Савицький Анатолій Тимофі- йович, технік-інтендант 2 рангу. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Савицький Володимир Адоль- фович, українець, робітн, ряд. Заги­нув у бою 25.02.1944 р. Похов. у бр. мог. в смт. Шумське Тернопільської обл.

Савицький Леонтій Йосипович,

українець, робітн, ряд Пропав без вісп в лист. 1944 р.

Савицький Микола Йосипович,

1913 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, сержант. Загинув у бою 8.01.1944 р. Похов. у с. Мухіно Калінінської обл.

Савицький Олексій Макарович,

1907 р, українець, робітн, ряд. Про­пав без вісті в лип. 1941 р.

Савич Парфентій Павлович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 14.04.1944 р. Похов. у смт Золотий Потік Тернопільської обл.

Савич Степан Купріянович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 8.04.1944 р, Похов. у с. Коропець Тер­нопільської обл.

Савич Тимофій Максимович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 10.03.1944 р. Похов. у с. Підволочиськ Терно­пільської обл.

Савченко Олександр Дмитро­вич, українець, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в лют. 1943 р.

Савчук Григорій Павлович, 1906

р, с. Смолка, мобілізов. у черв. 1941 р ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р

Савчук Іван Васильович, украї­нець, робітн, сержант. Загинув у бою 8.09.1943 р. Похов. у с. Нежода Єльнинського р-ну Смоленської обл

Савчук Іван Федорович, украї­нець, робітн, ряд. Загинув у бою 15.04.1944 р. Похов. у м. Бучач Терно пільської обл.

Савчук Оксентій Максимович,

українець, робітн, старшина. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Савчук Федір Михайлович, ук­раїнець, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Сагал Яків-Лазар Ісайович,

єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Садрицький Іван Матвійович,

1899 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд Помер від ран 20.07.1944 р. Похов. у с. Руда-Брідська Львівської обл.

Саснко Микола Петрович, 1912

р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 13.02.1944 р, ряд. Загинув у бою в лип. 1944 р. Похов. у с. Городище Ковельського р-ну Во­линської обл.

Салко Василь Андрійович, 1924

р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 20.03.1944 р, ряд. Загинув у бою 5.10.1944 р. Похов. у м. Смилте Валкського р-ну, Латвія.

Салко Володимир Клименті- йович, 1922 р, с Лубчиця, українець, робітн, мобілізов. 20.07.1944 р„ ряд. За­гинув у бою 5.04.1945 р.

Салко Іван Михайлович, украї­нець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Салко Олександр Тарасович,

1920 р с. Лубчиця, українець, робітн., мобілізов у 1944 р. ряд. Загинув у бою 5 031944 р. Похов. у с. Вербовець Ла- новецького р-ну Тернопільської обл.

Салко Олексій Степанович, 1906 р с Лубчиця, українець, робітн, ряд. Загинув 19.04.1945 р.

Салко Онисій Степанович, 1914 р„ м. Новоград-Волинський, украї­нець, службов, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Салко Павло Никифорович, 1898 р, с. Лубчиця, українець, робітн, мо­білізов. 13.01.1944 р, ряд Загинув у бою 10.05.1944 р. Похов. у с. Попівці Піцка- мінського р-ну Львівської обл.

Салко Сергій Трифонович, 1909 р, с. Лубчиця, мобілізов. 22.06.1941 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Салко Степан Якович, 1911 р, м. Новоград-Волинський, українець, мо­білізов. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Салко Федір Хомич, с. Лубчиця, українець, робітн, мол. сержант. За­гинув у бою 13.07.1944 р. Похов. у с. Цепв Горохівського р-ну Волинської обл.

Самборський Олександр Івано­вич, технік-інтендант 1 рангу. Пропав без вісті в бер. 1942 р.

Самойленко Борис Парфентіиович,

українець, службов, лейтенант. Пропав без вісті в верес. 1943 р.

Самойлюкевич Василь Миколаиович,

1922 р„ с. Катеринівка

РЯД Пропав без вісті 1944

Самолєв Іларіон Митрофанович

Українець, робітн, ряд Загинув у

бою 16.04.1944 р. Похов. у с. Почапинці Тернопільського р-ну і обл.

Сандлер Рафаїл Ісакович, смт

Баранівка, єврей, службов, мобілізов. у серп. 1941 р, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Сапиро Абрам Хунович, 1919 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, ст. військ, фельдшер. Загинув у бою 17.09.1941 р. Похов. у Ленінград­ській обл.

Сапожников Абрам Вольфович,

1900 р, м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, мобілізов. у 1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Сапожников Володимир Абра- мович, 1922 р, м. Новоград-Волинсь­кий, росіянин, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Сапожников Іван Абрамович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, гв. старшина. Загинув у бою 26.04.1945 р. Похов. у м. Берлін, Німеч­чина.

Сапун Михайло Юхимович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 4.03.1944 р. Похов. у бр. мог в смт Шумське Тернопільської обл.

Сарган Микола Паїсійович, ряд. Пропав без вісті в бер 1944 р.

Сарган Федір Івентійович, ряд. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Сафонов Олексій Іванович, мол. політрук. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Сафронов Ілля Григорович,

с. Сарманове, Татарстан. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Сахновський Володимир Олек­сандрович, єфрейтор. Помер від ран 11.05.1944 р. Похов. на Ржадківському клад, мог. №18, в м. Новоград-Во­линський.

Сватенко Опанас Васильович,

Полтавська обл, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Свербитня Олександр Макси­мович, 1921 р, м. Новоград-Волинсь­кий, українець, робітн, ряд. Помер від ран 26.04.1945 р. Похов. у Чехосло- ваччині.

Свинарський Іван Едмундович,

поляк, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Свинін Іван Захарович, Київсь­ка обл, росіянин, ряд. Загинув у бою 20.07.1944 р. Похов. у Золочівському р-ні Львівської обл.

Свинцицький Анатолій Андрі­йович, 1918 р, українець, робітн, сер­жант. Загинув у бою 9.08.1944 р. Похов. у с. Затишшя Фрунзенського р-ну Одесь­кої обл.

Свинцицький Людвіг Петрович,

1925 р, с. Лідівка, українець, мобілі­зов. 15.04.1944 р, ряд. Загинув у груд. 1944 р.

Свирський Василь Семенович,

1921 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, мобілізов. 24.03.1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Свистанюк Валентин Андрійо­вич, 1916 р, м. Новоград-Волинський, українець, службов, капітан. Загинув у бою. Похов. у Кабардино-Балкарії.

Себрюк Андрій Мусійович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 13.04.1944 р. Похов. у с. Великі Гаї Тер­нопільської обл.

Северенчук Борис Павлович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ефрейтор. Загинув у бою 27.08.1944 р. Похов. у с. Рушени Ма- донського повіту, Латвія.

Сегал Мойше-Іцхок Беркович

1903 р„ Ємільчинський р-н, єврей, рйд Загинув у квіт-1944 р.

Сегал Яків-Лазар Шайович, 1907

р„ м. Новоград-Волинський, єврей мобілізов. 23.06.1941 р„ ряд. Загинув у лют. 1944 р.

Сегаль Ісак Беркович, м Ново

град-Волинський, єврей, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Сегаляков Лазар Шайович, 1907

р, м. Новоград-Волинський, єврей, ряд. Пропав без вісті в груд. 1943 р.

Седлецький Федір Костянтино­вич, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 6.07.1941 р.

Селемертюк Микола Дмитро­вич, 1906 р, м. Новоград-Волинський, українець, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Сельченков Іван Дорофійович,

ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Семенець Костянтин Володи­мирович, 1905 р, Ярунський р-н, ук­раїнець, колгоспи, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Семенишин Микола Дмитро­вич, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Семенов Сергій Никифорович,

1910 р.г м. Новоград-Волинський, росі­янин, робітн, мобілізов. 20.01.1942 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Семенюк Юхим Прокопович,

1919 р„ українець, робітн, ряд. Заги­нув у бою 10.04.1944 р. Похов. у м- Тлумач Івано-Франківської обл.

Семчук Олексій Миколайович,

1915 р„ м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, гв. ряд Загинув у бою

п3 !944 р. Похов. у с. Липляни Ки- вертвського Р-ну Волинської обл.

Сергссв Яків Васильович, росія­нин робіт, ряд. Пропав без вісті в бер.' 1944 р.

Сердюк- Ілля Михайлович, 1906 м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл, українець, робітн, мобілізов. 23 06.1941 р, старшина. Загинув у серп. 1941 р.

Сердюк Семен Олексійович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Серебряник Меср Давидович,

1908 р, м. Хмельницький, українець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р„ ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Сивак Герш Йосипович, 1914 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, сержант. Пропав без вісті в груд. 1943 р.

Сидпецький Борис Павлович,

1926 р, українець, робітн, партизан. Загинув у бою 22.02.1944 р. Похов. у с. Плужне Ізяславського р-ну Хмель­ницької обл.

Сидорах Микола Борисович,

1912 р, с. Смолка, українець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р„ ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Сидорака Петро Борисович, 1909 Р, с. Смолка, українець, робітн, мобі­лізов 11.01.1944 р„ ряд. Загинув у бою 7.05.1944 р.

Сидорчук Володимир Гаврило­вич, українець, робітн, ряд. Пропав оез вісті в квіт. 1944 р.

Сидорчук Яків Платонович, 1908 Р-. с. Росішки Тетіївського р-ну Київсь­кі °бл-' ряд- Пропав без вісті в квіт.

Силаков Єгор Григорович, росі­янин, службов, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Силин Микола Степанович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 12.08.1944 р. Похов. у смт Шумське Тернопільської обл.

Сименів Микола Дмитрович, ук­раїнець, робітн, лейтенант. Загинув у бою в бер. 1943 р.

Симерин Григорій Потапович,

1910 р, с. Чермешане Волоконівсько- го р-ну Курської обл, росіянин, ро­бітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. За­гинув у серп. 1941 р.

Симонов Василь Андрійович,

1916 р, м. Самара, росіянин, робітн, призв. у жовт. 1939 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Симчук Борис Григорович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Симчук Костянтин Петрович,

1921 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, призв. 19.10.1940 р, ряд. Помер у полоні в серп. 1941 р.

Симчук Федір Семенович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 17.03.1945 р. По­хов. у Німеччині.

Сингур Антон Дмитрович, укра­їнець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Синельников Іван Михайло­вич, 1915 р, Ворошиловградська обл, росіянин, робітн, мобілізов. у трав. 1941 р, мол. сержант. Загинув у серп. 1941 р.

Синицький Павло Юхимович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, лейтенант, загинув у бою

30.11.1944    р. Похов. у с. Сернськ, Че- хословаччина.

Синяк Петро Михайлович, укра­їнець, робітн, ряд. Помер від ран

18.04.1945    р.

Сиран Макар Тимофійович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Сиран Никон Микитович, 1913 р, с. Черниця, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Сироватка Олексій Леонтійович,

1908 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 10.01.1944 р, ряд. Загинув 21.07.1944 р.

Сироветнюк Дем'ян Мефоді- йович, 1916 р, с. Великий Молодьків Ярунського р-ну, мобілізов. 24.06,1941 р, ряд. Загинув у лип. 1941 р.

Сирота Василь Федорович, ук­раїнець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Сирота Герці Хаїмович, 1905 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, ст. сержант. Пропав без вісті в груд 1943 р.

Сирота Давид Мусійович, технік- інтендант 2 рангу. Пропав без вісті в 1941 р.

Сирота Полікарп Прокопович,

1901 р, ст. лейтенант. Пропав без вісті в 1944 р.

Сирота Сруль Янкельович, єв­рей, робітн, ряд. Загинув у бою 5.08.1944 р. Похов. у с. Лукашівка Крас- ноградського р-ну Харківської обл.

Ситний Кирило Йосипович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ситников Степан Іванович, 1908 р. Воронезька обл, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Скаковський Віцентій Йосипо­вич, 1910 р, українець, робітн, мобілі­зов. 12.01.1944 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Скаковський Франц Антонович,

1910 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 5.08.1944 р.

Скальський Микола Олексан­дрович, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Скачко Адольф Іванович, украї­нець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Скварчевський Георгій Петро­вич, українець, робітн, мол. лейтенант. Загинув у бою 2.12.1942 р.

Сквирський Володимир Дмит­рович, українець, робітн, лейтенант. Помер від ран.

Скиба Володимир Олександро­вич, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, сержант. Загинув у бою 22.11.1944 р. Похов. у м. Марки Вар­шавського воєводства, Польща.

Скоробогацький Максим Мит- рофанович, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Скрипник Іван Давидович, 1917 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 11.01.1944 р, мол. сержант. Загинув у бою 1.08.1944 р. Похов. у м. Тарнобжег, Польща.

Скрипник Степан Сергійович,

українець, службов, політрук. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Скульський Михайло Володи­мирович, 1914 р, м. Новоград-Во-

линський, українець, робітн, ряд. За­гинув 18.10.1944 р. Похов. у Латвії.

Скуматов Борис Сергійович,

1922 р, м- Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мол. сержант. Заги­нув у бою 29.04.1943 р.

Сліпак Азар Нояхович, 1904 р, м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн, ряд Загинув у бою 25.11.1944 р.

Сліпак Самуїл Якович, 1903 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Помер від ран 30.11.1942 р. Похов. у с. Нове Село Парфинсько- го р-ну Новгородської обл.

Слободенюк Іван Савович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 1.08.1944 р. Похов. у с. Журавне Львівської обл.

Слободян Михайло Романович,

1909 р, Старосинявський р-н Хмель­ницької обл, українець, колгоспи, ряд. Загинув 4.11.1942 р. Похов. у Волго­градській обл.

Смельчук Микола Охрімович,

1911 р, с. Тартак Баранівського р-ну, українець, робітн, мобілізов. у черв. 1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Смирнов Андрій Михайлович,

1924 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мол. сержант. Помер від ран 1.03.1943 р. Похов. у м. Крас- ноармійськ Донецької обл.

Смирнов Микола Іванович, ук­раїнець, робітн, ст. лейтенант. Заги­нув у бою в 1941 р.

Смокауз Іван Андрійович, ма­йор. Пропав без вісті в 1944 р.

Смолін Никандр Григорович,

1902 р„ м. Новоград-Волинський, ро­сіянин, робітн, ряд. Загинув у бою 30.03.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Смоляр Ісак Якимович, 1899 р, м. Черняхів, єврей, службов, мобілі­зов. 22.06.1941 р, ряд. Загинув у бою 11.05.1944- р. Похов. у м. Севастополь.

Снапер Мойша Лейбович, 1916 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Собакін Олексій Олексійович,

1908 р, м. Орел, росіянин, КПРС, ро­бітн, призв. 28.10.1934 р, сержант. За­гинув у жовт. 1941 р.

Соболевський Борис Володими­рович, 1911 р, м. Новоград-Волинсь- кий, українець, робітн, ряд. Загинув у бою- в серп. 1942 р.

Собченко Іван Петрович, 1926 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у лист. 1944 р.

Сова Борис Леонтійович, 1923 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. у 1941 р, мол. сер­жант. Загинув у бою 21.11.1942 р. По­хов. у с. Староклейськ Сталінградсь- кої обл.

Содейко Ганна Петрівна, 1906 р, м. Новоград-Волинський, українка, робітн, ряд. Померла від ран 25.02.1944 р. Похов. в м. Новоград-Волинський.

Сойбель Арон Шльомович, 1911 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Соколов Федір Степанович, ро­сіянин, службов, лейтенант. Пропав без вісті в верес. 1942 р.

Соколовський Павло Валер'яно- вич, 1919 р, українець, робітн, ряд. Помер від ран 28.01.1945 р. Похов. у м. Сольнок, Угорщина.

Сологуб Назар Іванович, 1912 р, с. Ляшківка Царичанського р-ну

Дніпропетровської обл, українець, ро­бітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. За­гинув у серп. 1941 р.

Солом'яник Каліст Мануїлович,

1923   р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, призв. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Сорган Микола Сергійович, ро­бітн, мол. сержант. Помер від ран 26.02.1943 р. Похов. у Ростовській обл.

Сорока Микола Федорович,

1918 р, с. Велика Рудка Диканського р-ну Полтавської обл, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 5.12.1943 р. Похов. у с. Черняхівка Кіровоградсь­кого р-ну і обл.

Сорока Михайло Мусійович,

1907 р, м. Новоград-Волинський, ро­бітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. За­гинув у серп. 1941 р.

Сорока Сруль Гедальович, 1905 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, мобілізов. 22.06.1941 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Сорока Федір Ничипорович,

ряд. Помер від ран 27.03.1944 р. По­хов. у мог. №2 на Ржадківському клад. в м. Новоград-Волинський.

Сосипатров Михайло Іванович,

робітн, ряд. Загинув у бою 8.09.1942 р. Похов. у бр. мог. в ст-ці Кузьмичі Сталінградської обл.

Сосновський Володимир Мико­лайович, 1924 р, м. Новоград-Во­линський, українець, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Сосновський Михайло Степано­вич, 1913 р, м. Новоград-Волинський, росіянин, робітн, мобілізов. у січ. 1944 р, гв. ряд. Загинув у бою 17.03.1944 р. Похов. у Ровенській обл.

Сосуновський Борис Іванович,

1924   р, м. Новоград-Волинський, ук­

раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою

1.08.1943      р.

Сосуновський Володимир Ми­колайович, 1911 р, м. Новоград-Во­линський, українець, робітн, мобілі­зов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп 1941 р.

Сосуновський Микола Петро­вич, українець, фобітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Сохнишин Григорій Іванович.

1920 р, м. Новоград-Волинський, ро­сіянин, робітн, ряд. Помер від ран

4.05.1944      р. Похов. у м. Ровно.

Сошкіс Лейб Пейсахович, 1920 р, м. Новоград-Волинський, службов, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Спентор Михайло Давидович,

лейтенант. Пропав без вісті в серп.

1941   р.

Спесков Микола Миколайович,

ст. лейтенант. Пропав без вісті в трав.

1942   р.

Спичка Мотя Маримович, 1905 р, м. Новоград-Волинський, єврей, мо­білізов. 3.07.1941 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ставницер Абрам Якович, єврей, службов, політрук. Пропав без вісті в черв. 1942 р.

Стасенко Григорій Сидорович,

1912 р, с. Ужачин, українець, робітн, мобілізов. 18.01.1944 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Стасюк Олександр Іванович,

1910 р, с. Киянка, українець, робітн, ряд. Помер від ран 28.03.1944 р.

Стаховський Іван францович,

1897 р, м. Новоград-Волинський, ро­бітн, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. Заги­нув у бою 20.07.1944 р. Похов. у бр

МОГ. в с. Голубе Грубошівського повіту Люблінського воєводства, Польща.

Стаховський Станіслав Івано­вич, 1923 р, м. Новоград-Волинський, робітн., мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. За­гинув у бою 23.04.1944 р. Похов. у с. Скригове Берестечківського р-ну Львівської обл.

Стебновський Василь Пилипо­вич, 1908 р, м. Житомир, українець, КПРС, робітн, мобілізов. у верес. 1939 р„ ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Стенюк Лаврентій Сильвестро- вич, 1924 р, м. Новоград-Волинсь­кий, українець, робітн, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 Р-

Степаненко Арсеній Прокопо-

вич, ряд. Помер від ран 15.05.1944 р. Похов. у мог. №20 на Ржадківському клад. в м. Новоград-Волинський.

Степанов Леонтій Никифоро- вич, росіянин, робітн, ряд. Загинув у бою 21.09.1944 р. Похов. у Латвії.

Степанський Ісак Лейбович, єв­рей, службов, ст. політрук. Пропав без вісті в лист. 1941 р.

Степанський Сруль Ісакович,

1923 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, мобілізов. у черв. 1941 р, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Степанський Шмар'я Симхович,

1922 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Степанюк Іван Миколайович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 20.06.1944 р. Похов. у с. Білобожниця Тернопільської обл.

Степанюк Олександр Аврамо- ВИЧ, 1925 р, м. Новоград-Волинський,

українець, робітн, ряд. Загинув у.бою. Похов. у с. Ах'я, Естонія.

Степанюк Федір Петрович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Стефановський Йосип Йосипо­вич, 1922 р, Корецький р-н Ровенсь­кої обл, ряд. Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Стефанюк Федір Ігнатович, 1913 р, Вінницька обл, українець, робітн, мобілізов. у 1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Стоптухов Андрій Михайлович,

росіянин, службов, капітан. Пропав без вісті в 1941 р.

Стрельцов Ігор Єгорович, 1922 р, м. Новоград-Волинський, росія­нин, сержант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Стрельцов Сидір Єгорович, 1913 р, м. Новоград-Волинський, ряд. Про­пав без вісті в серп. 1944 р.

Стрельцов Тимофій Карпович,

1910 р, с. Смолка, робітн, ряд. Заги­нув у бою 5.03.1944 р. Похов. у с. Вер­биця Шумського р-ну Тернопільської обл.

Строкань Михайло Микола­йович, 1907 р, с. Коробівка Золото- носького р-ну Полтавської обл, укра­їнець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в груд. 1941 р.

Струна Гедаль Мошкович, 1911 р, м. Новоград-Волинський, єврей, мо­білізов. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Супрун Іван Миколайович, ряд. Помер від ран 21.04.1944 р. Похов. у бр. мог. №96 на міськ. клад. в м. Но- воград-Волинський.

Супрунець Каленик Тимофійо­вич, 1909 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 10.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 16.03.1944 р. Похов. у с. Валер'янівка Рожищенсь- кого р-ну Волинської обл.

Суриков Юхим Дмитрович,

м. Демидове Смоленської обл, росія­нин, робітн., ряд. Помер від ран

12.11.1943    р. Похов. у с. Лисиці Росо- нського р-ну Вітебської обл.

Суров Павло Федорович, 1922 р, м. Новоград-Волинський, росіянин, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 11.05.1944 р. Похов. у м. Вінниця, меморіал «Виз­волення».

Суровець Павло Матвійович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою

13.04.1944    р. Похов. у м. Тлумач Іва- но-Франківської обл.

Суровец£ Яків Семенович, 1915 р, с. Бакланова Муравійка Куликівсь- кого р-ну Чернігівської обл, старши­на. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Сусловець Карпо Кіндратович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, єфрейтор. Загинув у бою

12.08.1943    р. Похов. у м. Богодухів Хар­ківської обл.

Сусловець Роланд Єрмолайо- вич, українець, робітн, ряд Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Сусченко Степан Сергійович,

українець, робітн, майор. Загинув у бою 7.01.1944 р.

Сухарсв Михайло Степанович,

росіянин, робітн, старшина. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Сухнишин Степан Петрович,

1925 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою

22.12.1944    р. Похов. у Латвії.

Суходольський Іван Павлович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 13.05.1944 р. Похов у с. Ліски Коло­мийського р-ну Івано-Франківської обл.

Сучков Кузьма Трохимович,

1919 р, росіянин, робітн, ст. сержант. Загинув у бою 30.09.1944 р. Похов у Латвії.

Сущук Яків Єфимович, 1912 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, політрук. Пропав без вісті в 1942 р.