Гаврипюк Станіслав Станіславович,

1912 р, с. Чижівка, українець, службов, мобілізов. у верес. 1941 р, старшина. Загинув у бою 18.07.1944 р. Похов. на клад. в с. Студзяни Сап- рульського р-ну Білостоцької обл, Польща.

Гавриш Володимир Степано­вич, 1918 р, м. Дніпропетровськ, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 9.02.1945 р. Похов. на ст. Самош, Угор­щина.

Гаданюк Прокопій Микитович,

1909 р, с. Червона Гребля Вінниць­кої обл, українець, колгоспи, мобілі­зов. 22.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Гайдай Кузьма Антонович, м

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 17.02.1942 р Похов. у м. Дубна Московської обл.

Гайдукевич Михайло Михай­лович, 1904 р, м. Новоград-Волинсь­кий, українець, робітн., мобілізов. 30.10.1943 р, сержант. Загинув у бою 12.12.1943 р.

Галін Нусін Борухович, 1903 р-. м. Славута Хмельницької обл, робітн,

мобілізов. 22.06.1941 р„ ряд. Загинув у бою в серп. 1941 р.

Галін Яків Наумович, 1922 р„ м. Славута Хмельницької обл, росіянин, робітн, ряд Загинув у бою 3.10.1943 р. Похов на клад. в с. Губин Чорно­бильського р-ну Київської обл.

Галкін Олександр Сергійович, м.

Новоград-Волинський, робітн, ряд. Пропав без вісті в лют. 1945 р.

Гальперін Герш Срульович, 1909 р„ Дніпропетровська обл, єврей, служ­бов, мобілізов у лип. 1941 р, ряд. По­мер від ран 4.12.1942 р. Похов. у с. Невеньє Ленінградської обл.

Гальський Антон Володимиро­вич, 1910 р, м. Новоград-Волинський, робітн, мобілізов. 12.01.1944 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Гальський Еля Іііамович, 1917 р, м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Гальський Йосип Володимиро­вич, 1902 р, с. Немильня, українець, колгоспи, мобілізов. 12.01.1944 р, ряд. Загинув у трав. 1945 р.

Гальський Юдко Лазарович,

1920 р, м. Новоград-Волинський, єв­рей, робітн, ряд. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Гаммз Іван Авдійович, 1915 р„ с. Кропивня, колгоспи., мобілізов. 23.^6.1941 р, ряд. Загинув у 1944 р.

ГанІИ Iгнатій Кузьмич, с. Ахма Пензенської обл, колгоспи, мол. леитенант. Пропав без вісп в 1943 р.

Ганьба Тадеуш Францович,

українець, робiтник, ряд Загинув у бою Похов на клад. в с. Плоича

Тернопільської обл.

Ганька Володимир Антонович,

1908 р, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Гапанюк Михайло Андрійович,

1918 р, с. Смолка, українець, кол­госпи., ст. сержант. Загинув у бою 5.03.1943 р.

Гапонов Павло Якович, росіянин, мол. сержант. Загинув 12.12.1943 р.

Гапончук Роман Іванович, 1910 р, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 16.03.1944 р. Похов. у бр. мог. в смт Шумськ Тернопільської обл.

Гарбач Лев Мойсейович, 1920 р, м. Новоград-Волинський, службов, ряд. Загинув у бою 14.12.1942 р. По­хов. у с. Жеребцеве Сичівського р-ну Смоленської обл.

Гарбовський Франц Феліксо- вич, 1920 р, Житомирська обл, пол­як, колгоспи, ряд. Загинув у бою 11.05.1944 р. Похов. на клад. в с. Бутор Тираспольського р-ну, Молдавія.

Гарбуз Дмитро Іванович, 1909 р, с. Слов'янське Дніпропетровської обл, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 3.12.1943 р. Похов. у с. Слобода Дуб- ровенського р-ну Вітебської обл, Бі­лорусія.

Гаргуновський Федір Аскалоно- вич, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Гарійчук Микола Васильович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Гарлинський Фелікс Васильо­вич, 1910 р, м. Новоград-Волинський, робітн, мобілізов. у лип. 1941 р, ряд. Загинув у верес. 1941 р.

Гаскевич Пилип Іванович, 1921 р, с. Смолка, українець, колгоспи, мо­білізов. 11.01.1944 р, гв. мол. сержант.

Загинув у бою 14.09.1944 р. Похов. на півд. окр. лісу біля с. Холонів Горохівсь- кого р-ну Волинської обл.

Гафаров Досміснт, 1924 р, сер­жант. Загинув у бою 2.01.1944 р. По­хов. у м. Новоград-Волинський.

Гашкін Олександр Сергійович,

1908 р, м. Москва, робітн, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. Загинув.

Геліс Елік Якович, 1894 р, м. Но­воград-Волинський, робітн, ряд. Заги­нув у бою в лист. 1942 р.

Гельдман Йосип Нафтулович,

1916 р, м. Новоград-Волинський, служ­бов, санінструктор. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Гельфанд Лев Якович, 1908 р, м. Одеса, єврей, робітн, мобілізов. 22.06.1941 р„ ряд. Загинув у бою в серп.

1941   р.

Гендельман Борис Мойсейович,

1921 р, м. Новоград-Волинський, служ­бов, мобілізов. у 1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Гендельман Олександр Йосипо­вич, робітн, мол. лейтенант. Пропав без вісті в лист. 1941 р.

Гендельман Яків Гедльович, м.

Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, ряд. Помер від ран 24.08.1943 р. Похов. на клад. в с. Сторбе-Веринхо- вичі Смоленської обл.

Гендлер Ісак Давидович, 1924 р„ м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, ряд. Загинув у бою 12.03.1945 р. Похов. на півд. окр. клад. в с. Сабад- хідвег, Угорщина.

Геніх Валентин Іоганович, 1904 р, м. Звенигородка Київської обл, ро­бітн, військ, технік 2 рангу. Загинув у

1942   р.

Герасимчук Кирило Ігнатович

м. Новоград-Волинський, українець робітн, ряд. Загинув у бою в бер 1944 р.

Геращенков Георгій Маркович

1925 р, с. Сірковка Шумячського р-Ну Смоленської обл, росіянин, колгоспи ряд. Загинув у бою в бер. 1943 р.

Гернич Віктор Семенович, 1920

р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в лист. 1941 р.

Гершман Наум Наумович, 1915

р. Житомирська обл, службов, мо­білізов. у 1941 р, ряд. Загинув у січ.

1942   р.

Гершман Хаскель Міхельович,

1902 р., м. Новоград-Волинський, єврей, службов, мобілізов. у 1941 р, ряд. Загинув у лют. 1944 р.

Гетьман Валентин Петрович,

1924 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Гетьман Іван Петрович, Ставро­польський край, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лист. 1943 р

Гехман Еля Фроїмович, 1923 р,

м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Гехт Йосип Львович, робітн, ст. лейтенант. Пропав без вісті в груд

1943   р.

Гехтман Михайло Якович, 1906

р, м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Загинув у бою в лип. 1941 р.

Гільман Арон Абрамович, 1912

р, м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн, мобілізов. 24.06.1941 р, ряд. За­гинув у бою в лип. 1944 р.

Гільман Семен Абрамович, 1913 м. Новоград-Волинський, робітн, ряд- Загинув у бою в серп. 1944 р.

Гільман Семен Нафтулович,

1925 р. м.> Новоград-Волинський, робітн., сержант. Загинув у бою 14.06.1944 р.

Гімельфарб Абрам Хаїмович,

лейтенант. Пропав без вісті в груд. 1941 р.

Гімко Володимир Андрійович,

1899 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, службов, ряд. Пропав без вісті в лип. 1942 р.

Гінкалюк Мусій Семенович, м.

Новоград-Волинський, робітн, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Гісар Борис Васильович, м. Но-

воград-Волинський, робітн, гв. сер­жант. Загинув у бою 13.01.1944 р. По­хов. у бр. мог. на вис. 71,3 в р-ні м. Керч, Кримська обл.

Гісіс Миша Якович, 1919 р, м. Но­воград-Волинський, єврей, робітн, призв. у січ. 1939 р, ряд. Загинув у груд. 1941 р.

Гіхерман Герш Юдкович, 1901 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов, мобілізов. у 1941 р, ряд. Загинув У бою 10.12.1941 р.

Гіхерман Мотя Юдкович, 1906 Р, м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Гічко Іван Данилович, 1910 р„ м. Новоград-Волинський, українець, робiтн„ мобілізов. 26.06.1941 р. У бою в бер. 1944 р.

Гічко Петро Григорович, 1917 р„

Новоград-Волинський, українець,

18 0314 сержант - Загинув у бою Похов. у м. Салдус Салдуського р-ну, Латвія,

Гладких Микола Микитович,

1914 р, с. Ольшанка Нижнєдівицького р-ну Воронезької обл, українець, кол­госпи, мобілізов. 11.02.1944 р, єфрей­тор. Загинув у січ. 1945 р.

Гладков Василь Денисович, Се-

ливанівська с/Р Валуківського р-ну, ро­сіянин, робітн, ряд. Загинув у бою 28.03.1944 р. Похов. на півд.-сх. окол. с. Уляники Луцького р-ну Волинської обл.

Гладківський Олексій Никифо- рович, 1911 р, м. Новоград-Волинсь- кий, українець, службов, мобілізов. 10.01.1944 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Глиняний Федір Васильович, ук­раїнець, робітн, технік-інтендант 2 ран­гу. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Глузман Мордко Айзикович,

1910 р, м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у бою в серп. 1941 р.

Глухов Володимир Лавренті- йович, 1913 р, Баранівський р-н, ро­сіянин, робітн, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Глуховський Микола Кіндрато­вич, 1912 р, хут. Ясковець Ічнянсько­го р-ну Чернігівської обл, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у бою в серп. 1941 р.

Глянц Захар Лейбович, 1897 р, м. Новоград-Волинський, робітн, сер­жант. Пропав без вісті в жовт. 1943 р.

Гов Віктор Ілліч, 1915 р, м. Моз- док Орджонікідзевського р-ну, робітн, сержант. Загинув у бою в січ. 1944 р.

Голов Іван Михайлович, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Голованенко Микола Іванович,

1906 р, м. Новоград-Волинський,

КПРС, службов, призв. у 1932 р, капі­тан. Загинув.

Голованчук Кіндрат Євдокимо- вич, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Голод Овсій Ехилович, 1911 р, с. Городниця, українець, службов, мо­білізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Голуб Андрій Опанасович, 1905 р , с. Гульськ, українець, колгоспи, мо­білізов. у лют. 1944 р, ряд. Загинув у бою в квіт. 1944 р.

Голуб Дмитро Андрійович, 1908 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мол. сержант. Пропав без вісті в січ. 1945 р.

Голуб Іван Якович, 1923 р, м. Но- воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 30.03.1944 р. По­хов. на Микулинецькому військ, клад. в м. Тернопіль.

Голумбовський Кіндрат Миро- нович, 1907 р, м. Новоград-Волинсь­кий, росіянин, колгоспи, мобілізов. 1.05.1941 р, сержант. Загинув у серп. 1941 р.

Гольденберг Мойсей Абрамо- вич, 1907 р, м. Вінниця, єврей, служ­бов, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Гольдін Петро Гельхович, робітн, мол. сержант. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Гольдман Давид Борухович,

1909 р, с. Ярунь, єврей, службов, мо­білізов. 22.06.1941 р, ряд. Загинув у бою в бер. 1944 р.

Гольдман Петро Генохович, ро­бітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Гольдман Самуїл Ісакович, 1917 р, м. Новоград-Волинський, єврей,

службов., призв. 10.06.1941 р, ряд Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Гольдфарб Володимир Самуї- лович, 1916 р„ м. Новоград-Волинсь-

кий, єврей, робітн, призв. у верес. 1938 р, ряд. Загинув у бою в бер. 1944 р

Гольдфарб Леонід Миронович

1924 р„ м. Новоград-Волинський'

єврей, службов, ряд. Пропав без вісті в серп. 1942 р.

Гольфарб Фроїм Ельович, м. Но­воград-Волинський, єврей, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р

Гольков Василь Петрович, 1915

р, м. Курськ, росіянин, робітн , ряд. За­гинув у бою в квіт. 1944 р.

Гоменюк Павло Григорович,

1914 р, с. Краснянка Тиврівського р- ну Вінницько обл, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у бою в бер. 1944 р.

Гонгало Антон Миколайович,

мобілізов. у 1941 р, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Гоник Мусій Шмульович, м Но­воград-Волинський, робітн, ряд. Заги­нув у бою 9.02.1944 р.

Гонтар Кирило Іларіонович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув. Похов. у бр. мог. в с. Облапи Ковельського р-ну Волинсь­кої обл.

Гончаров Мусій Тихонович, 1893

р, с. Соснівка Гадяцького р-ну Пол­тавської обл, росіянин, колгоспи, ряд- Загинув 22.10.1943 р.

Гончарук Василь Кирилович,

1905 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 22.06.1941 р.. ряд. Помер від ран у серп. 1941 р. По­хов. у с Лісняки Яготинського р-ну Пол­тавської обл.

Гончарук Василь Михайлович,

,917 р, м Новоград-Волинський, ук- аїнець, робітн, мобілізов. 24.06.1941 р ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Гончарук Василь Трохимович,

1926 Р-. с. Немильня, українець, мобі- ЛІ30В 14 02.1944 р, ряд. Загинув у бою 25111944 р. Похов. у с. Курсиши Сал- дуського р-ну, Латвія.

Гончарук Володимир Кирило-

вич, 1918 р, м Новоград-Волинсь- кий, українець, службов, мобілізов. у черв. 1941 р„ ряд. Помер від ран 16.05 1942 р.

Гончарук Іван Миколайович,

1926 р, українець, робітн, ряд. Заги­нув у бою 28.02.1945 р. Похов. на клад. у с. Чехове Багратіонівського р-ну Ка- лінінградської обл.

Гончарук Микола Степанович,

1907 р, с. Олександрівка, українець, робітн, мобілізов. 3.07.1941 р, ряд. За­гинув у бою 18.07.1944 р. Похов. на зах. окол. с. Смідин Мацеївського р- ну Волинської обл.

Гончарук Олексій Романович,

українець, робітн, мол. лейтенант. Про­пав без вісті в серп. 1941 р.

Гончарук Петро Макійович, 1904 р, с. Смолка, українець, колгоспи, ряд. Загинув у лип. 1944 р.

Гопанчук Григорій Архипович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в верес 1944 р.

Гопанчук Ігнат Прокопович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Гопанюк Михайло Андрійович,

м. Новоград-Волинський, украінець, колгоспи, мобілізов. у 1941 р, сержант. Загинув у бою 5.03.1943 У С Некрасове Смоленської

Горб Іван Семенович, 1912 р, с. Сокорівка Миколаївської обл, украї­нець, робітн, мобілізов. 12.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Горбатов Андрій Пилипович,

1914 р, м. Новоград-Волинський, ро­бітн, старшина. Загинув у бою в серп. 1941 р.

Горбач Борис Сендерович, 1908 р, м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн, мобілізов 23.06.1941 р„ ряд. За­гинув у квіт. 1944 р.

Горбач Дмитро Тимофійович,

1914 р, с. Ліщинка Кагарлицького р- ну Київської обл, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Горбенко Павло Никифорович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті.

Горбов Степан Мордкович, 1903 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 22.02.1944 р, гв.ряд. Загинув у бою 19.03.1944 р. Похов у с. Бальцери Варшавського воєводства, Польща.

Гордієнко Олександр Петрович,

1893 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, службов, мобілізов. 22.01.1944 р, гв. ряд. Загинув у бою 3.03.1944 р. Похов. у с. Боголюби Луцького р-ну Волинської обл.

Гордійчук Іван Іванович, украї­нець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Гордійчук Іван Фалалійович,

1909 р, українець, робітн, ряд. Про­пав без вісті в лют. 1944 р.

Гордійчук Максим Тихонович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Гормадчук Костянтин Андрійо­вич, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 26.03.1945 р. Похов. у с. П'ятидо-

рожне Багратіонівського р-ну Калінін- градської обл.

Гормунов Василь Петрович, м.

Новоград-Волинський, росіянин, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 27.11.1941 р. Похов. у с. Загір'я Торжокського р-ну Калінінської обл.

Городер Леонтій Борисович,

1901 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ст. сержант. Загинув у бою 27.02.1943 р. Похов. у с. Ново­російськ на вис. 307,2.

Городецький Іон Шиманович,

1907 р, с. Мусіївка Коростенського р- ну, робітн, ряд. Загинув у лют. 1944 р.

Горохівський Володимир Григо­рович, 1908 р, с. Смолка, українець, колгоспи, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у бою в серп. 1941 р.

Горохівський Михайло Пилипо­вич, 1901 р, с. Майстрів, українець, робітн, мобілізов. 11.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 15.07.1944 р. Похов. на ст. Шанів Львівської обл.

Горчинський Антон Адольфо- вич, 1922 р. Житомирська обл, укра­їнець, робітн, мобілізов. у 1941 р, сер­жант. Загинув у бою 26.09.1942 р. По­хов. у с. Дубрівка Ленінградської обл.

Горчинський Володимир Тро- химович, 1925 р, м. Новоград-Во­линський, українець, робітн, ряд. За­гинув у бою 31.07.1944 р. Похов. у м. Шильмет Сувалкського воєводства, Польща.

Горшкальов Олексій Савелійо- вич, 1926 р, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 15.07.1944 р. Похов. у Гродненському р-ні і обл, Білорусія.

Гофман Іцик-Мойше Лейбович,

1906 р, м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Гофман Мойсей Йосипович, 1915

р„ м. Новоград-Волинський, єврей службов; мобілізов. у 1941 р, ряд За ' гинув у бою в бер. 1944 р

Гофман Нуга Йосипович, 1913 р

м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн., призв. у трав. 1940 р, сержант Загинув у бою в верес. 1942 р.

Гофман ІІІльома Овсійович, 1912

р, м. Новоград-Волинський, єврей робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, рЯД' Загинув у бою в бер. 1944 р

Гохштейн Арон Давидович, 1907

р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, призв. 24.05.1941 р, ряд. За­гинув у бою в бер. 1944 р.

Грабовський Іван Кузьмич, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою в 1942 р.

Гребьонкін Петро Єгорович,

1920 р, с. Залеска Кіровоградської обл, колгоспи, ряд. Загинув у бер. 1943 р.

Грейсер Олександр Олексан­дрович, м. Новоград-Волинський, ряд. Загинув у бою 10.03.1944 р. Похов. у смт Підволочиськ Тернопільської обл.

Гридок Яків Федорович, 1906 р,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 7.03.1944 р. Похов. у бр. мог. в с. Ланівці Терно­пільської обл.

Гри малюк Павло Семенович, 1914

р, смт Мархлєвськ Баранівського р-ну, українець, колгоспи, призв. у 1940 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Грин Абрам Мордухович, 1905

р, с. Ямпіль Липовецького р-ну Він­ницької обл, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1943 р.

Гринівський Олексій Євтухович,

м. Новоград-Волинський, робітн, РЯД Пропав без вісті в лист. 1944 р.

гринман Іцхак Іцельович. 1904 м Новоград-Волинськии, єврей, р„' бов мобілізов. у 1941 р„ сержант. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Гринок Максим Васильович, м

Новоград-Волинський, військ, технік 2 рангу. Пропав без вісті в лип. 1942 р.

Гринчак Клим Дем'янович, с. Зе­ленці Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл, українець, кол­госпи, мобілізов. 12.01.1944 р„ ряд. За­гнув у бою в бер. 1944 р.

Гринчук Володимир Архипович,

1923 р, українець, робітн, боєць пар­тизанського загону. Загинув у бою

16.12.1943    р.

Гриценко Федір Ігнатович, 1912 р, с. Лубчиця, українець, мобілізов.

11.01.1944    р, мол. сержант. Загинув у бою 19.01.1945 р. Похов. на півд.-сх. окол. м. Краків, Польща.

Грицюк Анатолій Несторович,

1920 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, призв. у 1940 р, сер­жант. Загинув у серп. 1941 р.

Грицюк Олексій Леонтійович, 1923 р, українець, робітн, боєць пар­тизанського загону. Загинув у бою 17.08.1943 р.

Гришай Петро Савелійович, мол.

лейтенант. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Гришко Ігнат Іванович, украї- чець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Грищук Іван Оверкович,

Новоград-Волинський, українець, робітн, сержант. Загинув у бою 27.03.1945 Іохов. у Салдуському р-ні, Латвія.

Грищук Йосип Тимофійович, м

Новоград-Волинський, роб. українець, РЯД Загинув 7.04.1944 р. Похов Ьучач Тернопільської обл

Гройсман Мотель Ізраїльович,

1919 р, с. Бараші Ємільчинського р-ну, єврей, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Громов Михайло Миколайович,

1915   р, підпільник. Страчений ворога­ми 31.01.1943 р Похов. у м. Новоград- Волинський.

Грушко Петро Борисович, м. Но-

воград-Волинський, українець, робітн, мол. сержант. Загинув у бою.

Грушко Юхим Ельович, 1925 р, м. Новоград-Волинський, робітн, сер­жант. Загинув у бою 9.12.1944 р. По­хов. на хут. Топас, Литва.

Губанюк Іван Артамонович, ук­раїнець, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в жовт. 1941 р.

Гудзь Василь Пилипович, 1922 р, с. Лубчиця, українець, робітн, сержант. Загинув у бою 4.02.1945 р. Похов. у м. Будапешт, Угорщина.

Гудзь Григорій Семенович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Гудзь Микола Пилипович, 1920 р, с. Лубчиця, українець, робітн, призв. 12.10.1940 р, ряд. Пропав без вісті.

Гудзь Тимофій Олександрович,

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Гудзь Федір Іларіонович, украї­нець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р

Гук Соломон Давидович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 10.01.1943 р. По­хов. на півд. окол. с. Балда, Калмиць­ка АРСР.

Гулевич Василь Костянтинович,

1916   р, м. Новоград-Волинський, ук

раїнець, робітн, мобілізов. 7.05.1944 р, ряд. Загинув у бою 14.01.1945 р. По­хов. у смт Первомайський Калінін- градської обл.

Гулевич Володимир Дмитрович,

1924 р„ с. Лубчиця, українець, ряд. Загинув у лют. 1945 р.

Гулевич Володимир Петрович,

1905 р, с. Смолка, українець, колгоспи, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Пропав без вісті.

Гулевич Сергій Трохимович,

1907 р, с. Смолка, українець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в січ. 1944 р.

Гуманюк Микола Петрович,

1920 р, с. Олександрівка, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 10.03.1944 р. Похов у с. Зміїнець Луцького р-ну Волинської обл.

Гульванський Федір Іванович,

1922 р., сержант. Загинув у бою 3.01.1944 р. Похов. у м. Новоград-Во­линський.

Гуменюк Трохим Володимиро­вич, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Гупалов Василь Юхимович, 1924 р, сержант. Загинув у бою 2'.01.1944 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Гурський Степан Вікентійович,

1922 р, Хмельницька обл, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 17.03.1944 р. Похов. у с. Великі Фільварки- Кре­менецького р-ну Тернопільської обл.

Гурфінкель Ілля Пилипович, м.

Бата, Молдова, єврей, службов, мобі­лізов. у лип. 1941 р, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Гусак Данило Семенович, 1912 р, Зіньківський р-н Полтавської обл, українець, робітн, ст. сержант. Про­пав без вісті в трав. 1944 р.

Гусак Микита Іванович, 1912 п

с. Погибляк Лисянського р-ну Київсь ' кої обл:, українець, робітн, мобілізов 23.06.1941 р„ ряд. Пропав без вісті й бер. 1944 р.

Гусєв Іван Григорович, 1912 р, м

Вознесенськ Московської обл, росія­нин, робітн, ряд. Загинув у бою 24.08.1943 р. Похов. у с. Курилівка Куп'янського р-ну Харківської обл.