Фардсєв Григорій Федорович,

росіянин, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Фаянс Борис Юрійович, 1925 р, м. Новоград-Волинський, службов, ряд. Пропав без вісті в груд. 1943 р.

Фаянс Йосип Єлійович, служ­бов, старшина. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Февральов Михайло Сергійо­вич, росіянин, службов, мол. політрук Пропав без вісті в січ. 1942 р.

Феденсв Володимир Іванович,

росіянин, робітн, ст. лейтенант. Заги­нув у бою 31.07.1943 р.

Феденко Микола Дмитрович,

м Новоград-Волинський, українець, робітн, єфрейтор. Загинув у бою 23.06.1944 р.

Феденко Петро Федорович, ряд

Пропав без вісті в чер. 1944 р.

Федірко Микола Дмитрович,

1919 р„ м. Новоград-Волинський, ук­

раїнець, робітн.. єфрейтор. Загинув у бою 23.06.1944 р. Похов. у с. Хусала, Карелія.

Федоренко Віктор Петрович, ук­раїнець, робітн., ряд. Загинув у бою 21041944 р. Похов. у с. Купчинці Ко- зівського р-ну Тернопільської обл.

Федоренко Йосип Олексійович,

військ, технік 1 рагну. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Федоров Борис Олександрович,

1915 р, с. Сабурово Московської обл, а. сержант. Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Федосенко Феодосій Іванович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Федякін Іван Федорович, росія­нин, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Фельдман Мойсей Хаскельо- вич, м. Новоград-Волинський, служ­бов., старшина. Помер від ран 13.01.1942 р. Похов. у Тульській обл.

Фельдман Нута Мордкович,

1905 р, м. Новоград-Волинський, мо­білізов. 22.06.1941 р, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1944 р.

Фердман Михайло Йосипович,

робітн, лейтенант. Загинув у бою 15.08.1942 р.

Фердман Мбйсей Йосипович,

1918 р., м. Новоград-Волинський, єврей, службов, старшина. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Фетісов Микола Йосипович, ро­сіянин, службов, лейтенант. Пропав оез вісті в жовт. 1941 р.

Фефера Яків Йосипович,

с Миньківці Славутського р-ну Хмель­ницької обл, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Філатов Василь Михайлович,

ряд. Загинув у бою 7.05.1944 р. Похов. на Ржадківському клад. в м. Новоград- Волинський, нова дільниця, ряд 1, мог. №16.

Філімонов Олексій Дмитрович,

росіянин, робітн, ст. лейтенант. Про­пав без вісті.

Філінський Анатолій Володи­мирович, 1916 р, м. Новоград-Во­линський, мобілізов. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Філіппов Андрій Олексійович,

1904 р, с. Лубчиця, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1944 р.

Філіппов Яків Єфимович, 1903 р, м. Новоград-Волинський, росіянин, робітн, сержант. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Філон Кузьма Гурійович, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Філончук Дмитро Павлович,

1899 р, с. Смолка, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 30.09.1944 р. По­хов. у с. Мшана Краківського воєвод­ства, Польща.

Філончук Ігор Давидович, 1924 р, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, ряд. Загинув у бою 12.04.1944 р.

Фішбейн Аврам Бенціонович,

1914 р, м. Новоград-Волинський, мо­білізов. 23.06.1941 р, сержант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Фішлан Юрій Петрович, 1924 р, м. Новоград-Волинський, службов, ряд. Загинув 17.12.1945 р. Похов. у Польщі.

Фішман Пейсах Срульович, 1898 р, м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн, мобілізов. у 1943 р, ряд. Загинув

у бою 16.10.1944 р. Похов. у смт До- бровольськ Калінінградської обл.

Фішман Ушер Сруль-Лейбович,

1904 р, м Новоград-Волинський, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Флейдер Абрам Шмульович,

с. Яруга Могилів-Подільського р-ну Він­ницької обл, єврей, робітн, ряд. За­гинув у бою 29.04.1945 р. Похов. у Чехословаччині.

Флейшман Бенціон Мендельо- вич, с. Андріевичі Ємільчинського р-ну, мобілізов. у 1941 р, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Флейшман Ісаак Маркович,

1903 р, с. Соли Володарського р-ну Київської обл, єврей, службов, мобі­лізов. у черв. 1941 р, ряд. Загинув у бою 10.02.1943 р. Похов. у с. Костіно Малоархангельського р-ну Курської обл.

Флідермоїс Мойсей Санович,

1922 р, м Новоград-Волинський, лей­тенант. Загинув у бою 30.01.1943 р.

Фойгель Генріх Мойсейович,

1912   р, м. Новоград-Волинський, єврей, призв. у 1939 р, військ, лікар 3 рангу. Пропав без вісті в 1941 р.

Фоменко Герман Васильович,

1913   р, українець, робітн, ряд. Помер від ран 25.01.1945 р. Похов. у Сх. Прус­сії.

Фомін Петро Євдокимович, ро­сіянин, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Фонар Мусій Фавстович, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Франчук Василь Якимович, сер­жант. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

жант. Загинув у бою 3.04.1944 р. По­хов. в Угорщині.

Фрейлихман Олександр Давидович,  Хабілов Юсуп, ряд. Загинув на

1925 р, єврей, робітн, мол. сер- фронті 13.04.1944 р. Похов. на Ржадківському

клад. в м. Новоград-Волинський, (алея наліво, мог. 1 спра­ва).

Фрігер Абрам Лейбович, 1905 р

Житомирська обл, єврей, службов ряд. Загинув 26.02.1943 р.

Фрідберг Володимир Меєро- вич, 1917 р, м. Бобруйськ, Білорусія, єврей, службов, мол. сержант. Про­пав без вісті в серп. 1944 р.

Фрідман Вольф Янкельович,

1901 р, м. Новоград-Волинський,

єврей, службов, призв. 26.06.1938 р.' ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Фрідман Михайло Ілліч, 1902 р,

м. Червоноармійськ, мобілізов. 25.06.1941 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Фрідман Натан Срульович, 1917

р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в ве­рес. 1941 р.

Фукалин Натан Целестинович,

1907 р, Житомирська обл, росіянин, робітн, ряд. Загинув у бою 1.03.1943 р. Похов. у Ленінградській обл.

Фурник Василь Сергійович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 28.03.1944 р. Похов. у смт Великі Бір­ки Тернопільської обл.