Заблоцький Антон Якович, 1915 р„ .. дпхангельськ, службов., капітан. Загинув у бою 12.04.1945 р. Похов. у Польщі-

Заборовський Степан Станісла-

вович 1912 р, М. Новоград-Волинсь- кий, українець, ряд. Пропав без вісті в квіт.' 1943 р.

Заборовський Федір Станісла-

вович, 1916 р„ М Новоград-Волинсь­кий, українець, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1943 р.

Забродський Ярослав Степано­вич, 1909 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 5.05.1945 р. Похов. у с. Вільдшюц, Німеччина.

Завертало Яків Юхимович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Завистовський Олександр Фе­дорович, 1913 р, с. Смолка, українець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Загорський Борис Давидович,

1901 р, смт Миропіль Дзержинського Р-ну, українець, робітн, ряд. Загинув У бою 26.08.1943 р. Похов. у с. Ново- петрівське Амвросіївського р-ну До­нецької обл.

Загребельний Михайло Онопріиович,

1912 р„ с. Краснянка Тиврівсь- ° Р-"У Вінницької обл, українець, колгоспи, ряд. загинув 5 04.1944 р.

Загривий Андрий Кузьмич, 1922 р, українець, робiт.

1944 18*

Р. ряд. Загинув у черв.

Загривий Василь Тимофійович,

1906 р„ м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, сержант. Загинув у серп. 1941 р.

Загривий Євгеній Тимофійович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1942 р.

Загривий Микола Северинович,

1902 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, колгоспи, мобілізов. у 1944 р, ряд. Загинув у бою 7.07.1944 р. По­хов. у Волинській обл.

Загривий Олександр Тимофійо­вич, 1908 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 20.05.1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Загривий Петро Леонтійович,

1909 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лист. 1942 р.

Загривний Олексій Федорович,

1908 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, сержант. Загинув у бою 7.07.1944 р. Похов. у с. Охотин Луцького р-ну Волинської обл.

Загризний Олексій Іванович, 1914 р, українець,робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Загризний Пилип Іванович, 1914 р, с. Бабчинці Могилів-Подільського р- ну Вінницької обл, українець, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Задворний Григорій Архипович,

українець, робітн, мол. лейтенант. Пропав без вісті в лип. 1943 р.

Заденський Володимир Мико­лайович, українець, робітн, інженер- капітан. Загинув у бою 18.07.1944 р.

Заксман Йосип Володимиро­вич, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в лип. 1942 р.

Залевський Борис Іванович, 1922 р, с. Смолка, українець, робітн, призв. 22.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Залевський Микола Франкович,

1912 р, м. Новоград-Волинський, поляк, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Залізко Іполит Шимонович, 1899 р, с. Полиянівка, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Заліщук Дмитро Якимович, ук­раїнець, робітн, лейтенант. Загинув у бою 20.01.1945 р. Похов. у с. Боленцин Краківського воєводства, Польща.

Заломаєв Олексій Андрійович,

1918 р, м. Ярославль, росіянин, робітн, ряд. Загинув у трав. 1945 р.

Залудирський Микола Іванович,

робітн, ст. лейтенант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Запольський Антон Карлович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Запольський Болеслав Івано­вич, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Запольський Йосип Франкович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 13.03.1944 р. Похов. у с. Великі Гаї Тернопільської обл.

Зарицький Михайло Миколайо­вич, 1925 р, с. Смолка, українець, робітн, призв. 8.05.1944 р, ряд. Заги­нув у бою 8.02.1945 р. Похов. у с. До- лгоруково Багратіоновського р-ну Ка- лінінградської обл.

Зарицький Федір Антонович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Засельський Данило Костянти­нович, 1917 р, с. Рогозів Бориспільсько­

го р-ну Київської обл, українець <оп госпн, призв. у 1939 р„ ряд. Загинув ' серп. 1941 р.     ув У

Засядько Микола Федорович

українець, службов, технік-інтендаНт 2 рангу. Пропав без вісті в лип. 1941 р

Зафт Хаїм-Аврум Шмульович

1912 р„ смт Баранівка, робітн, мобілі­зов. у 1941 р„ ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Захаров Петро Миколайович

1921 р, с. Лубчиця, росіянин, робітн' гв. ряд. Загинув у бою 26.06.1944 р Похов. у с. Видриця Оршанського р-ну Вітебської обл.

Захарченко Григорій Юхимо­вич, 1923 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 16.01.1945 р. Похов. у с. Типуту-Лей- ниське, Латвія.

Захарчук Василь Костянтино­вич, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р. Похов. у м. Козлів Тер­нопільської обл.

Захарчук Яків Степанович, 1911 р,

с. Лубчиця, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Зацаранний Григорій Никифо- рович, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бер. 1943 р. Похов. у с. Шумбар Великоде; деркальського р-ну Тернопільської обл.

Зборовський Дмитро Самійло- вич, 1901 р, Полонський р-н Хмель­ницької обл, українець, робітн, Р"А Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Зволинський Ігнат Іванович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 15.04.1944 Р- Похов. на Микулинецькому військ клад. в м. Тернопіль.

Зделійський Дометій Азарійович

1073 Р Новоград-Волинськии, робітн., ряд. Загинув у бою 1944 р Похов. у м. Бучач Тернопоьської обл.

Зелінський Цезар Іванович, м

Новоград-Волинський, українець,

Загинув у бою 18.07.1944 р. Похов У с. Плотича Тернопільської обл.

Землянський Олександр Веніамінович, українець, робітн., військ, технік 2 рангу. Пропав без вісті в серп. 1942 р.

Земський Лев Андрійович, 1913 р„ СМТ Нова Ушиця Кам'янець-Подільсь- кої обл., українець, робітн., ряд. За­гинув у бою 15.02.1943 р. Похов. на півд. окол. с. Бродниця, мог. №6, Польща.

Зенич Іван Петрович, українець, робітн., ст. сержант надстрок. сл. Про­пав без вісті в черв. 1941 р.

Зільберберг Борис Лазарович,

1924 р, м. Новоград-Волинський, служ­бов, лейтенант. Загинув 25.07.1943 р. Похов. у Слов'янському р-ні Донець­кої обл, вис. 202,4.

Зільбергберг Нусь Беркович, м.

Новоград-Волинський, єврей, службов, ряд. Загинув у бою 20.02.1944 р. По­хов на косі «Чушка» в Темркжському р-ні Краснодарського краю.

Зіневич Іван Андрійович, 1908 р„ Хмельницька обл, українець, ро- оітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1943 р.

Зінуков Михайло Семенович,

росіянин, службов, ст. лейтенант. Загинув у бою.

Зiнченко Олексій Григорович,

Новоград-Волинський,українець, робiт. Загинув у бою Залпи. пох.в- У с. Лопушани южцівського р-ну Тернопільської

Зінчук Петро Харитонович, 1916 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лип. 1943 р.

Зінчук Семен Ісакович, 1898 р„ м. Новоград-Волинський, українець, колгоспи, мобілізов. 12.01.1944 р, мол. сержант. Загинув у бою 15.07.1944 р. Похов. на зах. окол. с. Цегів Горохівсь- кого р-ну Волинської обл.

Злобін Володимир Олексійович,

1924   р, м. Куйбишев, росіянин, робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. 1943 р.

Зміївський Іван Іванович, укра­їнець, робітн, ст. сержант. Помер у ні­мецькому полоні 27.02.1942 р.

Знайде Вольф Борухович, 1900 р, м. Новоград-Волинський, робітн, мо­білізов. у 1942 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Знак Іван Абрамович, 1906 р, с. Абр^мівка Вишгородського р-ну Ки­ївської обл, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Зозулевич Сергій Андрійович,

1925   р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 31.07.1944 р. Похов. на зах. окол. с. Зернайтес Резекненського повіту, Лат­вія.

Зозуля Давид Веніамінович,

1910 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, мобілізов. 11.07.1941 р, ряд. Пропав без вісті в лист. 1942 р.

Зок Михайло Юхимович, 1920 р, м. Новоград-Волинський, робітн, ка­пітан. Загинув у. бою 12.02.1943 р. По­хов. у с. Нагірне Свердловського р-ну Орловської обл.

Золотарьов Сергій Петрович, ро­сіянин, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Золото Мойша Вольфович, єв­рей, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Зукін Ісак фроїмович, 1904 р, м. Новоград-Волинський, службов, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р.

Зукін Семен Соломонович, 1922 р, м. Новоград-Волинський, сержант. Загинув у бою 2.01.1943 р.