Кагановський Зальман Соломо- нович, 1905 р, с. Усове Овруцького р- ну, робітн, ряд. Пропав без вісті.

Кагановський Ізраїль Соломо- нович, 1913 р, службов, ряд. Пропав без вісті в груд 1941 р.

Кагановський Лев Соломонович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944

Кагановський Роман Соломоно­вич, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кагукін Василь Іванович, 1918 р, м. Новоград-Волинський, росіянин, робітн, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. За­гинув у бою 3.05.1944 р.

Кагукін Микола Іванович, 1923 р, м. Новоград-Волинський, росіянин, робітн, призв. у жовт. 1941 р, ряд. За­гинув у бою 4.08.1944 р. Похов. у м. Тарнобжег-центр воєводства, Польща,

Кагукін Олексій Григорович, 1915 р, м. Новоград-Волинський, росіянин, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Казакевич Петро Андрійович,

1913 р, м. Новоград-Волинський, ук­

раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 2.11.1944 р. Похов. у м. Ярослав, Поль­ща.

Казаков Йосип Никифорович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. ■ 1943 р.

Казакова Євдокія Никифорівна,

робітн,ряд. Пропала без вісті в трав. 1944 р

Кайданович Франц Йосипович,

м. Новоград-Волинеский, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 18.03.1944 р. Похов. у бр. мог. на півд.-сх. окол. с. Дубляни Млинівського р-ну Ровенсь- кої обл.

Калинкін Іван Петрович, 1911 р, Удмуртія, росіянин, робітн, мол. сер­жант. Зчгинув у бою 6.02.1945 р. По­хов у с. Опен, Сх. Пруссія.

Калінін Павло Васильович, росі­янин, робітн, капітан. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Калінчук Сергій Петрович, укра­їнець, робітн, ряд. Загинув у бою 18.07.1944 р. Похов. на Микулинець- кому військ, клад. в м. Тернопіль.

Камінський Моня Григорович,

робітн, ряд. Проі.ав без вісті.

Камінський Олексій Іванович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Канарський Микола Терентійо- вич, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Канарський Павло Дмитрович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 12.02.1944 р. Похов. у с. Старий Пикит Нарвського р-ну, Естонія.

Каплан Давид Шимонович, 1918 р, м. Ізяслав Хмельницької обл, єврей,

робітн, мобілізов. 22.06.1941 р ря Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Кагічук Павло Опанасович, 1925 п

Житомирська обл, ряд. Загинув у бою 4.08.1944 р. Похов. у с. Тейбери, Лит­ва.

Караковський Мусій Аронович

1903 р., м. Новоград-Волинський'

єврей, службов, мобілізов. у 1941 р' ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Карамета Василь Андрійович,

1921 р, Ворошиловградська обл, ро­бітн, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. Про­пав без вісті в 1944 р.

Каржовський Григорій Петро­вич, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, ряд. Загинув у бою 13.03.1944 р. Похов. у с. Великі Бірки Тернопільського р-ну і обл.

Карнач Денис Ізотович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 21.04.1944 р. По­хов. у с. Плотича Тернопільської обл.

Карнейчиков Георгій Олексійо­вич, 1916 р, с. Зубова Поляна Мор­довської АРСР, робітн, ряд. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Карпенко Дмитро Григорович,

1911 р, с. Отрадниця Ракитянського р-ну Курської обл, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Карпенко Опанас Олексійович,

1913 р, Миколаївська обл, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Карпинський Йосип Якубович,

1911 р, с. Смолка, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 26.11.1944 р. По­хов. у с. Визвар, Угорщина

Карплюк Федір Макарович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою

18 03.1944 р. Похов. у м. Кременець Тернопільської обл.

Карпов Іван Семенович, 1914 р, Пенза росіянин, робітн., а. сержант. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Карпович Володимир Іванович,

1926 Р-, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн., мобілізов. 14.02.1944 р„ ряд Загинув у бою 9.02.1945 р. Похов. у м. Кюстрін, Німеччина.

Карпович Іван Карпович, украї­нець, робітн., ряд. Загинув у бою 2.05.1945 р. Похов. у с. Вилипицснау, Німеччина.

Карпович Іван Павлович, 1899 р„ м. Новоград-Волинський, українець, службов, мобілізов. 9.01.1944 р„ гв. ряд. Загинув у бою 2.05.1945 р Похов. у м. Віттезенау, Німеччина.

Касянчук Митрофан Вікторо­вич, 1914 р, Летичівський р-н Хмель­ницької обл, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Каутний Йосип Йосипович, 1902 р,

с. Соколів Червоноармійського р-ну, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. 1943 р.

Кац Борух Бенюмович, 1908 р,

м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн , мобілізов. 23.05.1941 р„ ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Кац Мойсей Ісаакович, 1910 р„ м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн, ряд. Пропав без вісті в черв. 1942 р.

Кац Наум Гершкович, 1898 р, Новоград-Волинський, єврей, ряд. Пропав без вісті в бер.1944

Кац Піня Борухович, 1907 р„ м. Новоград-Волинський, єврей, служ. мобілізов. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р

Кац Роза Євгеніївна, єврейка, ро­бітн, військ, лікар 3 рангу. Пропала без вісті в 1942 р.

Кац Рувин-Рома Ісаакович, 1910 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, мобілізов. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Кац Хаїм Зусович, 1912 р, м. Но­воград-Волинський, єврей, робітн, мобілізов. 27.06.1941 р, ст. сержант. Загинув у бою 6.04.1944 р. Похов. у с. Свинна Теофіпольського р-ну Хмель­ницької обл.

Кацман Герш Шльомович, 1899 р, Лугівський р-н Джамбульської обл, єврей, службов, ряд. Загинув у бою 5.03.1944 р.

Кацман Ісак Мусійович, 1911 р, с. Жванець Кам'янець-Подільського р-ну Хмельницької обл, єврей, КПРС, службов, технік-інтендант 2 рангу. За­гинув у черв. 1941 р.

Каширін Микола Антонович, 1915 р, м. Донецьк, росіянин, службов, мо­білізов. у 1941 р, старшина. Загинув у бою 23.06.1941 р.

Кащук Микола Онисимович, 1914 р, с. Лубчиця, українець, КПРС, призв. у 1935 р, ст. лейтенант. Загинув у бою 12.10.1942 р.

Кащук Олександр Онисимович,

1923 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, ВЛКСМ, робітн, ряд. Загинув у бою 3.12.Т943 р. Похов. у м. Новог­рад-Волинський.

Кащук Яків Шульович, 1910 р, м. Курган Челябінської обл, єврей, ро­бітн, ряд. Загинув 7.08.1943 р. Похов. у с. Березів Бєловського р-ну Курсь­кої обл.

Кейлер Пейсах Хаїм-Мордухович

1909 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, старшина. Загинув у

бою 9.10.1943 р. Похов. у с. Расіне Смоленської обл.

Керчун Іван Давидович, 1912 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн., сержант. Загинув у бою 21.01.1943 р Похов. у с. Українське Во- вчанського р-ну Харківської обл.

Кибзюк Григорій Іванович, 1903 р, с. Гульськ, українець, колгоспи, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Кибзюк Семен Антонович, 1903 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 18.04.1944 р. Похов. у бр. мог. в с. Шумське Тер­нопільської обл.

Кизенко Степан Дмитрович, 1910 р„ Талалаївський р-н Сумської обл, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 20.04.1945 р. Похов. у м. Леобісхогенц, Німеччина.

Кизяк Іван Васильович, украї­нець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Кикта Леонід Якович, 1916 р„ Чернігівська обл, колгоспи, старши­на. Пропав без вісті в січ. 1942 р.

Килін Василь Іванович, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Киперман Борис Пальтійович,

1908 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, сержант. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кипнис А брам Борисович, 1910 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Кирик Микола Іванович, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кирильчук Іван Денисович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою

24.04.1944 р. Похов. у м. Козлів Тео нопільської обл.         н

Кирильчук Юхим Якович, 1910 р

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 14.03.1944 р. Похов. у с. Великі Бірки Тернопільського р-ну і обл.

Кирилюк Олексій Юхимович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кирчун Григорій Терентійович,

1905 р, с. Броники, українець, колгоспи' мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Кіршон Ісаак Ідельович, 1923 р,

м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн, мол. сержант. Загинув у бою 7.05.1942 р. Похов. у с. Кириловщина Личківського р-ну Новгородської обл.

Кісельман Абрам Хаїмович, єв­рей, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кішенко Григорій Семенович,

1913 р, Подольський р-н Київської обл, українець, службов, гв. ряд. За­гинув 22.02.1945 р. Похов. у. м. Лю- бонь Познанського воєводства, Поль­ща.

Клейнер Берель Мошкович, 1893

р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, мобілізов. у 1941 р, ряд. За­гинув у бою 22.07.1943 р. Похов. у с. Іванівка Сонцівського р-ну Курської обл.

Клигман Борис Григорович, служ­бов, військ, технік 1 рангу. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Кпиковський Владислав Гаври­лович, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 10.03.1944 р. Похов. у с. Великі Бірки Тернопільської обл.

Клименко Андрій Харитонович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою

5.04.1944 р. Похов. у с. Великі Гаї Тер­нопільської обл.

Климець Олексій Ігнатович, 1916 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 12.06.1940 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Климець Степан Григорович,

1915 р, с. Смолка, українець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р. Помер у німець­кому полоні 16.08.1944 р.

Климчук Костянтин Антонович,

1917 р, м. Новоград-Волинський, укра­їнець, робітн, мобілізов. у 1944 р, ряд. Загинув у бою 2.03.1944 р. Похов. у с. Шумбар Великодедеркальського р-ну Тернопільської обл.

Клосинський Адам Тимофійо-

вич, 1922 р, українець, робітн, мол. сержант. Помер від ран 20.03.1945 р.

Книжков Мирон Мательович,

робітн, технік-інтендант 2 рангу. Про­пав без вісті в 1941 р.

Кобрець Яків Борисович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, єфрейтор. Загинув у бою 20.08.1943 р. Похов. у с. Повітневе Семлевського р-ну Смоленської обл.

Коваленко Леонід Павлович,

1917   р, м. Фергана, українець, робітн, мобілізов. 5.10.1938 р„ ряд. Загинув у бою 24.03.1943 р. Похов. у с. Писарів- ка Харківської обл.

Коваленко Олексій Федорович,

1918 р„ с. Адамівка Чигиринського Р-ну Кіровоградської обл, українець, Робітн, мобілізов. 6.10.1941 р„ ряд Помер від ран 18.02.1942 р.

Коваль Борис Дем'янович, 1921 р„ Новоград-Волинський, українець, ряд.

пропал без вісті в груд. 1944 р.

Коваль Володимир Дем'янович,

1924 р„ українець, робітн, мобілізов. 21.02.19.44 р, ряд. Пропав без вісті.

Коваль Іван Мефодійович, 1903 р„ с. Матвіївка Богодухівського р-ну Хар­ківської обл, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 20.12.1943 р. Похов. у с. Матвіївка Чигиринського р-ну Кіровог­радської обл.

Коваль Матвій Павлович, 1916 р, українець, капітан. Страчений ворога­ми 10.06.1942 р. Похов. у м. Новоград- Волинський.

Коваль Олександр Трифонович,

с. Лубчиця, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Коваль Олексій Федорович, м.

Новоград-Волинський, українець, службов., ст. сержант. Загинув

24.02.1943    р. Похов. у м. Ленінград.

Коваль Петро Павлович, 1919 р, с. Лубчиця, українець, робітн, призв. 26.01.1940 р, ряд,. Загинув у серп. 1941 р.

Коваль Яків Антонович, 1908 р, Краснокутський р-н Харківської обл, українець, робітн., ряд. Загинув

19.03.1944    р. Похов. у с. Жолоби Кре­менецького р-ну Тернопільської обл.

Ковальківський Федір Дмитро­вич, 1920 р„ українець, робітн, ряд. Загинув у бою 12.03.1944 р. Похов. у бр. мог. в смт Шумське Тернопільсь­кої обл.

Ковальов Ілля Федосович, росі­янин, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Ковальов Ігнатій Єрофійович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р.

Ковальов Тимофій Іванович, 1905 р, м. Новоград-Волинський, службов,

ст. лейтенант. Загинув 16.09.1942 р. Похов. у с. Луніне Калінінської обл.

Ковальський Денис Васильович,

українець, робітн., ряд. Загинув у бою 26.03.1944 р. Похов. у с. Плотича Тер­нопільської обл.

Ковальський Йосип Людвікович,

1924 р, с. Смолка, українець, робітн, мобілізов. 22.07.1944 р, сержант. Заги­нув у бою 20.04.1945 р. Похов. у с. Олдржихов, Чехосповаччина.

Ковальчук Василь Онисійович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 16.05.1944 р. Похов. у м. Підволочиськ Тернопільсь­кої обл.

Ковальчук Євген Савич, м. Но­воград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 11.04.1944 р. Похов. на Холмі Слави в м. Терно­піль.

Ковальчук Іван Ігнатович, укра­їнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в верес. 1944 р.

Ковальчук Іван Пилипович, 1921 р, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 9.02.1942 р.

Ковальчук Кирило Федорович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 21.07.1944 р

Ковальчук Микола Іванович,

1902 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Ковальчук Нил Логвинович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Ковальчук Опанас Макарович,

українець, робітн, ряд, Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Ковальчук Петро Іванович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою

26.07.1944 р. Похов. у м. Пустомити Львівської обл.

Ковальчук Станіслав Федосійо-

вич, 1918 р, с. Кропивня, українець колгоспи, призв. у жовт. 1939 р, сер­жант. Загинув у серп. 1941 р.

Ковальчук Степан Онисимович.

1905 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, сержант. Пропав без вісті в лип. 1942 р.

Ковальчук Федір Христофоро- вич, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Ковальчук Яків Васильович, 1917 р,

с. Несолонь, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Ковальчук Яків Сакійович, укра­їнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Ковба Федір Прокопович, 1905 р,

українець, робітн, ряд. Помер від ран 25.02.1942 р. Похов. у Лисичанському р-ні Ворошиловградської обл.

Ковтун Михайло Маркович, 1906

р, українець, робітн, ряд Загинув у бою 17.03.1944 р. Похов. у с. Плоске Терно­пільської обл.

Ковш Микола Йосипович, 1924 р,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 25.03.1944 р, ряд. Загинув у бою 16.06.1944 р. Похов. у м. Єльц, Німеччина.

Ковшун Аврам Шльомович, 1914

р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Коган Шика Янкель-Лейбович,

1918 р, м. Новоград-Волинський,

єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Косн Мотя Срульович, 1921 р, м. Волочиськ Хмельницької обл, єврей,

службов., призв у жовт 1940 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Косн Хаїм Срульович, 1920 р., єврей, службов., ряд. Пропав без вісті В КВІТ.'1944 р.

Кожанівський Леонід Микола­йович, українець, робітн., ряд. Заги­нув у бою 23.04.1944 р. Похов. у м. Козлів Тернопільської обл.

Кожин Ілля Родіонович, Мос­ковська обл., росіянин, робітн., парти­зан. Загинув у бою 15.05.1942 р.

Кожушнер Абрам Гимпельович,

1897 р., м. Новоград-Волинський, єврей, службов., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1943 р.

Козакіш Яків Лейбович, 1919 р., м. Новоград-Волинський, службов., призв. у жовт. 1939 р., ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Козаневич Петро Олексійович,

1913 р., м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн., мобілізов. 10.01.1944 р., ряд. Загинув у бою 24.03.1945 р.

Козачок Микола Карпович, 1910 р., українець, робітн., призв. у 1940 р., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Козачук Ілля Степанович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн., ряд. Загинув у бою 9.08.1944 р. По­хов. у с. Дембиця Сандомирського повггу Келецького воєводства, Поль­ща.

Козирацький Антон Іванович,

1899 р., с. Яблунець Ємільчинського р-ну. українець, службов., ряд. Загинув у бою 21.02.1944 р. Похов. у с. лунівка Лисянського р-ну Черкась­кої обл.

Козицький Василь Євдокимович

0хоче-Старовірівського Харківської обл., українець, кол.

госпи., мобілізов. 11.05.1940 р., ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Козій Микита Опанасович, ук­раїнець, робітн., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Козлов Володимир Іванович,

1922 р., с. Пищів, росіянин, колгоспи., призв. 11.06.1941 р., сержант. Загинув у квіт; 1944 р.

Козловський Валентин Петро­вич, 1924 р., м. Новоград-Волинський, українець, робітн., ряд. Загинув у бою 17.02.1945 р. Похов. у м. Латтефельд, Сх. Пруссія.

Козловський Олександр Сергійо­вич, м. Красний Смоленської обл., українець, робітн., гв. ряд. Загинув у бою 1.12.1943 р. Похов. у с. Патраки Оршанського р-ну Вітебської обл.

Козловський Станіслав Антоно­вич, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн., ряд. Загинув у бою 17.05.1944 р. Похов. у с. Плотича Тер- 1 нопільської обл.

Койдін Устим Іванович, 1913 р., м. Новоград-Волинський, робітн., ряд. Помер від ран 21.02.1942 р.

Коленюк Петро Йосипович, ук­раїнець, робітн., ряд. Загинув у бою 19.04.1944 р. Похов. у м. Козлів Терно­пільської обл.

Коленюк Сергій Андрійович, ук­раїнець, робітн., ряд. Загинув у бою 14.04.1944 р. Похов. у м. Чортків Тер­нопільської обл.

Колесник Артем Артемович,

1915 р., с. Жовте П'ятихатського р-ну Дніпропетровської обл., українець, ро­бітн., лейтенант. Загинув у бою 30.01.1943 р. Похов. у Донецкій обл.

Колесник Дмитро Терентійович,

українець, робітн., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Колесник Іван Степанович, 1901 р, українець, робітн., мобілізов. 23.06.1941 р„ ряд. Загинув у бою 12.09.1943 р.

Колесник Леонтій Леонтійович,

1911 р, м. Нов9град-Волинський, ук­раїнець, робітн, єфрейтор. Загинув у бою 20.11.1944 р. Похов. у Лимбазько- му р-ні, Латвія.

Колесник Максим Павлович, м

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. Заги­нув у бою 8.03.1944 р. Похов. у с. Ве­ликі Дедеркали Тернопільської обл.

Колесник Михайло Прокопович,

1915 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 20.03.1944 р, мол. сержант. Загинув у бою 1.02.1945 р. Похов. у с. Нойкерсдорф, Німеччина.

Колесник Олександр Олексійо­вич, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Колесник Олександр Прокопо­вич, 1906 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 20.02.1944 р, гв. ряд. Загинув у бою 30.08.1944 р. Похов. на зах. окол. с. Теодоров Рад- зиминського повіту Варшавського во­єводства, Польща.

Колесник Петро Павлович, 1917 р, с. Лубчиця, українець, робіт, мобі­лізов. 22.06.1941 р„ ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Коліщук Тарас Іванович, украї-. нець, робітн, ряд. Загинув у бою 15.04.1944 р. Похов. на Микулинець- кому військ, клад. в м. Тернопіль.

Коломеср Йосип Михайлович,

1914 р, с. Дяківці Літинського р-ну Він­ницької обл, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Коломієць Микола Максимо­вич, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Коломієць Павло Гаврилович

українець, робітн, ст. сержант. Про­пав без вісті.

Колосов Георгій Георгійович

росіянин, робітн, ряд. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Колотинський Микола Олексійо­вич, 1908 р, м. Новоград-Волинський,

українець, робітн, ряд. Помер від ран 18.08.1944 р. Похов. у с. Сінниця Вар­шавського воєводства, Польща.

Комісаров Олександр Григоро­вич, 1914 р, росіянин, робітн, мол. лейтенант. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Конарєв Іван Олександрович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Конарський Антон Йосипович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Кондратенко Олександр Яко­вич, 1914 р, с. Будоріжки, українець, колгоспи, ряд. Загинув у січ. 1944 р.

Кондратов Андрій Федорович,

1904 р. Житомирська обл, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Кондратюк Олександр Васильо­вич, українець, робітн,ряд. Помер від ран 16.01.1945 р.

Конееський Василь Васильович,

1920 р, українець, робітн, ряд. Заги­нув у бою 28.03.1944 р. Похов. у смт Червоноармійськ.

Коновальчук Олександр Анто­нович, с. Улашанівка Червоноармійсь- кого р-ну, українець, робітн, ряд. За­гинув у бою 13.09.1944 р.

Кононець Микола Іванович, 1916

р, м. Новоград-Волинський, українець,

робітн, мобілізов. у 1938 р, ряд. Заги­нув у бою 26.06.1941 р.

Конорєв Іван Андрійович, 1909 р„ с. Медвеже Курської обл, росіянин, колгоспи, ряд Загинув 6.08.1944 р.

Конорєв Микола Федотович

1899 р, м. Новоград-Волинський, ук раїнець, робітн, мобілізов. 9.01.1944 р ряд. Загинув у бою 14.05.1944 р. По хов. на Червоноармійському клад, мог N52, в м. Бердичів.

Конохов Олексій Архипович,

робітн, сержант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Консевич Йосип Тимофійович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 31.03.1944 р. Похов. у м. Броди Львівської обл.

Константиновський Броніслав Лаврентійович, 1925 р, м. Новоград- Волинський, робітн, ряд. Пропав без вісті в серп. 1944 р.

Копач Григорій Володимиро­вич, 1924 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 5.11.1944 р. Похов. у с Залуж'с Цеха- новського воєводства, Польща.

Копач Тихон Михайлович, укра­їнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Копельман Ісак Петрович, 1916 р„ м Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 6.08 1941 Р-

Копитман Мусій Єльович, 1906 р, Новоград-Волинський, єврей роб., мобілізов. 23.06.1941 р„ ряд Загинув у бою 7.07.1942 р. Похов. на хут.

Гобл ГУЧаРСЬК0Г0 р-ну В0р0не

Копійчук Федір Федорович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Копчук Архип Семенович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 12.03.1944 р. По­хов. у бр. мог. в с. Шумське Терно­пільської обл.

Кораковський Мусій Аронович,

1903 р, м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, мобілізов 24.06.1941 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Кордиш Федір Пейсахович, ро­бітн, ст. лейтенант. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Коренюк Михайло Якович, 1917 р, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Коржевський Давид Степано­вич, 1914 р, с. Лубчиця, українець, робітн, гв. мол. сержант. Помер від ран 25.07.1944 р. Похов. у с. Острівець Ко- зинського р-ну Ровенської обл.

Коржевський Микола Петрович,

1923 р, с. Смолка, українець, робітн, гв. ряд. Загинув у бою 6.04.1944 р. Похов. у с. Гаї Старобрідські Бродівсь- кого р-ну Львівської обл.

Коржевський Павло Олексійо­вич, 1915 р„ м. Новоград-Волинський, поляк, робітн, ряд. Загинув у бою 18.07.1944 р. Похов. у бр. мог в с. Бе- резовичі Пінського р-ну Брестської обл.

Коржиневський Броніслав Де­нисович, українець, робітн, ряд. За­гинув у бою 6.04.1944 р. Похов. у м. Бучач Тернопільської обл.

Коржицький Володимир Івано­вич, 1923 р, м. Новоград-Волинський,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Корзун Павло Феодулович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Корзун Тихон Ігнатович, украї­нець, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в черв. 1941 р

Корито Аврум Йосипович, м.

Ярунь, українець, робітн, мобілізов. у

1941   р., сержант. Загинув у бою 2.01.1944 р.

Корнілов Микола Іванович, ро­сіянин, робітн, ряд. Загинув у бою в черв. 1942 р. Похов. у Смоленській обл.

Корожуйський Володимир Іва­нович, м. Новоград-Волинський, ро­бітн, ряд. Пропав без вісті в бер.

1942   р.

Короткий Григорій Васильович,

1906 р, м. Київ, українець, робітн, призв. 1.04.1934 р, ряд Пропав без вісті.

Коротков Іван Іванович, робітн, ряд. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Корхач Михайло Зотович, ро­бітн, ряд. Пропав без вісті в лют.

1944   р.

Коряков Іван Андрійович, росі­янин, робітн, мол лейтенант. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Косенко Костянтин Харитоно- вич, 1913 р, м. Дубно, українець, ро­бітн, ряд. Пропав без вісті в лют.

1945   р.

Косиневич Олена Леонідівна,

1918 р, м. Новоград-Волинський, служ­бов, військ, лікар 3 рангу. Загинула 20.07.1942 р. Похов. в м. Камінськ- Шахтинський Каменського р-ну Ор­ловської обл.

Костановський Броніслав Лаврентійович,

м. Новоград-Волинський

українець, робітн, ряд. Загинув у бою

6.11.1944      р. Похов. на Червоноармійсь

кому клад. в Лагувському повіті, Польща.

Костенко Федір Федоров 14

1907 р, м. Новоград-Волинський, у<-' раїнець, службов, ряд. Пропав без вісті в верес. 1942 р.

Костишин Василь Іванович, 1920 р,

с. Антопіль Томашпільського р-ну Він­ницької обл, українець, ВЛКСМ, кол­госпи, призв. у верес. 1940 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Костюк Василь Іванович, 1925 р,

с. Лубчиця, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 4.10.1944 р. Похов. у бр. мог. на клад. в м. Володимир-Во- линський Волинської обл.

Костюк Іван Іванович, 1909 р, с. Троянівка Теофіпольського р-ну Хмельницької обл, українець, робітн, мобілізов. 24.06.1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Костюк Ігнат Васильович, м Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 8.04.1944 р. По­хов. у с. Дранча Руська Червоноар- мійського р-ну Ровенської обл.

Костюк Микола Пилипович, 1915

р, с. Лубчиця, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 6.07.1944 р. Похов. у с. Городелець Сокальського р-ну Львівсь­кої обл.

Костюк Олександр Михайло­вич, українець, робітн, військ, технік 2 рангу. Пропав без вісті в 1941 р

Костюк Олександр Тимофійо­вич, 1914 р„ м. Новоград-Волинський, українець, робітн., мобілізов 10.01.1944 р, ряд. Загинув у бою

2.04.1945      р. Похов. у м. Бреслау, Ні­меччина.

Костюк Олексій Трохимович, м.

ипвоград-Волинський, українець, ро- й^н ряд. Загинув у бою 2.04.1945 р. Похов У м. Бреспау, Німеччина.

Костюченко Йосип Іванович,

Сусли - українець, колгоспи., ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Косянчук Іван Пилипович, укра­їнець, робітн., ряд. Пропав без вісті в жовт.1944 р

Косянчук Ігнатій Сидорович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 20.04.1944 р. Похов. у м. Тлумач Івано-Франківської обл.

Котвицький Іван Тимофійович,

1920 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Котвицький Йосип Дометійо-

вич, с. Катеринівка, українець, робітн, гв. мол. сержант. Загинув у бою 17.07.1944 р. Похов. у с. Романівка Іва- ничівського р-ну Волинської обл.

Котвицький Йосип Петрович,

1908 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Котвицький Олександр Тодоро-

вич, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Котвицький Станіслав Францо­вич, 1914 р„ с. Рудня-Ушомирська Ко- ростенського р-ну, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Котихов Іван Григорович, робітн, гв. лейтенант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Котляр Федір Григорович, укра- 'нець, робітн, ряд. Пропав без вісті в «рп. 1942 р.

Котовицький Iван Тимофійович,

с.Смолка, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Котович Микола Леонідович,

1919 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Котухов Василь Петрович, м. Но-

воград-Волинський, росіянин, робітн, ряд. Пропав без вісті в груд. 1941 р.

Кофман Абрам Михайлович,

1908 р, українець, робітн, старшина. Загинув у бою 17.08.1941 р. Похов. у м. Лубни Полтавської обл.

Кохан Іван Кирилович, м. Новог- рад -Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 5.02.1945 р. Похов. у Німеччині.

Коцар Іван Леонтійович, 1912 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. За­гинув у бою 3.05.1945 р. Похов. у м. Ланценбергер, Німеччина.

Кочергешилим Завелеви, 1909 р, м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Пропав без вісті в груд. 1942 р.

Кочко Герасим Минович, 1915 р, с. Орепи, українець, колгоспи, мобілі­зов. 23.06.1939 р, ряд. Пропав без віс­ті в бер. 1944 р.

Кочукін Микола Іванович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 5.08.1944 р. По­хов. у с. Демидів Яворівського р-ну Львівської обл.

Кравець Ілля Федорович, 1918 р, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, ряд. Пропав без вісті в січ. 1942 р.

Кравець Микола Федорович,

1923 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, службов, ст. сержант. Заги­нув у бою 30.09.1942 р. Похов. у с. Черкасове Зубцовського р-ну Калі нінської обл

Кравець Микола Федорович,

1923 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, лейтенант. Загинув у бою 11.01.1943 р. Похов. у Ростовській обл.

Кравцов Андрій Костянтинович,

1911 р, м. Новоград-Волинський, росі­янин, робітн, призв. 30.05.1941 р, мол. сержант. Загинув у квіт. 1944 р.

Кравцов Лев Давидович, 1913 р, м. Новоград-Волинський, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Кравченко Василь Олексан­дрович, 1915 р. Київська обл, укра­їнець, робітн, мол. лейтенант. Заги­нув у 1941 р.

Кравченко Володимир Захаро­вич, 1915 р, с. Смолка, українець, кол­госпи, мобілізов 13.02.1944 р, ряд. Загинув у бою 20 01.1945 р. Похов. у м. Гуссв Калінінгр.ідської обл.

Кравченко Григорій Захарович,

1925 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, сержант. Пропав без вісті в лист. 1944 р.

Кравченко Олександр Захаро­вич, 1909 р, с. Смолка, українець, робітн, ряд. Загинув у лют. 1944 р.

Кравчук Артем Наумович, 1900 р, м. Новоград-Волинський, українець, колгоспи, мобілізов. у 1944 р, ряд. Загинув у бою 24.09.1944 р. Похов. на вис. 1432,6 у Яремчанському р-ні Іва- но-Франківської обл.

Кравчук Надія Митрофанівна, м.

Новоград-Волинський, українка, ро­бітн, ряд. Загинула в бюю 8.04.1944 р. Похов. в м. Скалат Тернопільської обл.

Кравчук Олександр Степанович,

українець, робітн, ряд Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Кравчук Павло Герасимович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­

бітн, ряд. Загинув у бою 13.03.1944 п Похов. у с. Великі Гаї Тернопільські обл.

Красв Григорій Кіндратович

1921 р„ с. Захарівці Палласівського р-ну Сталінградської обл, росіянин робітн, ряд. Загинув у бою 4.04.1944 р Похов. у с. Бужани Берестечківського р-ну Волинської обл.

Кракосяк Михайло Бардосаро-

вич, 1913 р, м. Єреван, КПРС, робітн., мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Крамар Данило Павлович, укра­їнець, робітн, мол. лейтенант. Пропав без вісті в 1942 р.

Красицький Йосип Устимович,

1918 р, с. Теснівка, українець, кол­госпи, єфрейтор. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Красноставський Яків Йосипо­вич, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Краснянський Павло Матвійо­вич, 1905 р, українець, робітн , стар­шина. Загинув у бою 14.01.1945 р. По­хов. у Польщі.

Криваль Олександр Прокопо-

вич, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кривальчук Володимир Адамо- вич, 1914 р, м. Новоград-Волинський, • українець, робітн, ряд Пропав без вісп в січ. 1944 р.

Кривенко Андрій Степанович.

1916 р, с. Мала Буда Глибоцького р-ну Чернівецької обл, українець, КПРС, службов, мобілізов. у жовт. 1938 Р-. сержант. Загинув у серп. 1941 р

Кривенко Микола Титович, 1912 р

українець, робітн, старшина. Загинув у бою 9.08.1941 р. Похов. у с. Поріччя

Великолуцького р-ну Псковської обл.

Кривошеєв Володимир Петро­вич, 1925 р, м. Новоград-Волинсь­кий, робітн, ряд. Пропав без вісті в лип! 1944 р.

Крикун Іван Дем'янович, украї­нець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Кример Григорій Якович, 1914 р, м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн, мобілізов, 23.06.1941 р„ ст. сер­жант. Помер від ран 27.07.1943 р. По­хов. у Курській обл.

Крицький Михайло Степанович,

1914 р. Київська обл, українець, ро­бітн, старшина. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Круглов Юхим Гаврилович, ро­бітн, мол. лейтенант. Пропав без вісті в жовт. 1941 р.

Круковер Володимир Мусійо-

вич, 1904 р, м. Одеса, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Круппе Василь Терентійович,

робітн, лейтенант. Загинув у бою 7.09.1941 р.

Круть Олексій Якович, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 7.04.1944 р. Похов.у смт Коропець Монастирись- кого р-ну Тернопільської обл.

Крюков Сергій Ігнатович, м Са­ратов, підпільник. Страчений ворога­ми 31.01.1943 р. Похов у м. Новоград- Волинський.

Кп6ЛаНОв РаФаїл Самуїлович,

1920 г. 0воржев Псковської обл,

Пропав вісті в бер. 1944

Куянин Андрiй Iванович

мол. лейтенант. Загинув

у бою 5.09.1944 р. Похов. у м. Остроленко Білостоцької обл, Білорусія.

Кудряшов Тимофій Іванович,

1889 р, с. Кузнєцовка Орловського р-ну і обл, росіянин, робітн, мобілі­зов. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кузич Дмитро Мусійович, росі­янин, робітн, ряд. Загинув у бою 12.12.1944 р. Похов. у с. Мастини Сал- дуського р-ну, Латвія.

Кузнецов Василь Герасимович,

росіянин, службов, ряд. Пропав без вісті в верес. 1942 р.

Кузнецов Опанас Іванович, ро­сіянин, службов, капітан. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Кузнецов Семен Хомич, росія­нин, робітн., ряд. Загинув у бою 15.05.1944 р.

Кузьменко Григорій Антонович,

1897 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, службов, ряд Загинув у бою 23.03.1944 р. Похов. у с Вербка Лети- чівського р-ну Хмельницької обл.

Кузьменко Іван Ілліч, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р. "

Кузьменко Микола Авксентійо- вич, 1903 р„ м Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 26.07.1944 р. Похов. у м. Ровно.

Кузьмін Володимир Петрович,

1915 р, с. Стриєва, росіянин, колгоспи, мобілізов. 1.08.1938 р, сержант. Про­пав без вісті в бер 1944 р.

Кузьмін Леонід Кузьмич, росія­нин, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Кузьмінський Опанас Дем'яно­вич, 1904 р, м. Новоград-Волинський,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 16.03.1945 р. Похов. у с. Корневе Баг- ратіоновського р-ну Калінінградської обл.

Кулаківський Йосип Антонович,

1908 р, с. Теснівка, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Кулик Григорій Мусійович, 1896 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 14.06.1944 р. Похов. у м. Козлів Тернопільської обл.

Куликов Анатолій Іванович, м.

Ленінград, росіянин, робітн, ряд. Про­пав без вісті в трав. 1943 р.

Кулинич Іван Осипович, 1916 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 30.03.1944 р. Похов. у с. Старі Броди Бродівського р-ну Львівської обл.

Кулинич Павло Йосипович,

1914 р, с. Смолка, українець, робітн, мобілізов. 17.06.1941 р, ряд. Загинув у черв. 1944 р.

Кульчицький Юрій Вікторович,

1916 р, с. Орепи, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 9.09.1944 р.

Купер Абрам Вікторович, 1923 р, робітн., гв. ряд. Загинув у бою 22.02.1943 р. Похов.у с. Микишино Гжатського р-ну Смоленської обл.

Купер Вигдор Фроїмович, 1909 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Купершмід Аврум Нусійович,

1913 р, м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Купісвич Йосип Іванович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 12.05.1944 р. По­

хов. у с. Микулинці Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.

Купрін Іван Петрович, лейтенант

Помер від ран 14.03.1944 р. Похов у м. Новоград-Волинський, на міськ клад, мог. №5.

Купцов Іван Артемович, 1903 р

м. Новоград-Волинський, росіянин службов, ряд. Пропав без вісті в трав 1944 р.

Куриленко Іван Юхимович, 1919

р, м. Гульськ, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Куров Іван Леонтійович, лейте­нант. Пропав без вісті в лип. 1943 р.

Куровський Казимир Іванович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 9.04.1944 р. Похов. у м. Бучач Терно­пільської обл.

Курятник Іван Максимович, 1913 р, с. Бусягіне Санчурського р-ну Кіровсь- кої обл, українець, робітн, ряд. Про­пав без вісті в квіт. 1942 р.

Кутявін Михайло Олександро­вич, м. Новоград-Волинський, росія­нин, робітн, ряд. Пропав без вісті в січ. 1942 р.

Куфтерин Федір Андрійович,

росіянин, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Куц Василь Іванович, 1906 р., с. Рогачів Баранівського р-ну, ряд. Про­пав без вісті в квіт. 1944 р.

Куц Іван Лук'янович, м. Новог­рад-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 12.03.1944 р. По­хов. у с. Великі Бірки Тернопільської обл.

Куцан Володимир Якович, м Но­воград-Волинський, робітн, ряд. Заги-

уо у бою 26.03.1944 р. Похов. у с. ^икулинці Теребовлянського р-ну

Тернопільської обл.

Куцопал Іван Карпович, 1915 р„ с Абрамівка Київської обл., українець, робітн , мобілізов. 23.05.1941 р„ ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Кучер Дмитро Іванович, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Кучер Іван Зіновійович, 1905 р, м. Новоград-Волинський, українець, а. лейтенант. Помер від ран 18.04.1944 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Кучер Олександр Трохимович,

1921 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн., ряд. Загинув у бою 9.05.1944 р. Похов. у с. Микулинці Те- ребовлянського р-ну Тернопільської обл.

Кучеренко Володимир Леон- тійович, 1914 р, м. Новоград-Волинсь­кий, українець, робітн, ряд. Загинув 3.07.1942 р. Похов. у м. Старий Оскол Бєлгородської обл.

Кучеренко Семен Григорович,

українець, службов, політрук. Пропав без вісті в 1941 р.

Кучеренко Трохим Терентійович,

1900 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 5.03.1944 р. Похов. у с. Маньківка Бер- шадського р-ну Вінницької обл.

Кучинський Едуард Броніславович

м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Загинув у бою 21.03.1944 р. Дволочиськ Тернопільської

Кушнирський Семен Якович,

українець, службов, лейтенант. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Кущ Петро Олександрович, 1919 р„ Новоград-Волинський, українець.

робітн, мобілізов. 11.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 7.11.1944 р.

Кущик Петро Олександрович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 13.09.1944 р. Похов. у с. Камсища Гурна Ясловсь- кого повіту Краківського воєводства, Польща.