Надточій Валентин Опанасович,

м. Новоград-Волинський, українець, лей­тенант. Помер від ран 21.02.1945 р. По­хов. у с Шпенау, р-н Глогау, Німеччина

Назаров Ігнат Андрійович, м. Но-

воград-Волинський, росіянин, робітн, ряд. Загинув у бою 11.08.1944 р.

Назарчук Володимир Калени- кович, 1925 р, с. Смолка, українець, робітн, мобілізов. у січ. 1944 р, ряд. Помер від ран 2.08.1944 р. Похов. у с. Богданівка Воложинського р-ну Мінсь­кої обл.

Назарчук Володимир Пилипо­вич, 1924 р, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 27.04.1945 р. Похов. у с. Шепит, Німеччина.

Назарчук Микола Петрович,

1919 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 10.12.1944 р, гв. ряд. Загинув у бою 15.03.1945 р. Похов. у с. Падрагкут, Угорщина.

Найберг Михайло Вікторович,

1925 р, м. Коростень, єврей, ВЛКСМ, робітн, ст. сержант. Загинув у бою 15.05.1944 р. Похов. у с. Коршів Коло­мийського р-ну Івано-Франківської обл.

Найда Мейєр Шимонович, 1924 р, с. Курчицька Гута Городницького р- ну, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Наконечний Станіслав Тимо­фійович, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 6.04.1944 р. Похов. у с. Коропець Тер­нопільської обл.

Намерацький Григорій Олек­сандрович, 1922 р, українець, робітн, мобілізов. 22.07.1944 р, сержант. Про­пав без вісті в трав. 1945 р.

Наріжний Сергій Ілліч, м. Новог­рад-Волинський, українець, робітн, ряд. Помер від ран 2.03.1945 р. Похов. у Німеччині.

Науменко Іван Іванович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, технік-інтендант 2 рангу. Загинув у бою 7.04.1942 р.

Наумчук Семен Прокопович, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 27.03.1944 р. Похов на Микулинецькому військ, клад. в м. Тернопіль.

Невінчаний Максим Семенович,

1911 р, смт Троїцьке Ворошиловградсь- .кої обл, лейтенант. Загинув у бою 20.06.1943 р. Похов. у м. Новоград- Волинський.

Невроцький Іван Федорович,

українець, робітн, ряд Пропав без вісті в лист. 1941 р.

Недзельський Андрій Олексан­дрович, 1906 р, с. Тетірка Червоно- армійського р-ну, ряд. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Недобрик Степан Онупрійович,

1918 р, робітн, сержант. Загинув у бою 20.07.1941 р.

Нейтер Мейєр Йосипович, військ, фельдшер. Пропав без вісті в 1941 р.

Некрасов Михайло Степанович,

1924 р, ряд. Загинув у бою 4.08.1943 р. Похов. у с. Вознесенське Курської обл.

Некрасов Олексій Никифоро-

вич, ст. лейтенант. Пропав без вісті в 1942 р.

Немець Борис Степанович, 1925 р, смт Городниця, колгоспи, сержант. Загинув у бою в бер. 1945 р.

Немировський Пиня Симахо-

вич, 1924 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Загинув у бою 12.10.1943 р.

Непокупний Яким Сергійович,

мол. лейтенант. Пропав без вісті в лип.

1941   р

Непряхін Максим Михайлович,

1900 р, м. Новоград-Волинський, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 7.07.1944 р. Похов. у с. Кругель Ковельського р- ну Волинської обл.

Нестеренко Олександр Якович,

мол. лейтенант. Пропав без вісті в

1942   р.

Нестеренко Петро Германович,

1910 р, м. Новоград-Волинський, украї­нець, мобілізов. 29 07.1944 р, ряд. Заги­нув у бою 3.02.1945 р. Похов. у с. Сумин Катовіцького воєводства, Польща.

Нестерчук Іван Федорович,

м, Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 3.04.1944 р. Похов. у м. Козлів Тернопільської обл.

Нестерук Олександр Олексан­дрович, 1926 р, с. Очеретянка Черво- ноармійського р-ну, українець, кол­госпи, ряд. Загинув у січ. 1945 р.

Нестерчук Володимир Олексан­дрович, 1927 р, м. Новоград-Волинсь- кий, підпільник. Страчений ворогами 11.09.1943 р. Похов. у м. Новоград-Во­линський.

Нестерчук Макар Остапович,

1903 р, м. Новоград-Волинський, ук­

раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 9.03.1944 р. Похов. у бр. мог. в смт Шумське Тернопільської обл.

Нестерчук Надія Олександрівна,

1930 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнка, підпільниця. Страчена ворога­ми 11.09.1943 р. Похов. в м. Новоград- Волинський.

Нестерчук Олександр Олексі­йович, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Нестерчук Олексій Мойсейович,

1926 р, с. Очеретянка Червоноармійсь- кого р-ну, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Нестор Мирон Мусійович, лей­тенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Неустросв Іван Іванович, 1915 р, підпільник. Страчений ворогами в 1943 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Нечипорук Петро Архипович,

мобілізов. у 1940 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Никифоров Михайло Дмитро­вич, робітн, лейтенант. Помер від ран 15.01.1943 р.

Ничипорук Василь Федорович,

лейтенант. Пропав без вісті в черв 1941 р.

Ничипорук Іван Олексійович,

с. Лубчиця, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Ничипорук Михайло Опанасо- вич, ряд. Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Нікітін Леонід Григорович, 1912 р, робітн, гв. мол. лейтенант. Загинув у бою 17.01.1945 р.

Ніколаєв Григорій Якович, 1923 р, м. Новоград-Волинський, робітн.

ряд. Загинув у бою 8.01.1944 р. Похов. у с. Липне Любарського р-ну.

Ніколайчук Антон, м. Новоград- Волинський, українець, робітн, ряд. Помер від ран у полоні в верес. 1942 р.

Ніколайчук Василь Антонович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Ніколайчук Іван Афонович, 1904 р, м. Новоград-Волинський, українець, підпільник. Загинув у бою 12.03.1944 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Ніколайчук Іван Тимофійович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Ніколайчук Кирило Максимо­вич, українець, службов, ряд. Пропав без вісті в лист. 1941 р.

Ніколайчук Федір Іванович, ук­раїнець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1944 р.

Ніколенко Семен Антонович, ук­раїнець, робітн, сержант. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Нікора Андрій Іванович, 1921 р, с. Пересадівка Жовтневого р-ну Ми­колаївської обл, мобілізов. у черв. 1940 р, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Нікора Григорій Іванович, м. Но-

воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 9.03.1944 р. Похов. у бр. мог. в смт Шумське Тернопільсь­кої обл.

Ніренберг Хаїм Мендельович,

єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Новак Олександр Федорович,

1906 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, партизан. Загинув у бою 2.02.1944 р. Похов. у с. Плужне

Ізяславського р-ну Кам'янець-Ппп ільськоі обл.       д"

Новаловський Броніслав Анто

нович, українець, робітн, ряд Пп0" пав без вісті в лист. 1944 р.

Новіков Антон Ігнатович, 1925

р„ м. Новоград-Волинський, росіянин службов, ряд. Загинув у бою 15.04.1945 р. Похов. у с. Нідерзульі4_Австрія

Новоградський Йосип Йосипо­вич, 1901 р, ряд. Помер від ран 21.01.1944 р. Похов. у м. Новоград-Во­линський.

Новогрудський Йосип Йосипо­вич, 1900 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р. Похов. на Холмі Слави в м. Старокостянтинів.

Номерацький Григорій Олек­сандрович, с. Лубчиця, українець, робітн., сержант. Загинув у бою 5.05.1945 р.

Носков Пилип Ілліч, 1907 р, м. Новоград-Волинський, ряд. Пропав без вісті в черв. 1942 р.

Нофітов Михайло Абдурахма- нович, майор. Пропав без вісті в 1941 р.

Нужний Лев Мусійович, 1912 р, КПРС, ст. політрук. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Нусинов Борис Якович, 1895 р, м, Житомир, росіянин, робітн, мобілі­зов. 26.06.1941 р„ сержант. Загинув у бер. 1944 р.

Нюхтилін Федір Єгорович, 1922 р„ м. Новоград-Волинський, росіяни , робітн, мобілізов. 12.01.1944 р.. Ря«' Загинув у бою 4.07.1944 р. Похов. у^- Нестерівці Зборівського р-ну ТеРн польської обл.