оверський Василь Осипович, ,о2і р м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн., ряд. Пропав без вісті в верес.' 1944 р.

Овруцький Мойша Симхович,

м Новоград-Волинський, єврей, служ­бов., мобілізов. 23.06.1941 р„ ряд. Про­пав без вісті в груд. 1943 р.

Окружко Микола Васильович, 1908 р, с. Смолка, українець, робітн, мобілізов. 11.04.1944 р„ ряд. Загинув у лют. 1945 р.

Окрусько Микола Степанович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мол. сержант. Загинув у бою 20.11.1944 р. Похов. на хут. Медзель- ди, Латвія.

Окрутко Андрій Петрович, 1913 р, с. Майстрів, українець, колгоспи, мобілізов. у 1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Оксанчук Роман Прохорович, 1912 р, с. Слобода, українець, кол­госпи, мобілізов. у 1941 р. Загинув у бер. 1943 р.

Оксенгорн Йосип Наумович, 1899 р, м. Шепетівка, КПРС, службов, мобілізов. у черв. 1941 р„ ряд. Загинув У серп. 1941 р.

Орксендлер Мойсей Давидович,

м. Новоград-Волйнський, вреи, службов, ряд. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Оксенчук Марк Трохимович.

М. Новоград-Волинський,

українець, робітн, мобілізов. 11.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 19.04.1944 р.

Олексюк Олексій Савич, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Олійник Дмитро Павлович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 3.03.1944 р. По­хов. у м. Підволочиськ Тернопільсь­кої обл.

Ольшевський Мартин Іванович,

1918 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, сержант. Загинув у бою 24.01.1945 р. Похов. у с. Гаї Кра­ківського воєводства, Польща.

Омельчук Микола Юхимович,

ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Омелюк Денис Романович, 1903 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 24.07.1944 р, гв. ряд. Загинув у бою 5.12.1944 р. Похов. у бр. мог. в м. Оча, півд. окол. м. Будапешт, Угорщина.

*

Оневський Петро Олександро­вич, м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Загинув у бою 29.07.1944 р. По­хов. у с. Госьцепадув Красницького повіту Люблінського воєводства, Поль­ща.

Онищук Кіндрат Єфимович, 1915 р, с. Поляни Березнівського р-ну Ро­венської обл, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 7.01.1945 р.

Онищук Михайло Андрійович,

Корнинський р-н Житомирської обл, українець, робітн, капітан. Помер від ран 30.03.1945 р. Похов. у м. Бреслау, Німеччина.

Опанасюк Борис Арсенійович, с.

Жолобне Ярунського р-ну, українець, робітн, ст. лейтенант. Загинув у бою 12.07.1944 р. Похов. у с. Барсуки Бере- зовського р-ну Барановицької обл, Білорусія.

Опанасюк Василь Іванович, с Го­ли, ряд Пропав без вісп в бер 1944 р,

Опанасюк Василь Якович, лей­тенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Опанасюк Володимир Хомович,

1920 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Опанасюк Григорій Павлович,

1918 р, ст-ця Миколаївська Ростовсь­кої обл, українець, робітн, старшина. Загинув у бою 27.01.1944 р. Похов. на хут. Хаджи-Булат Красноперекопсько- го р-ну Кримської обл.

Опанасюк Марія Іванівна, 190Б р, м. Новоград-Волинський, українка, підпільниця. Страчена ворогами

11.09.1943    р. Похов. в м. Новоград-Во- линський.

Опанасюк Олександра Трохимівна, 1915 р, м. Новоград-Волинсь­кий, українка, підпільниця. Страчена ворогами 11.09.1943 р. Похов. в м. Но­воград-Волинський.

Опанасюк Олександр Хомович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Опанасюк Омелян Васильович,

1907 р, с. Гали, українець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у бою 13.02.1943 р. Похов. у м. Московська Дубрівка Кiровского р-ну Ленінградської обл.

Опанасюк Пилип Васильович,

1909 р, с. Ужачин, українець, робітн, мобілізов. 25.06.1941 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Опанасюк Трохим Володими­рович, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою

17.09.1944    р. Похов. у Польщі.

Опачинський Казимир Степа­нович, 1925 р, м. Новоград-Волинсь­

кий, службов, ряд. Пропав без вігт бер. 1945 р.       ВІСТ| в

Орсхов Іван Федорович, 1923

с. Лубчиця, мобілізов. 13.011944 п п Р' Загинув 28.09.1944 р.      ряд

Орищук Віталій Валентинович

1913 р, с. Рудокопи Червоноармійсь' кого р-ну, українець, колгоспи, призв у 1939 р„ ряд. Загинув у жовт. 1943 р

Орищук Олександр Васильович

м. Новоград-Волинський, українець' робітн, ряд. Загинув у бою 16.04.1944 р. Похов. у м. Козлів Тернопільської обл.

Орищук Олексій Федорович, 1897

р, ряд. Пропав без вісті в верес 1944 р.

Оріховський Микола Йосипо­вич, українець, робітн, ряд. Помер від ран 12.08.1944 р. Похов. у м. Ходорів Жидачівського р-ну Львівської обл.

Орловський Володимир Йоси­пович, 1918 р, Запорізька обл, украї­нець, службов, мобілізов. у 1944 р, мол. сержант. Загинув 20.04.1945 р.

Осадчий Сабір Мухетдінович,

м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Загинув у бою 16.04.1944 р. Похов. у м. Козлів Тернопільської обл.

Осадчук Леонід Матвійович, ряд.

Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Осадчук Михайло Омелянович,

1916 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, колгоспи, мобілізов. 9.01.1944 р„ мол. сержант. Загинув у бою 17.03.1945 р. Похов. у Німеччині.

Осадчук Степан Омелянович,

1918 р„ с. Голи, українець, робітн, ряД- Загинув 16.06.1942 р.

Осинський Антон Іванович, 1917

р, м. Новоград-Волинський, українець.

мобілізов. 9.01.1944 р, мол. Загинув у бою 15.07.1944 р. Похов. У Локачинському р-ні Волинської обл.

Осинцев Степан Юхимович, ід04 р с. Хонове Могильовської обл, росіянин, колгоспи., мобілізов. 12.03.1944 рТрЯД. Загинув у квіт. 1944 р.

Осипенко Павло Якимович, 1925 о м Новоград-Волинський, українець, робітн., сержант. Загинув у бою 22.06.1944 р. Похов. у бр. мог. в с. Скварси Чауського р-ну Могильовсь­кої обл.

Осипов Анатолій Андрійович,

1920 р, с. Смолка, робітн, ряд. Заги­нув у бою 16.01.1945 р. Похов. у с. Яно: вице, Польща.

Осипович Станіслав Микола­йович, 1922 р, ряд. Помер від ран 15.05.1944 р. Похов. у м. Новоград-Во- линський, міськ. клад, мог. №110.

Осипчук Василь Григорович,

1923 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Помер від ран 10.04.1944 р. Похов. у с. Тувинська Нива Сенкевичівського р-ну Волинсь­кої обл.

Осипчук Овсій Васильович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Осипчук Петро Григорович, 1918 Р, с. Лубчиця, українець, робітн, мо­білізов. 11.01.1944 р„ ряд. Загинув у бою 28 03.1944 р. Похов. у с. Великі Дедер- кали Тернопільської обл.

Осницький Василь Іванович,

РЯД. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Остаповець Іван Ігнатович,

Новоград-Волинський, українець, ряд. Загинув у бою 12.10.1944 Р Похов. у с. Бндрушен Аустагаленського р-ну, Сх. Пруссія.

Остапчук Артем Макарович,

Новоград-Волинський, українець,

робітн, ряд. Загинув у бою 15.07.1944 р. Похов. у с. Купчинці Козівського р- ну Тернопільської обл.

Остапчук Іван Маркович, 1925 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Помер від ран 11.03.1944 р. Похов. у с. Чигари Кримської обл.

Остапчук Микола Маркович,

1920 р, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Остапчук Петро Степанович,

1909 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, партизан. Загинув у бою 17.02.1944 р.

Островський Броніслав Карло- вич, 1921 р, с. Федорівка, українець, колгоспи, мобілізов. у 1944 р, ряд. За­гинув у січ. 1944 р.

Островський Віктор Володими­рович, 1925 р, с. Смолка, українець, робітн, мобілізов. у січ. 1944 р, єфрей­тор. Загинув у бою 16.02.1945 р. По­хов. у с. Штендорсхор, 2 км зах. м. Конін Торунського воєводства, Поль­ща.

Островський Денис Мартино- вич, 1911 р, м. Новоград-Волинсь­кий, поляк, колгоспи., мобілізов 20.08.1941 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Островський Йосип Олексан­дрович, 1920 р, с. Немильня, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Островський Мар'ян Іванович,

1902 р, с. Лубчиця, українець, робітн, мобілізов. 11.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 5.07.1944 р.

Очеповський Михайло Йосипо­вич, 1913 р, Мінська обл, українець, робітн, мобілізов. 8.09.1935 р, технік- інтендант 2 рангу. Загинув у 1941 р.

Ощинський Микола Пилипович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 28.04.1944 р. Похов. у м. Миколаїв Львівської обл