Лабухін Іван Данилович, 1911 р, с. Чорнорождественка Добринського р-ну Воронезької обл, росіянин, ро­бітн, мобілізов. 14.06.1941 р, ряд. За­гинув у бою 1.02.1943 р.

Лавренчук Кузьма Кузьмич, 1917 р, с. Стриєва, українець, робітн, мобі­лізов. 11.01.1944 р, гв. ст. сержант. За­гинув у бою 14.07.1944 р. Похов. у с. Довге Горохівського р-ну Волинської обл.

Лавренюк Андрій Маркович,

1910 р, с. Смолка, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 16.09.1944 р. По­хов. у с. Винярки Сандомирського повіту Краківського воєводства, Поль­ща.

Лавренюк Євген Миколайович,

1921 р, с. Смолка, українець, робітн, матрос. Загинув у бою 12.11.1941 р.

Лавренюк Іван Оверкійович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 8.04.1944 р. Похов. у с. Микулинці Теребовлянсь- кого р-ну Тернопільської обл.

Лавренюк Микола Маркович,

1901 р, с. Лубчиця, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Лавринець Ісай Львович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн.

гв. ряд. Загинув у бою 20.11.1943 р. Похов. у м. Аджимушкай Кримської обл.

Ладнов Іван Григорович, 1922 р, с. Широкоступ Балашовського р-ну Саратовської обл., ст. сержант. Про­пав без вісті в жовт. 1944 р.

Лазюта Федір Прокопович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 7.07.1944 р. Похов. у м. Козлів Тернопільської обл.

Ланиман Шмуль Львович, 1908 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, гв. єфрейтор. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Ланис Олександр Михайлович,

1913 р, м. Новоград-Волинський, служ­бов, ряд. Загинув у бою 18.04.1943 р.

Ланцман Ісаак Абович, 1924 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, призв. у 1941 р, ряд. Загинув у бою 20.09.1943 р. Похов. у с. Сахалін Покровського р-ну Орловської обл.

Ланштейн Аврум-Єгуда Ян- кель-Бірович, 1912 р, м. Новоград- Волинський, єврей, робітн, мобілі­зов. 25.06.1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Ласута Лейб Срульович, 1919 р, м. Новоград-Волинський, мобілізов. у 1941 р, лейтенант. Пропав без вісті в груд. 1941 р.

Латашевич Степан Бенедикто- вич, 1910 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Латюк Микола Родіонович, 1907 р, м. Полтава, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Лебедєв Костянтин Степанович,

1910 р, с. Струніно Московської обл, ряд. Пропав без вісті в січ. 1942 р.

Лебедєв Олександр Федорович

1916 р„ м. Горький, росіянин, робітн' мобілізов. 23.06.1941 р„ ряд. Загинув и бер. 1944 р. у

Левандівський Франц Фаусти- нович, ряд. Пропав без вісті в лют 1944 р.

Левинкін Андрій Іванович, 1908

р, м. Новоград-Волинський, росіянин робітн, ряд. Загинув у 1941 р.

Левинкін.Володимир Степано­вич, 1920 р, м. Новоград-Волинський,

росіянин, робітн, ряд. Загинув у лип' 1944 р.

Левицький Андрій Іванович,

1908 р, м. Новоград-Волинський, ряд. Пропав без вісті в в 1941 р.

Левицький Володимир Олек­сандрович, 1922 р, Ярунський р-н, ук­раїнець, службов, мобілізов. у 1941 р, ряд. Загинув 3.09.1942 р.

Левицький Володимир Стані- славович, м. Житомир, поляк, робітн, мобілізов. 21.10.1940 р, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Левицький Станіслав Антоно­вич, 1907 р, м. Новоград-Волинський, службов, ряд Пропав без вісті в лют. 1942 р.

Левицький Ярослав Олексан­дрович, 1911 р, Ярунський р-н, укра­їнець, колгоспи, ряд. Загинув у лист. 1942 р.

Левковський Володимир Федо­рович, 1926 р„ м.Новоград-Волинсь- кий, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 25.07.1944 р. Похов. на військ, клад. в м. Миколаїв.

Левковський Максим Якович,

1910 р„ м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Левутін Олександр Миколайо-

ИЧ ряд Помер від ран 11.05.1944 р. похов у м. Новоград-Волинськии, на клад, бр. мог. №124.

Левченко Василь Семенович,

ід04 р м- Новоград-Волинський, ук­раїнець робітн., підпільник. Страчений ворогами 31.01.1943 р. Похов. у м. Но­воград-Волинський.

Левченко Олександр Йосипо­вич 1908 р., м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у ве­рес. 1941 р.

Левчишин Опанас Зіновійович,

українець, службов, ряд Пропав без вісті в трав. 1945 р.

Левчишин Опанас Семенович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд Загинув у бою 14.03.1944 р. Похов у с. Плоске Тернопільської обл.

Левчишин Павло Зіновійович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Левчук Олексій Степанович,

1898 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 1.02.1945 р.

Легенький Филимон Мико­лайович, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, гв. ст. сержант. Загинув у бою 4.08.1944 р. Похов. на хУт. Пролетарський Ворошилов- градської обл.

Ледецький Олексій Миколайо­вич, М. Новоград-Волинський, украї­нець робітн, мол. сержант. Загинув у 19.01.1945 р.

Лейба Денис Сергійович, м Но­воград-Волинський, робітн, ст. політ­рук. Загинув у бою 25.04.1942 р. По­хов. у с. Іоніне Мосальського р-ну Ка­лузької обл.

Лейви Пінхосмер Маньович,

1902 р, Ємільчинський р-н, єврей, службов, мобілізов. 22.06.1941 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Лейви Самуїл Борисович, 1909 р, м. Новоград-Волинський, робітн, мол. сержант. Загинув у бою 30.11.1942 р. Похов. у с. М'якотине Великолуць­кого р-ну Псковської обл.

Лемперт Михайло Ізраїльович,

м.Новоград-Волинський, робітн, лей­тенант. Загинув у бою 19.10.1944 р. Похов. у м. Регин, Румунія.

Ленчук Устим Іванович, украї­нець, робітн, ст. лейтенант. Загинув у бою 24.02.1943 р.

Лерман Борис Давидович, 1912 р, с. Горбове Ємільчинського р-ну, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Лех Альбін Володимирович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 26.03.1944 р. Похов. у с. Плотича Тернопільської обл.

Леченський Олександр, 1920 р, м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Лещенко Павло Петрович, 1910 р, с. Святоцьке Наровлянського р-ну Полісської обл, Білорусія, українець, колгоспи, мобілізов. 10.02.1944 р, ряд. Загинув у лип. 1944 р.

Либерфарб Борух Йосипович,

1898 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Либерфарб Давид Аронович,

1918 р, м. Новоград-Волинський, єв-

р^й, службов., призв. 29.01.1940 р, сержант. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Лимін Іван Андрійович, 1923 р, с. Вандрей Мордовської АРСР, ряд. Поопав без вісті в груд. 1944 р.

Линько Микола Іванович, укра­їнець, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Литвак Лев Ізраїльович, технік

інтендант 2 рангу. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Литвак Петро Савелійович, мол

лейтенант. Пропав без вісті.

Литвин Андрій Іванович, росія­нин, робітн, ряд. Загинув у бою 18.03.1944 р. Похов. у с. Плоске Тер­нопільської обл.

Лисаченко Дмитро Єгорович,

1924 р, Михайлівский р-н Запорізької обл, українець, робітн, ряд. Загинув 1.04.1944 р. Похов. у с. Гаї Старобрідські Бродівського р-ну Львівської обл.

Лисенко Борис Васильович, ук­раїнець, службов, лейтенант. Пропав без вісті.

Лисицький Микола Олексійо­вич, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, ряд. Загинув у бою 16.03.1944 р. Похов. у с. Плотича Тер­нопільської обл.

Лисюк Іван Архипович, украї­нець, робітн, ряд. Загинув у бою 14.04.1944 р. Похов. на Холмі Слави в м. Тернопіль.

Лисюк Іван Петрович, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 22.03.1944 р. Похов. у с. Микулинці Теребовлянсь- кого р-ну Тернопільської обл.

Лисюк Кузьма Прокопович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1942 р.

Лисюк Олександр Олександро­вич, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 7.04.1944 р. Похов. у с. Коропець Тернопільської обл.

Лисюк Федір Федорович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 23.03.1944 р. По­хов. у м. Скалат Тернопільської обл.

Литвин Яків Лук'янович, росія­нин, робітн, ряд. Загинув у бою 18.03.1944 р. Похов. у с. Плоске Тер­нопільської обл.

Литвинський Геннадій Андрійо­вич, 1913 р, росіянин, ряд. Пропав без вісті в груд. 1942 р.

Лйтман Іван Миколайович, 1926 р, м. Новоград-Волинський, ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Литман Нахмен-Лейб Ізраїльо­вич, 1924 р, м. Новоград-Волинський, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Литман Ушер Мусійович, технік - інтендант 2 рангу. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Лівшиць Лев Мордкович, 1907 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в лип. 1942 р.

Лівшиць Наум Гутманович, 1918 р, м. Гомель, Білорусія, р ід. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Ліншиць Длідзер Іоникович,

1897 р„ м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, ряд. Загинув у січ. 1944 р.

Лісков Олександр Адамович,

росіянин, робітн, ряд. Помер від РаИ 13.03.1944 р. Похов. у м. Славута Хмельницької обл.

Лісов Никифор Миколайович,

росіянин, службов, лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Лісовий Борис Дмитрович, 1910 р„ с. Олександрівка, українець, робітн, мобілізов. 13.01.1944 р„ гв. ряд. Заги­нув у бою 15.07.1944 р. Похов. у с. Бо- рисковичі Горохівського р-ну Львівсь­кої обл.

Лісовий Микола Петрович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 4.03.1944 р. Похов у с. Шумбар Великодедер- кальського р-ну Тернопільської обл.

Лісовський Володимир Івано­вич, 1914 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Лісовський Олександр Іванович,

1921 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, призв. у жовт. 1940 р„ ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Лістунов Іван Дмитрович, росія­нин, службов, політрук. Пропав без вісті в черв. 1942 р.

Лічеченко Максим Арсентійо-

вич, 1904 р, с. Стави Кагарлицького р-ну Київської обл, українець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Ліщук Григорій Петрович, 1900 р,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 26.03.1944 р. Похов. у с. Плотича Тер­нопільської обл.

Лобунець Ісай Львович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, сержант. Загинув у бою 20.11.1943 р. обл°В У М' АджимУшкай Кримської

Логовський Владислав Адамович

робітн. ряд. 3агинув

с. Великі рки Тернопільської обл

Ложкін Олександр Михайлович,

1915 р„ с. Черевкове Черевківського р-ну Архангельської обл, росіянин, технік-інтендант 2 рангу. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Ломакін Іван Петрович, росіянин, службов, лейтенант. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Лопатюк Харитон Сергійович,

1902 р, с. Красилівка Ярунського р-ну, українець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Лопський Іван Павлович, украї­нець, робітн, ряд. Загинув у бою 19.07.1944 р. Похов. у с. Плотича Тер­нопільської обл.

Лосовський Олексій Володими­рович, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 31.01.1943 р. Похов. у кар'єрі Мяглове Ленінградської обл.

Лось Іван Юхимович, поляк, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 11.03.1944 р. Похов. у с. Плотича Тернопільської обл.

Лукашин Григорій Іванович, ряд

Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Лукащук Василь Іванович, 1924 р, с. Красилівка Ярунського р-ну, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1944 р.

Лук'янець Іван Іванович, 1910 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 16.03.1944 р, ряд. Загинув у бою 2.08.1944 р.

Луцан Петро Михайлович, 1926 р, м. Новоград-Волинський, службов, ряд. Загинув у бою 31.10.1944 р. По­хов. у с. Сталши Лимбазького р-ну, Латвія.

Лушніков Микола Михайлович,

м. Новоград-Волинський, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Лущан Григорій Романович,

1908 р, м. Новоград-Волинський, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Люблінський Франц, 1910 р, с. Черепин Овруцького р-ну, украї­нець, робітн, ряд. Помер від ран 12.01.1943 р.

Люсін Анатолій Петрович, 1909 р, м. Клинці Брянської обл, ряд. Про­пав без вісті в квіт. 1944 р.

Лютіков Олександр Іванович,

1924   р, Якимівський р-н Запорізької обл, службов, ряд. Загинув у бою 1.04.1944 р. Похов. у с. Гаї Старобрідські Бродівського р-ну Львівської обл.

Люшненко Семен Степанович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 11.03.1944 р. Похов. на Микулинецькому військ, клад. у м. Тернопіль.

Лядецький Олексій Миколайо­вич, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, ряд. Загинув у бою 17.01.1945 р. Похов. у Краківському восводстві, Польща.

Лямгот Ідель Борисович, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Лянгус Іван Григорович, 1918 р, ряд. Пропав без вісті в 1944 р.

Лянгус Олексій Іванович, 1918 р, м. Новоград-Волинський, старшина 1 ст. Пропав без вісті.

Ляпін Павло Васильович, капітан. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Лящук Олексій Мелентійович,

1925   р, с. Лубчиця, українець, робітн, ряд. Помер від ран у груд. 1944 р.

Лящук Василь Іванович, 1906 р, с. Лубчиця, українець, робітн, мобілі­зов. 22.06.1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Лящук Володимир Григорович

1921 р, м. Новоград-Волинськии «к'

раїнець, робітн, призв. у 1940 р 'рял Загинув у бою в січ 1944 р. '

Лящук Степан Миколайович

1909 р, м. Новоград-Волинський ук­раїнець, робітн, мобілізов 9.01.1944 р ряд. Загинув у бою 9.08.1944 р. По­хов. у с. Степнине, Польща.