Державний архів Житомирської області: Анотований реєстр описів: Фонди дорадянського періоду.


© Видавництво "Волинь", видання, 2009.
Державний архів Житомирської області Документи архіву відображають діяльність органів державної влади, станового та громадського самоврядування, закладів освіти, промисловості, охорони здоров'я, транспорту і зв'язку, релігійних установ Волинської та Київської губерній.

За чинним адміністративно-територіальним поділом це території сучасних Житомирської, Рівненської, Волинської, частково Хмельницької та Тернопільської областей.

В окремих фондах зберігаються документи з історії населених пунктів Вінницької, Кіровоградської, Київської, Одеської, Черкаської областей, Республіки Молдова. Найдавніші, документи належать до кінця XVI-початку XVII cm.

Масове формування архівних фондів розпочалося з 1795 року - від часу створення Волинської губернії.


Посмотреть реестр описей в формате PDF.