Магид Ісак Мордкович, 1910 р,

м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. За­гинув у бер. 1944 р.

Мазай Борис Йосипович, 1924 р,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 2І.03.1944 р. Похов. у с. Білогрудка Вербицького р-ну Ровенської обл.

Майданюк Кирило Павлович,

1915 р, м. Іман Калінінського р-ну При­морського краю, мобілізов. у 1940 р, мол. гержзнт. Пропав без вісті.

Майзлич Олександр Мусійович,

1921 р, смт Городниця, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Майстер Йосип Давидович, 1916

р, м. Новоград-Волинський, службов, мобілізов. 12.06.1940 р„ ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Мак Леонтій Захарович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Помер від ран 3.04.1944 р. Похов. на Лук'янівському військ, клад. у м- Київ.

Макаренко Степан Юхимович,

1910 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 11.01.1944 р,

Загинув у бою 8.08.1944 р. Похов у с. Ратає Краківського воєвод­ства, Польща.

Макаров Степан Васильович, 1401 Р Сизрань Куйбишевської 'бл росіянин, КПРС, робітн, мобілі- ,ов "у трав. 1941 р., політрук. Загинув у бою 7.071941 р. Похов. у м. Новоград-

Волинський.

Макаронець Лев Хаїмович, 1911 р м. Бердичів, ряд. Пропав без вісті в січ. 1942 р.

Макесв Парфен Іванович, 1916 р с. Адамівка Червоноармійського р- Ну росіянин, робітн., мобілізов. у 1941 р.'ряд Загинув у бер. 1944 р.

Макеєв Пилип Григорович, 1925 р„ с. Работище, українець, робітн., призв. у січ. 1944 р, гв. ряд. Загинув у бою 30.07.1944 р. Похов. біля оз. М. Шельмет, Сувалкське воєводство, Польща.

Максименко Михайло Федоро­вич, Барашівський р-н, українець, робітн, мол. сержант. Загинув у бою 13 07.1944 р. Похов. у бр. мог. в с. Пус- томити Локачинського р-ну Волинсь­кої обл.

Максимчук Василь Данилович,

ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Максимчук Віра Андріївна, м.

Новоград-Волинський, українка, служ­бов, мол. сержант. Загинула в бою 23.11.1944 р. Похов. в Червоній Слобо­ді Мінської обл, Білорусія!

Максимчук Омелян Данилович,

м. Умань Черкаської обл, українець, робітн, мобілізов. 22.06.1941 ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Максимчук Павло Матвійович

Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Малахов Василь Тимофійович

М. Іватенськ Курської обл,

росіянин, робітн, мобілізов. у 1941 р. Пропав без вісті в серп 1941 р.

Малина. Йосип Йосипович, 1912 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Малиновський Йосип Олексан­дрович, с. Лубчиця, ряд. Пропав без вісті в верес. 1944 р.

Малиновський Леонід Бернар- дович, 1919 р, м. Новоград-Волинсь­кий, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 20.03.1944 р. Похов. у с. Боголю- би Луцького р-ну Волинської обл.

Малиновський Петро Анатолі­йович, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, гв. ряд. Загинув у бою 16.03.1944 р. Похов. на півд. окол. хут. Червоний Ровенської обл.

Малицький Станіслав Іванович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 13.03.1944 р. Похов. у с. Великі Бірки Тернопільської обл.

Мальчик Купріян Миколайович,

1893 р, с. Броники, службов, мобілі­зов. 9.02.1945 р, ряд. Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Мамай Федір Давидович, гв. ка­пітан. Загинув у бою 25.10.1944 р. По­хов. у м. Юнкервальд, Сх. Пруссія.

Маматюк Микола Лавренті- йович, 1925 р, м. Новоград-Волинсь­кий, українець, робітн, ряд. Загинув 8.05.1944 р. Похов. у м. Коростень.

Мамончук Федір Матвійович,

ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Мамут Сендер Герцович, 1905 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в лип. 1942'р.

Манагадзе Олександр Ілліч,

військ, інж. З рангу. Пропав без вісті в 1941 р.

Мануїлов Микола Володими­рович, 1924 р, росіянин, робітн, мол. сержант. Загинув у бою 10.08.1944 р. Похов. у м Івано-Франківськ.

Маргуліс Беньямин Зейлико- вич, 1924 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, гв. ряд. Загинув 23.08.1942 р. Похов. на хут. Чобота- рівськ Донецької обл.

Маргуліс Яків Юдкович, 1911 р„ м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. За­гинув у серп. 1941 р.

Маргулян Олександр Рувінович,

1910 р, с. Нова Борова Володарсько- Волинського р-ну, КПРС, робітн, мо­білізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Мардев Яків Нояхович, 1921 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, ряд Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Марейда Григорій Аронович,

1905 р, м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Марон Михайло Августович,

1922 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мол. сержант. Заги­нув у бою 22.07.1944 р. Похов. на військ, клад. «Ротунда», м. Замосьць, Польща.

Мартинов Анатолій Микола­йович, 1922 р, с. Смолка, росіянин, робітн, призв. у бер. 1941 р, ряд. Заги­нув у бер. 1944 р.

Мартинов Федір Григорович,

1914 р, с. Дячі Корсаківського р-ну Ор­ловської обл, росіянин, колгоспи, мо­білізов. у 1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Мартинюк Аліян Якимович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Мартинюк Андрій Пилипович

українець, робітн, ряд. Загинув у 9.03.1944 р. Похов. у с Великі Бір * Тернопільської обл.

Мартинюк Володимир Євдоки- мович, м. Новоград-Волинський, ук. раїнець, колгоспи, ряд. Загинув у бою 17.02.1945 р. Похов. у с. Грюнхов, Ні­меччина.

Мартинюк Володимир Романо­вич, 1925 р, Житомирська обл, укра­їнець, робітн, єфрейтор. Помер від ран 5.08.1944 р. Похов. на хут. Обрушру- ти, Литва.

Мартинюк Микола Олексан­дрович, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р. Похов. у с Микулинці Те- ребовлянського р-ну Тернопільської обл.

Мартинюк Нестор Микола­йович, 1909 р, с. Романівка, українець, робітн, ряд. Помер від ран 6.08.1944 р.

Мартинюк Сидір Тарасович, м

Новоград-Волинський, українець, робітн, рад. Загинув у бою 24.04.1945 р. Похов. у м. Теребовля Тернопільської обл.

Мартинюк Тимофій Федоро­вич, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн,ряд. Загинув у бою 28.03.1944 р. Похов. у с. Козлів Терно­пільської обл.

Мартишок Никон Трохимович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Марухненко Мартьян Олексі­йович, 1925 р„ с. Смолка, українець, робітн, мобілізов. 12.01.1944 р, ряД- Загинув у бою 31.03.1944 р. Похов. на ст. Рудня Червоноармійського р-нУ Ровенської обл.

Марущак Іван Пилипович, 1921 р, с. Лубчиця, українець, робітн, РПропав без вісті в трав. 1945 р

Марушак Іван Степанович, 1914 с лубчиця, українець, рсбітн., мо­білізов. 12.07.1939 р.. ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Марцман Петро Ізраїльович,

1903 Р. м. Радомишль, мобілізов. у 1941 ряд.' Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Марчук Василь Іванович, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Марчук Кузьма Оникійович, 1905 р с. Івашківка, українець, робітн., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Марчук Степан Ульянович, 1901 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн., ряд. Загинув у бою 11.03.1944 р. Похов. у бр. мог. в с. Шумське Тер­нопільської обл.

Марчук Федір Прокопович, 1898 р, с. Теклівка Олевського р-ну, украї­нець, колгоспи, ряд. Загинув у бою 15.03.1944 р. Похов. у с. Фільварки Мо- настириського р-ну Тернопільської обл.

Маслов Арсеній Іванович, росі­янин, робітн, ряд. Загинув у бою 18.08.1941 р.

Масловський Микола Тимофі­йович, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Матвеєв Володимир Миколайович, 1919 р„ м. Урюпінськ Сталін- градської обл, службов, ряд. Пропав оез вісті в квіт. 1944 р.

Матвеев Александр Іванович

1897 Чемеровецького р-ну Хмельницької обл, ряд. Пропав без вiстi В лют. 1945 р.

Матвiйчук Володимир Петрович

Росіян Новоград-Волинський, капітан, Загинув 12.03.1944 р. похов.на ст.- Ауере, Еаонія.

Матвійчук Кіндрат Демидович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 2.04.1944 р. Похов. у 'м. Заліщики Тернопільсь­кої обл.

Матвійчук Микола Кіндратович,

м. Новоград-Волинський, лейтенант. Помер від ран 29.04.1945 р. Похов. у м. Пиллау, Німеччина.

Матвійчук Олексій Васильович,

1916 р, м. Новоград-Волинський, мо­білізов. 25.11.1944 р, ряд. Пропав без вісті в трав 1945 р.

Матвійчук Петро Кіндратович,

1908 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Помер від ран 28.03.1945 р. Похов. у м. Гойсреверд, Німеччина.

Матковський Валентин Івано­вич, 1925 р, м. Київ, призв. 2.12.1944 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1945 р.

Матяш Павло Васильович, м. Но-

' воград-Волинський, робітн, ряд. Заги­нув в бою 18.07.1944 р Похов у бр. мог. в с. Куликів Нестеровського р-ну Львівської обл.

Машевський Генріх Юліанович,

поляк, робітн, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Машевський Зенон Степанович,

1922 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, гв. ряд. Загинув у бою 19.07.1944 р. Похов. у с. Ополоничі Бродівського р-ну Львівської обл.

Машировський Арсеній Анто­нович, українець, робітн, ряд. Помер від ран. Похов на Войнодському військ, клад. в Лієпайському р-ні, Лат­вія.

Машковський Олександр Фе­дорович, 1921 р, Баранівський р-н, ук­раїнець, робітн, мол. лейтенант. Заги­нув у бою 7.09.1943 р.

Медведєв Янкель Янкельович,

1899 р, м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, мобілізов. у лип. 1941 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Медведчук Михайло Овсійович,

ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Медведь Янкель Янкельович,

1895 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Медецький Олександр Леонті­йович, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Медицький Шимен Карлович,

м. Новоград-Волинський, робітн, рад. За­гинув у бою 19.05.1944 р. Похов. у с Шу- ровичі Лопатинського р-ну Львівської обл.

Меєринський Єфим Зейдельо- вич, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Меламед Цаля Юдкович, 1910 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, ряд. Загинув у жовт. 1943 р.

Меленко Олександр Якович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд Загинув у бою 1.02.1944 р. Похов. у с. Недашки Базарського р-ну Житомирської обл.

Мельник Аксентій Павлович,

ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Мельник Іван Герасимович,.

1915 р, с. Клембівка Ямпільського р- ну Вінницької обл, українець, робітн, ряд. Загинув у січ. 1944 р.

Мельник Іван Миколайович,

1912 р, Курська обл, українець, служ­бов, ряд. Загинув 16.07.1944 р. Похов. у Тернопільській обл.

Мельник Іван Харитонович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою

12.04.1944 р. Похов. у м. Бучач Те0цп пільської обл.

Мельник Марко Никифорович

українець, робітн, ряд. Пропав без и^ в бер. 1944 р.          ^

Мельник Олексій Петрович,

українець, робітн , ряд. Загинув 12.05.1944 р. Похов. у м. Козлів Тернопільської обл.

Мельник Павло Антонович, лей­тенант. Пропав без вісті в черв. 1941 р

Мельник Степан Савович, 1921

р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. у 1940 р, ряд. Заги­нув у груд. 1941 р.

Мельник Яків Григорович, 1904 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мол. лейтенант. Загинув у бер. 1942 р. Похов. у м. Волгоград.

Мельниківський Борис Павло­вич, 1916 р, с. Смолка, українець, ро­бітн, мобілізов. 11.01.1944 р, ряд. Заги­нув у бою 20.04.1944 р.

Мельниківський Борис Павло­вич, с. Суслівці Летичівського р-ну Він­ницької обл, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мельниченко Петро Семенович,

українець, робітн, ряд Пропав без вісп в бер. 1944 р.

Мельничук Іван Петрович, 1907 р, м. Новоград-Волинський, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1945 р.

Мельничук Михайло Іванович,

1899 р, ряд. Пропав без вісті в бер- 1944 р.

Мельцер Герш Мойсейович, 1905

р„ м. Новоград-Волинський, евреи'

мобілізов. 15.09.1941 р„ ряд. Пропав о« вісті в жовт. 1943 р.

Мемпель Йосип Адольфович,

С. Маківці, еврей, робітн, ряд Згинув У бою 5.04.1944 р. Похов. у с. Стефанівка Лопатинського р-ну

Львівської обл.

Менделєв Ісак Давидович, 1913 м. Новоград-Волинський, мобілізов. ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Менухов Василь Михайлович,

росіянин, службов, лейтенант. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Мепятинський Феофан Ілліч,

техн-інтендант 2 рангу. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Метельський Мартин Віталі­йович, українець, службов, ряд. За­гинув у бою 9.04.1944 р. Похов. на Ми- кулинецькому військ, клад. в м. Тер­нопіль.

Мидецький Шимон Йосипович,

1915 р, с. Кануни, ряд. Загинув 4.03.1944 р.

Миковецький Григорій Климен- тійович, мол. політрук. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Милютін Василь Семенович, ро­сіянин, службов, гв. капітан. Загинув 27.09.1944 р. Похов. у с. Пілютишки, Латвія.

Мирин Михайло Іванович, 1922 Р, м. Новоград-Волинський, українець, службов, ст. сержант. Пропав без вісті 8 серп. 1944 р.

Мисько Яків Андрійович,

м. Новоград-Волинський. українець, робітн, загинув 11.04.1944 р. Похов. у м. уач Iвано - Франківської обл.

Миськов Анатолій Дмитрович,

українець, м. Новоград-Волынский служб. рядов. помер вiд ран 16 01.1943

Мисюк Мар'ян Іванович, украї­нець, робітн, ряд. Загинув у. бою 10.03.1944 р. Похов. у с. Великі Бірки Тернопільського р-ну і обл.

Михайличенко Олександр Олек­сандрович, 1911 р, українець, службов, лейтенант. Загинув 3.09.1941 р.

Михайлов Василь Костянтино­вич, робітн, ряд. Загинув у бою 26.03.1944 р. Похов. у с. Плотича Тер­нопільської обл.

Михайлов Михайло Іванович,

1918 р, м. Новоград-Волинський, призв. у 1938 р, ст. лейтенант. Заги­нув у бою 8.02.1945 р.

Михайловський Дмитро Людві- гович, українець, робітн, ряд. Заги­нув у бою 24.03.1944 р.

Михайлюк Іван Андрійович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 6.04.1944 р. Похов. у с. Коропець Тер­нопільської обл.

Михайлюк Ілля Якович, украї­нець, робітн., ряд. Загинув у бою 21.03.1944 р. Похов. у с. Великі Бірки Тернопільської обл.

Михальченко Василь Савич, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. Заги­нув у бою 9.05.1944 р.

Михальчук Валентина Федорів­на, 1928 р, м. Новоград-Волинський, українка, підпільниця. Страчена воро­гами 11.09.1943 р. Похов. в м. Новог­рад-Волинський.

Михальчук Ганна Хомівна, 1894 р, м. Новоград-Волинський, українка, підпільниця. Страчена ворогами 11.09.1943 р. Похов. в м. Новоград-Во­линський.

Михальчук Микола Степанович,

1917 р, с. Смолка, українець, робітн,

старшина. Загинув у бою 2.08.1944 р. Похов. у Нарвському р-ні, Естонія.

Михальчук Надія Федорівна,

1926 р, м. Новоград-Волинський, під­пільниця. Страчена ворогами 11.09.1943 р. Похов. в м. Новоград-Волинський.

Михальчук Онисим Степанович,

1910 р, с. Смолка, українець, робітн, мобілізов. 31.05.1941 р, ряд. Загинув у трав. 1944 р.

Михальчук Павло Йосипович,

1926 р, с. Лубчиця, українець, робітн, призв. 6.06.1944 р, ряд. Помер від ран 17.01.1945 р Похов. у с. Кишкунлацха- за, Угорщина.

Михальчук Павло Федорович,

1921 р.;, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, службов, ст. сержант. Заги­нув у бою 23.09.1943 р. Похов. у Тем- рюкському р-ні Краснодарського краю.

Михальчук Петро Федорович,

1924 р, м. Новоград-Волинський, під­пільник. Страчений ворогами 11.09.1943 р. Похов. у м. Новоград-Во- линський.

Михальчук Федір Захарович,

1896 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, підпільник. Страчений воро­гами 11.09.1943 р. Похов. у м. Новог­рад-Волинський.

Мицель Нисель Мордкович,

1908 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Міллер Валентин Андрійович,

ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

>Міллер Олександр Іванович,

1921 р, м. Новоград-Волинський, ро­бітн, мобілізов. у квіт. 1941 р. Загинув у серп. 1941 р.

Міліцин Володимир Сергійович,

м. Новоград-Волинський, українець,

робітн, мол. техн.-лейтенант. Загинув у бою 21.02.1945 р. Похов. у с. Гросс- Кюсов, Німеччина.

Мільграм Ален Овишевич, 1901 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мільман Овшия Мойсейович,

1921 р, м. Бердичів, єврей, службов, призв. 13.09.1939 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Мільштейн Морух Зейдель Аб- рамович, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мінчук Микола Антонович, пол- ітрук. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Міняйло Павло Лаврентійович,

ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мірошниченко Юхим Панте­леймонович, 1922 р, м. Новоград-Во­линський, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Міськов Михайло Несторович,

1902 р, с. Лубчиця, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Міткофер Борис Аронович, ро­бітн, майор. Загинув у бою 5.08.1944 р. Похов. у с. Комарижі Августовсько- го р-ну Білостоцького воєводства, Польща.

Міхневич Володимир Іполито- вич, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Мішишин Петро Карпович, 1905 р, с. Ворошилівка Тиврівського р-ну Вінницької обл, українець, робітн, ряд. Загинув 22.04.1944 р. Похов. у смт Лопатин Радехівського р-ну Львівсь­кої обл.

Міщенко Никифор Трохимович,

1915 р, с. Таранівка Зміївського р-ну Харківської обл, українець, робітн, мобілізов. у 1944 р, ряд. Загинув 2.03.1944 р.

Мовчан Григорій Тодосійович,

українець, службов, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мовчан Павло Сергійович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Мокрицький Михайло Дем'яно­вич, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, ряд. Загинув у бою 15.03.1944 р. Похов. у с. Великі Бірки Тернопільської обл.

Мокрицький Франц Олексан­дрович, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Молокост Іван Сергійович, 1910 р. Братський р-н Миколаївської обл, українець, робітн, мобілізов. 10.01.1944 р, ряд. Загинув у жовт. 1944 р.

Моркович Лука Петрович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 1.08.1944 р. Похов. у с. Опочка Мала Красниківського повіту, Польща.

Мороз Михайло Олексійович,

1905 р, с. Горностайпіль Чорнобильсь­кого р-ну Київської обл, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Морозенко Іван Іванович, 1914 р, с Глинка Чорнобильського р-ну Ки­ївської обл, українець, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Москаленко Ганна Іванівна,

м. Новоград-Волинський, призв. в 1941 р. Майкопським МВК, сержант м/с. Пропала без вісті в серп. 1942 р.

Москаленко Олександр Гаври­лович, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн., ряд. Загинув 24.02.1942 р.

Москальчук Іван Михайлович,

1918 р, м. Новоград-Волинський, ук­

раїнець, робітн, ряд. Пропав без" вісті в січ. 1943 р.

Москальчук Олексій Сергійович,

1902 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 20.02.1944 р, гв. ряд. Загинув у бою 30.08.1944 р. Похов. у с. Теодоров Радзиминського повіту, Польща.

Московський Микола Тимофі- йович, 1916 р, с. Улашанівка Черво- ноармійського р-ну, робітн, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Мошковський Олексій Устимо- вич, українець, службов, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Музика Петро Павлович, 1908 р, м. Новоград-Волинський, українець, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Музичко Євген Михайлович,

1926 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 14.04.1944 р, ряд. Загинув у бою 20.03.1945 р. Похов. у Латвії.

Муляр Григорій Фроїмович,

1907 р., м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, мобілізов. у 1941 р, ряд. Загинув у січ. 1944 р.

Муравльов Микола Васильович,

росіянин, службов, капітан. Пропав без вісті.

Муровський Іван Корнійович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 11.03.1944 р. Похов. у с. Великі Гаї Тернопільсь­кої обл.

Мухін Лука Пилипович, технік- інтендант 2 рангу. Пропав без вісті в серп. 1942 р.

Муштаков Борис Тихонович,

с. Смолка, українець, робітн, ряд. За­гинув у бою 29.03.1944 р. Похов. у с.

20-з«

Гаї-Дітковецькі Бродівського р-ну Львівської обл.

М'якишев Костянтин Петрович,

1917 р, м. Новоград-Волинський, росі­янин, службов, підпільник. Страчений ворогами у 1942 р. Похов. у м. Новог­рад-Волинський.