Вагнер Дем'ян Степанович, 1905 р, м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Загинув у бою 14.03.1945 р. По­хов. на півн.-зах. окол. Шаркадкерес- тур, Угорщина.

Вагнер Федір Степанович, 1911 р, с. Майстрів, українець, робітн, мо­білізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Вайлишан Ілля Наумович, 1905 р, м. Новоград-Волинський, службов, ряд. Загинув у бою 26.10.1943 р. По­хов. у Криворізькому р-ні Дніпропет­ровської обл.

Вайман Кива Григорович, 1921 р, смт Городниця, робітн, ряд. Заги­нув у бою в лют. 1944 р.

Вайнерман Мелих Абович, 1904 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, мобілізов. у 1941 р, ряд. По­

мер від ран 22.08.1943 р. Похов. у смт Ярцеве Смоленської обл.

Вайншель Михайло Григоро­вич, м. Новоград-Волинський, служ­бов, мол. лейтенант. Загинув у бою 13.01.1945 р.

Вайншельбойм Зузя Шльомо вич, 1927 р„ м. Новоград-Волинський, єврей, службов, призе. 11.11.1943 р, ряд Загинув у бою 13.04.1945 р. Похов. на клад. в с. Ландау, біля м. Данціг, Ні­меччина.

Вайсберг Лазар Абрамович, 1924

р, єврей, службов, старшина. Загинув у бою 11.12.1943 р. Похов. у с. Моло­децьке Знам'янського р-ну Кіровог­радської обл.

Вайсман Ісак Григорович, 1917 р,

смт Городниця, робітн, ряд. Загинув у груд. 1941 р.

Вайцехівський Денис Антоно­вич, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, ряд. Загинув у бою 25.03.1944 р. Похов. у м. Козлів Тер­нопільської обл.

Ваксман Борис Захарович, 1916

р, с. Білка Барашівського р-ну, єврей, КПРС, службов, мобілізов. 25.06.1941 р, ряд. Загинув у бою 10.01.1944 р. Похов. у бр. мог. №45 в с. Могутнє Кіровоградського р-ну і обл.

Вакулович Микола Антонович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1945 р.

Вакулюк Степан Прокопович, ро­бітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Валинкевич Олександр Федо­рович, службов, ряд. Пропав без віс­ті в лют. 1944 р.

Валинкевич Олексій Маркевич,

робітн, ряд. Пропав без вісті в бер- 1944 р.

Валієв Тазі Валійович, 1915 р, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер.

1943   р.

Валко Василь Андрійович, м. Но­воград-Волинський, українець, кол­госпи, ряд. Загинув у бою 5.10.1944 р. Похов. на військ, клад. в м. Смилтене, Латвія.

Вальдман Абрам Давидович, м.

Новоград-Волинський, службов, стар­шина. Загинув у бою 31.03.1942 р. По­хов. на клад. в с. М'ясний Бір Новго­родського р-ну і обл.

Вальдман Беньямин Мордкович,

1923 р, м. Новоград-Волинський, робітн, призв. у груд 1940 р„ ряд. За­гинув у бою в квіт. 1944 р.

Вальдман Григорій Матвійович,

1917 р, с. Баранівка Баранівського р- ну, службов, ряд. Загинув у бою в лют.

1944   р.

Вальдман Давид Мордухович,

службов, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Вальдман Шмуль Матвійович,

1920 р, м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, призв. 5.10.1940 р, ряд. Загинув у бою в лип. 1943 р.

Вальдман Шмуль Мордкович,

смт Баранівка, службов, мол. сержант. Помер від ран 8.05.1943 р. Похов. на військ, клад. ст. Лінійна Абинського р- ну Краснодарського краю.

Ванштейн Юхим Шулимович,

1912 р, м. Мінськ, єврей, службов, мо­білізов. 23.06.1941 р„ ряд. Загинув у бою в бер. 1944 р

Варичев Володимир Парфенович

1923 Р М п РокоФ'«ськКеме-

РОСІЯНИН, робіТН, Свр-

25.09.1943 р. Нове Загір'я Должанського рн У Орловської обл 17-МІ

Варчак Микола Мусійович, ро­бітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Варшавський Зельман Ушович,

1915 р. Житомирська обл, мобілізов. 22.06.1941 р, старшина. Загинув у бою 10.10.1944 р. Похов. у с. Цехоня, Поль­ща.

Василевич Володимир Йосипо­вич, смт Довбиш Баранівського р-ну, українець, колгоспи, ряд. Загинув у бою 27.03.1944 р. Похов. у с. Верхнє Синьовидне Сколівського р-ну Львівсь­кої обл.

Василенко Йосип Юрійович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Васильєв Кирик Матвійович,

1905 р, м. Новоград-Волинський, ро­сіянин, робітн, мобілізов. 11.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 30.03.1944 р. По­хов. у с. Старі Броди Бродівського р- ну Львівської обл.

Васильчук Микола Гаврилович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою 4.04.1944 р. Похов. у м. Чортків Тер­нопільської обл.

Василюк Денис Романович, 1906 р, с. Іванівка Баранівського р-ну, ук­раїнець, колгоспи, ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Василюк Костянтин Тимофійо- вич, українець, робітн, гв. ст. сержант. Загинув у бою 25.03.1944 р. Похов. у с. Довжок Кам'янець-Подільського р- ну Хмельницької обл.

Васькевич Борис Андрійович,

українець, робітн, лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Васьківський Валентин Павло­вич, 1925 р, с. Чижівка, українець, кол­госпи, мобілізов. 14.02.1944 р, ряд. Загинув у бою 7.02.1945 р.

Вашев Сергій Олександрович,

1924 р, м. Новоград-Волинський, під­пільник. Страчений ворогами 4.09.1943 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Ващук Костянтин Йосипович, м.

Новоград-Волинський, підпільник. За­гинув у бою. Похов. у м. Новоград- Волинський.

Вдовиченко Василь Савич, 1905 р, с. Підвисоке Підвисоцького р-ну Кі­ровоградської обл., українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Венгловський Казимир Йосипо­вич, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 9.07.1944 р. Похов. у смт Козова, Тернопільська обл.

Веркирман Барко Лейбович, м.

Новоград-Волинський, службов, ряд. Помер від ран 26.07.1944 р. Похов. у с. Головичі Горецького р-ну Могильовсь­кої обл, Білорусія.

Вершинін Єюр Петрович, росія­нин, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Весельський Доменик Адоль- фович, 1900 р, м. Новоград-Волинсь- кий, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 16.04.1944 р. Похов. у м. Бучач Тернопільської обл.

Вещинський Василь Іванович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р. Похов. у с. Великі Бірки Тернопільсь­кої обл.

Видро Натан Йосипович, 1921 р, єврей, робітн, призв. 20.10.1940 р, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Вилинкевич Марко Петрович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Висоцький Станіслав Іванович,

робітн, ряд. Пропав без вісті в лип. 1944 р.

Вихренко Борис Кіндратович, м

Новоград-Волинський, українець службов, технік-інтендант І рангу. за' гинув у бою 5.02.1943 р. Похов. у с Сергіївка Курської обл.

Вишеватий Іван Михайлович,

1917 р, м. Новоград-Волинський, ро­бітн, мобілізов. 30.03.1944 р, ряд. За. гинув у бою в трав. 1944 р.

Вігман Петро Абрамович, 1913

р, м. Новоград-Волинський, технік-лей- тенант. Загинув 24.07.1943 р.

Вінчак Микола Пилипович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 7.07.1944 р. Похов. у м. Скифель Грод­ненського р-ну і обл, Білорусія

Вітков Сергій Володимирович,

1913 р, м. Новоград-Волинський, росія­нин, службов, єфрейтор. Пропав без вісті в лип. 1942 р.

Віцнудель Мусій Аронович, 1903

р, м. Новоград-Волинський, єврей, робітн, мобілізов. 25.06.1941 р, ряд. Загинув у лют. 1944 р.

Владичук Михайло Миколайо­вич, 1904 р, м. Новоград-Волинський, росіянин, службов, мобілізов. 9.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 9.08.1944 р. Похов. на півд. окол. с. Бєлопольськ Краківського воєводства, Польща

Власюк Андрій Сидорович, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 11.04.1944 р. Похов. на Микулинець- кому військ, клад. в м. Тернопіль.

Власюк Арсентій Ілліч, 1909 р. м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 14.07.1943 р. Похов. у с. Орловка Орловської обл

Власюк Петро Андрійович,

українець, робітн, ряд Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Власюк Петро Володимирович,

1Р75 п с Лубчиця, українець, ВЛКСМ, побітн мобілізов у січ. 1943 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р. Похов. у м. Бро­ди Львівської обл.

Власюк Семен Юхимович, 1911 м. Новоград-Волинський, українець,

робітн, ряд. Загинув у бою 1.10.1942 р. Похов. у Волгоградській обл.

Власюк Яремон Опанасович, ук­раїнець, робітн, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Водотинський Петро Ісакович,

1918 р, м. Новоград-Волинський, єврей, службов, мобілізов. 24.06.1941 р„ ст. сержант. Загинув у бою в бер. 1944 р.

Воєводін Петро Григорович,

1908 р. Татарська АРСР, росіянин, робітн, старшина. Загинув у бою 3.02.1945 р. Похов. у с. Вимба, Литва.

Возійчук Володимир Федоро­вич, українець, робітн, технік-інтен- дант 2 рангу. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Вознюк Арсентій Власович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 9.03.1944 р. Похов. у с. Великі Гаї Тер­нопільського р-ну і обл.

Возняк Андрій Ісакович, украї­нець, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Возняк Василь Миколайович,

1920 р, українець, робітн, ряд. Про­пав без вісті в трав. 1944 р.

Возняк Григорій Касянович, 1918

пропав без вісті в бер. 1944 р

Возняк Костантин Григорович,

украінець. робітн, мол. лейте­нант. Загинув у бою 9.07.1942 р

Возняк Мелентій Савич, 1912 р, м. Новоград-Волинський, українець, службов, мобілізов. 10.01.1944 р, ряд. Загинув убою в лип. 1944 р.

Возняк Микола Пилипович, 1919 р, м. Новоград-Волинський, українець, службов, мобілізов. 22 06.1941 р, ряд. Загинув у бою в б<ч 1°44 р.

Войнатович Олександр Федо­рович, 1905 р, м. Богодухів Харківсь­кої обл, українець, робітн, мобілізов. 12.05.1941 р, ряд. Загинув у бою в серп. 1941 р.

Войченко Костянтин Мусійович,

1904 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, капітан. Загинув у бою 7.03.1944 р. Похов. у Калінінській обл.

Волинкевич Олексій Маркович,

1921 р, с. Ужачин, українець, колгоспи, призв. у 1939 р, ряд. Загинув у бер.

1944   р. Похов. у с. Федорівка Духов- щинського р-ну Смоленської обл.

Волинкевич Петро Ілліч, украї­нець, робітн, ряд. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Волков Дмитро Васильович,

1903 р, Безсонівський р-н Пензенсь­кої обл, росіянин, робітн, сержант. Загинув у бою в серп. 1943 р.

Волков Матвій Ізраїльович, ро­бітн, ст. лейтенант. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Волков Олександр Григорович,

1920 р, м. Новоград-Волинський, ро­сіянин, призв. у 1940 р. Дзержинсь- ким РВК, ряд. Пропав без вісті в квіт.

1945   р.

Воловоз Рахміль Єльнович, ро­бітн, військ, фельдшер. Пропав без вісті в черв. 1941 р

Волошин Володимир Федоро­вич, 1925 р, м. Новоград-Волинський,

росіянин, робітн, ряд. Загинув у бою 9.05.1944 р. Похов. у с. Нем'яч Бро- дівського р-ну Львівської обл.

Волошин Іван Мусійович, 1908 р, с. Іванівка Березівського р-ну Одесь­кої обл, росіянин, робітн, мобілізов. 23.06.1941 р, сержант. Загинув у бер. 1944 р.

Вольський Адам Францович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн, ряд. Загинув у бою 1.04.1944 р.

Воробей Давид Михайлович,

1910 р, українець, робітн, ряд. Помер від ран 5.03.1944 р. Похов. у м. Славу­та Хмельницької обл.

Воробйов Володимир Матвійо­вич, 1902 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 25.03.1944 р, ряд. Загинув 9.04.1944 р. Похов. у м. Коростень.

Воронін Віктор Олексійович,

1923 р, росіянин, ряд. Загинув 1.01.1944 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Воронніков Іван Йосипович, 1922 р, м. Новоград-Волинський, росіянин, робітн, ряд. Пропав без вісті в груд. 1942 р.

Вороной Іван Петрович, 1912 р. Миколаївська обл, українець, робітн, мобілізов. у 1934 р, лейтенант. Про­пав без вісті в 1941 р.

Воронюк Федір Петрович, 1914 р, смт Чуднів, українець, робітн, мо­білізов. 25.06.1941 р„ ряд Загинув у бер. 1944 р.

Вортник Олександр Максимо­вич, українець, робітн, мол. лейтенант. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Ворцман Пінхоз Срульович, 1898 р, м. Новоград-Волинський, єврей, призв. Петровським РВК м. Київ, ряд. Пропав без вісті 11.08.1941 р.

Вощаний Петро Григорович

1910 р, ст. сержант. Загинув З.О4.1944 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Врубель Аба Маркович, робітн

ряд. Пропав без вісті.

В'ячин Андрій Полікарпович

1912 р, м. Кам'яне Тамбовської обл , росіянин, КПРС, службов, мобілізов 22.06.1941 р, ряд. Загинув у серп 1941 р.