Хабанов Антон Якович, м Но­воград-Волинський, росіянин, робітн, ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р. По: хов. у м. Червоноармійськ Ровенської обл.

Хабілов Юсуп, ряд. Загинув на

Хаджімухамедов Одил, ряд. За­гинув на фронті 21.04.1944 р. Похов. на Ржадківському клад. в м. Новоград- Волинський, нова дільн, ряд 2, мог. 2.

Хапман Соломон Юдович, єв­рей, службов, ст. політрук. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Хапсироков Абдурахим Амурзович,

1905 р, Карачаєво-Черкеська авт. обл. Ставропольського краю, ряд. Загинув 8.02.1943 р Похов. у Ростовсь­кій обл.

Хариф Петро Єлійович, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1943 р.

Харкевич Мина Іванович, ряд. Загинув на фронті 10.05.1944 р. Похов. на Ржадківському клад. в м. Новоград- Волинський, нова дільн, ряд. 1, мог. 16.

Харковчук Олексій Федорович,

лейтенант. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Харченко Павло Михайлович,

українець, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Харченко Хома Петрович, укра­їнець, службов, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Хволіс Борис Лейбович, 1904 р, м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн, мобілізов. 26.06.1941 р, ряд. За­гинув у бер. 1944 р.

Хвост Андрій Йосипович, украї­нець, робітн, ряд. Пропав без вісті в ГРУД. 1944 р.

Хвост Семен Лаврентійович, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

22-3"

Хирний Хотій Ігнатович, 1911 р, с. Шубівка Кагарлицького р-ну Ки­ївської обл, українець, робітн, мобі­лізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Хільченко Василь Михаилович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 27.07.1944 р. Похов. у м. Ходорів Львівської обл.

Хлусов Олексій Порфирович,

росіянин, службов, лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Хмельов Микола Григорович,

росіянин, робітн, старшина. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Хмельов Микола Миколайович,

1902 р, м. Іваново, росіянин, робітн, призв. у лип. 1940 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Ходаківський Олександр Мико­лайович, 1904 р, Житомирська обл, українець, службов, ряд. Загинув 3.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Ходаков Михайло Архипович,

1907 р, с. Козирів Рильського р-ну Курської обл, мобілізов. 28.06.1941 р, ряд. Загинув у січ. 1944 р.

Хоменко Іван Григорович, 1910 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 11.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 29.03.1944 р. Похов. у Вінницькій обл.

Хоменко Іван Степанович, 1898 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 11.01.1944 р„ ряд. Загинув у бою 8.04.1944 р.

Хоменко Онисим Сидорович,

1913 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 11.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 3.05.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Хоменко Филимон Васильович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Хомимончук Павло Миколайо­вич, 1906 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув 5.03.1944 р. Похов. у с. Шумбар Де- деркальського р-ну Тернопільської обл.

Хонду Ісаак Якович, 1905 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов , ряд. Пропав без вісті в серп. 1942 р.

Хоптюк Микола Петрович, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Храмцов Дмитро Карлович,

м. Новоград-Волинський, росіянин, ро­бітн, старшина. Загинув у бою 23.01.1945 р. Похов. у Чехословаччині.

Христюн Степан Васильович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 5.04.1944 р. Похов. у м. Тернопіль на Микулинецькому клад.

Хрушаков Віктор Степанович,

1919 р, м. Новоград-Волинський, ро­сіянин, робітн, ряд Загинув 26.03.1942 р. Похов. у Харківській обл.

Хрущаківський Сергій Климен- тійович, 1895 р, м. Новоград-Во- линський, українець, робітн, мобілі­зов. 11.01.1944 р, ряд. Загинув у трав. 1944 р.