Чержгорн Елла Яківна, 1915 р, м. Новоград-Волинський, службов, ряд. Пропала без вісті в квіт. 1945 р.

ч

Чабан Іван Опанасович, 1912 р, українець, робітн, мол. лейтенант. За­гинув 14.07.1942 р.

Чайчук Лаврентій Якович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 23.03.1944 р. По­хов. у с. Верба Дубнівського р-ну Ро­венської обл.

Чандурай Шилва Іванович, політ - рук. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Чекай Ігнат Іванович, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Челядін Трохим Пилипович, 1910 р, м. Новоград-Врлинський, робітн, гв. ряд. Загинув у бою 18.04.1944 р. По­хов. у бр. мог. на півд. зах. окол. м. Будапешт, Угорщина.

Чепель Архип Григорович, 1907 р, с. Лизогубова Слобода Згурівсько- го р-ну Полтавської обл, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Черевко Микола Максимович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Черевко Пилип Максимович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав-без вісті в трав. 1944 р.

Черенков Григорий Андрійович,

с. Котетово Лубенського р-ну

ряд. павбезв, трав 1945р

8ИЧЧ19ГпВИЧиВолодимир Іванович

українец,Новоград-Волинський,

українець, робітн., мол сеожант За гинув 25 061Р41 „ п сержант, ла- у ио''941 Р- Похов. у м. Ровно.

Чернецький Антон Вікентійо- вич, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 18.05.1944 р. Похов. у м. Козлів Тернопільської обл.

Черниш Захар Авксентійович,

ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Чернишенко Іван Петрович, 1912 р, м. Омськ, українець, старшина. Про­пав без вісті в серп. 1944 р.

Черніков Павло Степанович,

1899 р, Воронезька обл, мобілізов. у

1944   р, ряд. Пропав без вісті в трав.

1945   р.

Чернух Іван Семенович, 1913 р, Донецька обл, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1945 р.

Чернуха Дмитро Онуфрійович,

ряд. Загинув на фронті 26.04.1944 р. Похов. на Ржадківському клад. в м. Новоград-Волинський, ряд 2, мог. 2.

Ческис Овсій Натанович, 1920 р, м. Новоград-Волинський, призв. у 1940 р, сержант. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Чигира Роман Дмитрович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, гв. сержант. Загинув у бою 30.12.1944 р. Похов. у с. Лейбас Салдуського р-ну, Латвія.

Чиж Михайло Ілліч, 1919 р, Біло­русія, службов., капітан. Загинув 28.04.1943 р. Похов. у м. Ростов-на- Дону.

Чижевський Костянтин Федо­рович, 1926 р, м. Новоград-Волинсь­кий, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 12.03.1945 р. Похов. у с. Гута По­морського воєводства, Польща.

Чижевський Микола Андрійо­вич, 1920 р, с. Смолка, українець, робітн, призв. у 1940 р, ряд. Загинув у бер 1944 р.

Чипельський Яків Корнилович,

ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Чміль Михайло Іванович, 1912 р, с. Вербівка Балакліївського р-ну Хар­ківської обл, старшина. Пропав без вісті в лип. 1943 р.

Чубенко Михайло Романович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Чумаков Никифор Миколайо­вич, 1901 р, с. Великий Бобрик Крас- нопільського р-ну Сумської обл, ряд. Пропав без вісті в верес. 1943 р.