Рабинович Давид Мейєрович,

1905 р, Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в бер.' 1944 р.

Рабчук Іван Трохимович, украї­нець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Равчів Василь Миколайович,

1914 р, м. Грозний, ряд. Помер від ран 10.07.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Радецький Антон Йосипович,

українець, робітн, ст. лейтенант. Пропав без вісті в жовт. 1941 р.

Радіонов Григорій Петрович, ро­сіянин, робітн, сержант. Пропав без віс­ті в бер. 1944 р.

Радомський Марко Ілліч, 1902 р, с. Ворошилівка Вінницької обл, укра­їнець, робітн, мобілізов. у січ. 1944 р, ряд. Загинув у жовт. 1944 р.

Радчук Василь Іванович, 1901 р, с. Янівка Барашівського р-ну, украї­нець, робітн, мобілізов. 9.01.1944 р„ ряд. Загинув у бою 28.02.1944 р. По­хов. у с. Великі Дедеркали Тернопільсь­кої обл.

Радчук Василь Тихонович, украiнець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Радчук Сергій Петрович, ряд. Помер від ран 29.09.1944 р. Похов. у мог.

на міськ. клад. в м. Новоград-Волинський, по вул. Чехова.

Ражко Антон Родіонович,

м.Новорад-Волинський, українець, робітн.

Райковський Леонід Афонійович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 21.07.1944 р. Похов. у м. Козлів Терно­пільської обл.

Райсберг Зуня Ісакович, 1912 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, технік-інтеидант 2 рангу. Загинув у бою 16.09.1942 р. Похов. у Кабарди- но-Балкарії.

Райсберг Лев Мойсейович, 1919 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ст. лейтенант. Загинув 5 07.1943. р. Похов. у Курській обл.

Ракитянський Микола Якович,

українець, робітн, ряд. Помер від ран

8.01.1943      р

Рахільянов Шакір, ряд. Помер від ран 29.09.1944 р. Похов. у мог. №10 на міськ. клад. в м. Новоград-Волинсь- кий.

Ревуцький Микола Кіндрато­вич, 1917 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 16.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Рєзчиков Олександр Андрійович,

1925 р, ст. сержант. Помер від ран

7.05.1944      р. Похов. у м. Новоград-Во­линський, міськ. клад, мог. №93.

Ремарчук Павло Григорович,

1904 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 10.06.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Ремесник Петро Павлович, 1905 р, Донецька обл, українець, робітн, мобілізов. у 1941 р, ряд. Загинув у лют. 1944 р.

Ремша Леон Володимирович,

м. Новоград-Волинський, українець,

рсбітн, ряд. Загинув у бою 16.04.1944 р. Похов. у с. Кунашівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл.

Реснянський Ілля Омелянович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, старшина. Помер від ран 1.07.1944 р. Похов. у Чехословаччині.

Решетняк Микола Іванович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою в лист. 1943 р.

Решетько Олександр Пантелей­монович, 1313 р, с. Буди Грунського р-ну Сумської обл, мобілізов. у черв. 1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Ржановський Костянтин Мико­лайович, 1903 р, м. Новоград-Во- линський, українець, службов, ст. лей­тенант. Загинув у бою 5.10.1944 р. По­хов. у Кіровоградській обл.

Риба Яків Якович, 1905 р, с. На- сташка Рокитнянського р-ну Київсь­кої обл, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Рибченко Михайло Васильович,

українець, службов, мол. лейтенант. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Ригачов Юхим Дмитрович, ро­сіянин, службов, лейтенант. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Рижков Павло Леонтійович, 1896 р, росіянин, ст. лейтенант. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Ричков Микола Дмитрович,

1908 р, ст. сержант. Помер від ран 1.05.1944 р. Похов. у м. Новоград-Во- линський, міськ. клад, мог. №13.

Рогальчук Макар Никонович,

1916 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Роде Анатолій Петрович, 1926 р, м. Новоград-Волинський, мобілізов. у

квіт. 1944 р„ ряд. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Родниченко Федір Гордійович

м. Новоград-Волинський, українець робітн., єфрейтор. Загинув у бою 4.03.1944 р. Похов. у с. Жуківка Псковської обл.

Рожанський Олександр Андрі­йович, 1916 р, м. Новоград-Волинсь­кий, українець, робітн, ряд. Загинув 20.11.1941 р.

Рожков Олексій Петрович, 1919

р, ряд. Помер від ран 13.05.1944 р. По­хов. у м. Новоград-Волинський, міськ. клад, мог. №17.

Розбицький Віталій Альбінович,

1914 р, українець, робітн, мобілізов. 10.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 9.05.1944 р.

Ройтельман Єфим Якович, 1910 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, мобілізов. у 1941 р, ряд. Про­пав без вісті в жовт. 1944 р.

Романков Іван Харитонович,

1903 р„ ряд. Помер від ран 29.03.1944 р. Похов. у м. Новоград-Волинський, міськ. клад, мог. №2.

Романюк Володимир Марко­вич, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Романюк Лукаш Іванович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Романюк Микита Оксентійович,

1925 р„ с. Кикова, українець, робітн, мобілізов. 10.01.1944 р, гв. ряд. Заги­нув у бою 16.02.1945 р. Похов. у Сх. Пруссії.

Романюк Никифор Юрійович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісп в лист. 1944 р.

Романюк Олександр Іванович,

1903 Р-. украінець робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ромашов Ілля Федорович, 1920 С. кропивня, українець, службов, ряд. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Ромашов Федір Антонович, ро­сіянин, робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Рощенко Леонід Олексійович,

1911 Р. с. Макіївка Донецької обл, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 13.01.1944 р„ ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Рубін Хаїм Аврум-Гезальович,

1910 р., м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Рублевський Костянтин Івано­вич, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р. Похов. у смт Великі Бірки Тернопільської обл.

Руденко Дій Васильович, 1913 р, с. Радогоща Лугинського р-ну, украї­нець, колгоспи, мобілізов. 24.06.1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Рудзинський Донат Теофілович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 2007.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Рудзь Павло Романович, 1904 р„ м. Новоград-Волинський, українець, Ряд. Помер від ран 24.07.1944 р. По­хов. у м. Тбілісі, Грузія.

Рудківський Броніслав Адоль-

фович, українець, робітн, ряд. Заги­не У бою 22.03.1944 р. Похов. у смт Великі Бірки Тернопільської обл.

Рудник Михайло Якович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, сержант. Загинув у бою 15.01.1945 р 21-ні

Похов. у с. Рудник Опатувського пові­ту Радомського воєводства, Польща.

Рудник Мордко Якович, 1920 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Рудомін Костянтин Іванович,

1905 р, росіянин, призв. у 1927 р, ка­пітан. Пропав без вісті в 1941 р.

Ружанський Володимир Ан­дрійович, 1913 р, м. Новоград-Во­линський, українець, робітн, ряд. По­мер у полоні 21.12.1941 р.

Ружанський Микола Андрійович,

1915 р, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд Загинув у квіт. 1944 р.

Ружицький Валентин Володи­мирович, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 3.02.1944 р, ряд. Загинув у лют. 1945 р.

Ружицький Ігор Леонідович, 1917 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 11.04.1944 р, гв. ряд. Загинув у бою 13.02.1945 р. Похов. у Німеччині.

Руських Сергій Миколайович,

робітн, політрук. Загинув у бою в 1941 р.

Рябенко Ігнат Васильович, 1917 р,, смт Базар Народицького р-ну, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 19.02.1944 р, ряд. Загинув у трав. 1945 р.

Рядецький Олексій Миколайович,

робітн, ряд Затнув у бою 17.01.1945 р. Похов. у Краківському воєводстві, Поль­ща.

Рядькін Петро Федорович, росі­янин, службов, ст. лейтенант. Пропав без'вісті в черв. 1941 р.