Давидов Василь Олексійович, м.

Новоград-Волинський, робітн, старши­на. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Давидчук Дмитро Васильович,

1924 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, службов, гв. мол. лейтенант. Загинув у бою 27.02.1943 р. Похов. у с. Чапаєвка Кам'янського р-ну Запорізь­кої обл.

Давидчук Прохор Андрійович,

м. Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 24.10.1943 р.

Данильченко Григорій Антоно­вич, українець, робітн, військ, технік 2 рангу. Пропав без вісті в груд. 1941 р.

Данильченко Іван Ананійович,

1911 р, с. Рясне Машівського р-ну Пол­тавської обл, українець, колгоспи, мо­білізов. у черв. 1941 р„ ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Данильчук Андрій Дорофійо­вич, 1921 р„ с. Броники, українець, робітн, призв. 15.10.1940 р„ ряд. Заги­нув у бер. 1944 р.

Данильчук Лазар Срмолайович

українець, робітн, ряд. Загинув у 6°ю 8.02.1945 р.

Данильчук Олександр Федоровіч українець, робітн, ряд. Пропав 5,'віті В січ. 1944 р.

Данилюк Михайло Леонтійович,

Новоград-Волинський, українець, обітн., ряд Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Данилюк Никифор Іванович, 1909 р українець, робітн, ряд. Загинув у бою 1903.1944 р. Похов. у бр. мог. в смт Шумськ Тернопільської обл.

Данилюк Степан Григорович, ук­раїнець, робітн, ряд Пропав без вісті в груд 1944 р.

Данилюк Степан Дмитрович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 7.04.1944 р. Похов. у с. Коропець Тернопільської обл.

Данилюк Степан Леонтійович,

1910 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, сержант. Загинув у бою 15.08.1943 р.

Данчев Борис Давидович, 1922 р, м. Одеса, росіянин, робітн, сержант. Пропав без вісті в лип. 1943 р.

Данюк Володимир Якович, 1910 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 29.04.1944 р, ряд. Загинув у бою 9.04.1945 р. Похов. у бр. мог. №111 на Піскарьовському клад в м. Ленінград.

Данюк Мелентій Данилович,

1912 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 11.01.1944 р, РЯД Загинув у бою 29.06.1944 р. охов. у м. Червоноармійськ Ровенсьой обл

Данюк Микола Данилович, 1917 Новоград-Волинський, українець, Ряд Загинув у бою 23.02.1943 У С Заднє Поле Ленінградськой

Данюк Микола Йосипович, 1919 р, с. Гали, українець, робітн, призв. у жовт. 1939 р, ряд. Загинув у серп.

1941   р.

Данюк Павло Андрійович, м. Но-

воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Помер у німецькому полоні в січ.

1942   р.

Дацишин Степан Архипович,

1907 р, с. Смолка, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 28.03.1944 р. Похов. у с. Опарипси Червоноармійського р-ну Ровенської обл.

Дворецький Йосип Антонович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 23.03.1944 р. Похов. у с. Плотича Тернопільської обл.

Дворков Дмитро Іванович, 1910 р, Коростенський р-н, росіянин, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 12.03.1944 р.

Дсдов Петро Андрійович, 1920 р, м. Лисичанськ Ворошиловградсь- кої обл, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Дейниса Герасим Карпович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 21.03.1944 р. Похов. у с. Плотича Тернопільської обл.

Дементьсв Аркадій Іванович,

1914 р, м. Новоград-Волинський, росі­янин, робітн, мол. сержант. Загинув у бою 6.08.1944 р. Похов. на півд-зах. окол. с. Хитрівка Краківського воєвод­ства, Польща.

Дементьсв Василь Трохимович,

1906 р, м. Кременчук Полтавської обл, росіянин, робітн, мобілізов. 13.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 21.03.1944 р. Похов. у бр. мог. в с. Іванчани Зба­разького р-ну Тернопільської обл.

Деменчук Сергій Дмитрович,

1910 р, м. Новоград-Волинський, ук­

раїнець, робітн, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. Загинув 4.10.1944 р.

Демський Микита Дмитрович,

1910 р, с. Ліщинка Кагарлицького р-ну Київської обл, робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Демчишин Гаврило Іванович,

1925 р,.м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 29.04.1944 р, ряд. Загинув у бою 1.05.1945 р. По­хов. у м. Лахтердорф, Німеччина.

Демчук Микола Олександро­вич, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, старшина. Загинув у бою 20.07.1944 р. Похов. у с. Ангелівка Тер­нопільської обл.

Дем'янчук Никанор Улянович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Дем'янюк Корній Никифорович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ст. політрук. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Денисюк Яків Васильович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 16.01.1945 р. По­хов. у с. Пашпали Салдуського р-ну, Латвія.

Денюк Олександр Григорович,

1919 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ст. сержант. Ломер від ран 3.12.1943 р. Похов. на Піскарьовсь- кому клад. в м. Ленінград.

Деняк Іван Дмитрович, 1918 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мол. політрук. Загинув у бою 26.01.1942 р.

Дергаченко Петро Петрович, ук­раїнець, робітн, старшина. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Деревняк Кіндрат Михайлович

1908 р„ с. Сусли, українець, колгоспи ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р '

Дереженко Микола Петрович

1923 р, м. Новоград-Волинський, у<!

раїнець, робітн, ряд. Загинув у 'бою 2.08.1944 р. Похов. у с. Опочка Мала Красниківського повіту Люблінського воєводства, Польща.

Детповицький Матвій Якович

робітн, мол. лейтенант. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Дзержинський Гедаль Менде- льович, 1916 р, м. Новоград-Волинсь­кий, єврей, службов, призв. у лип. 1940 р„ ряд. Пропав без вісті в бер 1944 р.

Дим'янчук Никифор Порфиро- вич, 1926 р, с. Переборове Сокольсь­кого р-ну Іванівської обл, українець, робітн, мобілізов. 1.02.1944 р, ряд. За­гинув у бою 21.02.1945 р.

Диняк Андрій Наумович, 1918 р,

с. Броники, українець, робітн, старши­на. Загинув у бою 16.04.1945 р. Похов. у м. Інстербург, Сх. Пруссія.

Диняк Іван Дмитрович, украї­нець, робітн, мол. політрук. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Диняк Микола Семенович, 1905

р, с. Лубчиця, українець, робітн, мо­білізов. 23.06.1941 р„ ряд. Загинув у бою в серп. 1941 р.

Диняк Павло Якимович, 1900 р,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 19.03.1944 р, ряд Загинув у бою в верес. 1944 р.

Дихне Йосип Ісакович, м. Новог

рад-Волинський, єврей, робітн, мол. сержант. Загинув у бою 6.03.1945 р-

Дихне Михайло Михайлович,

1922 р, службов, ряд. Пропав без вкгп в бер. 1944 р.

пихне Роман Ельович, 1924 р, Новоград-Волинський, службов., ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Дихне Шмуль-Герш Якович, 1901 р, Новоград-Волинський, єврей, КПРС, ^ужбов., мобілізов. 23.06.1941 р„ ряд. За­гинув у квіт. 1944 р.

дичус Володимир Антонович,

службов., ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Дідківський Павло Антонович,

1911 Р-. Новоград-Волинський, призв. фастівським РВК Київської обл., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Дідух Іван Трохимович, м. Но­воград-Волинський, українець, робтн, ряд. Загинув у бою 18.03.1944 р. По­хов. у м. Кременець Тернопільської обл.

Діжук Остап Іванович, 1907 р, с. Юрківщина Ярунського р-ну, украї­нець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Дмитренко Ольга Францівна,

1911 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнка, підпільниця. Страчена ворога­ми 15.09.1943 р. Похов. у м. Новоград- Волинський.

Дмитренко Петро Іванович,

1908 р, м. Новоград-Волинський, українець, підпільник. Страчений воро­гами 15.09.1943 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Дмитрієв Павло Захарович, 1918 р, Хмельницька обл, українець, робітн., рад. Загинув у бою 14.08.1941 р. Похов. у с. ^Риків Шумського р-ну Тернопільської

Дмитрук Олексій Андрійович,

українець, ро6ітн. Загинув у бою

Похов у с. Великі Гаї Тер­нопільської обл

Добринов Дмитро Олексійович,

росіянин, робітн, капітан м/сл. Про­пав без вісті.

Добрянський Віктор Йосипович,

1915 р, с. Кропивня, українець, кол­госпи, мобілізов. 8.03.1941 р, ряд. За­гинув у трав. 1944 р.

Довгаль Георгій Володимиро­вич, 1926 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 14.04.1944 р, мол. сержант. Загинув у бою

3.11.1944      р. Похов. на Прієкульському військ, клад. в Лієпайському р-ні, Лат­вія.

Довгалюк Петро Петрович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 27.03.1944 р. Похов. у м. Скалат Тернопільської обл.

Довгалюк Яків Іванович, м. Но-

воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 24.12.1944 р. По­хов. у с. Пашпали Салдуського р-ну, Латвія.

Довгань Данило Іванович, 1908 р, с. Левківка Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл, українець, КПРС, колгоспи, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Довгань Петро Павлович, 1912 р, с. Троянівка Одеської обл, українець, колгоспи., ряд. Загинув у бою

6.04.1945      р.

Довганюк Катерина Іванівна, с.

Красиівка Тарасівського р-ну Ростовсь­кої обл, українка, робітн, ряд. Заги­нула в бою 22.08.1943 р. Похов. в м. Дергачі Харківської обл.

Долгоносов Семен Наумович,

росіянин, службов, військ, технік 2 ран­гу. Пропав без вісті в лип. 1942 р.

Доменчук Йосип Улянович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 25.03.1944 р.

Похов. у с. Нове Село Підволочисько- го р-ну Тернопільської обл.

Домичмавський Іван Аксентійо- вич, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Доморошкін Вячеслав Болесла- вович, росіянин, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Донцес Йосип Ісакович, 1920 р, м. Новоград-Волинський, робітн, стар­шина. Пропав без вісті в лип. 1942 р.

Дорогавцев Давид Федорович,

росіянин, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Дорфман Яків СамДйлович, 1914 р, єврей, ВЛКСМ, службов, призв. у 1940 р, мол. лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Дощинський Михайло Іванович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 Р

Драбис Юлій Абрамович, 1918 р, м. Одеса, службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Дракова Катерина Наумівна, ро­сіянка, робітн, ряд. Пропала без вісті в квіт. 1944 р

Драчук Андрій Улянович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 17.03.1944 р. По­хов. у с. Великі Бірки Тернопільської обл.

Драчук Володимир Євгенович,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 10.04.1944 р. Похов. у с. Коропець Тернопільсь­кої обл.

Дроган Павло Андрійович, м

Новоград-Волинський, робітн, ряд За­гинув у бою 5.04.1944 р. Похов. у бр. мог. №2 в с. Копичинці Тернопільсь­кої обл.

Дрофа Іван Іванович, 1917

Краснодарський край, робітн!, старши на. Загинув у бою 3.05.1942 р. Похов у с. Байнове Староруського р-ну Нов городської обл.

Дрох Мейєр Хаймович, 1903 р

м. Тульчин Вінницької обл, єврей, ро' бітн„ мобілізов у 194г р, ряд Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Друх Рахмиль Борисович, 19ц

р, с. Андріївка Червоноармійсько-

го р-ну, єврей, КПРС, робітн, мобі­лізов. 23.06.1941 р„ ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Дунець Григорій Єфимович,

1925 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн., ряд. Загинув 10.09.1944 р. Похов. у Польщі.

Дунь Андрій Миронович, 1903

р, с. Кам'яні Потоки Кременчуцького р-ну Полтавської обл, українець, кол­госпи, мобілізов. 2.01.1944 р, ряд. За­гинув 30.03.1945 р. Похов. у с. Вінцен- берг, Німеччина.

Дупічук Іван Михайлович, 1906

р, с. Пилипівка Чуднівського р-ну, мо­білізов. у 1941 р, ряд. Загинув у бою в квіт. 1944 р.

Дученко Кіндрат Іванович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн., сержант. Загинув у бою 16.07.1944 р. Похов. у с. Загаї Сенке- вичівського р-ну Волинської обл.

Дядичко Феодосій Дмитро­вич, 1911 р. Київська обл, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Дяченко Василь Флорович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Дяченко Дмитро Павлович, 1918

р, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

дяченко Кирило Фадейович, ук-

иець робітн., ряд. Пропав без вісті