01.1944 р.

Ярунським РВК, ряд. Загинув 19.04.1945 р. Похов. у м. Форст, Німеччина.

Афанасенко Федір Потапович

1902   р., с. Кленова, українець, кол­госпи., призв. у 1941 р. Городницьким РВК, ряд. Пропав без вісті 11.08.1944 р

Афонін Василь Іванович, 1908 р

росіянин, службов., призе, у січ. 1944 р. Ярунським РВК, ряд. Пропав без вісті 1.09.1944 р.

Ахримович Іван Федорович,

1922 р., Ярунський р-н, сержант. Заги­нув у бою 15.10.1944 р. Похов. у с. Поля­ни Дуклинського повіту Кросненсько- го воєводства, Польща.

Ачкасов Володимир Іванович,

1903   р, Новоград-Волинський р-н, ряд. Загинув у бою 30.03.1944 р. Похов у м. Бродів Острозького р-ну Ровенсь­кої обл.