Бабак Андрій Герасимович, 1918

р., українець., робітн., старшина. Про­пав без вісті в лют. 1942 р.

Бабенко Василь Юхимович, ук­раїнець, службов., технік-інтендант 1 ° рангу. Пропав без вісті в трав. 1943 р.

Бабич Дмитро Васильович, 1903

р., м. Ічня Чернігівської обл., українець, КПРС, службов., призв. у 1926 р., під­полковник. Загинув у бою 22.01.1945 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Багінський Антон Модестович,

1904 р.,робітн., ряд Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Багрій Іван Олександрович, 1920 р., с. Куровка Воложинського р-ну Молодечненської обл., українець, кол­госпи., ряд. Загинув у лип. 1944 р.

Бадах Віктор Якович, українець,

робітн., ряд. Загинув у бою 19.04.1944 р. Похов. у м. Козлів Тернопільської обл.

Задовський Володимир Михай­лович. 1921 р, м Новоград-Волинсь­кий. робітн., ряд. Пропав без вісті в

квіт'1944 р

Бадовський Олександр Андрі­йович, 1907 р., с. Зеремяя Баражвсь- кого р-ну, українець, колгопн., ряд За­гинув у бер. 1944 р.

Базовий Олександр Васильович.

робітн.. лейтенант. Загинув у бою 6.12.1943 р.

Байда Ілля Степанович, украї­нець, робітн., лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Байл Григорій Юхимович, 1923 р„ м. Новоград-Волинський, українець, робітн., призв. у 1941 р, ряд. Загинув у бою 8.01.1944 р.

Байрак Іван Романович. 1912 р., м. Новоград-Волинський, українець, робітн., мобілізов. 22.06.1941 р„ ст. сер­жант. Загинув у серп. 1941 р.

Байтман Андрій Іванович, 1914 р., м. Новоград-Волинський, службов., ряд. Загинув 12.07.1943 р. Похов. у Кореневському р-ні Курської обл.

Байчерман Борис Шмульович,

1919 р., Хмельницька обл.. сврей, служ­бов., призв. 23.06.1941 р.. ряд Загинув у бою в бер. 1944 р.

Бакало Федір Іванович, украї­нець, робітн., призв. у 1934 р., офіцер. Пропав без вісті.

Бакалов Парфентій Антонович,

1910 Р. с. Кикова Новоград-Волинського Р-ну, робітн., ряд Загинув у бою в квіт. 1944 р

Баклажко Володимир Сергійович,

1915 р.. м Новоград-Волинський, Українець, робітн., мобілізов. у 1941 р. РЯД Загинув у січ. 1944 р

Баланець Петро Макарович,

1923 р., їм. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн., ряд Загинув у бою 22.07.1944 р. Похов. у Волинській обл.

Балдашкін Михайло Федоро­вич, 1909 р., м. Тамбов, робітн., ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Балдига Борис Станіславович,

1923 р... с Романівка, українець, кол­госпи., мобізов. у 1944 р.. ряд. Загинув у бою 11.08.1944 р. Похов. на зах. сто­роні клад у с Шидлув Краківського воєводства, Польща.

Балик Опанас Кузьмич, м. Ми­колаїв. українець, службов., лейтенант. Загинув 9.03.1945 р. Похов. у с. Дег, р- н Лайошкомаром, Угорщина.

Бата Микала Ігнатович, робітн., ст. лейтенант. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Балхудера Сергій Семенович,

1915 р., Мартинівський р-н Ростовсь­кої обл., робітн.. рад. Загинув у бою 19.02.1944 р. Похов. у Млинівському р-ні Ровенської обл.

Балюк Іван Климович, українець, службов. військ, лікар 3 рангу. Пропав без вісті в лип. 1941 р.

Бандита Броніслав Францович,

українець, робітн., ст. лейтенант. Про­пав без вісті в січ. 1944 р.

Баньківський Станіслав Йосипо­вич, 1917 р., с Сергіївка, українець, кол­госпи., ряд. Загинув у черв. 1944 р.

Барабаш Андрій Андрійович,

1912 р., с. Сердюки Сумської обл., ро­бітн., мол. сержант. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Бараз Мойсей Григорович, 1908 р., с. Романів (смт Дзержинськ), мобі­лізов. у серп. 1941 р. Грибанівським РВК

РВК Воронезької обл. Пропав без вісті в 1941 р.

£арам Борис Ісакович, 1918 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов., мобілізов. 24.06.1941 р., гв. ст. сер­жант. Загинув у серп. 1941 р.

Барам Хома Андрійович, м. Но-

воград-Волинський, робітн., сержант. Загинув у бою 21.01.1944 р. Похов. на хут. Березняки Мозирського р-ну Полі­ської обл., Білорусія.

Баранов Іван Пилипович, 1908 р., росіянин, службов., мол. лейтенант. Загинув у бою 31.09.1941 р.

Барановський Григорій Васи­льович, українець, робітн., ряд. Заги­нув у бою 23.031944 р. Похов. у с. Пло- тича Тернопільської обл.

Баранюк Микола Ілліч, ряд. За­гинув у бою 26.03.1944 р. Похов. у смт Микулинці Теребовлянського р-ну Тер­нопільської обл.

Барап Фроїм Зусельович, єврей, робітн., лейтенант. Загинув у 1941 р.

Барах Туня Якович, 1902 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов., ряд. Загинув 20.08.1942 р.

Барац Єйзер Ельович, 1908 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов., мобілізов. 24.06.1941 р., моллей- тенант. Загинув у квіт. 1944 р.

Барац Єлізар Львович, 1902 р, єврей, службов., ряд. Пропав без вісті у квіт. 1944 р.

Барац Лазар Ельович, 1908 р, м. Новоград-Волинський, єврей, служ­бов., мол. лейтенант. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Бараш Яків Мусійович, 1907 р., м. Новоград-Волинський, єврей, службов.,

мобілізов 24.06.1941 р , ряд загинув у бер. 1944 р.

Барашовець Нейман Зіновійо- вич, м. Новоград-Волинський, єврей службов, ряд. Пропав без вісті в беп 1944 р.

Барбан Семен Борисович, 1908

р, єврей, службов, військ, лікар 3 ран­гу. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Баргановський Василь Денисо­вич, ряд. Загинув у бою 14.03.1944 р. Похов. у с. Плоске Тернопільскої обл.

Бармак Олександр Семенович,

1921 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 4.03.1944 р. Похов. у міськ. парку в м. Дубно Ровенської обл.

Бармак Сергій Зосимович,

м.Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в жовт. 1941 р.

Барман Григорій Харитонович,

1924 р, м. Новоград-Волинський, ро­бітн, сержант. Загинув у бою 27.04.1944 р. Похов. у с. Усть-Долиси Невельсь- кого р-ну Псковської обл.

Барман Яків Зісійович, 1910 р, м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн, мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. За­гинув у квіт. 1944 р.

Баром Хома Андрійович, м. Но­воград-Волинський, службов. Загинув у бою 22.02.1944 р. Похов. у с. Сищиці Гомельської обл, Білорусія.

Барсученко Андрій Маркович,

1926 р, с. Романівка, українець, кол­госпи, мобілізов. 14.02.1944 р, ряд Загинув 26.01.1945 р.

Барсученко Олександр Костян­тинович, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 17.03.1944 р. Похов. у с. Плоске Терно­пільської обл.

Бару Ісак Йосипович, єврей, лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Бару Ісак Михайлович, 1923 р., м Новоград-Волинський, службов., ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Бару Петро Михайлович, 1910 р., м Новоград-Волинський, службов., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Барцев Євгеній Георгійович,

1909 р., робітн., ряд. Пропав без вісті в верес. 1941 р

Басов Андрій Сергійович, Ново­сибірська обл., робітн., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Бахуринський Фелікс Йосипо­вич, робітн., ряд. Пропав без вісті в квіт. 1945 р.

Башинський Цезар Вікторович,

українець, службов., ряд. Загинув у бою 13.03.1944 р. Похов. у смт Підво- лочиськ Тернопільської обл.

Безвірний Василь Миколайо­вич, Білокуракинський р-н Вороши- ловградської обл., українець, робітн., ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р. По­хов. у с. Озеряни Зборівського р-ну Тернопільської обл.

Беїн Хаїм Еле-Гершкович, 1900 р., м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн., мобілізов. у черв. 1941 р., ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Белега Микола Ігнатович, укра- нець, робітн., мол. лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Бєльковський Степан Пилипович, 1904 р„ ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Бельчинський Ізраїль Наумович

1919 р., м. Новоград-Волинський,

робітн., призв. у 1940 р., курсант. Про­пав без вісті в черв. 1941 р.

Бендик Федір Сакович, 1903 р., с. Вища Дубечня Вишгородського р- ну Київської обл., українець, робітн., ряд. Загинув у бою 21.07.1944 р. По­хов. у с. Пнятин Перемишлянського р- ну Львівської обл.

Беницький Роман Денисович,

робітн., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бередін Устин Васильович, ро­бітн., ряд. Загинув у бою 16.03.1944 р. Похов. у с. Великі Бірки Тернопільсь­кого р-ну і обл.

Бережков Григорій Васильович,

робітн., військ, технік 1 рангу. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Березнер Марим Шмирельович,

1905 р., м. Новоград-Волинський, єв­рей, КПРС, робітн., мобілізов. у 1941 р., сержант. Загинув у серп. 1941 р.

Березнер Матвій Айзикович, м.

Новоград-Волинський, службов., гв. капітан. Загинув у бою 28.04.1945 р. Похов. у м. Потсдам, Німеччина.

Березюк Сергій Минович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн., ряд. Загинув у бер. 1944 р.

Бери Йосип Аронович, 1923 р., м. Новоград-Волинський, робітн., ряд. Загинув у бою в бер. 1944 р.

Бери Хаскель Пейсахович, 1907 р., м. Новоград-Волинський, єврей, службов., мобілізов. 25.06.1941 р., ряд. Загинув у бою в бер. 1944 р.

Берман Петро Абрамович, мол.

лейтенант. Загинув у 1941 р

Бернацький Віктор Матвійович,

1900 р., м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн., мобілізов. 20.03.1944

р, ряд. Помер від ран 15.08.1944 р. Похов. у с. Боручи Міньськ-Мазовець- кого повіту Седлецького воєводства, Польща.

Беруль Марко Пейсахович, 1913 р, м. Новоград-Волинський, еврей, службов, ст. сержант. Загинув у бою 30.08.1943 р.

Беспрозванний Володимир Ми­китович, м. Новоград-Волинський, ро­бітн, ряд. Пропав без вісті в верес. 1942 р.

Бех Василь Миколайович, 1911 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув 4.05.1944 р. По­хов. у м. Ровно.

Бсліков Йосип Францович, 1920 р, м. Новоград-Волинський, службов, сержант. Загинув у бою 7.04.1943 р. Похов. у Курській обл.

Бідненко Василь Гордійович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув в квіт. 1944 р.

Бідун Павло Купріянович, 1909 р, с. Курне Червоноармійського р- ну, українець, колгоспи., мобілізов. 23.06.1941 р, ряд. Загинув у бер.

1944   р.

Біленко Семен Михайлович, ук­раїнець, робітн, лейтенант. Загинув у бою в трав. 1944 р.

Біленков Микола Якович,

1908 р, с. Самодурівка Курської обл, росіянин, робітн., мобілізов. у 1941 р, ряд. Загинув у бою в квіт.

1945   р.

Білинський Іван Антонович, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 5.04.1944 р. Похев. у с. Коропець Тер­нопільської обл.

Білогуз Арсен Мейсрович, ро­бітн, ряд. Пропав без вісті в 1941 р.

Білоус Іван Володимирович

1910 р„ м. Новоград-Волинський, ро'

біти, мобілізов, у 1941 р„ ряд. Загинув 18.11.1944 р. Похов. у м. Новоград-Во­линський.

Білоусов Михайло Васильович

робітн, мол. лейтенант. Пропав без вісті.

Більчинський Яків Нухимович

1908   р, м. Новоград-Волинський, ро­бітн, мол. лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Білясв Федот Сергійович, Т905

р, м. Новоград-Волинський, робітн., ка­пітан. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Біляк Йосип Францович, 1920 р,

м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у груд. 1941 р.

Біляк Олександр Петрович, 1915

р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 22.06.1941 р, лейте­нант. Загинув у бою в бер. 1944 р.

Бірич Микола Борисович, м.

Москва, українець, робітн, призв. у 1940 р„ матрос. Пропав без вісті в ве­рес. 1941 р.

Бірман Герш Хаймович, 1924 р, м. Новоград-Волинський, єврей, ро­бітн., сержант. Загинув у бою 27.04.1944 р.

Бітковський Олексій Іванович,

1920 р, с. Боголюбівка, українець, ро­бітн, мобілізов. у 1941 р, гв. ряд. Заги: нуе у бер. 1944 р.

Бітрих Федір францович, 1924

р, с. Федорівка, єврей, колгоспи, мо­білізов. у січ. 1944 р„ ряд. Загинув у бою в лист. 1944 р.

Блехерман Борис Йосипович,

1909   р., м. Новоград-Волинський-

єврей., службов, мобілізов. 29.06.194 р, ряд. Загинув у бою в бер. 1944 р

БЛИЗНЯКОВ Олександр Мико-

айович, 1909 р., с. Володимирівка Во- „одимирівського р-ну Волгоградської обл робітн.. мобілізов. 23.06.1941 р„ ряд Загинув у квіт. 1944 р.

Блимаи Давид Якович, 1922 р., Узбекистан, службов., ряд. Загинув у бою 20.05.1943 р. Похов. у с. Привілля Лисичанського р-ну Ворошилов- градської обл.

Блиидер Григорій Якович, 1903 р, м. Новоград-Волинський, службов., ряд. Помер від ран у 1943 р. Похов. у м Геленджик Краснодарського краю.

Блиндер Яикель Мордкович,

1898 р, м. Новоград-Волинський, єврей, робітн., ряд Загинув у бер 1944 р.

Блюдін Олександр Федорович,

1918 р., м. Новосибірськ, призв. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті у лист. 1941 р.

Бобер Олександр Полікарпович,

українець, робітн., ряд Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бобров Микита, підпільник. Стра­чений ворогами 23.12.1943 р. Похов. у м. Новоград-Волинський

Боброва Лідія Микитівна, м. Но­воград-Волинський, ВЛКСМ, підпіль­ниця. Страчена ворогами в груд 1943 р. Похов. у м. Новоград-Волинський.

Богатчук Олексій Кирилович, ук­раїнець, робітн., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Боннський Михайло Юхимович,

Українець, службов., ряд. Загинув 20.11.1944 р. Похов. у бр. мог. «Кураші» Салдуського р-ну, Латвія

Боннський Франк Андрійович,

23стоР0біТнряд 3агинУв У бою кп  р Похов. на Микулинецьму ВІИСьк. клад. в м. Тернопіль

Богнюк Олександр Володими­рович, українець, робітн, ряд. Заги­нув у бою 13.04.1944 р. Похов. на Ми- кулинецькому військ, клад. в м. Тер­нопіль.

Боголспов Павло Миколайович,

1919 р., с. Ладижинка Уманського р- ну Черкаської обл., росіянин, службов., ряд. Загинув у бою 23.05.1942 р.

Богомольний Петро Євдокимо- вич, ряд Загинув у бою 10.04.1944 р. Похов. на клад. в м. Тернопіль.

Богун Купріян Сергійович, 1905 р., с. Нова Буда Корсунь-Шевченківсь- кого р-ну Київської обл., українець, колгоспи., мобілізов. 23.06.1941 р., ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Бодах Сергій Мусійович, украї­нець, робітн., ряд. Загинув у бою

24.03.1944    р. Похов. на Микулинець- кому військ, клад. в м. Тернопіль.

Бодовський Олександр Віталі­йович, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн., ряд. Загинув у бою

26.04.1945    р. Похов. у бр. мог на півд. окол. с. Рітц, Німеччина.

Бойгерман Борис Шмульович,

1906 р., м. Новоград-Волинський, службов., ряд. Пропав без вісті в черв. 1944 р.

Бойко Антон Францович, укра­їнець, робітн., ряд Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Бойко Олександр Васильович,

українець, робітн., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бойко Петро Давидович, 1922 р., м. Новоград-Волинський, україніець, робітн., ряд. Загинув у бою 1.02.1944 р. Похов. у с Туркинці Корсунь-Шевчен- ківського р-ну Київської обд

І

Бойко Федір Федорович, 1926 р., м. Новоград-Волинський, українець.

робітн, мобілізов. 14.02.1944 р, ряд. Загинув у бою 11.11.1944 р. Похов. на півн. окол. м. Дьомшьод, обл. Пешт, Угорщина.

Бойн Хаїм Еле-Гершкович, єв­рей, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бойчан Олександр Домінович,

1922 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, сержант. Загинув у бою 15.03.1944 р.

Бойчмак Володимир Ісакович,

1925 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, ряд. Загинув у бою 28.11.1943 р. Похов. у с. Цаборичі Го- родоцького р-ну Вітебської обл.

Бойчук Сина Якимович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 21.08.1941 р.

Боксбойм Захар Якович, м. Но­воград-Волинський, єврей, службов, ряд. Загинув у бою 29.03.1945 р. По­хов. у с. Картхауз, Польща.

Боксбойм Семен Львович, 1924 р, м. Новоград-Волинський, мол. лей­тенант. Загинув у бою 18.02.1945 р.

Болотний Самуїл Якович, укра­їнець, робітн, політрук. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Болотов Іван Олександрович,

1914 р, с. Білявка Молотовської обл, росіянин, службов, мобілізов. 1.07.1941 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Бондар Зіновій Маркович, 1906 р, м. Новоград-Волинський, украї­нець, робітн, мобілізов. 24.06.1941 р, старшина 2 статті. Загинув у бою 4.05.1942 р.

Бондар Іван Максимович, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 25.07.1944 р. По­

хов. у бр. мог. в м. Рогатин Івано. Франківської обл.

Бондар Семен Петрович, украї­нець. робітн, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Бондаренко Григорій Микито­вич, 1926 р, м. Новоград-Волинський

українець, робітн, ряд. Пропав без вісті в груд. 1944 р.

Бондаренко Дем'ян Микитович

1917 р„ м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, призв. у лист. 1940 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Бондаренко Іван Григорович,

1910 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 10.01.1944 р, ряд. Загинув у бою 3.05.1944 р. Похов. у Збаразькому р-ні Тернопільсь­кої обл.

Бондаренко Михайло Іванович,

1909   р, с. Смолка, українець, робітн, старшина. Загинув у бою в січ. 1944 р.

Бондаренко Павло Прокопович,

1910   р, с. Плоске Носівського р-ну Чер­нігівської обл, українець, службов, мобілізов. 24.06.1941 р. Загинув у серп. 1941 р.

Бондарчук Андрій Никонович,

українець, робітн, ряд. Загинув у бою в бер. 1944 р.

Бондарчук Григорій Арийович,

1911   р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, сержант. Помер від ран 20.03.1944 р. Похов. на Сот лом'янському кпад, мог. №15, у м- Київ.

Бондарчук Дмитро Ігнатович,

1907 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, колгоспи., мобілізов 30.01.1944 р„ гв. ряд. Загинув у бою 24.10.1944 р.

Бондарчук Дмитро Петрович,

1913 р, с. Холодівка Тульчинського р-

Вінницької обл., українець, кол­госпи.. мобілізов. у 1941 р, сержант. Загинув у лют. 1942 р.

Бондарчук Іван Адамович, м.

Новоград-Волинський, українець, ро­бітн., ряд. Загинув у бою 24.03.1944 р. Похов. у м. Кременець Тернопільсь­кої обл.

Бондарчук Іван Якимович, укра­їнець, робітн. Загинув. Похов. у Баличі Мостиського р-ну Львівської обл.

Бондарчук Костянтин Федоро­вич, 1920 р, м. Житомир, українець, робітн., призв. у жовт. 1940 р., а. сер­жант. Загинув у бою в груд. 1944 р.

Бондарчук Опанас Євтухович,

українець, робітн., ряд. Загинув у бою в бер. 1944 р.

Бондарчук Павло Олексійович,

1912 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, мобілізов. 2.05.1944 р, ряд. Загинув у бою 23.04.1945 р.

Бондарчук Федір Максимович,

українець, робітн, ряд Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Боренштейн Йосип Мусійо-

вич, 1908 р, м. Новоград-Волинсь­кий, єврей, робітн, ряд. Загинув 8.09.1941 р.

Борисов Іван Миколайович,

1924 р, м. Новоград-Волинський, ро­сіянин, робітн, ряд. Загинув у бою 3.08.1944 р. Похов. на зах. окол. с. Бе- шиус Сандомирського повіту, Польща.

Борисюк Антон Григорович,

1905 Р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, призв. 20.09.1939 р„ сержант. Загинув у серп. 1941 р. По- в- У с. Кузнечики Волгоградської обл.

Борисюк Василь Іванович, 1901 м. Новоград-Волинський, українець, ^ оггн, ряд. Загинув у бою 26.03.1944

р. Похов у бр. мог. №4 на вис. 303,0 по шосе Львів—Тернопіль.

Борисюк Іван Євгенійович, 1922 р, м. Новоград-Волинський, українець, колгоспи, призв. у трав. 1941 р, ряд. Загинув у серп. 1941 р.

Борисюк Олексій Олександро­вич, 1924 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 22.03.1944 р. Похов. 4 км зах. м. Луцьк Волинської обл.

Борисюк Ростислав Петрович,

1923 р, м.'Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, сержант. Загинув у бою 18.03.1944 р. Похов. у бр. мог. в с. Лешнів Бродівського р-ну Львівської обл.

Борисюк Степан Андрійович, 1914 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн, мобілізов. 22.06.1941 р, ряд За­гинув у квіт. 1^44 р.

Боровський Андрій Андрійович,

1923 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн, призв. у 1941 р, лей­тенант. Загинув у бою 3.02.1944 р.

Боровський Мар'ян Карпович,

1909 р, с. Смолка, українець, робітн, мобілізов. 11.01.1944 р. Пропав без вісті.

Бородавка Микола Петрович,

українець, робітн, мол. лейтенант. Про­пав без вісті в верес. 1941 р.

Бородавкін Іван Степанович, мол. лейтенант. Пропав без вісті в 1941 р.

Бороздін Іван Маркелович, 1918 р, м. Новоград-Волинський, росіянин, робітн, призв. у 1940 р, гв. ряд. Заги­нув у бою 23.10.1944 р. Похов. на півд. окол. м. Кишкун, Угорщина.

Борсученко Арсентій Іванович,

українець, робітн, а. сержант. Про­пав без вісті в лют. 1945 р.

Бортенсв Анатолій Гаврилович,

капітан. Пропав без вісті в 1941 р.

Бортник Павло Антонович, 1899 р, українець, робітн., ряд. Пропав без вісті в жовт. 1944 р.

Борцов Євгеній Георгійович, 1909 р, м. Новоград-Волинський, робітн., ряд. Пропав без вісті в верес. 1941 р.

Борщ Кацель Лейбович, 1925 р., м. Новоград- Волинський, єврей, ро­бітн., ряд. Загинув у черв. 1944 р.

Бочковський Микола Іванович,

1918 р, м. Новоград-Волинський, ук­раїнець, робітн., боєць партизансько­го загону. Загинув у бою 28.08.1943 р.

Бочковський Целестин, робітн., сержант. Загинув у бою 22.01.1945 р.

Бошинський Петро Миколайо­вич, с. Марушівка, українець, кол­госпи., ряд. Загинув у бою 3.04.1944 р. Похов. у с. Степанівка Лопатинського р-ну Львівської обл.

Боярський Ілля Сайович, 1906 р., м. Новоград-Волинський, українець, робітн., ряд. Загинув 27.05.1944 р. По­хов. у С. Павлюченко Вітебського р-ну і обл., Білорусія.

Боярчук Андрій Антонович, 1918 р, м. Новоград-Волинський, українець, робітн., сержант. Пропав без вісті в жовт. 1943 р.

Брагінський Шая Якович, 1899 р., с. Олександрія Ровенської обл., єв­рей, службов., мобілізов. 29.01.1944 р., ряд. Загинув у бою 27.03.1945 р. По­хов. у м. Шарбогард, міське клад, ряд 5, мог. №5, Угорщина.

Браймайстер Михайло Хац- кельович, 1915 р., м. Новоград-Во­линський, єврей, службов., сержант. Помер від ран 6.06.1942 р.

Брандт Арто Рудольфович, 1920

р, м. Новоград-Волинський, єврей, ряд Пропав без вісті в серп. 1941 р

Браткевич Василь Миколайо­вич, 1923 р., м. Новоград-Волинський

українець, робітн., ряд. Загинув у бою 31.03.1944 р. Похов. на зах. окол. с Ковбань Горохівського р-ну Волинсь­кої обл.

Брацюк Сава Тимофійович. ук­раїнець, робітн., ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бризгалов Павло Васильович,

1897 р., с. Ларине Свердловської обл., росіянин, робітн., мобілізов. 11.01.1944 р., ряд. Помер від ран 15.03.1944 р. По­хов. у с. Вовничі Млинівського р-ну Ровенської обл.

Брик Ісак Львович, 1918 р, м. Но­воград-Волинський, єврей, робітн, ряд. Загинув у січ. 1944 р.

Брик Іцко Гершкович, 1906 р, м. Новоград-Волинський, службов, лей­тенант. Загинув у бою 5.12.1941 р.

Брикельгойз Мусій Аронович,

1905 р., м. Новоград-Волинський, єврей, службов, ст. сержант. Загинув у бою 5.04.1944 р. Похов. у с. Колоски Кримської обл.

Бродовський Альфонс Карло-

вич, 1903 р, м. Новоград-Волинський, робітн, мобілізов. 10.01.1944 р„ ряд. За­гинув у бою 15.02.1945 р. ' Іохов у Ні­меччині.

Бродський Фроїм Давидовим,

1910 р„ с. Кам'яний Брід, службов, мо­білізов. 23.06.1941 р„ сержант. Загинув у бер. 1944 р.

Брудський Арон Абрамович,

1924 р„ Джамбульська обл, єврей, службов, ряд. Помер від ран 17.07.1944 р. Похов. у с. Яремівка Ізюмського р- ну Харківської обл.

Брудський Григорій Адамович,

1922 Р . м Новоград-Волинський, ук­раїнець, КПРС, робітн, призв. у 1939 Р гв. капітан. Загинув у бою 11.02.1945 рПохов. у с. Вольфенсдорф, Німеччи­на.

Брюханов Іван Лазарович, 1915 Рі м. Новоград-Волинський, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Брюханов Петро Анфимович,

1913 р., м- Новоград-Волинський, росі­янин, робітн, призв. у 1940 р, ряд. Загинув у січ. 1944 р.

Бублей Володимир Миколайо­вич, 1906 р, м. Новоград-Волинський, колгоспи, мобілізов. 27.07.1941 р, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.

Бугасв Іван Якович, 1909 р, с. Янушівка Червоноармійського р-ну, робітн, мобілізов 1.07.1941 р, ряд. За­гинув у бер. 1944 р.

Бугаснко Микола Федорович,

українець, робітн, військ, технік 2 ран­гу. Пропав без вісті в серп. 1941 р.

Будниченко Дмитро Ілліч, м. Но­воград-Волинський, українець, робітн, ряд. Загинув у бою 26.09.1944 р. По­хов. на Янівському клад в м. Львів, мог. №8.

Будяков Василь Васильович, ро­сіянин, робітн, майор. Загинув у бою 8.02.1945 р.

Бука Владислав Віталійович, м.

Житомир, робітн, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Буковський Микола Іванович,

Г. Р.с- Смолка, українець, колгоспи, молізов. 23.06.1941 р„ ряд. Загинув у ГРУД 1943 р.

Уласв Василь Ігорович,

м.Новогад-Волинський. росіянин, робітн, мнд. загинув у бою 21.03.1944 р.

Похов. у с. Великі Бірки Тернопільської обл.

Бунтовський Віктор Вікторович,

м. Новоград-Волинський, ряд. Загинув у бою 31.03.1944 р. Похов. у м. Терно­піль, Микулинецьке військ, клад.

Буншофт Михайло Юхимович,

м. Новоград-Волинський, службов, ст. лейтенант. Пропав без вісті в черв. 1941 р.

Бураков Пилип Кирилович, м.

Новоград-Волинський, робітн, старши­на надстрокової служби. Пропав без вісті в 1941 р.

Бурдей Давид Ісакович, м. Но­воград-Волинський, робітн, ряд. Про­пав без вісті в квіт. 1944 р.

Буров Олександр Леонтійович,

1909 р, с. Таращанка, українець, кол­госпи., мобілізов. 24.06.1941 р, ряд. Загинув у квіт. 1944 р.

Бурсовський Олександр Прохо- рович, 1917 р, м. Новоград-Волинсь­кий, українець, робітн, старшина. Про­пав без вісті в бер. 1944 р.

Бут Олександр Олександрович,

1908 р, с. Бодаква Лохвицького р-ну Полтавської обл, українець, службов, мобілізов. у 1941 р, ряд. Загинув у бою в бер. 1944 р.

Бучинський Володимир Леон­тійович, 1915 р, м. Новоград-Волинсь­кий, робітн, ряд. Пропав без 'вісті в квіт. 1944 р.

Бучинський Йосип Францович,

1919 р, м. Новоград-Волинський, ряд. Пропав без вісті в трав. 1944 р.

Бучинський Мартин Якубович,

1902 р, с. Сусли, українець, колгоспи, мобілізов. 12.01.1944 р, ряд. Загинув у трав. 1944 р.

Бучинський Шимон Іванович,

1902 р, м. Новоград-Волинський, ряд. Пропав без вісті в бер. 1944 р.

Бучкинський Валентин Євгеній- ович, 1924 р, м. Новоград-Волинсь- кий, ряд. Загинув у бою 15.09.1943 р. Похов. у Сахновщанському р-ні Хар­ківської обл.

Бучковський Антон Костянти­нович, 1920 р., м. Новоград-Во- линський, ряд. Пропав без вісті в лют. 1944 р.

Бучковський Петро Олексан­дрович, 1919 р, м. Новоград-Во- линський, ряд. Пропав без вісті в квіт. 1944 р.