Табаков Дмитро Ілліч, 1927 р, м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Загинув у бою 20.11.1944 р. Похов. у с. Пашпали Салдуського р-ну, Латвія.

Таболюк Захарій Якович, украї­нець, робітн, старшина. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Табуровський Франц Антоно­вич, м. Новоград-Волинський, робітн, ряд Загинув у бою 10.03.1944 р. По­хов. у м. Підволочиськ Тернопільської обл.

Тагісв Кульбенди Тарвердійо- вич, ряд. Помер від ран 11.05.1944 р. Похов. у м. Новоград-Волинський, Ржадківське військ, клад, мог. №18.

Талимончук Дмитро Фадейо- вич, ряд Помер від ран 25.05.1944 р. Похов. у мог. №32 на Віпьському (Ро­сійському) клад в м. Житомир.

Талько Степан Петрович, 1915 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 1.05.1944 р Похов. у Івано-Франківській обл.

Талько Степан Петрович, м Но­воград-Волинський, українець, робітн, сержант. Загинув у бою 18.10.1944 р. Похов. у Польщі.

Тарадайник Гаврило Григоро­вич, 1910 р, с. Мирославль Баранівсь- кого р-ну, українець, робітн, мобілі­зов. 23.06.1941 р„ ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Таран Степан Іванович, 1914 р, м. Донецьк, українець, робітн, ряд. За­гинув у бер. 1944 р.

Тарасов Олександр Калістрато- вич, 1921 р, м. Козятин, ряд. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Тарасюк Саливон Дмитрович,

1914 р, с. Несолонь, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Таршис Бенедикт Наумович, 1911 р, м. Бердичів, мобілізов. у черв. 1941 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Татура Павло Петрович, 1924 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ге. ряд. Загинув у бою 21.07.1943 р. Похов. у с. Гола Долина Слов'янсь­кого р-ну Донецької обл.

Тебенюков Микола Якович, мол,

сержант. Помер від ран 9.04.1944 р. Похов. у м. Новоград-Волинський, клад. по вул. Чехова, мог. №79.

Телицький Станіслав Якубович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 24.04.1944 р. Похов. у смт Золотники Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.

Темінков Георгій Георгійович,

технік-інтендант 2 рангу. Пропав без вісті в груд. і941 р      -

Терсков Дмитро Петрович,

Красноводськ, росіянин, робітн, ст. сержант. Загинув у бою 18.04.1943 р.

Похов. у м. Геленджик Краснодарсь­кого краю.

Тетерев Іван Якович, ряд. Помер від ран 5.05.1944 р. Похов. на Ржад- ківському військ, клад, мог. №7, м. Но­воград-Волинський.

Тибський Григорій Васильович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 19.09.1944 р. Похов. у с. Журавне Жи- дачівського р-ну Львівської обл.

Тилемзейгер Борис Ельович,

ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Тимін Микола Васильович, 1912 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. у 1941 р, сержант. Помер від ран 22.07.1944 р. Похов. у с. Білашів Ковельського р-ну Волинської обл.

Тимофссв Євгеній Тимофійо- вич, росіянин, службов, лейтенант. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Тимофссв Іов Якимович, 1904 р, с. Лубчиця, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1944 р.

Тимошенко Микола Олександро­вич, 1922 р, м. Новоград-Волинський, мобілізов. 10.01.1944 р, рад. Пропав без вісті.

Тимошенко Яків Титович, 1918 р, с. Вотилівка Лисянського р-ну Чер­каської обл, українець, робітн, мобі­лізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Тимощук Адам Якович, украї­нець, робітн, призв. у 1940 р, матрос. Пропав без вісті в груд. 1941 р.

Тимощук Антон Пилипович,

1909 р, м. Новоград-Волинський,ук­раїнець, робітн, мобілізов. 9.01.1944 р„ ряд Помер від ран 17.08.1944 р. Похов. у м. Перемишляни Львівської обл.   4

Тимощук Василь Андрійович,

ряд. Пропав без вісті в жовт. 1944 р.

Тимощук Василь Демидович,

ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Тимощук Володимир Павлович,

1922   р, українець, робітн, ряд. Заги­нув у бою 25.03.1944 р. Похов. у м. Червоноармійськ Ровенської обл.

Тимощук Ігнат Павлович, 1912 р, :. Городище Шепетівського р-ну Хмельницької обл, українець, кол­госпи, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Тимощук Микола Сидорович,

1905 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 9.01.1940 р, ряд. Загинув у бою 4.07.1944 р.

Тимощук Федір Васильович,

ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Тинний Павло Федорович, 1919 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 12.06.1941 р, сержант. Загинув у серп. 1941 р.

Тинний Франц Степанович,

1919 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 9.03.1944 р. Похов. у смт Шумське Тернопільської обл.

Титаренко Михайло Семенович,

військ, технік 1 рангу. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Тичин Йосип Олександрович,

1923   р, м." Новоград-Волинський, ро­сіянин, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1942 р.

Тичина Олександр Андрійо­вич, 1912 р, с. Малий Дивлин Лу- гинського р-ну, українець, робітн, мобілізов. 13.01.1944 р, ряд. Загинув у лип. 1944 р.

Тищенко Жорж Васильович,

1926 р, м. Вінниця, українець, робітн.

сержант Загинув у бою 19.03.1945 р Похов. у с. Гуттамаши, Угорщина.

Тищенко Юрій Вікторович, 1923

р„ ряд. Помер від ран 8.03.1944 р. По­хов. у м. Новоград-Волинський, міськ, клад, мог. №2.

Тищик Карл Григорович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 10.04.1944 р. По­хов у м. Тернопіль на Микулинецько- му військ, клад.

Тищук Кирило Григорович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою

10.04.1944    р. Похов. у м. Тернопіль на Микулинецькому військ, клад.

Ткач Михайло Натанович, лей­тенант. Пропав без вісті в 1943 р.

Ткачов Пилип Федорович, стар­шина. Пропав без вісті в 1941 р.

Ткаченко Василь Іванович, 1914

р, українець, робітн, призв. у 1936 р, мол. лейтенант. Пропав без вісті в жовт. 1941 р.

Ткаченко Яків Якимович, 1913 р,

с. Тарасівка Чигиринського р-ну Кіро­воградської обл, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Ткачук Андрій Миколайович,

українець, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Ткачук Артем Павлович, 1902 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 21.07.1944 р, гв. ряд. Загинув у бою 14.12.1944 р. Похов. у м. Будапешт, Угорщина.

Толчинський Генах Шая-Лейбо- вич, 1908 р, м. Богуслав Київської обл, єврей, КПРС, службов, мобілізов. у 1944 р, лейтенант. Загинув у бою

15.01.1945    р. Похов. у с. Айменикшен, Сх. Пруссія.

Торшин Данило Андрійович, ро­сіянин, робітн., мол. лейтенант. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Трахтенберг Лейба Гершкович,

1916 р., м. Новоград-Волинський, єврей, службов., ряд. Пропав без вісті В бер. 1942 р.

Трегуб Григорій Остапович,

1915 р, Білоусівка Лубенського р-ну Полтавської обл, українець, службов, сержант. Пропав без віс­ті в бер. 1944 р.

Трескін Степан Андрійович, 1914 р, с. Бутова Кур'я Вологодської обл, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Трифонов Філарет Андрійович,

ряд. Помер від ран 12.05.1944 р. По­хов. у м. Новоград-Волинський, Ржад- ківське військ, клад, мог. №19.

Троїцький Степан Семенович,

росіянин, робітн, ряд. Загинув у бою 11.10.1944 р.

Трофименко Василь Іванович,

українець, робітн, гв. лейтенант. Заги­нув у бою 5.02.1945 р.

Трофимин Дмитро Сидорович,

1906 р, Конишевський р-н Курської обл, росіянин, робітн, ряд. Загинув 18.07.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Трохимчук Григорій Ілліч, 1905 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 13.02.1944 р„ ряд. Помер від ран 26.02.1945 р. Похов. у Німеччині.

Трохимчук Олександр Іванович,

1913 Р- м- Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. у 1941 р„ ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Трохимчук Олександр Юхимо­вич, 1922 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, призв. у черв. 1941 р„

мол. сержант. Загинув у бою 5.10.1944 р. Похов. у бр. мог. в с. Боцарський Геран, Болгарія.

Трохимчук Петро Гаврилович,

1919 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у трав. 1944 р.

Трохимчук Федір Кіндратович,

1898 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. у 1944 р, ряд. Помер від ран 1.03.1945 р. Похов. у Німеччині.

Троцький Артем Антонович,

1913 р, с. Орепи, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1941 р.

Троцький Григорій Федорович,

1916 р, с. Соколів Червоноармійсько- го р-ну, призв. у 1939 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Троцький К. К, 1916 р, м. Ново­град-Волинський, українець, службов, ряд. Загйнув 21.04.1942 р. Похов. у Ні­меччині.

Троцький Сидір Дмитрович, 1919 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Трошин Данило Андрійович, ро­сіянин, службов, лейтенант. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Труба Іван Германович, м. Бор- зна Чернігівської обл, українець, ро­бітн, старшина. Загинув у бою 11.01.1944 р. Похов. у с. Бужанка Рокитнянського р-ну Київської обл.

Трубников Анатолій Борисович,

1916 р, м. Харків, росіянин, робітн, ст. сержант. Загинув у бою 16.11.1942 р. Похов. у с. Кам'янка Туапсинського р-ну Краснодарського краю.

Тряхін Петро Юхимович, ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Туровець Нута Ісакович, старши­на. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Турський Юхим Васильович,

ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Тушканов Федір Семенович,

1912 р, с. Верхобливе Ростовської обл, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Тюрменко Василь Кирилович,

капітан. Пропав без вісті в 1943 р.

Тютюнник Іван Семенович, 1916 р. Полтавська обл, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 29.03.1945 р. По­хов. у Ново-Засіки, Словаччина.